| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Ambros Olsen f. 1832 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Pernille Jensdatter f. 1839, 2. gang med Anne Halvorsdatter f. 1837 og 3. gang med Regine Olsdatter f. 1838.

 

 

 

Ambros Olsen,[1] født 07.07.1832 i Svartangen Hedrum VE.,[2] døpt 12.08.1832 i Hedrum VE., død 1911 i Rydningen u/Bjørntvedt Eidanger TE.[3]

Han var sønn av Ole Ambrosen og Ingeborg Vetlesdatter på Svartangen i Hedrum.

 

Ambros giftet seg i 1959 med datteren til Jens Arnesen på Kiste Søndre.

 

Jens Arnesen døde som oppsitter på Kiste Søndre løpenummer 559a i 1857. Ambros overtok som oppsitter på plassen og nevnes der i 1865. Hans svigermor var bosatt hos dem i 1865.

 

Siljan 1865 - Kiste Søndre løpenummer 559a

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ambrosius Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 34 (alder) Hedrum Prgj.

Anne P. Jensdatter k g hans Kone 27 (alder) Slemdal Prgj.

Pernille Jacobsdatter k e hendes Moder Føderaadskone 57 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob A. Ambrosiussen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg M. Jensdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj.

Mathias Andersen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Laurvig

 

Hans 1. kone døde i 1869. 

 

Ambros giftet seg på nytt i oktober 1870, men hans 2. kone døde alt i juli 1871. 

 

Ambros giftet seg så for 3. gang i 1873.

 

Da Treschow omorganiserte på Kistegårdene i 1873 ble brukerparten som Ambros brukte ble i 1873 utskilt som Kiste Søndre/en del av innmarken – løpenummer 559k – senere Bnr.7:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, Kiste Søndre/en del av innmarken (som Ambrosius Olsen brukte) - løpenummer 559k.

 

Siljan 1875 - Kiste løpenummer 559k

Ambrosius Olsen f. 1832 i Qvelle i Hedrum – husfader- enkemann – leilending

Regine Olsdatter f. 1838 – kone

Anton f. 1860 – sønn

Petrea f. 1866 – datter

Karoline f. 1874 – datter

Kirstine Kristoffersdatter f. 1859 i Laurvig – tjenestepige

 

De døpte barn bosatt på Kiste Søndre frem til og med 1881. Fra 1888 til 1892 var de leilendinger på Eidet.

 

Ambros flyttet til Eidanger med kona Regine og datteren Anne Karoline i 1898. I 1899 kjøpte de plassen Rydningen u/Bjørntvedt i Eidanger for kr.7600. Skjøte er datert 06.07.1899 og tinglyst 16.08.1899. (Se Eidanger bind 3 side 128)

 

Ambros døde på Rydningen u/Bjørntvedt i 1911.

 

 

(1) Gift 29.04.1859 i Siljan kirke TE.,[4] med Anne Pernille Jensdatter, født 14.10.1839 i Kiste søndre Siljan TE.,[5] (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter), døpt 27.10.1839 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[6] død 22.11.1869 i Kiste søndre Siljan TE.,[7] gravlagt 30.11.1869 i Siljan kirkegård TE.7

 

Anne Pernille:

Hun kom fra Kiste Søndre og døde der i 1869.

 

 

 

(2) Gift 07.10.1870 i Siljan kirke TE., med[8] Anne Halvorsdatter,[9] født 12.09.1837 i Gonsholt Siljan TE. (datter av Halvor Knutsen og Marte Jacobsdatter), døpt 24.09.1837 i Siljan kirke TE.,[10] konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[11] død 21.07.1871 i Kiste søndre Siljan TE.,[12] gravlagt 27.07.1871 i Siljan kirkegård TE.12

 

Anne:

Hun kom fra Gonsholt Søndre og døde etter å ha født et barn på Kiste Søndre i 1871.

 

 

(3) Gift 06.06.1873 i Siljan kirke TE.,[13] med Regine Olsdatter,[14] født 08.11.1838 i Skilbred Siljan TE.,[15] (datter av Ole Jonsen og Karen Arnesdatter), døpt 16.12.1838 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[16] død 1927 i Rydningen u/Bjørntvedt Eidanger TE.3

 

Regine:

Hun kom fra Skilbred. 

 

Regine døde på Rydningen u/Bjørntvedt i Eidanger i 1927.

 

 

 

I.    Jacob Anton Ambrosiusen,9 (sønn av Ambros Olsen og Anne Pernille Jensdatter) født 08.03.1860 i Kiste søndre Siljan TE.,[17] døpt 01.04.1860 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.[18]

      

       I 1891 bodde han på Borgestad sammen med sin søster Ina Petrea. Jacob Anton var ugift.

      

 

 

II.   Ole Ambrosiusen,9 (sønn av Ambros Olsen og Anne Pernille Jensdatter) født 19.11.1863 i Kiste søndre Siljan TE.,[19] døpt 26.12.1863 i Siljan kirke TE.,19 død 20.02.1865 i Kiste søndre Siljan TE.,[20] gravlagt 26.02.1865 i Siljan kirkegård TE.20

 

 

 

III. Ina Petrea Ambrosiusdatter,9 (datter av Ambros Olsen og Anne Pernille Jensdatter) født 06.02.1866 i Kiste søndre Siljan TE.,[21] døpt 25.03.1866 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.[22]

      

       I 1891 bodde hun på Borgestad sammen med sin bror Johan Anton. Hun flyttet til Porsgrunn i 1896.

      

       I 1910 var hun gift og bosatt med familien på Buer i Stokke.

 

      

       Hun giftet seg med Nils Olsen Berg,9 født 22.05.1864 i Nedre Berg Lardal VE.,[23] (sønn av Ole Lorentsen og Marthe Johnsdatter), døpt 03.07.1864 i Lardal VE.[24]

      

 

 

IV. Anne Mathilde Ambrosiusdatter, (datter av Ambros Olsen og Anne Halvorsdatter) født 1871 i Kiste søndre Siljan TE., død 13.08.1871 i Kiste søndre Siljan TE.,12 gravlagt 20.08.1871 i Siljan kirkegård TE.12

      

       Hun var bare hjemmedøpt.

      

 

 

V.   Anna Karoline Ambrosiusdatter,9 (datter av Ambros Olsen og Regine Olsdatter) født 05.01.1874 i Kiste søndre Siljan TE.,[25] døpt 15.02.1874 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Hun flyttet til Eidanger sammen med sine foreldre i 1898 og giftet seg der i 1904.

 

       Familien bodde i Schweigaardsgate 85 i Kristiania i 1910. De hadde to barn som begge var født i Kristiania og skrev seg som Wenstøp.

 

      

       Gift 27.06.1904 i Eidanger kirke TE. ,[27] med Kristian Knutsen,[28] født 29.07.1873 i Eidet Siljan TE.,25 (sønn av Knut Halvorsen og Anne Kirstine Nilsdatter), døpt 31.08.1873 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.[29]

      

       Kristian:

       Han flyttet til Gjerpen med sine foreldre i 1889.

      

       I 1900 var han smedarbeider på Kverne bruk i Kristiania. Han var platearbeider i Kristiania i 1910.

      

 

 

VI. Ole Ambrosiusen, (sønn av Ambros Olsen og Regine Olsdatter) født 10.11.1876 i Kiste søndre Siljan TE.[30]

      

       Han skrev seg for Olsen og overtok gården på Rydningen u/Bjørntvedt i Eidanger etter sin far.

      

 

       Gift3 med Anna Venstøp, født 1875,3 død 11.11.1926 i Rydningen u/Bjørntvedt Eidanger TE.,3 gravlagt 17.11.1926 i Eidanger kirkegård TE.[31]

      

 

 

VII. Petter Oluf Ambrosiusen,9 (sønn av Ambros Olsen og Regine Olsdatter) født 17.05.1878 i Kiste søndre Siljan TE.,[32] døpt 16.06.1878 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VIII. Vilda Otilia Ambrosiusdatter,9 (datter av Ambros Olsen og Regine Olsdatter) født 06.08.1881 i Kiste søndre Siljan TE.,[33] døpt 16.10.1881 i Siljan TE.

      

       Hun flyttet til Porsgrunn i 1892 og giftet seg i Eidanger i 1908.

 

       I 1910 bodde familien på Borge østre i Gjerpen.

 

 

       Gift 26.12.1908 i Eidanger kirke TE.,[34] med Jacob Larsen, født 1881 i Porsgrunn TE.

      

 

 

 [1]  Hedrum bygdebok bind 3. side 908.

[2]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 363-364.

[3]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 128.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 229.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 21.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 176.

[9]  Siljan bygdebok. side 92.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 16.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 177.

[14]  Siljan bygdebok. side 493.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[23]  1910 tellingen.

[24]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 22.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 152.

[27]  Eidanger klokkerbok 1893-1911. side 201.

[28]  Siljan bygdebok. side 39 og 210.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 151.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[31]  Eidanger ministerialbok 1912-1927. side 278.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 38.

[34]  Eidanger klokkerbok 1893-1911. side 209.