| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814

 


  

 

Ellef Edvardsen f. 1872 og Ingeborg Marie Jacobsdatter f. 1874 sin familie.

 

 

 

Ellef Edvardsen,[1] født 10.10.1872 i Ånnestad Sandsvær BU.,[2] døpt 10.11.1872 i Sandsvær BU.,2 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[3] død 06.05.1966 i Kløverød Siljan TE.[4]

Han var sønn av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter på Grorud og Kløverød.

 

Han kom til Siljan med sine foreldre i 1883.

 

Ellef giftet seg i 1897 og hadde da oppholdssted Kløverød. Han far kjøpte samme året Kløverød Søndre.

 

I 1900 bodde de hos hans foreldre på Kløverød Søndre.

 

Kløverød Søndre 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Edvard Ellefs. m g b hf Gaardbruger S 1850 Sandsvær Bu n s

Lina Maria Olsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1850 Sandsvær Bu n s

Otelia Edvardsd. k ug b d Sypige 1880 Sandsvær Bu n s

Ole Edvards. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeider 1882 Sandsvær Bu n s

Anne Edvardsd. k ug b d Datter 1887 Slemdal herred* n s

Martin Edvards. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

Kristian Edvards. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Hans Edvards. m ug b s Søn 1895 Slemdal herred* n s

Ellef Edvards. m g b hf Jordbrugs- og Skogarbeider 1872 Sandsvær Bu n s

Maria Jakobsd. k g b hm Husligt Arbeide. Syarbeide 1874 Slemdal herred* n s

Jakob Ellefs. m ug b s Søn 06.12.1898 Slemdal herred* n s

 

Hans far døde der i 1901 og Ellef drev gården.

 

Matrikkelen 1905

Klauverød Gnr.13

Bnr.4 - Klauverød søndre - eier/bruker Ellef Edvardsen

 

Hans mor bodde hos dem på føderaad i 1910. Hun var da fortsatt eier av gården som Ellef drev. Hans bror Kristian var også bosatt der.

 

Kløverød Søndre i 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ellef Edvardsen m g b hf Gaardbruker, Selveier 10.10.1872 Sandsvern s

Marie Jakobsdatter k g b hm Gaardmandskone, Hus- og Kreaturstel 15.12.1874 Slemdal n s

Jakob Eilert Ellefsen m ug b s Søn 06.12.1898 Slemdal n s

Lina Marie Ellefsen k ug b d Datter 25.09.1903 Slemdal n s

Georg Ellefsen m ug b s Søn 02.12.1905 Slemdal n s

Gudrun Ellefsen k ug b d Datter 23.08.1907 Slemdal n s

Ester Ellefsen k ug b d Datter 25.06.1909 Slemdal n s

Kristian Edvardsen m ug b tj Jordbruks- og skogsarbeide 02.05.1892 Slemdal n s Merknad: 02.05.1892 E: tilført med rød penn

Inga Nilsen Island k ug b tj Hus- og kreaturstel Slemdal n s

Lina Marie Edvardsen k e b hf's mor har ophold hos sin søn, Føderaad. Deltager i Husog Kreaturstellet

 

Hans mor (og arvingene) solgte gården Kløverød Søndre til Ellef i 1914:

Bevilling for Edvard Ellefsens enke, Lina Marie Olsdatter, til at henstille i uskiftet bo. (tingl. 13.05.1914)

Skjøte på Kløverød Bnr.4 fra Edvard Ellefsens enke, Lina Marie Olsdatter, og med samtykke fra samtlige myndige arvinger over 25 aar ifl. attest til Ellef Edvardsen Kløverød for 6000 kr., hvorav for løsøre m.v. 1800 kr. og med forbehold av aarlig bidrag til underhold m.v. av enken. kapitalisert til 1100 kr. (tingl. 13.05.1914)

 

Ellef skilte i 1930 og 1937 ut fra Kløverød Bnr 4 henholdsvis Hillstad Bnr.10 og Hillstad Bnr.13 til sønnen Georg:

Skylldelingforetning avholt 27.08.1930, hvorved til Georg E. Kløverød er utskilt Hillstad Bnr.10. (tingl.16.09.1930)

Skylldelingforetning avholt 03.08.1937, hvorved til Georg Kløverød er utskilt Hillstad Bnr.13.

 

Mellomjordet Bnr.11 ble utskilt fra Hillestad Bnr.10 til Ellef Kløverød i 1931:

Skylldelingforetning på Hillestad Bnr.10 avholt 14.12.1931, hvorved til Ellef Kløverød er utskilt Mellomjordet Bnr.11

 

Ellef Edvardsen Kløverød skilte i 1937 ut Kløvstad Bnr.14 fra Hillestad Bnr.10. Han skilte den ut til sin sønn Edvard:

Skylldelingforetning på Hillestad Bnr.10 avholt 03.08.1937, hvorved til Edvard Kløvstad er utskilt Kløvstad Bnr.14.

 

Mellomjordet Bnr.11 ble solgt fra Ellef Kløverød til sønnen Edvard i 1937:

Skjøte på Mellomjordet Bnr.11 fra Ellef E. Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Edvard Kløverød f. 08.08.1911 for kr. 500. (datert 15.06.1937)

 

Ellef solgte i 1937 Kløvstad Bnr.14 til sønnen Edvard:

Skjøte på Kløvstad Bnr.14 fra Ellef E Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Edvard Kløverød f. 08.08.1911 for kr. 75. (tingl. 30.11.1937)

 

Han solgte i 1943 Kløverød Søndre Bnr.4 til sønnen Jacob:

Skjøte fra Ellef E. Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Jacob E. Kløverød f. 06.12.1898 på Kløverød Søndre Bnr.4 for 13675 kr., hvoraf for løsøre 500 kr. og hvori inkludert føderåd for selgeren. (datert 21.12.1943)

 

Han solgte i 1943 Hillestad Bnr. 10 og Bnr.13 til sønnen Georg:

Skjøte på Hillestad Bnr.10 og Bnr.13 fra Ellef Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Georg E. Kløverød f. 1905 for kr. 7902, hvorav løsøre kr. 500. (dat. 21.12.1943)

 

Ellef døde på Kløverød i 1966.

 

 

Gift 30.10.1897 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Marie Jacobsdatter,[6] født 15.12.1874 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[7] (datter av Jacob Olsen og Gunhild Marie Hansdatter), døpt 07.02.1875 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[8] død 27.06.1936 i Kløverød Siljan TE.4

 

Ingeborg:

Hun kom fra Hogstad Øvre og døde på Kløverød Søndre i 1936.

 

 

 

I.    Jacob Eilert Ellefsen,1 født 06.12.1898 i Kløverød søndre Siljan TE.,[9] døpt 05.03.1899 i Siljan kirke TE.,9 død 09.12.1981 i Kløverød Siljan TE.,4 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Han var ugift.

      

       Jacob kjøpte Kløverød Søndre av sin far i 1943:

       Skjøte fra Ellef E. Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Jacob E. Kløverød f. 06.12.1898 på Kløverød Søndre Bnr.4 for 13675 kr., hvoraf for løsøre 500 kr. og hvori inkludert føderåd for selgeren. (datert 21.12.1943)

      

       Matrikkelutkast 1950:

       Klauverød Gnr.13

       Bnr.4 - Klauverød søndre - 1 mark 92 øre - Jakob E. Kløverød

      

       Per Pedersen var gift med hans søster Gudrun Kløverød og de overtok Kløverød Søndre i 1957.

 

       Jacob døde på Kløverød i 1981.

 

 

 

II.   Edvard Ellefsen,1 født 23.05.1901 i Kløverød søndre Siljan TE.,[11] døpt 04.08.1901 i Siljan kirke TE., død 20.10.1906 i Kløverød søndre Siljan TE.,[12],4 gravlagt 27.10.1906 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

III. Lina Maria Ellefsdatter,1 født 25.09.1903 i Kløverød søndre Siljan TE.,[13] døpt 03.01.1904 i Siljan kirke TE.,13 død 01.05.1963,4 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.[14]

      

 

       Gift 08.11.1924 i Siljan kirke TE.,[15] med Karl Osvald Høiseth,[16] født 04.05.1902 i Gjerpen TE.,[17] (sønn av Ole Petter Olsen og Olga Gulliksdatter), døpt 29.06.1902 i Gjerpen kirke TE.,17 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[18] død 25.06.1975.4

      

       Se Bjørntvedt Bnr.41 u/Høiseth

      

 

 

IV. Georg Kløverød,1 født 02.12.1905 i Kløverød søndre Siljan TE.,[19] døpt 11.02.1906 i Siljan kirke TE., død 03.09.1991 i Kløverød Siljan TE.4

      

 

       Gift 1930, med Tora Gurholt,[20] født 24.08.1907 i Skien TE.,[21] (datter av Knut Mathiesen og Grete Karoline Thoresen), døpt 20.10.1907 i Skien TE., død 31.05.1973 i Kløverød Siljan TE.4

      

       Se Hillstad u/Kløverød

 

 

 

V.   Gudrun Kløverød,1 født 23.08.1907 i Kløverød søndre Siljan TE.,[22] døpt 27.10.1907 i Siljan kirke TE., død 31.03.1987 i Kvisla Siljan TE.4

      

 

       Hun giftet seg med Per Pedersen,[23] født 09.03.1911 i Kvisla Siljan TE.,[24] (sønn av Peder Kristian Pedersen og Anna Bertea Jonsdatter), døpt 21.05.1911 i Siljan kirke TE., død 30.09.2006 i Kvisla Siljan TE.4

      

       Se Kløverød denne gården

 

 

 

VI. Ester Kløverød,1 født 25.06.1909 i Kløverød søndre Siljan TE.,[25] døpt 01.08.1909 i Siljan kirke TE., død 08.05.1924 i Kløverød søndre Siljan TE.,[26],4 gravlagt 16.05.1924 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VII. Edvard Kløverød,[27] født 08.08.1911 i Kløverød søndre Siljan TE.,[28] døpt 08.10.1911 i Siljan kirke TE., død 02.08.1983 i Kløverød Siljan TE.4

      

 

       Gift 1933, med Anna Helene Gurholt,[29] født 31.10.1910 i Gurholt Siljan TE.,24 (datter av Kristian Jonsen og Mathilde Larsdatter), døpt 01.01.1911 i Siljan kirke TE., død 20.09.1998 i Kløverød Siljan TE.4

      

       Se Kløvstad u/Kløverød

 

 

 

VIII. Mathilde Kløverød,1 født 02.11.1914 i Kløverød søndre Siljan TE.,[30] døpt 31.01.1915 i Siljan kirke TE., død 30.11.2010 i Sandefjord VE., gravlagt 07.12.2010 i Sandefjord VE.[31]

 

        De er begge gravlagt i Sandefjord.

      

 

       Gift 30.12.1947 i Siljan kirke TE.,[32] med Bjarne Naphaug,[33] født 30.03.1911 i Naphaug Siljan TE.,28 (sønn av Hans Nilsen og Nella Julie Pedersdatter), døpt 18.06.1911 i Siljan kirke TE., død 1979 i Sandefjord VE., gravlagt 31.01.1979 i Sandefjord VE.31

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 503.

[2]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 30.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 149.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 195.

[6]  Siljan bygdebok. side 588.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 154.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 88.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 103.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 119.

[16]  Siljan bygdebok. side 471.

[17]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 20.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.

[20]  Siljan bygdebok. side 505.

[21]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 151.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[23]  Siljan bygdebok. side 32 og 503.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 29.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 141.

[27]  Siljan bygdebok. side 503-504.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 9.

[29]  Siljan bygdebok. side 246 og 504.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 20.

[31]  Gravminner i Norge.

[32]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 35.

[33]  Siljan bygdebok. side 23.