| FORSIDE | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

 

Noen nyttige linker:                                                       

 

 

Her finner du skanna arkiver på digitalarkivet. Her er kirkebøker, pantebøker/register/grunnbok, folketellingene, skifteprotokoller og rettsprotokoller

 

Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

 

Her er hoversiden til digitalarkivet der du blant annet søker etter personer i forskjellige arkiver som er transkribert.

 

Digitalarkivet

 

 

Her er arkivverkets debattforum. Her er det mulig å få hjelp

 

Brukernes eget forum - Arkivverket

 

 

 

 

Her er Jan Chistensen sine side gamleskien.no. Der har han kartlagt slektene i Skien frem til rundt 1814.

 

Gamle Skien

 

 

På Jan Christensen sin side "Skien Genealogiske" har han en mengde avskrifter fra kilder primert om Skien.

 

Home Page (slekt.org)

 

 

 

 

På siden gamlegjerpen.no har Gard Strøm kartlagt slektene i Gjerpen, Valebø og han holder nå på med Holla, alt helt frem mot vår tid. Her er også mange avskrifter fra samme området.

 

Gamle Gjerpen - Ei Bygdebok for nett.

 

 

 

 

Leif Biberg Kristensen sin side "Solumslekt.org" er avviklet. Han legger nå mange av familiene han hadde registret på Solumslekt ut på nettstedet WikiTree.com. Der ligger det sammen med familier andre også har lagt inn. Det er et søkbart arkiv.

 

Leif Biberg Kristensen (b. 1950s) | WikiTree FREE Family Tree

 

Her er familiene har fra Solum katalogisert på gårder:

 

Category:Solum, Telemark, Norway (wikitree.com)

 

Her er familiene han har fra vestre Porsgrunn katalogisert under vestre Porsgrunn:

 

Category:Vestsida Porsgrunn, Telemark, Norway (wikitree.com)

 

 

 

 

Ole Bjørn Darrud har i lang tid jobbet med en flott database over slekter i midt Telemark. Den er nå på plass. Her er også mye avskrifter.

 

Slekt i Midtre Telemark

 

 

 

 

Gard Strøm har på sin side ”Gamlegjerpen” registrert følgende fra Eidanger:

 

 

Sjeleregister Eidanger Sogn 1725

 

 

Gard har videre registrert:

 

Vielser i Eidanger fra 1695 til 1800.

 

Vielsen i Eidanger fra 1815 til 1831.

 

Viede Gjerpenfolk i Eidanger fra 1756 til 1823.

 

 

Grenland Ættehistorielag har også sin egen side.

 

 

 

På Porsgrunns bibiloteks side Lokalhistorisk arkiv, er det mye lokalt stoff.

 

den siden finner man blant mye annet dette vedrørende Porsgrunn/Eidanger:

 

Gårds og Slektshistorie fra Eidanger 1814 til 1980:

 

Innhold b. 2

 

Innhold b. 3

 

 

Her ligger også aktuelle bøker som:

 

I.C. Ramberg: Boken om Eidanger

 

Innhold F.C. Knudsen: Eidanger-Porsgrund

 

Innhold F.C.Knudsen: Gjerpen-Porsgrunn

 

 

Noen Siljan (Slemdal) linker:   

 

 

Gard Strøm har på sin side ”Gamlegjerpen” registrert følgende fra Siljan: 

 

Vielser i Siljan fra 1683 til 1814.

 

Vielser i Siljan fra 1815 til 1831.

 

Viede Gjerpenfolk i Siljan fra 1870 til 1895.