| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/en del av indmarken – Gnr.31 Bnr.6

 

 

Treschow avholdt skylldelinsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, Kiste Søndre/en del av innmarken (som Solve Olsen brukte) – løpenummer 559g – senere Bnr.6.

I 1880 ble flere bruk fra Kiste Nordre og Kiste Søndre sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b, blant annet Kiste Søndre/en del av innmarken – løpenummer 559g - senere Bnr.6.

Se videre på Kiste Søndre/Holtsrønningen Bnr.4

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre