| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |       


 

 

Manntallsruller for Østre Porsgrunn 1770

 

Det er en rubrikk til med noe mer opplysninger i orginalen. Slikt som at de var matroser, hvilke båt de var ute med og lignende. Jeg har tatt med enkelte ting fra denne rubrikken men ikke alt.

 

1.

Evert Jonsen, 41 aar, født i Porsgrund, 3 sønner, farer som matros

Jon Evertsen, 15 aar, født i Porsgrund, hiemme

Giert Evertsen, 11 aar, født i Porsgrund, hiemme

Fredrich Evertsen, 5 aar, født i Porsgrund, hiemme

 

2.

Rasmus Davidsen, 62 aar, født i Solum, 2 sønner, har været landsoldat

Martinius Rasmusen, 20 aar, født i Porsgrund, er Confirmered farer med skipper Jacob Olsen

Jon Rasmusen, 7 aar, født i Porsgrund, hiemme

 

3.

Jan Larsen, 34 aar, født i Porsgrund, 1 søn, farer med skipper Ole Thue

Lars Jansen, 4 aar, født i Porsgrund, hiemme

 

4.

Thor Larsen, 41 aar, født i Porsgrund, 1 sønn, farer som tømmermand

Christen Thorsen, 3 aar, født i Porsgrund

 

5.

Abraham Ingvoldsen, 46 aar, født i Bamble, 1 sønn, ute med skip

Lars Abrahamsen, 4 aar, født i Porsgrund

 

6.

Christen Jonsen, 61 aar, født i Porsgrund, er Lods

 

7.

Christen Olsen, 51 aar, født i Arendahl, 2 sønner, tømmermand hos Jens Nilsen

Ole Christensen, 17 aar, født i Porsgrund

Gullich Christensen, 6 aar, født i Porsgrund

 

8.

Martinius Christensen, 31 aar, født i Porsgrund, 2 stie sønner, har taget borgerskap

Peder Simonsen 20 aar, født i Porsgrunnd har været i København,

Anders Simonsen, 11 aar, født i Porsgrund, er i Flensburg

 

9.

Ole Amundsen, 41 aar, født på Langangen i Eidanger, 1 søn

Amund Olsen 2 ½ aar, født i Porsgrund

 

10.

Jens Uldrichsen, 49 aar, født i Porsgrund

 

11.

Jens Larsen, 41 aar, født i Porsgrund, 2 sønner

Lars Jensen, 21 aar, født i Porsgrund

Jacob Jensen, 10 aar, født i Porsgrund, krøbling

Johanes Jensen, 3 aar, født i Porsgrund

 

12.

Brynild Andersen, 64 aar, født i Holden sogn, 1 sønn, dagarbeider

Ole Brynildsen, 10 aar, født i Porsgrunn

 

13.

Niels Jacobsen, 67 aar, født i Slemdal, 1 sønn, har været landsoldat

Christen Nielsen, 17 aar, født i Porsgrund

 

14.

Jens Juul, 53 aar, født i Porsgrund, 2 sønner, er Lodtz

Niels Jensen Juul, 25 aar, født i Porsgrund, matros

Lars Jensen Juul, 21 aar, født i Porsgrund

 

15.

Christen Juul, 49 aar, født i Porsgrund, 3 sønner

Lars Christensen, 7 aar, født i Porsgrund

Jens Christensen, 3 aar, født i Porsgrund

Nils Christensen, 4 aar, født i Porsgrund

 

16.

Knud Uldrichsen, 54 aar, født i Porsgrund, 1 sønn, har faret opholder sig hiemme

Uldrich Knudsen, 25 aar, født i Porsgrund, matros

 

17.

Hans Christian Halvorsen, 25 aar, født i Porsgrund, matros

 

 

18.

Anders Gundersen, 51 aar, født i Gierpen sogn, 1 sønn, farer med skipper Christian Bruun

Ole Andersen, 20 aar, født i Porsgrund

 

19.

Berul Biørnsen, 31 aar, født i Froland sogn, 1 stie søn, 1 sønn, farer med skipper Peder Smidt

Hans Solvesen, 15 aar, født på Tangen

Solve Berulsen, 10 aat, født på Tangen

 

20.

Halvor Hansen, 25 aar, født i Bamble, 1 sønn, er matros har faret er hiemme

Isach Halvorsen, 3 aar, født i Porsgrund

 

21.

Halvor Hendrichsen, 35 aar, født i Porsgrund, har været i tieneste

 

22.

Peter Strømdal Skræder, 41 aar, født i Sverig, 1 sønn, er skræder og borger

Niels Petersen, 15 aar, født i Porsgrund

 

23.

Jacob Andersen, født i Holden sogn, 2 sønner, har faret som tømmermand paa skibe

Niels Jacobsen, 21 aar, født i Porsgrund, farer med Brodals fartyg

Jacob Jacobsen, 18 aar, født i Porsgrund

 

24.

Knud Lauesen, født i Porsgrund, 3 sønner, bordstabler

Laue Knudsen, 24 aar, født i Porsgrund, seilmager

Søren Knudsen, 21 aar, født i Porsgrund, bordstabler

Bertil Knudsen, 18 aar, født i Porsgrund, er smed dreng i Scheen

 

25.

Johannes Sivertsen, 2 sønner, skræder

Christian Johannesen, 16 aar, født i Porsgrund

Johannes Johannsen, 4 aar, født i Porsgrund

 

26.

Lars Olsen Waller, født i Eidanger, 1 stie sønn

Ole Christoffersen, 15 aar, født i Porsgrund

 

27.

Tyge Aslachsen, født i Drangedahl, 1 sønn, soldat og borstabler

Tosten Tygesen, 2 aar, født i Porsgrund

 

28.

Ole Andersen, 2 sønner, tømmermand

Anders Olsen, 23 aar, født i Porsgrund, matros

Niels Olsen, 18 aar, født i Porsgrund, har faret med Fredrik Loviis

 

29.

Christoffer Anundsen, 41 aar, født i Porgsrund, 1 sønn

Gunder Christoffersen, 10 aar, født i Porsgrund

 

30.

Johannes Jacobsen, født i Porsgrund, 1 søn

Jacob Johannesen, 5 aar, født i Porsgrund

 

31.

Michel Olsen Seilmager, født i Arendahl, 2 sønner, seilmager

Halvor Michelsen, 12 aar, født i Porsgrund

Ole Michelsen, 7 aar, født i Porsgrund

 

32.

Anders Andersen, født i Porsgrund, er ude paa reise

 

33.

Svend Davidsen, født i Arendahl. 1 sønn, er blokkmager

David Svendsen, 10 aar, født i Eidanger

 

34.

Jørgen Gotfredtsen, født i Porsgrund, 3 sønner, tømmermand

Tommes Jørgensen, 13 aar, født i Porsgrund

Ole Jørgensen, 4 aar, født i Porsgrund

Gotfredt Jørgensen, 2 aar, født i Porsgrund

 

35.

Halvor Larsen, 51 aar, født i Slemdahl, 2 sønner

Zacharias Halvorsen, 25 aar, født i Porsgrund, matros

Lars Halvorsen, 11 aar, født i Porsgrund

 

36.

Halvor Jobsen, 55 aar, født i Porsgrund. 3 sønnner, er styrmand

Jens Kiil, 26 aar, født i Porsgrund, Borger

Job Halvorsen Arveshoug, født i Porsgrund, er i Dramen

Ole Halvorsen Arveshoug, 9 aar, født i Porsgrund

 

37.

Lars Levorsen, 50 aar, født ved Wold værket, 1 stie sønn

Arne Tomesen, 21 aar, født i Porsgrund

 

38.

Abraham Eeg, 34 aar, født i Bamble, 1 sønn, styrmand med Simon Qvist

Sivert Abrahamsen, 11 aar, født i Porsgrund

 

39.

Svend Jansen, 41 aar, født i Gierpen sogn, 1 sønn og 2 stie sønner

Ole Svendsen, 7 aar, født i Porsgrund

Hans Abrahamsen, 15 aar, født i Porsgrund

Christoffer Abrahamsen, 13 aar, født i Porsgrund

 

40.

Jacob Gundersens enke, 3 sønner,

Gunder Jacobsen, 22 aar, født i Porsgrund, farer med skipper Jens Nielsen

Lars Jacobsen, 17 aar, født i Porsgrund, skomager

Søren Jacobsen, 12 aar, født i Porsgrund

 

41.

Lars Hansen, 41 aar, født i Porsgrund, 4 sønner

Hermand Larsen, 19 aar, født i Porsgrund

Bøye Larsen, 14 aar, født i Porsgrund

Fredrich Larsen, 12 aar, født i Porsgrund

Jacob Larsen, 7 aar, født i Porsgrund

 

42.

Søren Sovesen, 42 aar, født i Porsgrund, 1 sønn

Niels Sørensen, 14 aar, født i Porsgrund

 

43.

Gunder Sovesens enke, 1 sønn

Solve Gundersen, 14 aar, født i Porsgrund, tiener paa gaarden Stridskleven

 

44.

Jacob Davidsen, født i Porsgrund, 1 sønn

Niels Jacobsen, 6 aar, født i Porsgrund

 

45.

Sivert Hansen, 35 aar, født i Porsgrund, 2 sønner, har faret som stuer paa skibene

Hans Sivertsen, 7 aar, født i Porsgrund

Niels Sivertsen 2 ½ aar, født i Porsgrund

 

46.

Christen Christensen, 33 aar, født i Porsgrund, matros

 

47.

Johan Tysk, 2 sønner, er paruqvemager

Hendrich Johansen, 21 aar, født i Porsgund, er Maller

Wilhelm Johansen, 18 aar, født i Porsgrund, er i skomagerlære

 

48.

Fredrich Jørgensen Wolff, 13 aar, født i Porsgrund, tiener hos Capitain Rasch

 

49.

Anders Aases enke, 1 sønn

Lars Andersen, 14 aar, født i Eidanger

 

50.

Anders Gatas enke, 2 sønner

Knud Andersen, 17 aar, født i Gierpen sogn, i smed lære

Jacob Andersen, 13 aar, født i Porsgrund, er møller dreng

 

51.

Abraham Justsen, født i Slemdahl, 1 sønn, har tient soldat er bordstabler

Jan Abrahamsen, 10 aar, født i Porsgrund

 

52.

Lars Enersens enke, 2 sønner

Gulich Larsen, 22 aar, født i Porsgrund, er i København i vaar tieneste

Abraham Larsen, 17 aar, født i Porsgrund

 

53.

Halvor Asbiørnsen, født i Slemdahl, 5 sønner, har været soldat

Anund Halvorsen, 17 aar, født i Porsgrund, i skræder lære

Peder Halvorsen, 14 aar, født i Porsgrund, tiener hos Simon Qvist

Johannes Halvorsen, 12 aar, født i Porsgrund

Niels Halvorsen, 8 aar, født i Porsgrund

Ingebreth Halvorsen, 3 aar, født i Porsgrund

 

54.

Jørgen Nielsen, 37 aar, født i Porsgrund, dagarbeider

Niels Jørgensen, 13 aar, født i Porsgrund

Sivert Jørgensen, 10 aar, født i Porsgrund

 

55.

Engel Halvorsen, 40 aar, født i Porsgrund, 1 sønn, matros

Halvor Engelsen, 4 aar, født i Porsgrund

 

56.

Christian Christensens enke, 1 sønn

Claus Christiansen, 8 aar, født i Porsgrund

 

57.

Jørgen Ingebretsens enke

Ingebret Jørgensen, 14 aar, født i Porsgrund

 

58.

Hans Hansen, født i Laurvigen, 1 sønn, bordstabler

Ole Hansen, 2 aar, født i Porsgrund

 

59.

Peder Hansen Balling, 51 aar, født i Gierpen sogn, 1 sønn, dagarbeider

Jørgen Pedersen, 14 aar, født i Porsgrund

 

60.

Sivert Hansens enke, 2 sønner

Peder Sivertsen, 16 aar, født i Porsgrund

Ole Sivertsen, 13 aar, født i Porsgrund

 

61.

Jørgen Simonsen, født i Gierpen sogn, 1 sønn, bordstabler

Keye Jørgensen, 13 aar, født i Porsgrund

 

62.

Klement Nielsen, 31 aar, født i Ulefos, 2 sønner, bordtabler

Niels Klementsen, 6 aar, født i Porsgrund

Gunder Klementsen, 2 aar, født i Porsgrund

 

63.

Knud Knudsen, 61 aar, født i Eidanger, 1 oppfostringsdreng

Niels Andersen, 15 aar, født i Porsgrund

 

64.

Ole Erichsen, født i Sørum sogn, 2 sønner, kusk hos Captain Rasch

Niels Olsen, 18 aar, født i Porsgrund

Erich Olsen, 15 aar, født i Porsgrund

 

65. Gunder Olsen, født i Porsgrund, matros boer i Ødevald