| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814

 


   

 

 

Peder Nilsen f. 1796 og Karen Pedersdatter f. 1801 sin familie.

 

 

 

Peder Nilsen,[1] født 1796 i Kløverød Siljan TE., døpt 14.08.1796 i Siljan kirke TE.,[2] død 16.08.1872 i Kløverød Siljan TE.,[3] gravlagt 23.08.1872 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Nils Isaksen og Anne Pedersdatter på Kløverød før 1814.

 

Peder giftet seg i 1823 og de ble bosatt på Kløverød.

 

Han overtok forpaktningen på en del av Kløverød (løpenummer 509) i 1830.

 

Matrikkelen 1838

Kløverød matrikkelnr. 167 (gammelt matrikkelnummer 148)

Løpenummer 509 - Kløverød - skyld 1 hud 8 ½ skinn - oppsitter Peder Nielsen

 

Da de nevnes på Kløverød i 1865 var det den eldre datteren Anne Helvig som bestyrte husholdningen. Sønnen Peder hjalp faren med driften av gården. Sønnen Ole bodde også hjemme.

 

Kløverød løpenummer 509 - 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Nielsen m g Hsfader Gaardbgr, Leilænding 69 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Pedersdatter k g hans Kone 65 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Helvig Pedersdatter k ug deres Datter bestyrer Husholdningen for sin Moder 37 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 34 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Pedersen m ug deres Søn 27 (alder) Slemdal Prgj.

 

Peder døde på Kløverød i 1872.

 

 

Gift 19.10.1823 i Siljan kirke TE., med Karen Pedersdatter,1 født 1801 i Gurholt Siljan TE. (datter av Peder Knutsen og Pernille Olsdatter), døpt 25.10.1801 i Siljan kirke TE.,[4] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[5] død 20.06.1867 i Kløverød Siljan TE.,[6] gravlagt 24.06.1867 i Siljan kirkegård TE.6

 

Karen:

Hun kom fra Gurholt og døde på Kløverød i 1867.

 

 

 

I.    Nils Pedersen, født 24.11.1824 i Kløverød Siljan TE.,[7] døpt 19.12.1824 i Siljan kirke TE.,7 død 16.04.1841 i Kløverød Siljan TE., gravlagt 07.05.1841 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

 

 

II.   Pernille Pedersdatter,[9] født 03.07.1827 i Kløverød Siljan TE.,[10] døpt 22.07.1827 i Siljan kirke TE.,10 død 03.09.1828 i Kløverød Siljan TE., gravlagt 14.09.1828 i Siljan kirkegård TE.[11]

 

 

 

III. Anne Helvig Pedersdatter,9 født 09.11.1829 i Kløverød Siljan TE.,[12] døpt 01.01.1830 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[13] død 16.05.1871 i Kløverød Siljan TE.,[14] gravlagt 24.05.1871 i Siljan kirkegård TE.14

 

       Hun bodde med foreldrene i 1865. De var da gamle og hun bestyrte husholdningen for dem.

 

 

 

IV. Peder Pedersen,9 født 14.12.1832 i Kløverød Siljan TE.,[15] døpt 31.12.1832 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[16] død 01.02.1866 i Kløverød Siljan TE.,[17] gravlagt 11.02.1866 i Siljan kirkegård TE.17

 

       Han bodde hos foreldrene i 1865 og hjalp sin far med driften av gården.

 

 

 

V.   Pernille Pedersdatter,9 født 24.09.1835 i Kløverød Siljan TE.,[18] døpt 11.10.1835 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[19] død 13.10.1860 i Skilbred Siljan TE.,[20] gravlagt 20.10.1860 i Siljan kirkegård TE.20

      

      

       Gift 03.08.1860 i Siljan kirke TE.,[21] med Jon Olsen,[22] født 17.05.1836 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[23] (sønn av Ole Jonsen og Karen Arnesdatter), døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,19 død 26.05.1910 i Skilbred Siljan TE.,[24] gravlagt 01.06.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Skilbred

 

      

      

VI. Ole Pedersen,9 født 31.08.1839 i Kløverød Siljan TE.,[25] døpt 15.09.1839 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[26] død 20.08.1879 i Kløverød Siljan TE.,[27] gravlagt 26.08.1879 i Siljan kirkegård TE.27

 

       Han bodde hos foreldrene i 1865.

 

       I 1875 var Ole leilending på Kløverød løpenummer 509.

 

       Siljan 1875 - Kløverød løpenummer 509 
Ole Pedersen f. 1839 - husfader- ugift - leilending
Maren Kristine Thoresdatter f. 1847 - tjenestepike
Reier Reiersen f. 1862 i Bøe sogn og prestegield - gjetergutt

 

       Han døde der i 1879.

 

 

 

VII. Nils Pedersen, født 03.12.1843 i Kløverød Siljan TE.,[28] døpt 01.01.1844 i Siljan kirke TE.,28 død 22.07.1844 i Kløverød Siljan TE.,[29] gravlagt 04.08.1844 i Siljan kirkegård TE.29

 

 

 

VIII. Jacob Pedersen, født 14.04.1847 i Kløverød Siljan TE.,[30] død 25.04.1847 i Kløverød Siljan TE.,[31] gravlagt 06.06.1847 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 243 og 501.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 73.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[4]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 96.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 272.

[9]  Siljan bygdebok. side 501.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 157.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 3.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[22]  Siljan bygdebok. side 493 og 519.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 20.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 243.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 278.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.