| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  


 

 

 

Husene i Rønningen i Langangen

 

Av Ingar Stamland 2020

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.16 – Sjølyst

Adresse: Markaveien 20

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, hus, gress, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

Plassen ble festet med kontrakt mellom grunneier Jacob Langangen og Peder Sørensen som var tønnebåndmaker og kona Karen Petrea den 12.september 1895. Plassen var ikke bebygget da de overtok så langt en ser av dokumentene.

 

I folketellinga i 1900 bodde det 5 personer på eiendommen, og i folketellinga i 1910 bodde det 2 personer på plassen.

 

1900 tellingen:

Navn - H.nr - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Peder Sørens. - 1852 - Eidanger herred - b - hf - g - Skog- og isarbeide

Petra Sørens. - 1851 - Larvik JL - b - hm - g - Huslig gj

Alfred Sørens. - 1878 - Eidanger herred -b - s - ug - Skomager

Karl Sørens. - 1879 - Larvik - b - s - ug - Skog- og isarbeide

Ingvald Sørens. - 1882 - Eidanger herred - b - s - ug - Skog- og isarbeide

Johannes Sørens. - 1890 - Eidanger herred - b - s - ug        

 

1910 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Peder Sørensen - 1852-03-01 - Eidanger - b - hf - g - Båndskjærer Tøndebånd av hassel Isarbeide

Petrea Sørensen - 1851-07-16 - Larvik - b - hm - g - Husgj.

 

Etter at Peder døde i den 30.november 1930 og satt Petrea med plassen. (Eiendommen ble i 1937 utskilt Bnr.16 Sjølyst, tinglyst 14. august 1937) Petrea solgte i 1937 plassen til Ragnhild og Eugun Wiersdalen, tinglyst 24. sept. 1937. (Petrea døde i 1938) Sønnen Sigbjørn Wiersdalen overtok huset og i 1997 ble plassen solgt fra Sigbjørn Wiersdalen til sønnen Magne Wiersdalen.

 

 

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.20 – Sundbo

Adresse: Markaveien 30

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, foto

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder utendørs, gress, hus, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

Den 14.desember 1946 ble det holdt skylddelings forretning med grunneierne og tomten ble skilt ut og fikk bnr.20. Grunnseddel til Josef Wang den 30.mai 1947. I mars 1973 overtok Marit Wang og Nils Rune Hafredal skjøtet. I 1988 ble br.nr. 52 sammenføyd med br.nr 20. I 2010 solgte Marit og Nils Hafredal huset til Elisabeth Ryen. De bodde der noen år, men flyttet fra Langangen, men eide huset til det ble revet høsten 2019.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.4 – Granly

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, hus, bygning, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Eiendommen ble utskilt fra bnr.1 den 1.august 1883. Hans Andersen overtok samme dato hjemmel for br.4. (Arvefestebrev fra Anders Olsen Langangen til smed Hans Andersen og hendes etterkommeres eiere av de oppførte hus på denne eiendom, datert 1.aug. 1883)

 

Huset her ble flyttet fra Svensåsen til denne plassen. Smia ble også flyttet hit i 1883. Kan ta med at i folketellinga i 1900 bodde det 5 personer i huset, og i folketellinga i 1910 bodde det også 5 personer. Det var de samme folkene.

 

1900 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling- Sivilstand - Yrke                                                                    

Hans Anders. - 1845 - Id Sm - b - hf - g - Smed

Marie Anders. - 1852 - Seljord Brb - b - hm - g - Huslig gj.

Anders Anders. - 1878 - Eidanger herred - b - s - ug - Smed og hjulmager

Henrik Anders. - 1884 - Eidanger herred - b - s - ug - Letmatros

Hanna Anders. - 1887 - Eidanger herred - b - d - ug

 

1910 tellingen:

Navn- Alder/født - Fødested- Bostatus- Familiestilling- Sivilstand- Yrke

Hans Andersen - 1845-12-31 - Id - b - hf - g - Smed

Marie Andersen - 1852-01-23 - Seljord - b - hm - g - Husgj.

Anders Hansen - 1879-02-02 - Eidanger - b - s - ug - Smed og hjulmaker

Henrik Hansen - 1885-04-05 - Eidanger - f - s - ug - Sjømand, nu på hvalfangst på Sydgeorgi

Hanna Hansen - 1887-07-24 - Eidanger - b - d - ug - Husgj.

 

I 1933 ble hjemmelen overdratt til Anders, Henrik, Sofie, Hanna og Helene Hansen, arvinger etter Hans Andersen som døde den 7.august 1924. Hustruen døde den 5.juni 1925. Både Hans Og Anders var smeder her, med egen smie. I 1933 løste Anders Hansen ut sine søsken. Rett for Sofie og Hanna Hansen til et værelse så lenge de lever ugift.

 

Skjøtet ble overdratt til Øyvind Stulen 26.sept. 1963.

 

I 1969 ble skjøtet overdratt til Åge Solli. Da E-18 skulle planlegges lå denne eiendom i vegtraseen og statens vegvesen kjøpte eiendommen av Åge Solli i 1969. Åge med familie flyttet til nytt hus i byggefeltet i 1975. Han søkte om å bo her inn til huset ble ferdig og som han fikk tillatelse til. Huset og den gamle smia ble revet i 1976. I 1982 ble festekontrakten slettet, og eiendommen gikk tilbake til grunneier.

 

           

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.22 – Fjellhaug

Adresse: Markaveien 40

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, hus, snø

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder utendørs, hus, bygning, liten

Automatisk generert beskrivelse

 

 

På dette eiendommen var det dammvokterbolig som ble bygget i ca. 1870. Etter av fiskeparken ble nedlagt ble boligen med uthus solgt. Her er det ingen opplysninger i panteregisteret. Men jeg har fått opplyninger av Enid Ørnholt at hennes besteforeldre Ole Leerstang (f.1890) og konen Inga Karine (f.1895) bodde her fra 1915. De bodde her med barna Ingevald Leerstang (f. 1916) til de flyttet til nytt hus bnr.29. Lysheim i 1926.

 

Hans Jacobsen kjøpte antagelig Dammen i 1926/27 etter at Inga og Ole flyttet til det nye huset. Han hadde plassen fram til sin død i 1946. Arvingene solgte den til Borgar Stamland 18.august 1947 som hadde skrevet grunnbrev med Einar og Håkon Langangen den 2.juli 1947. De flyttet til Dammen fra Langangen gård og Oppistuga i 1948. Da ble låven med stall revet og nytt uthus bygget nede ved sundet. Ved en skylldelingsforretning den 7. oktober 1948 ble eiendommen utskilt som bnr.22 Fjellhaug. (Vei og brønnrett tinglyst 2/7-1949) Borgar Stamland solgte plassen til sin sønn Ingar Stamland den 5.oktober 1976 med tanke på utbygging, med dette ble det ikke noe av. Borgar døde i 1978 og enken bodde i huset til 1995. Da solgte Ingar huset til sin nevø Jørn Olsen som rev huset og bygget nytt hus. Jørn solgte huset vider til Antonakiz Zaeharia Zaehariades i 2005 og som bor der fortsatt i dag.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.15 – Solbakken

Adresse: Markaveien 24

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, foto, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Skomaker Håkon Wang d.e. (f. 1862) skrev grunnbrev 1.sept. 1895 med Jacob Langangen og festekontrakt med årlig leie på kr.12.-. Tomten var ubebygd og huset og skomakerverkstedet ble bygget.

 

I folketellingen i 1900 bodde det 7 personer på eiendommen og ved folketellingen i 1910 bodde det 10 personer på eiendommen.

 

1900 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Håkon Wang - 1862 - Østre Aker Ak - b - hf - g - Skomager

Elise Wang - 1868 - Eidanger herred - b - hm - g - Husgj

Trygve Wang - 1891 - Eidanger herred -      b - s - ug           

Valborg Wang - 1894 - Eidanger herred - b - d - ug            

Dagmar Wang - 1895 - Eidanger herred - b - d - ug            

Harald Wang - 1897 - Eidanger herred - b - s - ug    

Solveig Wang - 1899-03-16 - Eidanger herred - b - d - ug  

 

1910 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested- Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Haakon Vang - 1862-06-12 - Ø. Aker - b - hf - g - Skomaker

Elise Vang - 1867-02-15 - Eidanger - b - hm - g - Husgj.

Valborg Vang - 1894-05-11 - Eidanger - b - d - ug - Husgj.

Dagmar Vang - 1895-11-21 - Eidanger - b - d - ug

Harald Vang - 1897-11-01 - Eidanger - b - s - ug

Solveig Vang - 1899-03-16 - Eidanger - b - d - ug  

Paulus Vang - 1901-12-22 - Eidanger - b - s - ug      

Josef Vang - 1904-01-21 - Eidanger - b - s - ug      

Gunvor Vang - 1906-04-13 - Eidanger - b - d - ug

Haakon Vang - 1909-06-14 - Eidanger - b - s - ug  

 

Håkon Wang f. 1909 overtok skjøtet til huset i 23.desember 1941 etter foreldrene og festekontrakten med Einar og Håkon Langangen ble skrevet. Han satt med huset til 1967 da Werner Erling Olsen kjøpte huset, men satt med det etter kun 6.mnd.

 

Den 16. juni 1967 kjøpte Hans Teodor Hansen huset og skrev ny festekontrakt. I 1970 ble nytt målebrev skrevet etter oppmålig, da ny eier kom. Det var Gunnar Fjellet som kjøpte huset den 20.oktober 1970. i 1995 kjøpte Trond Skølberg huset. I 2005 kjøpte Hans Christian Skorge huset. Huset står der fortsatt.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.3 – Rødningen

Adresse: Markaveien 35

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, hus, bygning, foto

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder utendørs, bygning, bilvei, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Tomten ble utskilt og bortfestet til Gullik Hansen og Jørgen Kristoffersen 16.sept. 1881. (Arvefestebrev fra Anders Olsen Langangen til Kari Pedersdatter og hendes etterkommere på hennes mann Peder Halvorsens oppførte hus på en hustomt med tilhørende grunn, datert 16.sept. 1881.) Skjøtet fra Gullik Hansen og Jørgen Kristoffersen til Ole Andersen som ble tinglyst 5.juni 1885. Den 3.okt. i 1889 solgte Ole Andersen Rødningen skjøtet til Anders Kristensen Rognlien.

 

Det nevnes ingen på Bnr.3 i 1900 tellingen

Den 31.juli 1907 ble skjøtet solgt til Karl Kristensen.

 

1910 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested- Bostatus- Familiestilling- Sivilstand - Yrke

Karl Kristensen - 1876-11-22 - Eidanger - b - hf - g - Styrmand på seilskib Isarbeide

Ellen Kristensen - 1881-04-14 - Eidanger - b - hm - g - Husgj.

Edit Kristensen - 1904-10-10 - Eidanger - b - d - ug           

Eiolf Kristensen - 1906-05-19 - Eidanger - b - s - ug          

Ranveig Kristensen 1906-05-19 - Eidanger - b - d - ug

Alfhild Kristensen - 1907-02-05 - Eidanger - b - d - ug      

Karl Kristensen - 1909-05-19 - Eidanger - b - s - ug           

Ellen Kristensen - 1909-05-19 - Eidanger - b - d - ug         

Marie Tollefsen - 1882-08-18 - Eidanger - b - Logerende - ug – Kjolesøm

 

Eyolf Rognlien kjøpte skjøtet på huset i huset i 1932

 

Eigil Rognlien kjøpte skjøtet på huset i 1973.

 

Nye Veier kjøpte huset i 2018 og Eigil og Unn bodde der fram til huset ble revet høsten 2019 av Nye veier for å bygge ny E-18 her.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.18 – Østli

Adresse: Markaveien 31

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, hus, bygning, snø

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Grunnseddel på en hustomt med rett til vei og brønn (løpenummer 11 – senere bnr.18) ble utstedt fra grunneier Jacob Langangen til Jens Martin Jensen, tinglyst 5. juni 1895. Jens M. Martinsen og kona Ida og tre barn bodde her i folketellinga i 1900.

 

Under folketellinga i 1910 bodde Jens og Ida på Lønnebakke som forpaktere.

 

1900 tellingen:

Navn- Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Jens Jenss. - 1854 - Eidanger herred - b - hf - g - Gårds- og skogarbeide

Ida Jenss. - 1862 - Eidanger herred - b - hm - g - Husgj

Torleiv Jenss. - 1889 - Eidanger herred - b - s - ug

Kristian Jenss. - 1891 - Eidanger herred - b - s - ug

Halvard Jenss. - 1894 - Eidanger herred - b - s - ug

Gudrun Jenss. - 1897 - Eidanger herred - b - d - ug

 

Så kommer navnet Torvald Mathisen opp som selger av huset til Even Thorstensen den 30.september 1926. Torvald Mathisen har kommet inn i tidsrommet etter 1900.

 

I folketellinga i 1910 bodde han på Halvarp og var tre og is arbeider:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Anders Matisen - 1862-12-24 - Kjose - b - hf - g - Trælast- og isarbeider

Aslaug Matisen - 1862-10-04 - Næs i Telem. - b - hm - g - Husgj.

Alvilde Matisen - 1898-04-18 - Eidanger - b - d - ug          

Olav Matisen - 1900-11-02 - Eidanger - b - s - ug   

Torvald Matisen - 1887-06-18 - Eidanger - b - hf - g - Trælast- og isarbeide

Anna Matisen - 1886-09-01 - Brunlanæs - b - hm - g - Husgj.

Agnes Matisen - 1908-02-14 - Eidanger - b - d - ug         

Einar Matisen - 1910-02-25 - Eidanger - b - s - ug

 

Even Thorstensen overdro skjøtet til Erland Nerisen den 6.oktober 1941.

 

Laila og Tommy Evensen kjøpte huset av Ingerid Nerisen

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.31 – Knausen

Adresse: Markaveien 49

 

 

Et bilde som inneholder bygning, foto, sitter, liten

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Tomten ble skilt ut fra g.nr 20 våren 1965, med grunnbokhjemmel til Einar og Håkon Langangen.

 

Det var Jacob Langangen som bygget nytt hus her dette året. Arvingene solgte huset til Tone og Thomas Nordfonn.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.37 – Fagertun

Adresse: Markaveien 44

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Grunnbrev skrevet den 9.juli 1955 til Olaf Johansen, og nytt hus ble bygget. Tilleggstomt med br.nr 37 den 7.august 1980.

 

Den 26.juni 1981 ble skjøtet overdratt til Marit og Arnstein Abrahamsen og de bor der fortsatt.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.29 – Lysheim

Adresse: Markaveien 39

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tog, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Ingen registrering i panteregisteret. Men det vi har fått greie på av Enid Ørnholt er at huset ble bygget i 1926. Det var hennes besteforeldre Inga og Ole Leerstang som bygget huset og flyttet dit. De bodde da i Dammen hvor de hadde bodd i flere år. Kan nevne at Ingevald Leerstang er født i Dammen i 1916. Ingevald holdt på å drukne som liten gutt ved vannkanten i Dammen.

 

Ingen kjente br.nr. før 1957. Skjøtet overdratt til Inga K. Leerstang den 28.august 1957.

 

Den 28.februar 1959 ble skjøtet overtatt til Ingevald Leerstang. Den 1.juni 1981 solgte Ingevald Leerstang huset videre til Enid og Erik Ørnholt. Den 3.november 1989 ble br.nr. 53 kjøpt som tilleggstomt. De bor der fortsatt.

 

 

 

 

 

Gnr.20. bnr.19 – Fjellheim

Adresse: Markaveien 38

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, hus, gammel

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder utendørs, hus, bygning, liten

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Grunnseddel fra Jacob Langangen til Hans Nilsen og tinglyst den 2.mars 1896.

 

I folketellinga i 1900 bodde det 9 personer på eiendommen. I folketellinga fra 1910 bodde det 5 personer på eiendommen.

 

1900 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Hans Nilss. - 1879 - Eidanger herred - f - hf            - g - Styrmand med seilskib

Anne Nilss. - 1878 - Eidanger herred - hm - g - Husgj

Nilss.*  - 1900-09-16 - Eidanger herred* - ug         

Gunhild Nilss. - 1845 - Eidanger herred* - f - Mor til nr 1 - e - Huslig gj

Bernhard Johans. - 1874 - Brunlanæs JL - hf - g - Skog- og isarbeide

Mette Johans. - 1875 - Eidanger herred* - hm - g - Husgj

Isak Johans. - 1899-07-12 - Eidanger herred* - ug  

Marie Isaks. - 1874 - Eidanger herred* - mt - b - ug - Huslig gj.

Sofie Sørens. - 1880 - Eidanger herred* - mt - b - ug - Huslig gj.

 

1910 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Bernhard Hansen - 1875-01-25 - Kjose - b - hf - g   Is- og trælastarbeid

Maren Hansen - 1877-03-18 - Eidanger - b - hm - g - Husgj.

Halvard Hansen - 1898-10-27 - Eidanger - b - s - ug          

Margrete Hansen - 1903-08-15 - Eidanger - b - d - ug        

Ina Johnsen - 1852-01-09 - Eidanger - b - Bestemor - e - Husgj. Lever av sine penger

 

Skjøtet fra Hans Nilsen til Bernard Hansen den 3. juli 1912. Ved en skylddelings forretning, tinglyst 22. mai 1946, ble bnr.19 utskilt fra bnr.1. Enken til Bernard Hansen, Maren overførte skjøtet til sønnen Halvor Hansen den den 5.juni 1946. Maren Hansen bodde i huset og hadde fritt husvære.

 

Den 23.august 1968 overtok Hildegunn og Kåre Lia skjøtet fra enken etter Halvor Hansen, Aslaug. I 1984 ble bnr. 42 lagt til eiendommen. Hildegunn og Kåre bor det fortsatt.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.34

Adresse: Markaveien 69

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, foto, foran

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Grunnseddel ble skrevet og tinglyst den 9 januar 1897 mellom grunneier Jacob Langangen og Edvard Gulliksen på hustomt.

 

Skjøtet fra Edvard Gulliksen sin enke Anne Gulliksen til Erik Amundsen Nøklegaard og tinglyst den 26oktober 1932. Den 29.april 1971 ble skjøtet overtatt av Johan Eriksen.

 

Den 18.mars 1972 overtok Fritz Sørensen skjøtet. Den 29.juni 1976 ble br.nr.38 sammenføyet til eiendommen.Ved Fritz Sørensen død var eiendommen testamentert til en organisasjon.

 

I ca. 2005 ble skjøtet overdratt til Karol Belko.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.35

Adresse: Markaveien 68

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, snø

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder utendørs, gress, hus, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Grunnseddel ble skrevet mellom grunneier Jacob Langangen til Jens Jensen. Ida Jensen skulle ha bosted der for resten av sin levetid.

 

Skjøtet fra Ida Jensen, enke etter Jens Jensen og arvinger til Kristian Jensen den 2.april 1924. Den 8.februar 1968 overtok Birger Jensen skjøtet.

 

Den 23.juli 1976 gikk skjøtet til Kristen Lønnebakke. Birger og Gudrund Jensen skulle ha borett så lenge de ville. Den 29.mai 1980 overtok grunneier Anders Lønnebakke grunnrettighetene og ble lagt til gnr 20. brn 1. Dette fordi det var familierelatert.

 

Da Gerd Lønnebakke døde i 2012 overtok Anders Jørn Lønnebakke huset, og bor der fortsatt.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.5 - Rødningen (to plasser med samme navn)

Adresse: Markaveien 34

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, snø, foto, gress

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Plassen ble utskilt fra brn.1 i 1886, tinglyst den 1.juli 1886. Eier var Andreas Andersens enke. (Arvefestebrev fra Anders Olsen Langangen til Andreas Andersens og etterkommere på en hustomt)

 

Ifølge Eidanger gårds og slektshistorie var plassen da en husmannsplass under Langangen. I 1900 bodde det 3 personer her. I folketellinga fra 1910 bodde det 4 personer her.

 

1900 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested – Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Martine Anders. - 1853 - Eidanger herred - b - hm - e - Huslig gj. for fremmede

Peder Andreass. - 1885 - Eidanger herred - b - s- ug - Gårds- og skogarbeide

 

1910 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Martine Andersen - 1857-09-14 - Eidanger - b - hm - e - Husgj.

Peder Andersen - 1886-06-21 - Eidanger - b - s - ug - Is- gårds- og skogarbeide

Nils Andersen - 1887-01-31 - Eidanger - b - s - ug - Is- og skogarbeide Båndskjærer Tøndebånd av hassel

 

Den 30.april 1938 overtok Helga og Peder Andreassen skjøtet. Den 10.mars 1971 ble skjøtet overdratt til Peders eneste arving Nils Petter Nilsen. Skjøtet ble overført samme dag den 10.mars 1971 til Joran og Per Ragnar Gjertsen.

 

I 2001 ble skjøtet overført til deres sønn Joacim og kona Mette. De hadde huset til Nye Veier kjøpte det i 2018 det ble revet høsten 2019.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.17 – Vesleheim

Adresse: Markaveien 36

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, hus, gammel

Automatisk generert beskrivelse

 

 

1900 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Edvard Gulliks. - 1855 - Kjose JL - b - hf - g - Bygningssnekker

Anna Gulliks. - 1861 - Eidanger herred - b - hm - g - Husgj

Alfred Gulliks. - 1884 - Eidanger herred - b - s - ug - Snedkersvend

Marie Gulliks. - 1890 - Eidanger herred - b - d - ug            

Helga Gulliks. - 1893 - Eidanger herred - b - d - ug            

Sigrid Gulliks. - 1896 - Eidanger herred - b - d - ug            

Evi Gulliks. - 1899-08-16 - Eidanger herred - b - d - ug     

 

1910 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Nikolai Andersen - 1830-12-07 - Eidanger - b - hf - g - Skogarbeide (Båndstaker props)

Anne Andersen - 1832-09-01 - Eidanger - b - hm - g - Husgj.

Edvart Gulliks - 1856-05-20 - Kjose - b - hf - g - Bygningssnekker

Anna Gulliks - 1861-02-14 - Eidanger - b - hm - g - Husgj.

Alfred Gulliks - 1884-11-21 - Eidanger - b - s - ug - Bygningssnekker

Sigrid Gulliks - 1896-06-20 - Eidanger - b - d - ug - Husgj.

 

Grunnseddel fra Jacob Langangen til Edvart Gulliksen på en tomt, tinglyst den 24.januar 1917. Samme dato ble skjøtet overdratt til sønnen Alfred Gulliksen. Huset som ble satt opp ble flyttet hit fra en husmannsplass under Kjenndalen.

 

Den 4.november 1925 ble skjøtet overtatt av Peder Austland fra enken etter Alfred Gulliksen, Anna Gulliksen. Samme år ble eiendommen skjøtet fra Peder Austad til Sverre Nøklegaard. Etter en skylddelings forretning ble bnr.17 utskilt fra bnr.1 i 1938.

 

Den 27.januar 1939 ble skjøtet overdratt fra Sverre Nøklegaard og hustru Hilborg til Bjarne Solum. Bjarne Solums arvinger solgte huset videre til Mona Askersrud. Hun flyttet fra Langangen, men beholdt huset. Det var utleiet i perioder, men var eier inntil Nye Veier kjøpte eiendommen i 2017. Revet høsten 2019.

 

 

 

 

                

Gnr.20 bnr.54

Adresse: Markaveien 55

 

 

Et bilde som inneholder bygning, hus, utendørs, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Denne eiendom ble skilt ut til fester Edvard Gulliksen den 6.juli 1900.  Så er det ei som hete Jacobine Nicolaisen som solgte huset til Peder Abrahamsen den 25. mai 1927. Men jeg vet at Abraham Abrahamsen bygde huset her i begynnelsen av 1900. Og betalinga var 30 kroner.

Så her blir det å huske i vår tid. Marie og Peder Abrahamsen bodde her i min oppvekst. fra 1927. Deres slektning Hjørdis Lunde arvet huset ved Marie og Peders bortgang. Hun solgte det i 1996 som rorbu til Kristiansund., og eiendommen ble solt til Hjørdis datter Ingjerd og hennes mann Kjell Sagmo og da ble eiendommen utskilt som bnr.54. På eiendommen ble det bygget nytt hus av Ingjerd og Kjell Sagmo.

 

Den siste eieren var Bjørg Eikedalen som eide huset til Nye Veier kjøpte huset og rev det høsten 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.14 - Solbakken

Adresse: Markaveien 61

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, gammel, gate

Automatisk generert beskrivelse

 

 

15.august 1934 ble det avholdt skylddelingsfortetning der eiendommen ble skilt fra bnr.12, Isak Langangen. Den 24.september ble grunnseddel overtatt av Johan Eriksen. Etter Johann og konas død arvet barna Erik og Svein Eriksen eiendommen. Den siste eieren av eiendommen er Geir Omslandseter. Han kjøpte huset av Svein Eriksens enke. Huset brant i 2017, og nytt hus ble bygget.

 

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.24 - Solgløtt

Markaveien 59

 

 

Et bilde som inneholder foto, gammel, sitter, bord

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Skyldelingsforretning ble avholdt den 12.november 1954 hvorav tomten ble fraskilt fra bnr.12. Skjøtet på eiendommen til Torsten Langangen den 22.august 1956. Etter Torsten og konas død gikk eiendommen til deres eneste barn Edle, som fortsatt eier stedet.

 

 

 

 

 

Gnr.20 bnr.21 - Lillerydningen

Markaveien 63

 

 

Et bilde som inneholder foto, gammel, snø, mann

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Skylddelingsforretning ble avhold den 10.juni 1947 fra bnr.12. fra Isak Langangen til Sigurd Langangen. Skjøtet datert den 27.august 1947. Lilly, enken etter Sigurd Langangen satt med eiendommen til sin død i april 1990. Barna etter Lilly og Sigurd, Wencke Berit, Borghild og Jan Erik solgte eiendommen videre til Tom Nilsen fra Langangen. Tom Nilsen solgte eiendommen Leif Kåre Torkaas som er eier i dag.