| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I EIDET BNR.20 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Andreas Hansenius Løge f. 1805 og Petronelle Marie Mathisdatter Harris f. ca 1807 sin familie.

 

 

 

Andreas Hansenius Løge, født 22.08.1805 i Larvik VE.,[1] døpt 29.09.1805 i Larvik kirke VE.,[2] død 21.03.1877 i Jordfallen Brunlanes VE.,1 gravlagt 27.03.1877 i Larvik VE.[3]

Han var sønn av Hans Jacobsen Løge og Live Hald i Larvik.

 

Hans far var kjøpmann i Larvik.

 

Andreas var skipsfører da han giftet seg i Brunlanes i 1832.

 

De bodde på 1830 tallet i bestyrerboligen i Eidet i Siljan og nevnes der i matrikkelen i 1838. Andreas var da fuldmektig ved Moholt verk.

 

Matrikkelen 1838

Moholt matrikkelnr.186 (gammelt matrikkelnummer 137-150)

Løpenummer 565 - Eidet - skyld 1 hud 4 skinn - oppsittere fuldmægtig Andreas Løge

 

De ble bosatt på Jordfallen/Bellevue Bnr.3 i Brunlanes og Andreas var eier der fra 1859 til han døde der i 1877.

 

Andreas ble enkemann i 1861. (Hans kone døde i Larvik.)

 

De hadde nok ingen egne barn. Andreas nevnes på Jordfallen i Brunlanes i 1865 med en pleiedatter S C Sverdrup f. 1835 i Sem. (Han nevnes da som enkemann.)

 

I 1865 tellingen nevnes han som kasserer ved Fritzøe verk.

 

Han døde i 1877.

 

 

Gift 25.11.1832 i Brunlanes VE.,1,[4] med Petronelle Marie Mathisdatter Harris, født ca 1807, død 13.04.1861 i Langestrand Larvik VE.,1 gravlagt 19.02.1861 i Langestrand Larvik VE.[5]

 

 

 

 

 

 

 [1]  Brunlanes bygdebok del 1,Tanum sogn. side 405.

[2]  Larvik ministerialbok 1785 -1807. side 87.

[3]  Brunlanes ministerialbok 1862-1877. side 356.

[4]  Brunlanes ministerialbok 1802-1834. side 456-457.

[5]  Larvik, Langestrand ministerialbok 1856-1870. side 39.