| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

 

 


 

 

Folketellingen for Siljan 1846.

 

Per Stian Kjendal kom tilfeldigvis over denne folketellingen for Siljan i 1846 på Kongsberg i 2005.

Jeg fikk materialet av han høsten 2005 for å skrive den av, og her er den presentert.

 

Dette er en ny kilde fra Siljan, da den så langt bare har vært kjent som en summarisk telling uten navn.

Tellingen inneholder alle menneskene på gårdene, også tjenestefolk og husmenn med familier.

Materialet som Per Stian kom over inneholder to hefter og er ca. halvparten av 1846 tellingen.

Det er nok da to hefter til en plass som man kan håpe at noen kommer over siden. Per Stian får lete videre!

 

I en artikkel i et lite hefte som heter ”Luksefjellminner nr.11” utgitt av Skavan Miniforlag i 2002 står en artikkel av presten Asbjørn Bakken som skrev bygdeboken for Siljan.

Artikkelen heter ”Hva folketellingen fra 1845 forteller”. Der referer han til en studiering som har jobbet med tallene fra denne tellingen i 1846.

Han kommer der blant annet med følgende fra denne tellingen.

 

I 1846 bodde det 1103 personer i Siljan. Det var 529 menn og 574 kvinner. Det var et forbausende høyt tall, men utvandringa til Amerika tappet siden bygden for mange personer. Det var bara 14 selveierbønder i bygda, men det var 67 leilendinger og 76 husmenn.  Det store antallet leilendinger var karakteristisk for Siljan i flere hundre år ifølge Bakken. Dette da utenbygds kapitalister har eid mye jord og skog.

Folketellingen av 1846 opplyser at det var 6 håndverkere i bygda. Det var nok flere, men de drev gårdsbruk ved siden av.

Det var 38 føderadsfolk, 503 hjemmeværende ugifte uten barn og 188 tjenestefolk.

Tellingen viser også hva som ble sådd og hvilke dyr man hadde på de respektive gårdene.

 

Ut fra disse tallene som Bakken viser til i artikkelen vil man se at det som har kommet med her er ca. halvparten av 1846 tellingen for Siljan.

 

 

Jørn Olsen 2005

 

 

 

 

 

Island

Mtr.No 158 Løbe.No. 489

 

 

1.

 

Gaardmand Leilending Gullik Nielsen                       55 aar

Hans kone Ingeborg Abrahamsd.                             68 aar

 

Tjenere:

 

Abraham Nielsen                                                      34 ½ aar

Inger Halvorsd.                                                         20 ¼ aar

 

Lægdslem Niels Andersen                                         47 ¾ aar

 

 

2.

 

Gaardm. Leilending Hans Pedersen                           42 aar

Hans kone Maren Gulliksd.                                       31 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Jacob                                                                         10 ½ aar

Niels                                                                          7 ½ aar

Ingeborg                                                                    5 aar

Peder                                                                         1 ¼ aar

 

Tjenere:

 

Jens Jacobsen Rustad                                                  20 ½ aar

Ingeborg Svendsd. Rødningen                                     24 aar

 

 

Udsæden paa grd. Island

 

1 tnd Bygg

¾ tnd Blandkorn

8 tnd Havre

5 tnd Poteter

 

Kreaturhold:

 

3 hester

9 kuer

18 faar

1 geit

1 svin

 

 

3. Pladsen Opjordet

 

 

Huusmand med jord Peder Nielsen                            44 ½ aar

Hans kone Maria Nielsd.                                           41 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Niels                                                                          12 ½ aar

Anne Helvig                                                                7 ¾ aar

Ole                                                                             4 aar

 

 

Udsæden:

 

¼ tnd Bygg

1 ½ tnd Havre

2 tnd Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 hest

2 kuer

5 faar

1 svin

 

 

4. Pladsen Moen

 

 

Huusmand med jord Ole Knudsen                             27 aar

Hans kone Maren Abrahamsd.                                  26 aar

 

Deres hjemmev. børn:

 

Abraham                                                                    5 aar

Jacob                                                                         3 aar

Ole                                                                             ¾ aar

 

Føderaads enke Anne Olsd.                                       74 aar

 

 

Udsæden:

 

1/16 tnd Bygg

1 ¼ tnd Havre

1 ¼ tnd Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 kuer

4 faar

 

 

5. Pladsen Thokleven

 

 

Huusmand med jord Anders Olsen                           47 aar

Hans kone Gjertru Kittilsd.                                       55 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Stesøn Reier Reiersen                                                 19 aar

Ole                                                                             10 aar

 

 

Udsæden:

 

½ tnd Bygg

1 tnd Blandkorn

1 ½ tnd Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 hest

2 kuer

2 faar

 

 

6. Pladsen Thoen

 

 

Hussmand med jord Isak Abrahamsen                        44 aar

Hans kone Ingeborg Ingebretsd.                                 40 aar

 

Deres hjemmev. børn:

 

Anne Pernille                                                              7 ¼ aar

Dorthe Maria                                                             1 ¾ aar

 

Tjenere:

 

Johan Johnsen født på Kongsberg                                24 aar

Marthe Nielsd.                                                            31 aar

 

 

Udsæden:

 

1 tnd Blandekorn

3 tnd Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 hest

3 kuer

8 faar

 

 

7. Pladsen Sætret

 

 

Huusmand med jord Enkemand Ole Torkildsen         61 ½ aar

 

Hans hjemmeværende børn:

 

Kirsti                                                                         32 aar

Torkild                                                                      24 ½ aar

Ingeborg                                                                    19 ¼ aar

Sigur                                                                          12 ¾ aar

 

 

Udsæden:

 

3/8 tnd Bygg

5/8 tnd Havre

1 3/8 tnd Poteter

 

Freaturhold:

 

1 hest

4 kuer

6 faar

 

 

 

 

 

 

Island

Mtr.No 158 Løbe.No. 490

 

 

1.

 

Gaardm. Leilending Niels Hendriksen                          28 aar

Hans kone Mari Solvesd.                                            44 aar

 

Deres hjemmev. børn:

 

Jacob                                                                         4 ½ aar

 

Tjenere:

 

Peder Olsen                                                                20 ½ aar

Anne Helvig Pedersd.                                                  31 aar

 

 

Udsæden:

 

½ tnd Bygg

½ tnd Blandk.

4 tnd Havre

3 tnd Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 hester

6 kuer

8 faar

1 svin

 

 

2. Pladsen Bjørndalen

 

 

Huusmand med jord Jørgen Nielsen                             30 aar

Hans kone Dorthe Christophersd.                                26 ¾ aar

 

Deres hjemmev. børn:

 

Maren Kirstine                                                              1 ¾ aar

 

Tjenere:

 

Thorrin Thorgrimsd. Dahle i

Luxefjeld af Gjerpen Sogn                                           17 ¾ aar

 

Føderaadsfolk Christopher Larsen                               66 aar

Hans kone Kirsti Iversd.                                              72 aar

 

Udsæden:

 

¾ tn Bygg

2 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

5 kuer

7 faar

 

 

3. Pladsen Damyhra

 

 

Husmand med jord og som tillige har nydt

1 spd. til understøttelse af fattigcashen

Ole Levorsen                                                             61 aar

Hans kone Martha Hansd.                                         51 ¾ aar

 

Deres hjemmeverende børn:

 

Ole                                                                             21 aar

Ingeborg                                                                     14 ¾ aar

Maria                                                                         11 ¾ aar

 

Udsæden paa Damyhra:

 

¼ tn Blandekorn

½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Ku

3 Faar

 

 

4. Pladsen Lysekjønd

 

Husmand med jord Peder Knudsen                           51 aar

Hans kone Marthe Olsd.                                           39 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Kisti                                                                           13 ¾ aar

Helvig                                                                        10 ¾ aar

Ole                                                                             7 ¾ aar

Sigur                                                                          3 ½ aar

Isak                                                                            ¼ aar

 

Udsæden:

 

½ tn Bygg

3/8 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

3 kuer

4 faar

2 Geiter

 

 

 

 

 

 

Romsdalen

Mtr.No 158 Løbe.No. 491

 

 

 

Gaardm. Leilending Thor Knudsen                             47 aar

Hans kone Kisti Olsd.                                                37 aar

 

 

Deres hjemmeverende børn:

 

Karen Maria                                                              15 aar

Knud                                                                         12 aar

Ole                                                                             9 ¾ aar

Isak                                                                            7 ¾ aar

Anders                                                                       4 ¾ aar

Rasmus                                                                      1 ¾ aar

 

Føderaads Enke Kisti Abrahamsd.                             71 aar

 

 

Udsæden:

 

1 1/16 tn Bygg

¼ tn Havre

3 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

7 Kuer

7 Faar

2 Geiter

 

 

 

2. Pladsen Rødningen

 

Huusmand med jord Ole Knudsen                             58 aar

Hans kone Siri Olsd.                                                 57 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Gunnild                                                                      23 ¾ aar

Jens                                                                           18 ¾ aar

Christian                                                                    15 ¼ aar

Jacob                                                                        11 ¼ aar

 

Udsæden:

 

3/8 tn Bygg

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

4 kuer

4 faar

2 Geiter

 

 

 

 

 

 

 

Grorud

Mtr.No 159 Løbe.No. 492

 

 

1.

 

Gaardm. Leilending Niels Knudsen                            49 aar

Hans kone Berthe Johnsd.                                         53 aar

 

Deres hjemmev. børn:

 

Helvig                                                                        23 ¾ aar

Ingeborg                                                                    22 ¾ aar

Knud                                                                         18 ¾ aar

Peder                                                                        16 ½ aar

Ole                                                                            11 ¾ aar

 

Udsæden:

 

1 tn Bygg

½ tn Havre

3 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

11 Faar

1 Svin

 

 

 

2. Pladsen Kollen

 

 

Huusmand med jord Nils Jensen                                35 aar

Hans kone Marthe Pedersd.                                      29 aar

 

Føderaadsenka Barbro Paulsd.                                  57 aar

 

Tjenere:

Johannes Olsen Damyhra                                           22 ¼ aar

 

Udsæden paa Kollen:

 

1 tn Bygg

½ tn Havre

2 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

6 Kuer

5 faar

 

 

 

3. Pladsen Steendalen

 

 

Husmand med jord Knud Nielsen                               35 ½ aar

Hans kone Ingeborg Jacobsd.                                    41 aar

 

Deres hjemmeverende børn:

 

Stesøn Jacob Hendriksen                                          12 ¾ aar

Pernille                                                                      10 ¼ aar

Gunnild                                                                     5 ¾ aar

 

Udsæden:

 

½ tn Bygg

3/8 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

2 Kuer

4 Faar

 

 

 

4. Pladsen Hakhaug

 

 

Huusmand med jord Lars Abrahamsen                       37 aar

Hans kone Kari Olsd.                                                46 aar

 

Deres børn:

 

Ole                                                                           10 ¾ aar

 

Føderaads Enke Merjet Larsd.                                  70 aar

 

Udsæden:

 

¼ tn Bygg

¼ tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

3 Kuer

4 faar

3 Geiter

 

 

 

5. Pladsen Aarum

 

 

Huusmand med jord Thorsten Larsen                        58 aar

Hans kone Marthe Maria Olsd.                                 34 aar

 

Deres børn:

 

Maren Helline                                                            ¾ aar

 

Føderaads Enke Marie Thorstensd.                          82 aar

 

Dag lønnet Enkemand Ole Larsen

af Laardal                                                                 49 aar

 

Udsæden:

 

½ tn Bygg

1 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

2 Kuer

2 Faar

 

 

 

Grorød

Mtr.No (Står ikke JO) Løbe.No. (Står ikke JO)

 

1.

 

Gaardmand leilending Gulbrand Abrahamsen               25 ¾ aar

Hans kone Gunnild M. Gundersd.                                35 aar

 

Deres hjemmeverende børn:

 

Hans                                                                          10 ¼ aar

Gullik                                                                        7 ¼ aar

Maren                                                                        4 ¼ aar

Anne Pernille                                                             2 ½ aar

 

Tjenere:

 

Aslak Hansen Grorudspladsen                                    22 aar

Anne Bjørnsd. Dammen

er hjemmehørende i Sandsvær                                    25 aar

 

Udsæden:

 

1 tn Bygg

½ tn Havre

3 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

3 Kuer

8 Faar

1 Geit

 

 

2. Grorudpladsen

 

 

Huusmand med jord Andreas Hansen                       29 ¾ aar

Hans kone Helvig Hansd.                                         29 ¾ aar

 

Deres børn:

 

Sara Dorthea                                                             1 ½ aar

 

Tjenere:

 

Jacob Knudsen Kaste af Gjerpen                              14 aar

 

Udsæden:

 

¾ tn Bygg

¼ tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

4 Kuer

4 Faar

1 Geit

1 Svin

 

 

3. Pladsen Steendalen

 

 

Huusmand med jord Amund Paulsen                          68 aar

Hans kone Karen Olsd.                                             48 aar

 

Deres hjemmeverænde børn:

 

Ole                                                                            20 ¼  aar

Grethe Marie                                                             10 ¾ aar

 

Udsæden:

 

½ tn Bygg

3/8 tn Havre

1 1/8 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Kuer

4 Faar

2 Geiter

 

 

 

Vannebosæter

Mtr.No 160 Løbe.No. 493

 

 

Gaardm. Leilending Ole Nielsen                                59 aar

Hans kone Anne Pedersd.                                         53 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Niels                                                                          24 ¾ aar

Ingeborg                                                                    21 ¼ aar

Gunnild Maria                                                            18 aar

Anne Helvig                                                               11 ½ aar

 

Tjenere:

 

Anders Nielsen Tengelstad af Laardal                          26 aar

Halvor Halvorsen                                                        15 ¼ aar

 

Skolelærer Niels Rollefsen                                           27 ¼ aar

 

Udsæden:

 

1 ½ tn Bygg

1/8 tn Rug

1 tn Havre

3 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

8 Kuer

10 Faar

1 Svin

 

 

 

Tormodsrøe, el. Rødningen

Mtr.No 156 Løbe.No. 485

 

 

Gaardm. Leilending Jacob Nielsen                             60 aar

Hans kone Helvig Johnsd.                                         57 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Niels                                                                          22 aar

Maren                                                                        9 ½ aar

 

Lægdslem Enken Karen Dorthea Jacobsd               

nyder 2 Spd. til understøttelse af fattigcashen               26 aar

 

Hendes børn:

 

Gunnild                                                                       7 ½ aar

Berthe                                                                        4 ½ aar

 

 

Udsæden:

 

½ tn Bygg

½ tn Blandkorn

3 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

3 Kuer

7 Faar

 

 

 

Sørbø

Mtr.No 172 Løbe.No. 526

 

 

Drives som underbrug af gårdm. selveier

Ole Svendsen Øverbøe.

 

Huusmand med jord Jens Larsen Rødningen                52 aar

Hans kone Ingeborg Hendriksd.                                  54 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Hendrik                                                                      21 aar

Inger                                                                          11 aar

Jacob                                                                         4 aar

 

Lægsdlems Enke Kari Larsd.                                      72 aar

 

Udsæden:

 

3/8 tn Bygg

5 tn Havre

3 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

2 Kuer

3 Faar

 

 

 

Sørbøe

Mtr.No 172 Løbe.No. 527a

 

 

Drives som underbrug af gaardm. leilending

Peder Hansen Øverbøe.

 

Huusmand med jord Sigur Larsen Myhra                   49 aar

Hans kone Lisbet Larsd.                                           48 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Arne                                                                          24 ¾ aar

Ole                                                                            22 aar

 

Udsæden:

 

2 ½ tn Havre

1 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

3 Kuer

5 faar

 

 

 

Sørbø

Mtr.No 172 Løbe.No. 527b

 

 

Drives som underbrug Gd. lei. Enke

Marthe Mathiasd. Øverbøe.

 

Udsæden:

 

¼ tn Blankorn

1 tn Havre

 

 

 

Sørbøeskov

Mtr.No 172 Løbe.No. 527c

 

 

Drives F. Jernværks eier.

 

 

 

Pladsen Hagen

Mtr.No 172 Løbe.No. 528

 

 

Pladsmand. Leilending Mathias Johnsen                    54 aar

Hans kone Marthe Eriksd.                                        45 aar

 

Udsæden:

 

1 tn Havre

1 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Kuer

4 faar

 

 

 

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 529a

 

 

1.

 

Gaardm. Selveier Niels Mikkalsen                            34 aar

 

Føderaads enke Marthe Mathiasd.                           60 aar

Føderaads dreng Ole Mikkalsen                               35 aar

 

Tjenere:

 

Hans Mikkalsen                                                        20 aar

Jacob Mikkalsen Tvillinger                                        20 aar

Anne Thorine Gulliksd.                                             26 aar

Ingeborg Nielsd. Teiet                                              15 aar

 

Haandverkere:

 

Snekkersmand Mathias Mikkelsen                            28 aar

Skrædder Anders Mikkalsen                                    24 aar

 

 

2.

 

Huusmand med jord Isak Andersen                          50 aar

Hans kone Marie Johnsd.                                         55 aar

 

Deres børn:

 

Line Maria                                                                 21 aar

John                                                                          15 ¼ aar

Ole                                                                            13 ¼ aar

 

 

3. Sandbrekke

 

Huusmand med jord Ellef Ellefsen                              50 aar

Hans kone Anne Evensd.                                          44 aar

 

Deres hj. barn:

 

Ellef                                                                          17 aar

Anne Syrine                                                              12 aar

Ellen Mathelle                                                            5 ½ aar

Olavus                                                                       1 ¾ aar

 

Udsæden:

 

1/16 tn Hvede

¼ tn Bygg

6 tn Havre

1 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

9 Kuer

17 Faar

9 Geiter

1 Svin

 

 

 

Et skovstykke i Øverbøeskov

tilhørende F. Jernværk

Mtr.No 173 Løbe.No. 529b

 

 

 

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 530

 

1.

 

Gaardm. Selveier Ole Svendsen                                48 aar

Hans kone Thore Thorgersd.                                     43 aar

 

Deres hjemmeværende bærn:

 

Solve                                                                         19 ½ aar

Christian                                                                    16 aar

Karen                                                                        13 aar

 

Tjenere:

 

Anne Olsd. Dammyhra                                               27 aar

Karen Olsd. Dammyhra                                             17 aar

 

 

2. Pladsen Aasen

 

Huusmand med jord enkemand Erik Olsen                69 aar

 

Skomager Daniel Eriksen                                           30 aar

Hans kone Karen Sørensd.                                        23 aar

 

Deres børn:

 

Ingeborg Karine                                                        2/4 aar

 

Tjenere:

 

Helvig Olsd. Modalen                                                15 aar

 

 

3. Aasdal

 

Huusmand med jord Lars Larsen                              50 aar

Hans kone Magrethe Andersd.                                 66 aar

 

Anne Abrahamsd.                                                     27 aar

 

Hendes børn:

 

Anne Maria Olsd.                                                      5 ½ aar

 

Udsæden:

 

3/8 tn Bygg

½ tn Blandekorn

6 ½ tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

3 Hester

12 Kuer

21 Faar

1 Svin

 

 

 

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 531

 

 

1.

 

Gaardm. Leilending Peder Hansen                               47 aar

Hans kone Mari Olsd.                                                 48 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Oline                                                                          19 ½ aar

Hans                                                                          14 ½ aar

Berthe Karine                                                             11 aar

Ole                                                                             5 aar

 

 

2. Sandbrekka

 

Huusmand med jord Arne Nielsen                              50 aar

Hans kone Marjeth Olsd.                                           56 aar

 

Deres børn:

 

Anne                                                                          16 aar

 

 

3. Rødningerne

 

Huusmand med jord enkemand Knud Thomasen         66 aar

 

(Bruger af pladsen)

 

Peder Jacobsen                                                          24 ½ aar

Hans kone Anne Larsd.                                              21 ¾ aar

 

Tjenere:

 

Kari Bentsdatter                                                         52 aar

 

Udsæden:

 

1/16 tn Hvede

3/8 tn Bygg

6 ¾ tn Havre

6 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

8 Kuer

13 Faar

3 Geiter

1 Svin

 

 

 

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 532

 

1.

 

Gaardm. Selveier Jacob Larsen                                 65 aar

Hans kone Magrethe Nilsd.                                       67 aar

 

(som bruger af gaarden)

 

Lars Jacobsen                                                            35 aar

Hans kone Dorthe Abrahamsd.                                   37 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Anne Helvig                                                                15 aar

Jacob                                                                         11 aar

Anders                                                                       8 aar

Hans                                                                          5 aar

 

Tjenere:

 

Hans Jacobsen                                                          27 ½ aar

 

 

2. Hagen

 

Huusmand med jord Isak Jacobsen                           51 aar

Hans kone Marjet Sigursd.                                        56 aar

 

Deres barn:

 

Helvig                                                                        13 aar

 

Daglønned Sidsel Finsdatter                                        66 aar

 

 

3. Rødningen

 

Huusmand med jord Hendrik Simonsen                       30 aar

Hans kone Anne Thorsd.                                             21 aar

 

Deres børn:

 

Anne Helvig                                                               ½ aar

 

Føderaads Enke Helvig Danielsd.                               74 aar

 

 

4. Sandbrekka

 

Huusmand med jord Enke Anne Nielsd.                      56 aar

 

Hendes barn:

 

Niels                                                                          17 ¾  aar

Helvig                                                                        14 ¾ aar

 

Udsæden:

 

¼ tn Bygg

¼ tn Blandkorn

6 ¼ tn Havre

5 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

10 Kuer

20 Faar

3 Geiter

1 Svin

 

 

 

Et skovstykke af Øverbøe.

Skov som Toshus Eier kjøbt af

Jacob Larsen Øverbøe.

Mtr.No 173 Løbe.No. 533

 

 

 

Søeland

Mtr.No 155 Løbe.No. 483

 

1.

 

Gaardm. Leilending Ole Aslaksen                             39 ¾ aar

Hans kone Karen Kirstine Nielsd.                             29 ¾ aar

 

Deres børn:

 

Gunhild Marie                                                            7 ½ aar

Anna                                                                          5 ¾ aar

Ingeborg                                                                    3 ¾ aar

Ole                                                                             1 ½ aar

 

Tjenestefolk:

 

Ole Gundersen                                                            21 aar

Knud Pedersen                                                           17 ½ aar

Anne Helvig Jacobsd.                                                  25 aar

Maren Olsd.                                                               17 aar

 

 

2. Slettekol

 

Husm. med jord enkemand Rønnek Olsen                   56 aar

 

Hans børn:

 

Ole                                                                             24 aar

Anna                                                                           21 aar

Halvor                                                                         7 aar

 

FøderaadsEnke Groe Rønneksd.                                 87 aar

 

Andreas Andreasen?                                                  13 aar             

 

Udsæden:

 

¼ tn Rug

1 tn Bygg

9 tn Havre

8 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

4 Hester

14 Kuer

26 Faar

2 Svin

 

 

 

Søeland

Mtr.No 155 Løbe.No. 482

 

G. Leilending Niels Jensen                                         51 aar

Hans kone Ane Halvorsd.                                         63 ¾ aar

 

Tjenestefolk:

 

Sønn Jacob Nielsen                                                   24 ¼ aar

Hans kone Maren Larsd.                                           26 aar

 

Deres børn:

 

Anne Helvig                                                                1 aar

 

Ole Jacobsen                                                             19 aar

Maren Olsd.                                                              21 aar

Kisten Olsd.                                                              18 aar

Tharine Olsd.                                                             11 aar

 

 

2. Kaasene

 

Husm. Enke med jord Ingeborg Johannesd.                51 aar

 

Hennes børn:

 

Karen Halvorsd.                                                        17 aar

Peder Halvorsen                                                        14 ½ aar

 

 

3.

 

Daglønnet Ole Helgesen                                            25 aar

Hans kone Ingeborg Olsd.                                        24 aar

 

Deres børn:

 

Hans Jacob                                                                3 aar

 

Udsæden:

 

3/16 tn Hvedte                                             

1/8 tn Rug

½ tn Bygg

½ tn Blandekorn

8 tn Havre

7 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

12 Kuer

28 Faar

1 Svin

 

 

 

Afsøla

Mtr.No 155 Løbe.No. 480

 

 

G. Leilending Gunder Aslaksen                                   53 ¾ aar

Hans kone Ingeborg Andersd.                                    51 ¾ aar

 

Deres børn:

 

Anders                                                                       24 aar

Aslak                                                                         15 aar

Christen                                                                     12 ½ aar

Peder                                                                         9 ½ aar

Dorthe                                                                       26 ½ aar

Anne Marie                                                               17 ½ aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Rug

½ tn Bygg

¼ tn Blandekorn

4 tn Havre

4 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

10 Faar

1 Svin

 

 

Udsæden på Rød under Høiset 1 tn Havre.

 

 

 

 

Rød Øvre

Mtr.No 155 Løbe.No. 481

 

 

G. Leilending Peder Engebretsen                                56 aar

Hans kone Karen Nielsd.                                           55 aar

 

Deres børn:

 

Helvig                                                                         19 aar

Anne                                                                          15 ¼ aar

Karen                                                                         12 aar

 

Deres tjenestefolk:

 

Ole Pedersen                                                             31 aar

H.k. Marie Pedersd. (Marte? .aks?)                           21 aar

 

Deres børn:

 

Anne                                                                          ¾ aar

 

Lars Isaksen                                                              21 aar

 

Lægdlem Anne Gurine Olsd.                                      93/4 aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Rug,

½ tn Bygg

½ tn Blandekorn

4 tn Havre

4 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

8 Kuer

12 Faar

1 Svin

 

 

 

 

Tormodsrød

Mtr.No 156 Løbe.No. 484

 

 

Grd. S.eier John Olsen                                              38 ¾ aar

Hs kone Karen Olsdatter                                          38 aar

 

Deres børn:

 

Anne Helvig                                                              12 ½ aar

Ole                                                                            8 ½ aar

Marie                                                                        4 ½ aar

Ingeborg                                                                    2 aar

 

Tjenestefolk:

 

Anne Olsd.                                                                29 aar

 

 

 

2. Rustad

 

Husm. med jord Jacob Abrahamsen                          47 ¾ aar

Hs kone Helvig Jensd.                                              54 aar

 

Deres børn:

 

Karen Amunsd. (Sted.)                                              29 aar

Jacob Jacobsen                                                          14 aar

 

 

 

3. Løkka

 

Husm. med jord Thor Johnsen                                    54 aar

Hs kone Helvig Larsd.                                               54 aar

 

Deres børn:

 

Berthe                                                                        14 ½ aar

Lars                                                                           10 ¾ aar

 

Lægdlem:

 

Pige Anne Findsdatter                                                  66 aar

 

Udsæden:

 

¾ tn Bygg

½ tn Blandekorn

5 ½ tn Havre

5 ¾ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

8 Kuer

20 Faar

1 Svin

 

 

Plads Tormodsrøds Kaasa

 

¼ tn Havre                              

 

 

 

Solverød

Mtr.No 157 Løbe.No. 487

 

G. Leilending Ole Andersen                                     48 aar

Hs kone Kari Isaksd.                                               47 aar

 

Deres børn:

 

Anders                                                                      19 ½ aar

Ingeborg                                                                    16 aar

Isak                                                                            12 aar

Niels                                                                           6 aar

 

Tjenestefolk:

 

Abraham Jacobsen                                                     23 aar

Ingebor Jacobsd.                                                       21 aar

 

Udsæden:

 

½ tn Bygg

¼ tn Blandekorn

3 tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

8 Faar

1 Gris

 

 

 

 

Solverød

Mtr.No 157 Løbe.No. 488

 

G. Leilending Enkemand Simon Olsen                         53 aar

 

Hans børn:

 

Karen                                                                         24 aar

Abraham                                                                    18 aar

Ingeborg                                                                     15 ½ aar

Anne Helvig                                                                11 aar

 

Tjenestefolk:

 

Johannes Knudsen                                                      31 aar

Karen Nielsd.                                                             35 aar

 

Udsæden:

 

¼ tn Bygg

¼ tn Blandekorn

4 tn Havre

3 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

6 Faar

1 Gris

 

 

 

 

Hogstad øvre

Mtr.No 161 Løbe.No. 494

 

 

G. Leilending Niels Nielsen                                        49 ¼ aar

Hans kone Berthe Sørensd.                                       39 aar

 

Deres barn:

 

Jacob                                                                         15 ¼ aar

Niels                                                                          12 aar

Sidsel                                                                         9 ¾ aar

Søren                                                                         6 ¼ aar

Ole                                                                             3 ½ aar

Anne Margreta                                                               ¼ aar

 

Tjenestefolk:

 

Anders Alfsen                                                            14 ¾ aar

Anne Alfsd.                                                                7 aar

 

 

2.

 

 

Enke, fattig…? Anne Henriksd.                                  50 aar

 

Hennes børn:

 

Niels Alfsen                                                              12 ¾ aar

Halvor                                                                       10 ¼ aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Rug

3/8 tn Bygg

¼ tn Blandekorn

4 tn Havre

5 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

5 Kuer

10 Faar

1 Gris

2 Geiter

 

 

 

 

Hogstad øvre

Mtr.No 161 Løbe.No. 495

 

Enke, Gaard. Leilend. Ingeborg Olsd.                         62 aar

 

Hennes børn:

 

Ole Jacobsen                                                             25 ¾ aar

Ingeborg                                                                    23 aar

 

Tjenestefolk:

 

Jahn Thorsen                                                              25 aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Rug

3/8 tn Bygg

¼ tn Blandekorn

5 tn Havre

5 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

8 Faar

1 Gris

2 Geiter

 

 

 

Hogstad

Mtr.No 162 Løbe.No. 497

 

Enke, Grd. Leilending Maren Aslaksd.                        58 ¾ aar

 

Hennes børn:

 

Aslak Rasmussen                                                       32 ¾ aar

Halvor                                                                       26 ¼ aar

Hans                                                                          16 ½ aar

Margrete                                                                    30 ¼ aar

 

Tjenestefolk:

 

Anne Olsd.                                                                21 aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Rug

½ tn Bygg

4 tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

5 Kuer

10 Faar

1 Gris

1 Geit

 

 

 

Hogstad Nedre

Mtr.No 162 Løbe.No. 498

 

G. Leilending Ole Johannesen                                      66 aar

Hs kone Mari Christensd.                                            56 aar

 

Deres bØrn:

 

Johan                                                                          24 aar

Karen                                                                         22 aar

 

Tjenestefolk:

 

Isak Nielsen                                                               16 aar

Dorthe Eriksdatter                                                     16 aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Bygg

4 tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

8 Faar

1 Gris

 

 

 

Tvedten

Mtr.No 163 Løbe.No. 499

 

Grdm. Leilending Erik Engebretsen Enkemand            53 ¾ aar

 

Børn:

 

Knud                                                                         22 aar

Lars                                                                           18 aar

Anne Pernille                                                              16 ½ aar

Karen                                                                         14 aar

Maren                                                                         5 aar

 

Tjenestefolk:

 

Anne Helvig Andersd.                                                 12 aar

 

Udsæden:

 

1/10 tn Hvete

¾ tn Bygg

4 tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

6 Kuer

8 Faar

1 Gris

 

 

Tvedten

Mtr.No 163 Løbe.No. 500

 

G. Leilending Enkemand Abraham Johnsen                 60 ½ aar

 

Tjenestefolk:

 

Svendsk? Mari Pedersd.                                             48 aar

Ingeborg Svendsd. (Sandefjord?)                               24 aar

Ingeborg Olsd.                                                           15 ½ aar

John Alfsen                                                                21 aar

Henrik Alfsen                                                            19 aar

 

 

2. Oredalen

 

Husm. med jord Anders Olsen                                  48 aar

Hs kone Rønnau Halvorsd.                                       35 aar

 

Deres børn:

 

Karen                                                                         14 ½ aar

Ole                                                                             9 aar

Gunhild Marie                                                             1/3 aar

 

Tjenestefolk:

 

Jacob Olsen                                                               21 aar

 

Udsæden:

 

1/8 tn Rug

7/16 tn Bygg

6 tn Havre

6 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

9 Kuer

12 Faar

1 Gris

 

 

 

Saga (Tvedten)

Mtr.No 163 Løbe.No. 501

 

Grd. Leilending Ole Olsen                                        68 aar

Hs kone Anne Margrethe Olsd.                                53 aar

 

Deres børn:

 

Ole                                                                            25 aar

Maren                                                                        6 aar

 

Tjenestefolk:

 

Thorgund  K.…..?                                                     36 aar

 

Usæden:

 

1/8 tn Bygg

2 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1 Hest

2 Kuer

4 Faar

 

 

 

Sundtvedt

Mtr.No 164 Løbe.No. 504

 

G. L. Enkemand Halvor Gundersen                           74 aar

 

Tjenestefolk:

 

Guttorm Larsen                                                         57 ½ aar

Hs kone Marthe Halvorsd.                                        40 ½ aar         

 

Deres børn:

 

Marie                                                                          16 ½ aar

Ola                                                                             15 aar

Anne                                                                           12 aar                                                

Karen                                                                          9 aar

Maren                                                                         6 aar

Ingeborg                                                                     2 aar

 

Tjenestefolk:

 

Ole Abrahamsen                                                        40 aar

Live Tollefsd.                                                             30 aar

 

 

2. Rødningen

 

Husm. m. jord Niels Nielsen                                     47 aar

Hs kone Elen Johnsd.                                               46 aar

 

Tjenestefolk:

 

Maren Olsd. Gjerpen?                                              19 aar

Maren Olsd. Hagen                                                   9 aar

 

Udsæden:

 

1 ½ tn Bygg

3 tn Blandekorn

5 tn Havre

8 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

3 Hester

12 Kuer

18 Faar

2 Svin

 

 

 

Sundtvedt

Mtr.No 164 Løbe.No. 503

 

G.L. Aslak Gundersen           ………?                      81 aar

Hs kone Marta Gulliksd.                                           70 aar

 

Tjenestefolk:

 

Gullik                                                                        38 aar

Hs kone Anne Helvig Nielsd.                                     27 aar

 

Deres barn:

 

Gunhild Marie                                                           2 ¼ aar

 

 

Jacob Jensen                                                              19 aar

Karen Nilsd.                                                              21 aar

Karine Ingevaldsd.                                                     17 aar

 

Udsæden:

 

1 tn Bygg

2 tn Blandekorn

3 tn Havre

6 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

8 Kuer

14 Faar

1 Gris

 

 

 

Mtr.No 164 Løbe.No. 502

 

Ole Nilsen driver und. Søli.

 

 

 

Det er notert nederst på siden følgende:

 

Niels Rollefsen traf paa Øverbøe en omstreifende person,

W.....? .... Ole Andersen 46 aar, ved ei hvor han er født,

skal ikke være confirmert.

Med han vandrede Anne Sophie Larsd. 58 , født

Paa Brunlanes og der confirmert.

 

 

 

Her begynner et nytt hefte:

 

 

 

 

Thorsholt

Mtr.No 171 Løbe.No. 523

 

Leilending Niels Thorkildson                                     63 aar

Hans kone Mari Eriksdatter                                      73 aar

 

Inderst Christen Anderson                                        33 aar

Hans kone Christine Nielsd.                                     29 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Knud                                                                         5 aar

Maren Andrea                                                           2 aar

Nils Jacob                                                                 ¼ aar

 

Tjenere:

 

Erik Jacobson                                                            20 aar

Daniel Olson                                                             17 aar

Marta Isaksd.                                                            20 aar

Kirsti Jensdatter                                                        14 aar

 

 

2.

 

Huusmand med jord Enkemand

Peder Nielsen Bakkerne                                            66 aar

 

Hans hjemmeværende børn:

 

Anne Helvig                                                              29 aar

Karen                                                                       24 aar

 

Inderst Isak Svendsen                                               33 aar

Hans kone Berthe Pedersd.                                       36 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Petronelle                                                                  5 aar

Niels                                                                          4 aar

Maren Tellin                                                              ¾ aar

 

Tjenere:

 

Gunnil Svendsd.                                                       24 aar

 

 

3.

 

H.m. med jord Lars Hans.

Saugmester Saugen                                                   49 aar

Hans kone Helvig Olsdatter                                      44 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Niels                                                                         13 aar

Isak                                                                           9 aar               

Helvig                                                                        4 aar

 

Tjenere:

 

Karen Knudsdatter                                                   21 aar

 

 

4.

 

H.m. med jord Johannes Larsen

Saugmester Saugen                                                   28 aar

Hans kone Ingebor Larsdatter                                   29 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Lars                                                                           7 aar

Inger Andrea                                                             4 aar

Olavus                                                                       2 aar

Andreas                                                                     ½ aar

 

Tjenere:

 

Peder Halvors. af Gierpen                                         13 aar

 

 

5.

 

Enken Mari Johnsdatter                                            61 aar

Med et lidte stykke jord.

 

 

Udsæden:  ¾ tn Bygg               6 tn Havre           5 tn Poteter

Do.           1/8 tn Bygg             3 tn Havre           4 tn Poteter

Do.           1/8 tn Bygg             2 tn Havre           3 tn Poteter

Do.           1/8 tn Bygg             2 tn Havre           3 tn Poteter

Do.                                         1/8 tn Havre                        

 

Tils:           1 1/8 tn Bygg         13 1/8 tn Havre    15 tn Poteter

 

 

 

Kreaturhold:     3 Hester       9 Kuer       2 Geiter       14 Sauer      1 Gris

Do.                  1 Hest          4 Kuer                           9 Sauer   

Do.                                      2 Kuer                           4 Sauer

Do.                                      3 Kuer       2 Geiter        8 Sauer

 

Tils.                  4 Hester       18 Kuer     4 Geiter       35 Sauer       1 Gris

 

 

 

Thorsholt

Mtr.No 171 Løbe.No. 524

 

Leilending Ingebret Nielsen                                        41 aar

Hans kone Taran Larsdatter                                      39 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Ola                                                                            16 aar

Anne Helvig                                                               12 aar

Ingebor                                                                      10 aar

Gunnild                                                                      8 aar

Maren                                                                        5 aar

Karen                                                                         5 aar

Niels                                                                          3 aar

Lars                                                                           1 aar

 

Tjenere:

 

Anders Nielsen                                                          19 aar

Mari Olsdatter                                                           38 aar

Dorthe Danielsd. af Gjerpen                                       24 aar

 

Udsæd:

 

½ tn Bygg

6 tn Havre

1/8 tn Vede

5 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

7 Kuer

2 Kalver

14 Sauer

1 Gris

 

 

 

Tudal

Mtr.No 174 Løbe.No. 535 og 536

 

Leilending Jens Svendsen                                           56 aar

Hans kone Ingebor Mikkelsd.                                    56 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Ole                                                                            27 aar

Svend                                                                        21 aar

Solve                                                                         16 aar

Aaste                                                                         24 aar

Maren                                                                        12 aar

 

Tjenere:

 

Anne Isaksdatter                                                       16 aar

 

Udsæden:

 

¼ tn Bygg

7 tn Havre

1/8 tn Blandk?

5 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

5 Kuer

2 Geiter

2 Kalver

12 Sauer

1 Gris

 

 

 

Engelstad

Mtr.No 175 Løbe.No. 537

 

Leilending E.m. Niels Mikkels.                                 53 aar

 

Hans hjemmeværende børn:

 

Svend                                                                       25 aar

Gullik                                                                        17 aar

Anne Helvig                                                              29 aar

Martha                                                                     23 aar

 

Tjenere:

 

Gunnil Helgesd. Sandbreka                                      12 aar

 

Udsæden:

 

¼ tønde Bygg

3 ½ tønde Havre

1/8 tønde Blandekorn

3 tønder Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

3 Kuer

1 Kalv

8 Sauer

1 Gris

2 Geiter

 

 

 

 

Engelstad

Mtr.No 175 Løbe.No. 538

 

1.

 

Leilending Mathias Borgersen                                    49 aar

Hans kone Pernille Pedersd.                                     45 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Peder                                                                        16 aar

Børe                                                                          10 aar

Elen Marie                                                                 18 aar

Pernille                                                                       14 aar

Maren                                                                        11 aar

Gurine                                                                        6 aar

 

Tjenere:

 

Jacob Gulliks. Særkeland                                          17 aar

 

Udsæden:

 

¼ tønde Bygg

3 ½ tønde Havre

½ tønde Blandekorn

4 tønder Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

5 Kuer

2 Qvier

12 Sauer

2 Geiter

1 Gris

 

 

 

2.

Tudal

Mtr.No 174 Løbe.No. 534

 

 

Bruges af Mathias Borgersen Engelstad

 

Udsæden:

 

1 ¼ tønde Havre

 

 

 

Røe

Mtr.No 181 Løbe.No. 549

 

 

1.

 

Leilending Ole Knudsen                                             58 aar

Hans kone Gjøran Jakobsd.                                      47 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Niels Olsen Skreder                                                  28 aar

Jacob                                                                        18 aar

Ole                                                                            10 aar

Hans Nikolai                                                             3 aar

Anne Helvig                                                              16 aar

Karen                                                                       13 aar

Kirsti                                                                         6 aar

 

Legdfolks enke Pernille Olsd.                                     78 aar

 

 

2.

 

Leilending Knud Olsen                                               29 aar

Hans kone Marie Larsdatter                                       20 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Ola                                                                             ½ aar

 

Tjenere:

 

Ole Larsen Saugen                                                     16 aar

Anne H. Eriksdatter                                                   26 aar

Karen Christophersd. Verket                                     15 aar

 

Udsæden:

 

1.

5 tn Havre

½ tn Bygg

1/8 tn Vede

3 tn Poteter

 

2.

5 tn Havre

½ tn Bygg

¼ tn Vede

3 tn Poteter

 

 

Tils:

10 tn Havre

1 tn Bygg

¼ tn Vede

6 tn Poteter

 

Kreaturhold:

 

1.

1 Hest

5 Kuer

1 Kalv

10 Sauer

1 Gris

 

2.

1 Hest

5 Kuer

1 Kalv

10 Sauer

1 Gris

 

Tils:

2 Hester

10 Kuer

2 Kalver

20 Sauer

2 Griser

 

 

 

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 551

 

 

1.

 

Leilending Halvor Knudsen                                      35 aar

Hans kone Marthe Jakobsd.                                    42 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Knud                                                                         12 aar

Jakob                                                                         5 aar

Niels                                                                          1 aar

Karen                                                                         10 aar

Anne                                                                           8 aar

 

Tjenere:

 

Anna Kirstine Knudsdatter                                       20 aar

 

 

2.

 

 

Leilending Ole Olsen                                                  56 aar

Hans kone Berte Olsdatter                                        57 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Marthin                                                                      19 aar

Tarran                                                                        16 aar

 

Kari Lægd                                                                 61 aar

 

Udsæden:

 

1.

3 ½ tønde Havre

¼ tønde Bygg

3 tønder Poteter

 

2.

3 ½ tønde Havre

¼ tønde Bygg

2 tønder Poteter

 

tils:

7 tønder Havr

½  tønde Bygg

5 tønder Poteter

 

Kreaturhold:

 

1.

1 Hest

4 Kuer

1 Kalv

7 Sauer

1 Gris

 

2.

1 Hest

3 Kuer

1 Kalv

4 Sauer

1 Gris

 

tils:

2 Hester

7 Kuer

2 Kalver

11 Sauer 2 Griser

 

 

 

Prestejordet

Mtr.No 182 Løbe.No. 552

 

 

1.

 

Mathias Halvorsen                                                    49 aar

Hans kone Gunnil Olsd.                                            42 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Thorsten                                                                    19 aar

Gullik                                                                        1 aar

Helvig                                                                        13 aar

Ingebor                                                                      5 aar

 

Udsæden:

 

2 tønder Havre

1/8 tønde Bygg

1 ½ tønde Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Kuer

2 Geiter

3 Sauer

 

 

2.

 

Enken Helga Knudsdatter                                          44 aar

 

Hendes hjemmeværende børn:

 

Niels Olsen                                                                11 aar

 

Ingen udsæd.

 

Ingen kreaturhold.

 

 

 

Gonsholt Nordre

Mtr.No 180 Løbe.No. 548

 

 

1.

 

Leilending Johan Olsen                                              60 aar

Hans kone Karen Jørensd.                                        52 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Gjørgen Johansen                                                      21 aar

Gullik                                                                        16 aar

Kjel                                                                           8 aar

Anne                                                                        22 aar

 

Udsæden:

 

6 tønder Havre

¼ tønde Bygg

2 tøndre Poteter

 

Kreaturhold:

 

2 Hester

5 Kuer

2 Geiter

6 Sauer

1 Gris

 

 

 

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 550

 

 

1.

 

 

Leilending Isak Johnsen                                            44 aar

Hans kone Kari Andersd.                                         42 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Anders                                                                      10 aar

Martha                                                                      18 aar

 

Tjenere:

 

Nils Larsen Øen                                                        24 aar

Pernille Knudsd.                                                        24 aar

 

Et barn som opfostres hos sidsnevnte L……?

 

Gunnil Knudsdatter                                                    2 aar

 

 

2.

 

H.m. med jord Ole Christoph. Vierud                       39 aar

Hans kone Oline Olsdatter                                        33 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Gjørgen                                                                     14 aar

Berthe Marie                                                             12 aar

Elen Andrine                                                              6 aar

Christopher                                                                3 aar

Oline                                                                          ½ aar

 

 

3.

 

Husm. med jord Lars Bendts. Øen                             56 aar

Hans kone Kari Nielsd.                                             52 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Jacob                                                                         14 aar

Maren                                                                        11 aar

 

Udsæden:

 

1.

5 tønder Havre

½ tønde Bygg

4 tønder Poteter

 

2.

2 tønder Havre

1/8 tønde Bygg

1 ½ tønde Poteter

 

3.

1 tønde Havre

1/16 tønde Bygg

1 tønde Poteter

 

tils:

8 tønder Havre

11/16 tønde Bygg

6 ½ tønde Poteter

 

Kreaturhold:

 

1.

2 Hester

4 Kuer

1 Geit

1 Kalv

6 Sauer

1 Svin

 

2.

2 Kuer

1 Geit

3 Sauer

 

3.

1 Ku

1 Kalv

2 Sauer

 

tils:

2 Hester

7 Kuer

2 Geiter

2 Kalver

11 Sauer

1 Svin

 

 

 

Sorthedal

Mtr.No 198 Løbe.No. 543

 

 

 

1.

 

Leilending Christen Johnsen                                     30 aar

Hans kone Pernille Johnsd.                                       26 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

John                                                                         2 aar

 

Legdfolkskone enken Aaste Olsdatter                      72 aar

 

Tjenere:

 

Peder Halvorsen Haugen                                          22 aar

Berthe Johnsdatter                                                    34 aar

Maren Knudsd.                                                        12 aar

 

 

2.

 

H.m. med jord Jakob Lars. Øen                                38 aar

Hans kone Kari Nilsd.                                               41 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

 

Maren                                                                        9 aar

Anna                                                                          6 aar

 

Udsæden:

 

1.

4 tøndre Havre

¼ tønde Bygg

4 tøndre Poteter

 

2.

½ tønde Havre

1 tønde Poteter

 

tils:

4 ½ tønde Havre

¼ tønde Bygg

5 tøndre Poteter

 

Kreaturhold:

 

1.

1 Hest

4 Kuer

1 Qvie

1 Geit

8 Sauer

1 Svin

 

2.

2 Geiter

4 Sauer

 

tils:

1 Hest

4 Kuer

1 Qvie

3 Geiter

12 Sauer

1 Svin