| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 

 


 

 

Jørn Olsen 2005:

 

Hvor stammer Rejer-ættene på gårdene Sundby,Vestby, Mangelrød og Øksenholt i Hedrum i fra?     

 

 

 

 

Lorens Berg sin teori.

Lorens Berg har i Hedrum bygdebok en teori om opphavet til Rejer-ætten på gårdene Sundby og Vestby i Hedrum. Han tror den stammer fra en Rejer som angivelig skulle være en sønn av en Ole Andersen som var bruker på Auen i Hedrum. Ole var igjen en sønn av Anders Rejersen som var bruker på Auen fra 1644 til ca 1688. (Denne Anders Rejersen var 48 år i 1666.)[1] Det virker som han bygger denne antagelsen på navnliketen.

 

Jeg vil i det følgende argumentere for at dette var feil og at denne Rejer-ætten stammet fra Rejer Torgersen på gården Flogstad i Eidanger. Jeg ble gjort oppmerksom på at det kunne være slik av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien. Hun var på jakt etter giftemålet til Søren Rejersen og Agnete Larsdatter på Vestby i Hedrum. Hun fant giftemålet til Søren Rejersen Flogstad og Agnete Larsdatter Nordre Rød. De giftet seg i Eidanger 12. juli 1727. Liv skjønte at dette kunne være den Søren Rejersen og Agnete Larsdatter en finner på Vestby ut fra navnligheten og tiden for giftemålet. Hun har også samarbeidet med meg litt videre i arbeidet med avklaringen av dette. Jeg kunne ikke bygge på skifter etter Rejer Torgersen eller Maren Pedersdatter på Flogstad (ev. datteren Åste som dør ugift på Flogstad 1727). Dette da det, ifølge Stasarkivet på Kongsberg, ikke finnes noen slike skifter.

 

 

 

Hvem var Rejer Torgersen Flogstad?

 

Rejer Torgersen var ifølge C.S.Schilbred’s bygdebok for Eidanger, en sønn av Torger Tallaksen Flogstad[2].

 

Schilbred skriver blant annet dette om Torger[3]:

En finner Torger Tallaksen på Flogstad i 1661 da landkomisjonen gjorde sine undersøkelser. Han bodde der som bruker sammen med sin mor som da var enke. I sogneprestens manntall av 1664 er Torger Tallakssøn oppsitter på Flogstad. Torger står der som 60 år. Hans mor, Anne Torkildsdatter, bor også der som enke. Av sønner er Anders 20 år og Søfren 23 år nevnt. Som husmann er nevnt Solve Tallaksen som trolig var bror til Torger. I begynnelsen av 1670 årene er sønnen Søfren nevnt som bruker av Flogstad.

Torger ble født ca 1604 og døde etter 1672. Torger hadde 4 sønner som man kjenner til, og han var selv sønn av Tallak Flogstad og Anne Torkildsdatter.

 

Schilbred skriver blant annet dette om Tallak Flogstad[4]:

I 1613-14 finner vi Tallak på Flogstad i Eidanger.  I kopskattmanntallet av 1645 oppføres Tallak Flogstad og hans kvinne på Flogstad. Disse nevnes også i 1655, men da landkomisjonen av 1661 gjorde sine undersøkelser, var det sønnen Torger og enken etter Tallak som var brukere.

 

 

 

Schilbred skriver blant annet dette om Rejer Torgersens søsken[5]:

Søren Torgersen ble født ca 1641 og er nevnt som bruker på Flogstad i Eidanger fra 1670 årene ved siden av faren. Sener overtok Søren gården alene. Det var skifte etter han på Flogstad den 6. august 1696. Han etterlot seg enken, Kirsti Michelsdatter og deres felles barn. Videre er en bror Anders Torgersen nevnt som 20 år i 1664, og en annen bror Povel Torgersen gravlegges i 1664 på Flogstad, 20 år gammel.

 

 

Rejer Torgersens etterkommere :

 

Rejer Torgersen ble født ca 1643, og han var gift med Maren Pedersdatter. Maren ble født ca 1661, og hun døde i 1742 på Flogstad, 81 år gammel. Hun ble gravlagt 13.12.1742 på Eidanger kirkegård. " Rejer Flochstad's kone Maren Pedersdatter 81 aar". [6]

Rejer døde i 1717 på Flogstad. Han ble gravlagt 04.08.1717 på Eidanger kirkegård.” Rejer Torgiersøn Flokstad 74 aar og 1 maaned”. .[7]

Rejer Torgersen har trolig vært gift før. Maren er ifølge alder ved hennes død født ca 1661. Dersom dette stemmer kan hun ikke ha vært mor til sønnen Torger og datteren Åste. Torger er trolig født ca 1673 og Åste ca 1675. Rejers neste barn som vi kjenner er trolig født ca 1688. Dersom alderen ved hennes død stemmer kan Maren være mor til Rejers barn fra 1688, men hvem hun var mor til er usikkert. Dersom Rejer hadde vært gift før, så kan jo det forklare at en ikke kjenner barn mellom 1673 og 1688. Det kan også være feil alder som er oppgitt ved hennes død, men dersom hun ble mor til Torger ca 1673 må hun ha blitt svært gammel. Rejer og Maren er ikke registrert gift eller trolovet i kirkeboken fra Eidanger som begynte i 1695, så dersom de giftet seg i Eidanger er de gift før dette.

 

Schilbred skriver følgende om Rejer og Maren[8]:

Rejer overvar skifte etter broren Søfren i 1696. I 1700 finner vi han som bruker på Flogstad i Eidanger. I ekstraskattemanntallet fra 1711 ser vi at han betalte skoskatt for seg selv, sin "Qvinde" og 4 barn".

 

Maren bor hos sønnen Torgeir på Flogstad i 1725 ifølge ”Sjeleregisteret for Eidanger sogn 1725”. [9]

 

Rejer sin sønn Torger:

 

I.            Torger Rejersen ble født ca 1673. Han giftet seg første gang 06.10.1720 i Eidanger kirke med Maren   Christensdatter. Maren ble født ca 1698,[10] og hun døde i 1738 på Flogstad i Eidanger. Hun ble gravlagt

      29.01.1738 på Eidanger kirkegård.[11] Maren kom fra Siljan i Eidanger da hun giftet seg med Torger.

 

”Trol. 18/9-1720 i Eid. Copul. 6/10-1720 i Eid.

Torgeir Rejerssøn Flockstad med Maren Christensd. Sillien.

            Caut: Joen Anderssøn Aass og Ingvald Arnessøn Slevolden” [12]

 

Torger giftet seg andre gang 06.06.1738 i Eidanger kirke med Inger Knudsdatter. Inger ble født ca 1701 på Tråholt i Eidanger som datter av Knud Andersen og Anne Jonsdatter. Hun bodde på Tråholt når hun giftet seg med Torger

 

            ”Trol. 1/5-1738 i Eid. Copul. 6/6-1738. Enkemand

             Torger Rejersøn Flochstad og pigen Inger Knudsd. Traaholt.

            Caut: Niels Torkildsøn Slevolden, Hans Anundsøn Traaholt.” [13]

 

Inger døde i 1763, 62 år gammel på Flogstad i Eidanger. Hun ble gravlagt 09.10.1763 på Eidanger kirkegård.

            " Torger Flogstads kone Inger Knudsdatter 62 år gml." [14]

 

            Torger fikk ifølge Schilbred bygsel på Flogstad i Eidanger i 1719.[15]

      

             En finner Torgeir på Flogstad i Sjeleregisteret for Eidanger sogn 1725:

 

             ”Torgier Reyerssøn gl. 39 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Maren

             Christensdatter gl. 30 aar. Har en datter Anne Torgiersdatter gl. ¼ aar. Har sin Moder hos sig Maren

             Pedersdatter gl. 73 aar og sin Søster Aaste Reyersdatter gl. 50 aar. Ingen Tieneste folch”.

      

       Torger flyttet trolig til sin datter Anne, som bodde på Naphaug i Siljan, etter at hans andre kone døde i 1763.

            Han døde trolig i 1768, 95 år gammel på Naphaug. Han ble gravlagt i Siljan 12.06.1768. 

       " Torger Reijersen Nobhaug 95 år gml."  [16]

 

 

Torger sine barn:    

 

          A.       Karen Torgersdatter (datter av Torger Rejersen og Maren Christensdatter) ble født i 1721 på Flogstad i Eidanger. Hun ble døpt 07.06.1721 i Eidanger kirke.[17] Hennes faddere var Ellen Pedersdatter  Kjendalen, Anna Amundsdatter Flogstad, Aaste Rejersdatter og Jørgen Halvorsen Sillien, Nils Nielsen og Søren Rejersen.

                        (Her finner vi blant annet Torger sin søster Aaste og hans bror Søren.)

 

             B.       Kirsten Torgersdatter (datter av Torger Rejersen og Maren Christensdatter ) ble født i 1723 på Flogstad i Eidanger. Hun ble døpt 05.12.1723 i Eidanger kirke.[18] Hennes faddere var Maren Rejersdatter, Anne Rejersdatter Slevolden, Giøerand Thorkildsdatter Flochstad, Michell Søfrensen Flogstad og Søfren Rejersen Flogstad.

             (Her finner vi blant annet Torger sin søster Maren, søsteren Anne som nå er bosatt på Slevolden, og broren Søren som bor på Flogstad.)

                         

   C.       Anne Torgersdatter (datter av Torger Rejersen og Maren Christensdatter ) ble født i 1725 på Flogstad i Eidanger. Hun ble døpt 13.10.1725 i Eidanger kirke.[19] Hennes faddere var Karin Pedersdatter Sillien, Karin Thorkildsdatter Grafer, Michell Søfrensen Flogstad, Nils Torkildsen Slevolden, Niels Rejersen Slevolden.

          (Her ser vi blant fadderne Nils, som var Torger sin bror. Nils var nå bosatt på Slevolden.)

            

                        Anne giftet seg 03.04.1748 i Eidanger kirke med Hans Knudsen.[20]

 

             ”Trol. 1/3-1748 i Eid. Copul. 3/4-1748. Soldat, Hans Knudsøn Traaholt (Nabhoug) og Anne Torgersd. Flochstad. Hand Hafde Officer Seddel. Caut: Jacob Nielsøn Nedre Lunde og Anders Rejersøn Øxenholt i Kvelde Sougn. Prest: H. Giertsøn“.[21]

                       

Her ser vi far til Anne sin bror, Anders Rejersen som forlover. Han er nå bosatt på Øksenholt i Kvelde.

 

Hans Knudsen ble født ca 1711 på Tråholt i Eidanger som sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter. Han døde 55 år gammel i 1764 på Naphaug i Siljan, og ble gravlagt 02.02.1764 i Siljan. " Hans Knudsen Nophaug 55 år gml".[22]

                        Anne døde i 1799 på Naphaug i Siljan, og hun ble gravlagt 12.04.1799 i Siljan .[23] 

          

Ifølge Schilbred står Hans Knudsen som 21 år under skifte etter moren i 1732.[24]Anne og Hans flyttet til Naphaug i Siljan. Hans fikk bygsel på Naphaug i Siljan i 1747.[25]Anne var trolig fadder til Anders Rejersen Øksenholt sin sønn Rejer i Hedrum i 1753. Anders Rejersen var bror til hennes far. Hun står da som Anne Naphaug. Hennes far flytter trolig til henne på Naphaug etter at han ble enkemann for annen gang i 1763. Det er trolig han som dør på Naphaug i 1768. Det er sikkert hun som dør på Naphaug i Siljan i 1799 som "Ane Torgersdt. Naphoug" (Det er umulig å se alderen p.g.a.blekksøl).

            

                                    1.   Povel Hansen ble født i 1748 på Naphaug i Siljan. Han ble døpt 22.12.1748    

              i Eidanger kirke.[26] Hans faddere var Torger Flochstads kone Inger 

                                                     Knudsdatter, Margit Aachlungen, Anders Lanner, Amund Knudsen

                                                      Aachlungen.       

 

D.           Rejer Torgersen (sønn av Torger Rejersen og Maren Christensdatter ) ble født i 1729 på Flogstad i Eidanger. Han ble døpt 09.01.1729 i Eidanger kirke.[27] Hans faddere var Anne Rejersdatter, Anne Thorkildsdatter Lunde, Lars Olsen Lunde, Erik Olsen Lunde, Peder Rejersen Flochstad.

Rejer døde i 1729 på Flogstad i Eidanger, og han ble gravlagt 12.04.1729 på Eidanger kirkegård. " Torger Rejersen Flochstads lille sønn Rejer 13 uger og 2 dager gml. " [28]

(Her er blant annet farens søster Anne fadder og det samme er farens bror Peder. Peder var nå bosatt på Flogstad.)

     

 

             E.       Rejer Torgersen  (sønn av Torger Rejersen og Maren Christensdatter ) ble født i 1730 på Flogstad i Eidanger. Han ble døpt 14.04.1730 i Eidanger kirke.[29]  Hans faddere var Anne Amundsdatter Flogstad, Anne Olsdatter, Lars Søfrensen Qvestad, Peder Rejersen Flogstad.

                        ( Her er igjen farens bror Peder fadder.)      

 

             F.        Jacob Torgersen (sønn av Torger Rejersen  og Maren Christensdatter ) ble født i 1731 på Flogstad i Eidanger. Han ble døpt 14.10.1731 i Eidanger kirke.[30]  Hans faddere var Karen Pedersdatter Sillien, Marthe Christensdatter Lunde, Niels ? Lunde, Nils Torkildsen Slevolden, Jacob Olsen Qvestad.

 

             G.       Rejer Torgersen (sønn av Torger Rejersen og Maren Christensdatter ) ble født 1734 på Flogstad i Eidanger. Han ble døpt 05.09.1734 i Eidanger kirke.[31] Rejer døde i 1748.[32] Hans faddere var Anne Anundsdatter Flochstad, Martha Christensdatter Lunde, Niels Torkildsen Slevolden, Peder Rejersen Birketvedt, Arne Iversen Lunde.

                        (Her er farens bror Peder igjen fadder)        

 

             H.       Marte Torgersdatter (datter av Torger Rejersen  og Maren Christensdatter ) ble født i 1737 på Flogstad i Eidanger. Hun ble døpt 26.12.1737 i Eidanger kirke.[33] Hennes faddere var Michel Flochstads kone Anne Andersdatter og Anne Michelsdatter ibid, Jørgen Jonsen Silien, Nils Slevolden, Knud Nilsen i Porsgrunn.

 

    I.        Maren Torgersdatter (datter av Torger Rejersen  og Inger Knudsdatter ) ble født i 1740 på Flogstad i Eidanger. Hun ble døpt 21.08.1740 i Eidanger kirke.[34] Hennes faddere var Povel Traaholts kone Anne Villumsdatter, Anne Hansdatter Traaholt, Niels Slevolden, Anders Laner, Amund Knudsen Traaholt.

            

             J.        Paul Torgersen (sønn av Torger Rejersen og Inger Knudsdatter ) ble født i 1743 på Flogstad i Eidanger. Han ble døpt 08.12.1743 i Eidanger kirke.[35] Hans faddere var Søfren Grønsholt's kone Karen Jensdatter, Gunild Nielsdatter Slevolden, Knud Traaholt, Hans Michelsen Flogstad.

 

             K.       Åse Torgersdatter  (datter av Torger Rejersen og Inger Knudsdatter ) ble født i 1746 på Flogstad i Eidanger. Hun ble døpt 21.08.1746 i Eidanger kirke.[36] Åse døde i 1754 på Flogstad i Eidanger, og ble gravlagt i 1754 på Eidanger kirkegård.[37]  Det er vanskelig å se hvilke dato det står ved hennes begravelse. Hun gravlegges som ”Torger Flogstads datter Aase, 8 år gammel”.

 

                        Det ser ikke ut til at noen av Torger sine søsken var faddere til noen av hans barn etter 1734.

 

 

Rejer sin datter Åste:

 

II.         Åste Rejersdatter ble født ca 1675 og døde i 1727 på Flogstad i Eidanger. Åste gravlegges 17.07.1727 på Eidanger kirkegård.[38] 

       Hun bor hos broren Torgeir på Flogstad i 1725, 50 år gammel ifølge Sjeleregisteret for Eidanger i      

             Søster Aaste Reyersdatter g. 50 aar ”. Dette er trolig ca. alder, for da hun gravlegges i 1727, står det: " Aaste Reyersdatter gl. 50 aar "

 

 

 

Rejer sin datter Maren:

 

III.               Maren Rejersdatter ble født ca 1688 på Flogstad i Eidanger. Hun forlovet seg i 1716 med Jon  

       Christensen.

 

       Trol. 2/8-1716. I Eidanger: Reserva Soldat |: af de nyeskrefen :| Joen Christensen, hafde Capt. Uslers tilladelse :|  med Maren Rejersdaatter. Caut: Torchild Nielsen Lunde, Ole Gudmundsen Qvæstad.”[39]

      

       Forloveren Ole Gudmundsen var gift med Marthe Christensdatter fra Kvestad. Hun var datter av Christen Hansen Kvestad. Dette er da muligens Jon sin far.

 

       De har av en eller annen grunn ikke giftet seg, for den 14. mars 1717 døper Joen Christensen og Maren Rejersdater et uekte barn som de kaller Christen.

 

       Vi finner igjen Maren i "Sjeleregisteret for Eidanger sogn 1725" gift med Niels Nielsen. Nils ble født ca 1676. De var da trolig bosatt i Porsgrunn. Sønnen Christen fra 1716 er "Øster i Grevskapet". Det kan jo være hos familie i Hedrum? Nils og Maren døper barn bosatt på Osebakken i Porsgrunn. I 1725 er flere barn satt bort utenfor hjemmet. Det kan tyde på at det har vært trange kår i familien.

      

             " Biørntwedt nedre (Omfatter også det daværende Porsgrunn.)

       Niels Nielsøn gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsøn gl. 17 aar, Søren Nielsøn gl. 14 aar, Knud Nielsøn gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsøn gl. 7 aar er hos Niels Andersøn. Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge hvorpaa kand fødes een Koe."

      

       Maren Rejersdatter Flogstad er fadder til Anders Rejersen sin datter Marthe i Eidanger i 1719. Hun er også fadder til Torger Rejersen sin datter Kirsten i Eidanger i 1723. Maren er også fadder til flere av Anne Rejersdatter sine barn, det siste var til Torkild i 1731. Hun er trolig ei søster av Anders, Torger og Anne.

      

             Denne Nils Nielsen kan ha vært gift før. Det kan ha vært han som giftet seg i 1707:

 

       ”Dom: Trinit: 1707 (19/6-1707) blefer Troelofede udi Eidanger Kircke Niels Nielsen Soldat, med Anne Trulsdaatter Cav: Halvor Christophersen (buemerke) og Tollef(?) Rasmussen.”[40]

 

       Anne Trulsdatter dør i 1718 og hun gravlegges 21 februar 1718 som " Niels Nielsens qvind. fra Oosebachen Anne Trulsdatter 33 aar ig 18 uger ".

 

       Ettersom han blir enkemann på Osebakken i 1718 kan det være han som en finner gift med Maren Rejersdatter i "Sjeleregisteret 1725" og som døper barn med henne på Osebakken.

 

       Ole Olsen Flotten er fadder til Nils sin sønn Nils i 1727. Ole er gift med Anne Nilsdatter. Hun kan jo være en søster av Nils?

 

Maren sine barn:

             A.      Christen Jonsen (sønn av Jon Christensen og Maren Rejersdatter) ble født 1717 i

Eidanger. Han ble døpt 14.03.1717 i Eidanger kirke.[41]  Hans faddere var Maria Larsdatter, Anna Christensdatter Monstad?, Jørgen Halvorsen Siljen, Michel Søfrensen Flogstad, Anders Rejersen Flogstad.

( Her er Maren sin bror Anders Rejersen fadder.)

Christen er nevnt i 1725 som: " Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet ” Dette kan jo ha vært hos familie i Hedrum?

            

             B.       Åste Nilsdatter (datter av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) ble født 1720. Hun ble

døpt 24.11.1720 i Eidanger kirke.[42] Hennes faddere var Inger Pedersdatter, Maren Christensdatter Floochstad, Anna Rejersdatter Floochstad, Niels Pedersen ?, Peder Nilsen Stranden.

( Her er Maren sin søster Anne Rejersdatter fadder.)

                 Åste er nevnt som Aase 2 år i 1725, men det er trolig henne som er døpt i 1720 som Åste.

 

             C.       Jon Nilsen (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) ble født 1722 på Osebakken i Porsgrunn. Han ble døpt 25.03.1722 i Eidanger kirke.[43]  Hans faddere var Madamasell Sophie Jensdatter, Madamaselle Engell Jensdatter, Knud Krag, Jens Nielsen.

 

             D.       Nils Nilsen (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) ble født 1727 på Osebakken i Porsgrunn. Hun ble døpt 12.01.1727 i Eidanger kirke.[44] Hans faddere var Inger Pedersdatter, Lisbeth Pedersdatter, Olle Olsen Flootten, Niels Andresen Lunde?, Søfren Rejersen Floochstad.

                        ( Her er Maren sin bror Søren Rejersen fadder.)

 

             E.       Jørgen Nilsen (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) ble født 1729 på Osebakken i Porsgrunn. Han ble døpt 12.06.1729 i Eidanger kirke.[45]  Hans faddere var Mademaselle Gretsen Josten, Mademaselle Karen Boemand, Mons. Tommas Buggn, Mons. Niels Aall.

 

      

 

 

Rejer sin sønn Anders:

 

IV.             Anders Rejersen ble født ca 1688,[46] og han giftet seg 1. gang med Anne Christensdatter.[47]

 

       Han har trolig giftet seg på nytt med Kirsten Olsdatter som det var skifte etter i Hedrum i 1760. Det er trolig han som har flyttet til Kvelde og var forlover i Eidanger i 1725 som bosatt på Sundby i Kvelde.

 

       Trol. 19/6-1725 i Eid. Copul. 25/10-1725. End Soldat fra Quælle (Kvelde) Sougn under Hr. Capitain Wiies Compagnie, Seddel fra Oberste Tiølling(?), Søfvren Rasmussøn med Christense Laersd. Søndre Røe. Caut: Peder Laerssøn Grafva og Anders Rejerssøn Syndbye i Quælle Sougn. [48]

 

             Anders Rejersen Flochstad får ei datter, Martha, med Anne Christensdatter i Eidanger i 1719.

      

Han giftet seg 2. gang med Kirsten Olsdatter[49] ( datter av Ole Olsen og Karen Halvorsdatter).[50]   Kirsten ble født ca 1711, og hun døde i 1759, 48 år gammel på Øksenholt i Hedrum. Hun ble gravlagt 22.07.1759 i Hedrum.[51] Kirsten er nevnt som gift med Anders Rejersen på Øksenholt i skifte etter faren, Ole Olsen på Øksenholt i 1741.

 

Anders var, som før nevnt, forlover i Eidanger også i 1748 til datteren til Torger Rejersen, Anne Torgersen Flogstad. Torger var bror av Anders. Anders var da bosatt på Øksenholt.

 

       Det står i bygdeboken for Hedrum at Anders var bruker på Øksenholt i Hedrum fra 1740 til 1761.[52]

       Han kom dit fra Sundby Østre der han hadde vært bruker fra ca 1720.[53] Anders er trolig nevnt som fadder til Maren Sørensdatter’s sønn Jens i Hedrum i 1751. Han står da som bosatt på Øksenholt i Hedrum. Maren Sørensdatter er datteren til Søren Rejersen Vestby. Anders er bror til denne Søren Rejersen.

             Anders døde i 1762 på Øksenholt i Hedrum. Han ble gravlagt 21.11.1762, i Hedrum.[54]

 

Det var skifte etter Kirsten Olsdatter på Øksenholt 1. april 1760. Arvinger var enkemannen Anders Reiersen og sønnene Jon, 21 år, Ole, 12 år, Reier, 7 år. Videre var nevnt som arvinger døtrene Anne, 24 år, Ingebor, 19 år, Anne 15 år og Maren, 9 år. Faren var verge for barna. Boet hadde en verdi på drøye 66 rdl, og når gjelden var trukket fra var det drøye 45 rdl igjen til arvingene.[55]

             Av disse barna er det bare Rejer en finner i kirkeboken i Hedrum, da den først begynner i 1751.

 

Det var skifte etter Anders på Øksenholt 17. februar 1763 og arvinger var der de hjemmeværende sønnene Ole, 15 år og Reier, 9 år. Videre de hjemmeværende døtrene Anne og Maren. Farbroren Peter Thorsen ble nevnt som formynder for barna. Boet skyldte arv til Karen Olsdatter etter hennes mor Ingeborg Svensdatter, skifte 19. september 1739, og etter hennes far Ole Olsen, skifte 7. mai 1741. Boets verdi var drøye 94 rdl, men gjelden beløp seg til drøye 116 rdl, så her ble de ingenting å dele.[56]

 

       I skifte etter Anders er farbroren Peter Thorsen nevnt som formynder. Dersom det her menes at Peter Thoresen skal være bror av Anders Rejersen, har vi ikke funnet denne broren. Dette kan være en feilskriving av navnet eller det kan være feil at han er farbror til barna. Anders har som man ser to døtre som het Anne. Den eldste Anne var ifølge bygdeboken i Hedrum far gift med en Peter Thorsen. Denne Peder var fra Tveitan i Siljan og han var bruker på Øksenholt i Hedrum til han døde der i 1766.[57] Det kan ha vært han som ble formyndere for sin kones yngre søsken?

 

            

      

 

Anders sine barn:

 

             A.       Martha Andersdatter (datter av Anders Rejersen og Anna Christensdatter ) ble født i 1719 på Flogstad i Eidanger, og hun ble døpt 04.06.1719 i Eidanger kirke.[58]  Hennes faddere var Ellen Pedersdatter Kiendalen, Maren Rejersdatter, Jørgen Sillien, Ole Lunde og Nils Thorkildsen.

             ( Her er søsteren til Anders Rejersen, Maren Rejersdatter fadder.)

 

             B.       Anne Andersdatter (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født ca 1736.[59]

 

             C.       Jon Andersen (sønn av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født ca 1739.[60]

 

             D.      Ingeborg Andersdatter  (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født ca 1741.[61]

 

             E.       Anne Andersdatter  (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født ca 1745.[62]

 

             F.       Ole Andersen (sønn av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født ca 1748.[63]

 

             G.      Maren Andersdatter (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født ca 1751.[64]

 

H.       Rejer Andersen (sønn av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter ) ble født i 1753 på Øksenholt i Hedrum. Han ble døpt 12.08.1753 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum.[65] Hans faddere var Agnethe Wesbye, Anne Naphug, Niels Magnildrød og Ambiørn Wesbye.

           Av fadderne hans er Agnete gift med Søren Rejersen som må være bror til Anders.

           Ambjørn Wesbye er gift med Maren, datteren til Agnete og Søren.

Nils Magnildrød er Nils Rejersen Mangelrød som må være bror til Anders Rejersen og Søren Rejersen. Anne Naphaug er Anne Torgersdatter bosatt på Naphaug i Siljan og datter av bror til Anders, Torger Rejersen Flogstad i Eidanger.

                        Rejer er selv nevnt som fadder til Peder Øxsenholt sitt barn Anne i 1777.

         

            

Rejer sin datter Anne:

 

V.             Anne Rejersdatter ble født ca 1696. Hun giftet seg ca 1722  i Eidanger kirke med Nils Torkildsen.   Nils ble født ca 1695 som sønn av Torkild Nilsen og Mari Olsdatter.[66]

 

”Trol. 3/5-1722 i Eid. Niels Torckelssøn med Anna Rejersd. Caut: Ole Søfvrenssøn Lunde og Laers Olssøn Lunde”. [67]

 

Schillbred tror i Eidanger bygdebok at Nils Torkildsen er sønn til Torkild Sørensen Hasler.[68] I så fall er Nils og Anne søskenbarn. Torkild Sørensen bodde ifølge ”Sjølegden for Bragernes av 1706” på Hasler. Han var ifølge den samme sjølegden gift og hadde ingen sønner i 1706. Dersom Nils var hans sønn må han ut fra dette trolig være født etter 1706, så det stemmer dårlig. Schillbred hadde naturligvis ikke denne kilden tilgjengelig når han skrev bygdeboken. Marthe Torkildsdatter Haugholt var fadder til flere av barna til Nils og hun var trolig hans søster. Hennes bror var Hans Torkildsen, som også var fadder til flere av Nils sine barn. De har trolig alle tre en annen far enn Torkild Sørensen Hasler. Marthe Torkildsdatter, som da trolig er hans søster, bor i 1725 på Haugholt med blant annet sin bror Hans Torkildsen og sin mor Mari Olsdatter. Denne Mari Olsdatter var gift med Torkild Nielssøn på Søndre Lunde. Dette var trolig foreldrene til Nils.

 

             I sjeleregisteret for Eidanger sogn i 1725 står følgende under gården Haugholt:

”Enchen Marte Torchildsdatter gl. 30 aar haver 2de døttre, Mari Olsdatter gl. 5 aar og Ingeborg Olsdatter gl. 3 aar, Haver ellers tilhuus hos sig sin Moder Mari Olsdatter gl. 60 aar og sin Broder Hans Torchildsen gl. 21 aar, iche tient for Soldat, er frisk. Skoug recher iche uden lidt til Huushielp og Gierdefang samt Brændeved”.

 

Ifølge Schilbred var Nils  bruker på Slevolden i Eidanger omkring 1740. Nils døde i 1777 på Slevolden i Eidanger.[69] Han er gravlagt 27.07.1777 på Eidanger kirkegård. " Nils Torchildsen Slevolden 82 aar gml. " [70]

Anne døde 46 år gammel i 1742 på Slevolden i Eidanger. Hun er gravlagt 24.04.1742 på Eidanger kirkegård. " Niels Slevolden's kone Anne Rejersdatter 46 år gml. " [71]

 

             Anne var fadder for Anders Rejersen’s datter Marthe i Eidanger i 1719. Hun er trolig en søster av

             Anders.

 

       Ifølge Schilbred var det skifte etter Niels i 1778 og der oppføres følgende barn: Peder Nielsen, død etterlater seg to sønner, Jørgen Pederssøn, 24 år og Niels Pederssøn, 23 år, Torkield Nielssønn 46 år, Niels Nielsen 40 år, Gunhild Nielsdatter 52 år og enke, Maria, 30 år og en datter gift med Olaus Anderssøn i Porsgrunn.[72] Jeg er usikker på om han her mener at denne Maria 30 år, og denne datteren som er gift med Olaus Anderssøn i Porsgrunn er døtre av enke Gunhild Nielsdatter?

      

             Jeg finner dette giftemålet i Eidanger i 1748:

 

       Trol. 20/7-1742 i Eid., En Fredag. Copul. 16/1-1743. Uk. Ole Andersøn Vigvering i Porsgrund og pigen Giertrud Nielsd. Caut: Brynild Andersøn i Porsgrund og Søfren Nielsøn samesteds”.[73]

 

       Dersom dette er datteren det vises til i skifte må hun være datter av Niels Torkildsen. Finner ikke noen datter av Nils døpt Gjertrud.

      

Anne sine barn:

 

             A.       Rejer Nilsen ble født 1723 på Døvik i Eidanger. Han ble døpt 02.02.1723 i Eidanger kirke.[74] Hans faddere var Marthe Thorkildsen Haugholt, Aase Rejersdatter Flochstad, Torger Rejersen Flochstad, Hans Thorkildsen Questad.

                        ( Her finner man søsteren til Anne Rejersdatter, Aase(Åste) Rejersdatter og hennes bror Torger.)

 

       B.       Gunhild Nilsdatter ble født i 1724 på Slevolden i Eidanger. Hun ble døpt 29.11.1724 i Eidanger kirke.[75] Hennes faddere var Mari Laersdatter, Aaste Rejersdatter, Ole Anfindsen Heugholt, Olle Søfrensen Møller, Søfren Rejersen.

           ( Her er Anne Rejersdatter’s søster Aaste og hennes bror Søren faddere.)

                        Gunhild var 52 år og enke under skifte etter faren i 1778.

      

             C.       Åste Nilsdatter ble født i 1727 på Slevolden i Eidanger. Hun ble døpt 07.09.1727 i Eidanger kirke.[76] Hennes faddere var Mari Olsdatter Haugholt, Maren Christensdatter Floochstad, Anne Hansdatter Lillegaarden, Hans Elevsen Lillegaarden, Niels Olsen Haugholt, Hans Thorchildsen Haugholt.

 

             D.       Torkild Nilsen ble født 1730 på Slevolden i Eidanger. Han ble døpt 02.02.1730 i Eidanger kirke.[77]  Hans faddere var Marthe Thorchildsdatter Haugholt, Kirsten Thorchildsdatter Hasler, Hans Elevsen Lillegaarden, Hans Thorchildsen og Anders Rejersen Floochstad.

                        ( Her er Anne Rejersdatter’s bror Anders fadder.)

                       

        E.       Torkild Nilsen ble født i 1731 på Slevolden i Eidanger. Han ble døpt 02.09.1731 i Eidanger kirke.[78]  Hans faddere var Mari Rejersdatter Ossebachen, Inger Knudsdatter Traaholt, Niels Olsen Haugholt, Torger Rejersen Floochstad, Jan Hansen Lillegaarden.

                 Torkild var 46 år under skifte etter faren i 1778.

                        ( Her er Anne Rejrsdatter’s søster Mari (Marthe) og hennes bror Torger faddere.)

 

             F.        Nils Nilsen ble født i 1734 på Slevolden, Han ble døpt 19.02.1734 i Eidanger kirke.[79] Hans faddere var Inger Gunnersdatter Ass, Johanne Knudsdatter Traaholt, Torger Reiersøn Flochstad, Hans Torchildsen Stridsklev, Hans Hansen Traaholt.

                        ( Her er igjen Anne Rejersdatter’s bror Torger fadder.)

                        Han var 40 år under skifte etter faren i 1778.

 

             G.       Peder Nilsen døde før 1778. Jeg finner han ikke under døpte eller gifte i Eidanger. Han er nevnt som død under skifte etter faren i 1778. [80]

 

                        1.         Jørgen Pedersen ble født ca 1754. Han var 24 år under skifte etter farfaren i 1778.

 

                      2.         Nils Pedersen ble født ca 1755. Han var 23 år under skifte etter farfaren i 1778.

 

 

            

 

Rejer sin sønn Søren:

 

VI.        Søren Rejersen ble født ca 1700 på Flogstad i Eidanger. Han giftet seg 12.07.1727 i Eidanger kirke med Agnete Larsdatter. Agnete ble født ca 1704 på Nordre Rød i Eidanger som datter av Lars Jensen og Elen Olsdatter:

 

       Trol. 30/4-1727 i Eid. Copul. 12/7-1727. Soldat Søfren Rejerssøn Flaachstad, under Hr. Major Wiies Compagnie. Seddel fra ham, med Angnethe Laersd. Røe. Caut: Olle Thollefssøn Nordall og Olle Søfvrenssøn Møller. Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.”[81]

 

       Ifølge sjeleregisteret var Søren er tjenestegutt på Nordre Tveten i 1725. "Tieniste Drenge Nafnlig Søren Tieniste Drenge Nafnlig Søren Rejersen gl. 22 aar". Der tjener trolig også Agnete Larsdatter som han gifter seg med. "Tienistepige Agnette Larsdatter Tienistepige Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar".

       De gifter seg i Eidanger, men de må ganske snart ha flyttet til Hedrum. En finner han som bruker på Vestby bnr.3 i Hedrum. Finner ikke datteren Maren døpt i Eidanger, så hun er trolig døpt i Hedrum.

             Søren død på Vestby i Hedrum i 1769, 69 år gammel. Søren ble gravlagt 25.06.1769 i Hedrum.[82] 

             Agnete døde i 1777 på Vestby i Hedrum. Agnete ble gravlagt 31.03.1777 i Hedrum.[83] 

 

 

Søren sine barn:

      

             A.  Maren Sørensdatter ble født i 1726 på Vestby i Hedrum.[84] Hun ble gift med Ambjørn Kristensen født 1726 på Nes i Hedrum[85] som sønn av Kristen Ellefsen og Anne Hansdatter. Maren døde 1786 på Vestby i Hedrum.[86] Det var skifte etter Maren i 1788. Ambjørn var 15 år og hjemme under skifte etter moren i 1741. Han var bruker på Vestby fra 1747. En finner familien i ekstraskatten i Hedrum på "Wesbye" i 1764: ”Ambiørn Christensen Oppsidder, Maria Sørensd Hustrue, Lars Børn, Anne Børn, Søren Rejersen  Konens Forældre.”

 

            1.                        Jens Ambjørnsen ble født i 1751 på Vestby i Hedrum. Han ble døpt 19.09.1751 i Hedrum.[87] Jens sine faddere var Anna Anundsd, Wesbye, Karen Jacobsd. Qvelsvig, Anders Rejersen Øxenholt, Rasmus Ellefsen Grinet og Hans Ellefsen Næssog.

                ( Her finner man trolig bror til Søren Rejersen, Anders Rejersen Øksenholt, som fadder.)

 

Jens og Elen bodde på Setra under Lysebo. Jens ble gift med Elen Olsdatter. Elen ble født 1752 på Lysnes i Hedrum. Hun ble døpt 23.01.1752 i Hedrum kirke som datter av Ole Larsen og Kari Anunsdatter.[88]

 

                   

                      2.           Ellef Ambjørnsen ble født i 1754 på Vestby i Hedrum. Han ble døpt 06.01.1754 i     

Hedrum.[89] Hans faddere var Live Wesbye, Sibille Qvelle, Jon Wesbye, Rasmus Holua,   Rejer Magnildrød.

                    ( Fadderen Rejer Magnildrød var sønn av Nils Rejersen Mangelrød. Nils var onkel til Maren Sørensdatter.)

 

Ellef giftet seg 1. gang i 1774 med Allet Mathisdatter. Hun døde i 1793. Han giftet seg 2. gang i 1794 med Inger Henriksdatter. Inger ble født i 1741, og hun døde i 1813. Ellef døde i 1796. Ellef var bruker på Vestby fra 1781 til 1796. Han hadde vært bruker på Nes en tid først. Allet kom fra Heum. De hadde ingen barn etter seg.[90]

                   

 

3.            Ellen Ambjørnsdatter ble født ca 1755 på Vestby i Hedrum.[91] Hun giftet seg 20.06.1776 i Eidanger kirke[92] med Anders Jacobsen. Anders var født i 1718 i Skien. Han ble døpt 16.05.1718, i Skien kirke.[93] Han var sønn av Jacob Vetlesen og Maren Aslaksdatter. Anders døde i 1802 på Nordre Nordal i Eidanger. Han ble gravlagt 21.10.1802 på Eidanger kirkegård.[94] Ellen døde 02.06.1831 på Nordre Nordal i Eidanger. Hun ble gravlagt 10.06.1831 på Eidanger kirkegård.[95] 

 

” Trol. 20/6-1776 i Eid. Copul. (samme dag). Efter foregaaende Trolovelse og Tillysning i Qwælle Sogn, Anders Jacobs. Nordal, Enkemand og Pigen Elen Anbiørnsd. Westbye”.[96]

 

Hun må ha vært ca 37 år yngre enn Anders. Hun fikk føderåd på gården Nordre Nordal hos sønnen Søren når sønnen overtok gården. Anders var bruker på Nordal i Eidanger i 1749 ifølge Schillbred. Han var gift tre ganger. Anders var bosatt på Nordal under folketellingen i 1801. Han var da i sitt 81år, og konen Ellen i sitt 45 år.[97]

 

                    4.             Maren Ambjørnsdatter ble født i 1756 på Vestby i Hedrum.[98] Hun ble gift med Hans Jonsen.

            

                    5.            Anne Ambjørnsdatter ble født i 1758 på Vestby i Hedrum. Hun ble døpt 29.09.1758 i

Hedrum.[99] Annes faddere var Marthe Heum, Gunild Qvelle, Søren ibid, Isaach Wesbye og Peder Jonsen ibid.

Anne giftet seg første gang 12.10.1777 i Hedrum med Lars Olsen.[100] Lars var født 1754 på Lysnes i Hedrum. Han ble døpt 12.05.1754 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum som sønn av Ole Larsen og Kari Anunsdatter.[101] Lars døde i 1789 på Lysebo i Hedrum.

Anne giftet seg annen gang i 1790 i Hedrum med Peder Mathiassen. Peder var født i 1761 på Mo i Hedrum som sønn av Mathias Pedersen og Anne Arnesdatter.[102] Peder døde i 1809 på Lysebo i Hedrum. Anne døde i 1827 på Lysebo i Hedrum. [103]

       

        6.             Maren og Ambjørn fikk en gutt som var født 1761 på Vestby i Hedrum. Han ble døpt 26.07.1761 i Hedrum.[104]  Hans faddere var Live Westbye, Elen Heum, Christen Farmen, Rasmus Qvelle og Rejer Magnildrød.

                    ( Her finner vi igjen han som trolig var Maren Sørensdatter’s søskenbarn, Rejer Magnilrød som fadder.)

                   

             7.             Torger Ambjørnsen ble født i 1763 på Vestby i Hedrum. Han ble døpt 06.01.1763 i       

 Hedrum.[105] Torger sine faddere var Anne Sundbye, Anne Farmen, Christen ibid, Rasmus Hole, Christopher Næs.

Torger giftet seg i 1789 med Maren Hanriksdatter. Maren ble født i 1758 på Nes i Hedrum. Hun døde i 1834 på Kveldsvik u/Vestby.

               Torger var bruker på Vestby, og han døde i 1832 på Kveldvik u/Vestby.[106]  .

(Fadderen Anne Sundby er trolig konen til nå avdøde Paul Rejersen. Paul kan ha vært onkel til Maren Sørensdatter. Anne var nå gifte igjen med Tarald Larsen og de var bosatt på Sundby)

 

                    8.             Anne Sofie Ambjørnsdatter ble født i 1767 på Vestby i Hedrum. Hun ble døpt 06.12.1767 i Hedrum.[107] Hennes faddere var Elen Eliæd. Magnildrød, Anne Christensd. Næs, Herbrand, Ole Andersen ibid og Rasmus Hole.

                    Hun giftet seg i 1789 med Svend Larsen. Svend ble født i 1767 på Nordkvelde Mell. Anne Sofie døde i 1812. 

 

 

 

 

Rejer sin sønn Nils:

 

VII.     Nils Rejersen ble født ca 1703 på Flogstad i Eidanger. Han giftet seg med Inger Mathiasdatter. Inger var født i 1689 som datter av Mathias Arnesen og Marte Jacobsdatter.[108] Hun kom fra Mangelrød i Hedrum. Inger døde 85 år gammel i 1774 på Mangelrød i Hedrum og hun ble gravlagt 23.01.1774 i Hedrum.[109] Nils døde i 1763 på Mangelrød i Hedrum og han ble gravlagt 26.06.1763 i Hedrum.[110] 

      

       Nils Rejersen var trolig også sønn til Rejer Torgersen Flogstad. Det er trolig han en finner som fadder til Torger Rejersen Flogstad’s datter Anne i Eidanger i 1725. Han er da bosatt på Slevolden i Eidanger hos sin søster Anne Rejersdatter.

       Han har siden trolig flyttet til Hedrum og giftet seg med Inger Mathiasdatter Mangelrød, og bosatt seg på Mangelrød. Niels Magnildrød er fadder til Anders Rejersen Øksenholt sin sønn Rejer i Hedrum i 1753.

 

       Han var bruker på Mangelrød i Hedrum fra 1731 til 1761.[111] En finner han også under ”Mangnildrød” i ekstraskatten i 1762. Han bor da med sin kone Inger og sønnen Rejer, samt ei tjenestejente Anne Hansdatter. Nils døde på Mangelrød i 1763, 60 år gammel.

 

             A.       Rejer Nilsen ble født ca 1734. Han giftet seg med Elin Eliasdatter fra Heum. Han ble bruker etter faren på Mangelrød i Hedrum. Reier døde i 1763, 60 år gammel.[112]

              Rejer Magnildrød var fadder til Maren Sørensdatter Vestby’s sønn Ellef i 1764. Maren Sørensdatter var datter til Søren Rejersen på Vestby. Maren var trolig hans søskenbarn, da Søren trolig var bror til Rejers far, Nils Rejersen.

                        Rejer Magnildrød var også fadder til en gutt som Maren Sørensdatter Vestby døpte i 1761.

 

 

 

 

 

Rejer sin sønn Peder:

 

VIII.     Peder Rejersen ble født ca 1705 på Flogstad i Eidanger. Han giftet seg 02.01.1731 i Eidanger kirke med Anne Olsdatter.

 

       Trol. 12(?)/10-1730 i Eid. Copul. 2/1-1731. Peder Rejerssøn Flaachstad med Anne Olsd. Caut: Laers Søfvrenssøn Qvæstad og Michel Søfvrenssøn Flaachstad.” [113]

 

       Han er trolig tjenestegutt på ”Qvæstad med Tiøstelrød (Kvestad med Kjølsrød) i Sjeleregisterert for Eidanger sogn 1725:

 

       "Lars Sørensøn gl. 37 aar har tient for Soldat, gift med Amborg Olsdatter gl. 36 aar, har en Søn Olle Larsøn 3 aar gl. 3 aar, og en datter Margareta Larsdatter gl. 6 aar, en tienistedreng Peder Reyerssøn gl. 20 aar, har iche tient Kongen, tiener for aarslønn. Har sin Fader og Moster hos sig Nemblig Søren Stoessøn gl. 74 aar (tidligere Ørstvedt) og Anne Hansdatter gl. 62 aar. Til Gaarden en becheflomqværn, ogsaa voxster skov til smaa bielcher og andet smaalast, bruges til fælles af de 2de opsiddere. Ingen Huusmandspladse eller Sætterboe, iche heller Huusfolch."

 

       Peder Rejersen er fadder til Torger Rejersen sin tre sønner med navn Rejer i Eidanger i 1729, i 1730 og den siste i 1734. Han står i 1729 og i 1730 som Peder Rejersen Flogstad, men i 1734 står han som Peder Rejersen Bjørketvedt. På Bjørketvedt har også Schilbred nevnt han som bosatt i 1730-40 årene.[114] Trolig på grunn av at han døper barn der i den perioden. Ut i fra faddere kan de se ut til at Peder sin kone, Anne Olsdatter hadde tilknytning til Gjerpen. Familien kan jo ha flyttet til Gjerpen senere?

 

 

Peder sine barn:

 

            

             A.       Maren Pedersdatter ble født 1731 på Bjerketvedt i Eidanger. Hun ble døpt 23.09.1731 i Eidanger kirke.[115]  Hennes faddere var Inger Gundersdatter Lunde, Magnill Olsdatter, Laers Søfrensen Questad, Torger Rejersen Floochstad, Gunder Olsen ?.

                        ( Her ser vi han som trolig er hennes bror, Torger Rejersen som fadder.)

            

             B.       Anna Pedersdatter ble født 1733 på Bjerketvedt i Eidanger. Hun ble døpt 26.04.1733 i Eidanger kirke.[116]  Hennes faddere var Anna Nielsdatter Slevolden, Maren Olsdatter, Niels Nielsen Klefen, Iver Olsen Rønningen i Gjerpen sogn.

 

             C.       Sivert Pedersen ble født 1735 på Bjerketvedt i Eidanger. Han ble døpt 13.03.1735 i Eidanger kirke.[117]  Hans faddere var Maren Knudsdatter, Maren Olsdatter i Gierpen sogn, Torgier Rejersen Flochstad, Even Olsen i Gierpen sogn.

                        ( Her er igjen Torger Rejersen fadder.)

            

             D.       Magnild Pedersdatter ble født 1737 på Bjerketvedt i Eidanger. Hun ble døpt 07.04.1737 i Eidanger kirke.[118] Hennes faddere var Ragnhild Birketvedt, Gunhild Eriksdatter, Christopher Olsen og Svend Ericksen begge i Gierpen Sogn.

 

             E.       Rejer Pedersen ble født 1739 på Bjerketvedt i Eidanger. Han ble døpt 05.04.1739 i Eidanger kirke.[119]  Hans faddere er  Torger Flogstads kone Inger Knudsdatter, Anne Erichsdatter for Bertel Jobsen, Ole Valler og Svend Olsen for Bertel Jobsen.

 

             F.        Maria Pedersdatter ble født 1741 på Bjerketvedt i Eidanger. Hun ble døpt 25.03.1741 i Eidanger kirke.[120] Hennes faddere var Torgier Flocstads koene Inger Knudsdatter, Maren Olsdatter for Berthel Jobson, Olle Valler, Rejer Nielsen Slevolden.

       ( Her er konen til Torger Rejersen fadder, og Rejer Nielsen Slevolden er sønn av Anne Rejersdatter Slevolden.)

 

 

 

Paul Rejersen:

 

       Paul Rejersen ble gift Anne Olsdatter. Hun ble født ca 1708 som datter av Ole Sørensen og Maren Brynildsdatter. Paul døde ca 1742, på Sundby Vestre i Hedrum. Anne døde på Sundby i 1796. Hun gravlegges i Hedrum som ” Enken Ane Sundbye 88 a”.  Hun var da gift på nytt med Tarald Laren som døde i 1769. Paul Rejersen var bruker på Sundby Vestre fra 1726 til han døde ifølge bygdeboken. Han kan også ha vært sønn av Rejer Torgersen Flogstad i Eidanger. Rejer hadde en bror som het Paul, så navnet var brukt i familien. (Anders Rejersen bodde også på Sundby Østre en tid.) Lorens Berg antok at Paul var bror av Anders Rejersen Sundby/Øksenholt og Søren Rejersen Vestby. Det som kan knytte han til søskenflokken er at hans kone Anne Olsdatter trolig var fadder til Torger Ambjørnsen i 1763. Hun står der som Anne Sundbye. Hun var etter Paul sin død gift på nytt med Tarald Larsen. De var i 1763 bosatt på Sundby Vestre[121] Torger Ambjørnsen var barnebarn til Søren Rejersen Vestby. Anne Sundby kan da ha vært tante til Torger sin mor Maren Sørensdatter.

 

       Det var skifte etter Paul på Vestre Sundby i Hedrum 20 juni 1742, og arvinene var enken Anne Olsdatter og de hjemmeværende barna Reier, 4 år og Elen, 1 år. Ole Larsen ble barnas formynder. Boets verdi var drøyt 70 rdl, men da gjelden var trukket fra, var bare snaut 9 rdl igjen til arvingene. [122]

 

      Skien 2010:  NB! I juni 2010 fikk jeg informasjon fra Kristian Hunskaar angående et skifte han hadde funnet. Skifte avklarte hvem som var foreldrene til Paul Rejersen:

 

       I skiftet etter Anne Reiersdatter Møyland i Andebu i 1737/1738 nevnes halvbrødrene Paul Reiersen Sundby og Ole Reiersen, husmann i Kvelde. Kombinert med andre opplysninger finner jeg da at Paul var født 1688 på Skoli i Kodal som sønn av Reier Ellefsen og Mari Ottersdatter. Faren døde i 1690, og i 1701 bodde Mari Ottersdatter med sønnene Paul og Ole som inderst på Åshildrød i Hedrum.

      

 

Paul sine barn:

 

       A.   Rejer Paulsen ble født ca 1737. Han giftet seg 28.09.1766  i Hedrum med Marthe      

Torgersdatter.[123] Marthe ble født ca 1743 som datter av Torger Andersen. Hun kom fra Gjone Store i Hedrum. Rejer ble bruker på Gjone Store. Han døde 80 år gammel i Hedrum i 1817.

Marthe døde i 1818, 75 år gammel.

             Forlovere ved gifte var Hans Truelsen og Hans Ellevsen S. Jone. Vitner var Søren og Anders

ibid.[124]

 

1.   Paul Rejersen ble født i 1767 på Gjone i Kvelde. Han ble døpt 14.10.1767 i Kvelle kirke.[125] 

        Hans faddere var Anne Larsd. St. Jone, Gunild Olsd. N. Jone, Anders Sundbye, Anders

        Torgersen Bonnegolt.

                   

             2.    Karen Rejersdatter ble født i 1770 på Gjone i Kvelde. Hun ble døpt 29.04.1770 i Hedrum kirke.[126]  Hennes faddere var Maren Torgersd. Sundbye, Mette Pedersd. St. Jone, Abraham Rasmusen ibid, Torger Torgersen ibid, Poul Sundbye.

                   

             3.    Marthe Rejersdatter ble født i 1773 på Gjone i Kvelde. Hun ble døpt 28.03.1773 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum.[127] Hennes faddere var Maren Sundbye, Maren Jensd. St. Jone, Hans Torgersen, Torger Torgersen ibid, Hans Ellevsen S. Jone .

 

             4.    Ingeborg Rejersdatter ble født 1774 på Gjone i Kvelde. Hun ble døpt 02.10.1774 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum.[128] Hennes faddere var Maren Torgersd. Sundbye,  Maren Jensd. Jone, Hans Torgersen, Torger Torgersen ibid, Hans Ellevsen ibid.

 

             5.    Torger Rejersen ble født 1778.[129]

 

             6.    Anders Rejersen ble født 1786.[130]

 

       B.   Elen Paulsdatter ble født ca 1741.[131]

 

 

 

Oppsummering:

 

På grunnlag av det som er fremkommet i arbeidet med denne artikkelen, vil jeg hevde at disse ”Rejersbarna” er en søskenflokk. Den som er noe svakt knyttet til søskenflokken er Paul Rejersen Sundby. Han kan ha vært av denne søskenflokken, noe også Lorens Berg trodde, men vi har ikke så mye å bygge på. Det ser som nevnt ut til at Pauls sin kone Anne Olsdatter er fadder til Søre Rejersen Vestby sitt barnebarn Torger Ambjørnsen i 1763. Dette styrker jo en slik teorie. (Skien 2010: Det viser seg at Paul Rejersen ikke er sønn av Rejer Torgersen. Se avklaring over merket gult.)

 

Jeg ser at Krohn-Holm i bygdeboken for Hedrum plasserer Nils Rejersen Øksenholt som bror av Paul Sundby V og Søren Vestby.[132] Dette kan jo igjen bygge på Lorens Berg sin teori.

 

Jeg mener å kunne hevde at de er barn av Rejer Torgersen på Flogstad i Eidanger og at Lorents Berg sin teori om opphavet til Rier-ætten på Sundby og Vestby i Hedrum er feil.

 

I skifte etter Anders Rejersen Øksenholt blir ”farbror Peter Thorsen” nevnt som formynder for barna. Dette er noe forvirrende. Vi kan ikke forklare det på annen måte enn at det må være en feilskriving. Anders har ingen bror med dette navnet. Derimot ble som nevnt Anders sin eldste datter, Anne, gift med en Peter Thorsen. Han dør et par år etter dette skifte. Det kan derfor ha vært den eldste datterens mann som ble formynder for hennes yngre søsken.

 

Mange vil med dette kunne knytte sine aner i Hedrum til Flogstad i Eidanger, og med dette få utvidet sitt anetre.

 

 

 [1]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 901

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 51

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 51

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 51

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 51

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 312

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720 HF-197 side 87

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 51

[9]  ” Sjeleregister Eidanger sogn 1725 ” registrert av Gard Strøm på www.gamlegjerpen.no

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 326

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 298

[12]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[13]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198 side 285

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 52

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 171

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[20]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[21]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198 side 286

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 34

[25]  Bygdebok for Siljan av Anders Bakken side 22

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 136

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 17

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 326

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 41

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 61

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 87

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 118

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 361

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[39]  Internett Viede i Eidanger sign 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

 

[40]  Internett Viede i Eidanger sign 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720 HF-197 side 13

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[46]  Han var 74 år da han døde i 1762

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 52

[48]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[49]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 896

[50]  Skifte etter Ole Olsen på Øksenholt 13 desenber 1740

[51]  Døde i Hedrum 1751-1785 Registrert av Kristian Hunskaar

[52]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 896

[53]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 740

[54]  Døde i Hedrum 1751-1785 Registrert av Kristian Hunskaar

[55]  Skifter i Hedrum 1693-1763 Registrert av Kristian Hunskaar

[56]  Skifter i Hedrum 1693-1763 Registrert av Kristian Hunskaar

[57]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 896

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[59]  Skifte etter moren

[60]  Skifte etter moren

[61]  Skifte etter moren

[62]  Skifte etter moren

[63]  Skifte etter moren

[64]  Skifte etter moren

[65]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 33

[67]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 29

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 33

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 310

[72]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 33

[73]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 12

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 33

[81]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[82]  Hedrum Genealogiske side Døde i Hedrum 1751-1781 Registrert av Kristian Hunskaar

[83]  Hedrum Genealogiske side Døde i Hedrum 1751-1781 Registrert av Kristian Hunskaar

[84]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719

[85]  Skifte etter moren 4 desember 1741 Folio 394b-396b / nr. 35 / 26. juni 1742

[86]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719

[87]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[88]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[89]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[90]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 719

[91]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 719

[92]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[93]  Informasjon gitt av Gunlaug Åsetre i Langangen

[94]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 337

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198 side 115

[96]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[97]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side 58

[98]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 719

[99]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[100]  Digitalarkivet Trolovede og viede i Hedrum 1751-1785 Registrert av Kristian Hunskaar

[101]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[102]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 812

[103]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 812

[104]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[105]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[106]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 728

[107]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[108]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745

[109]  Døde i Hedrum 1751-1785 Registrert av Kristian Hunskaar

[110]  Døde i Hedrum 1751-1785 Registrert av Kristian Hunskaar

[111]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745

[111]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745

[112]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745

[113]  Internett Viede i Eidanger 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm

[114]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred side side 160

[115]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732 HF-197

[116]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 4

[117]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 23

[118]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 37

[119]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 52

[120]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759 HF 197 side 66

[121]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 734

[122]  Skifter i Hedrum 1693-1763 Registrert av Kristian Hunskaar

[123]  Viede i Hedrum 1751-1785 Digitalarkivet Registrert av Kristian Hunskaar

[124]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 783

[125]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[126]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[127]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[128]  Digitalarkivet Døpte i Hedrum 1751-1777 Registrert av Kristian Hunskaar

[129]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 783

[130]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 783

[131]  Skifte etter faren

[132]  Bygdebok for Hedrum Bind 3 av Jan W. Krohn-Holm side 744