| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Fadderen fra Jomfruland i 1744.

Av Jørn Olsen

 

Jeg har i lengre tid holdt på med avskrifter av kirkebøkene i Eidanger på 1700 tallet. Der dukker det ofte opp ting som gir ny og bedre kunnskap om slektene i dette området på den tiden.

Da jeg noterte døpte i Eidanger i 1744 fant jeg dåpen til det fjerde barnet til Lars Rolfsen Herøya og hans kone Maren Jensdatter. Hun ble døpt Karen og står oppført i kirkeboken som datter av ”Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatter”. Hun ble båret til dåpen i Eidanger kirke den 26. august 1744 av ”Rolf Herøens enke Marthe Simonsdatter”. Det var ikke så rart da dette var hennes farmor. De mannlige fadderne var ”Hans Jensen Qvist” og ”Hans Rolfsen Herøe”. Hans Rolfsen var barnets onkel så det var naturlig at han var fadder. Hans Jensen Qvist var gift med Karen Simensdatter som var søster til Lars Rolfsen sin mor. Den som assisterte Marthe Simonsdatter ved dåpen derimot fanget min oppmerksomhet. Hun ble assistert av ”Kirsten Jensdatter Jomfruland”. Hvorfor hadde hun kommet helt fra Jomfruland til Eidanger som fadder denne onsdagen i august i 1744?

Anene til faren Lars Rolfsen var kjent da han var sønn av Rolf Larsen Herøya og Marthe Simonsdatter. Lars Rolfsen var født på Herøya i 1716 og ble døpt i Eidanger kirke 24. september 1716. Hans hustru Maren Jensdatter kjente jeg ikke anene til. Hun var 84 år gammel da hun døde på Herøya i 1801 så jeg hadde notert henne født ca. 1717. Giftemålet til Lars Rolfsen og Maren Jensdatter hadde jeg ikke funnet. Kunne denne Kirsten Jensdatter som kom fra Jomfruland som fadder til dette barnet i 1744 være søsteren til Maren og kunne dette hjelpe meg med å finne ut av hvem foreldrene til Maren Jensdatter var?

Det første jeg fant da jeg begynte å lete var et skifte etter ei Kirsten Jensdatter som bodde på Jomfruland. Det var i alle fall riktig navn:

 

1747 27/4 Kirsten Jensdatter + g. Ole Larsen Protokoll 5, Fol 35b
Jomfruland
Barn :
1. Kirsten 4 uker

 

Det neste jeg fant var det som trolig var vielsen deres i kirkeboken for Sannidal den 28. juli 1746. Der står det bare ”Ole Larsen og Kirsti Jensdatter”. Jeg fant ikke noe trolovelse. De fikk altså ikke noe langt ekteskap da hun ifølge dette skifte døde året etter.

Kunne dettte ha vært denne Kirsten Jensdatter som var fadder i Eidanger i 1744? Da bodde hun i så fall på Jomfruland i 1744.

Jeg reiste til biblioteket i Porsgrunn for å se hva jeg fant ut om denne familien på Jomfruland. Jeg så først etter boken ”Sannidal og Skåtøy” bind 2 ”Skåtøyboka” som ville ha inneholdt Jomfruland uten å finne den. Det jeg fant for dette området var noen ”Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag”. Da jeg kom til "Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag 1987” fant jeg en artikkel om losene i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet skrevet av Helge Knudsen Strømme.

I denne artikkelen stod det at Kirsten Jensdatter som giftet seg med Ole Larsen var datter av losen Jens Eilertsen Jomfruland f. 1680-1737 og hans kone Susanne Andersdatter. Susanne var enke etter los Jens Olsen som omkom på sjøen ca 1717. I sitt ekteskap med Jens Olsen hadde hun en sønn Ole født i 1713. Jens Eilertsen overtok både konen og losbevillingen etter han.

Jens Eilertsen og Susanne Andersdatter hadde tre døtre, blant annet denne Kirsten Jensdatter Jomfruland som giftet seg i 1746 med losen Ole Larsen. Ifølge artikkelen hadde de foruten Kirsten Jensdatter, datteren Anne Jensdatter gift med los Halvor Sørensen Jomfruland, datteren Kristine Jensdatter gift med los Niels Sørensen Jomfruland og ei datter Maren Jensdatter som man ikke visste noe om.

Jeg begynte nå å bli ganske sikker på at dette måtte være den Maren Jensdatter som var gift med Lars Rolfsen og som bodde på Herøya i Eidanger. Lars Rolfsen Herøya hadde borgerbrev i Skien og var skipper på egen skute ifølge Joh. N. Tønnessens Porsgrunnshistorie. Han hadde nok giftet seg med datteren til denne losen på Jomfruland og det var nok søsteren hennes som var fadder til deres datter i Eidanger kirke i 1744.

Jeg fant dåpen til datteren Maren Jensdatter i Kragerø kirke 29. desember 1719. Hun står der som ”Jens Jomfrulands datter Maren”. Jeg fant så giftmålet til Jens Eilertsen og enken Susanne Andersdatter i Bamble kirke 25. april 1714. Jeg skjønte da at på Jomfruland brukte de på den tiden forskjellige kirker, sikkert valgt ut fra vær, vind og isforhold. I kirkeboken for Bamble fant jeg til slutt det som gjorde meg helt sikker på at jeg hadde rett, nemlig giftmålet mellom Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatter. De giftet seg i Bamble kirke 22. oktober 1738 som ”Lars Herøen og Mari Jensdatter”.

(Jeg fant siden Kirsten Jensdatter og Ole Larsen nevnt på side 226 i den nevnte ”Skåtøyboka”, men der står det at denne søskenflokken var barn av los Jens Olsen og Susanne Andersdatter. Det stemmer ikke. De fire jentene var barn av Susanne og hennes andre ektemann Jens Eilertsen.)

Dermed vet vi hvem som var foreldrene til Lars Rolfsen Herøya sin kone Maren Jensdatter. Hun var datter av losen Jens Eilertsen på Jomfruland og hans kone Susanne Andersdatter.

Losene tjente veldig bra i forhold til mange andre på denne tiden og var formuende. Så det var sikkert et godt giftemål Lars Rolfsen hadde gjort. Jens Eilertsen var los og eide blant annet en part i ei skute. Lars Rolfsen var skipper så det var nok koblingen dem i mellom. Det står mer om familien i artikkelen om losene på Jomfruland og i ”Skåtøyboka”.

Det som var nøkkelen til denne løsningen var søsteren, Kirsten Jensdatter, som hadde kommet fra Jomfruland til Eidanger kirke for å være fadder denne onsdagen 26. august 1744.

 

 

Jens Eilertsen og hans barn:

 

Jens Eilertsen, f. ca 1680,  d. 1737 på Jomfruland.[1] 

Han giftet seg med enken etter losen Jens Olsen som døde på sjøen ca. 1717. Han fikk bygsel på 1/3 del av Jomfruland i 1717. Han ble innsatt som los i 1721. Han overtok dermed både enken, leieretten og losbevillingen etter han. Det nevnes i artikkelen til Helge Knutsen Strømme at en ikke vet hvem Jens Eilertsen var sønn til.

Jens Eilertsen og Susanne var velhavende folk med en formue på ca. 600 rdl. De eide en part i Arøy og en part i ei skute. De tilhørte, sammen med Susannes halvbror Peder Nilsen, en økonomisk ”overklasse” blant losene på Jomfruland.

 

Det var skifte etter han i 1737:

1737 30/1 Jens Eilertsen +   g. Enke Susana Andersdatter Protokoll 3b, Fol 291b

Jomfruland

                    Barn :

                    1. Anna Jensdatter g. Halvor Søfrensen Jomfruland                   

                    2. Maren         Ugift

                    3. Kiersten       Ugift

                    4. Kirstine        Ugift

 

                    Enkens halvbror var Peder Nilsen Jomfruland

                    Jordgods i Arø.

 

Han giftet seg med Susanne Andersdatter, gift 25.04.1717 i Bamble kirke,[2] f. omkring 1680,[3] (muligens datter av Anders Mortensen og Dorthe Nilsdatter).

De ble viet i Bamble som "Jens Eylertzen og Susanne Andersesdatter”.

Susanne var enke etter losen Jens Olsen som døde på sjøen i 1717. Hun var halvsøster til Peder Nilsen Jomfruland og kanskje datter av Anders Mortensen på Løkstad og Dorthe Nielsdatter. I sitt ekteskap med Jens Olsen hadde Susanne en sønn Ole født i 1713 og døpt 9. februar 1713 i Kragerø kirke. Denne Ole Jensen giftet seg 5. november 1737 i Bamble kirke med Kirstine Marie Paasche. Hun var født i 1719 og døpt i Bamble kirke 26. januar 1719 som datter av lensmannen i Bamble Otto Danielsen Paasche og Cludia Fredriksdatter Bolling.[4]

 

I.   Maren Jensdatter, f. 1719 på Jomfruland,[5] døpt 29.12.1719 i Kragerø kirke,[6] d. 1801 på Herøya i Eidanger, gravlagt 07.04.1801 på Eidanger kirkegård.[7] 

     Hun ble døpt som ”Jens Jomfrulands datter Maren”.

     Hun gravlegges i 1801 som "Maren Jensdatter Hærøen 84 aar".

    

     Det var skifte etter henne i 1787:

     Herøen i Eidanger 2.2.1787 Sk.pr. 11, Fol. 222

     Oppgivelsesskifte: enke Marie Jensdtr. var g.m. Lars Rolfsen død.

     Barn: 1. Jens Larsen m. 2. Christen Larsen m. 3. Kirsten gift med Jørgen Dale Langesund. 4. Marthe gift med kaptein Bucha.

     Gods: 2 huder i Herøen: 400 rdl. I Gunnekleven: 3 huder: 400 rdl. Husene taksert til: 400 rdl.

     Brutto: 2069-3-11. Netto: 1965-0-19.

 

     Hun giftet seg med[8] Lars Rolfsen, gift 22.10.1738 i Bamble kirke,[9] f. 1716 på Herøya i Eidanger,[10], (sønn av Rolf Larsen og Marthe Simensdatter) døpt 24.09.1716 i Eidanger kirke,[11]  d. 1783 på Herøya i Eidanger, gravlagt 05.06.1783 på Eidanger kirkegård.[12]

     De ble viet i Bamble som ”Lars Herøen og Mari Jensdatter”

     Ifølge Schilbred så hadde Lars fra 1739 borgerbrev som kjøpmann, og han tituleres som skipper i 1743. Han bygde siden et par skuter.

     Joh. N. Tønnessen skriver i Porsgrunn historie i forbindelse med personer med borgerbrev:

     Av de 4 øvrige med borgerskap var en styrmann, Hans Mouritzen, og 3 skippere. Lars Rolfsen Herøen har, som navnet viser, sannsynligvis bodd der; «skipper på et ganske lite fartøy, fattig»; han ble dog liknet av en formue på 250 rd.

     Han gravlegges som "Lars Rolfson paa Herøe 67 aar".

Ifølge Schilbred så eide han ved sin død 2 huder i Herøya. Dette var halvparten av gården. Han eide også 3 huder i Gunneklev.

    

II.  Anne Jensdatter, f. omkring 1720 på Jomfruland.[13]

 

     Hun giftet seg med Halvor Sørensen [14]f. omkring 1720.[15] 

      Halvor var los. Han overtok bygselen på svigerfarens gård på Jomfruland.

    

III. Kirsten Jensdatter, f. ca 1722 på Jomfruland, d. 1747 på Jomfruland.[16] 

     De ble viet som ”Ole Larsen og Kirsti Jensdatter”   

     Det var skifte etter henne i 1747:

     1747 27/4 Kirsten Jensdatter + g. Ole Larsen Protokoll 5, Fol 35b

     Jomfruland

                         Barn :

                         1. Kirsten   4 uker

    

     Hun døde bare 25 år gammel i barsel.

 

     Hun giftet seg 28.07.1746 [17]med Ole Larsen, f. 1721 på Jomfruland, (sønn av Lars Halvorsen og Maren Olsdatter) død 1761 på sjøen.[18] 

       Ole var los på Jomfruland.

    

IV.  Kirstine Jensdatter, f. 1726 på Jomfruland,[19] døpt 06.01.1726 i Kragerø kirke.[20] 

     I Kragerøe Jens Eilertsens Datter: Kirstine

 

     Hun giftet seg med Nils Sørensen, gift[21] f. omkring 1720.[22] 

     Nils var los. Han overtok gården etter Peder Nilsens enke på Jomfruland Inger Sørensdatter.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Helge Knudsen Strømme, Artikkelen "Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet"  (Årskrift 1987 for Kragerø og Skåtøy Historielag), Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet, side 106.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 60.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4] NTS, bind XVI "Slekten Paasche i Bamble" av C.S. Schilbred side 355.

 

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[6]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 139.

[7]  Eidanger, gravlagte 1764-1814,

Registrert av Jørn Olsen på hans hjemmeside " http://home.online.no/~el-helg/ " på internett.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[9]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 69.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[12] Eidanger, gravlagte 1764-1814,

Registrert av Jørn Olsen på hans hjemmeside " http://home.online.no/~el-helg/ " på internett.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Helge Knudsen Strømme, Artikkelen "Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet"  (Årskrift 1987 for Kragerø og Skåtøy Historielag), Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Helge Knudsen Strømme, Artikkelen "Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet"  (Årskrift 1987 for Kragerø og Skåtøy Historielag), Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet.

[17] Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge)

 

[18]  Helge Knudsen Strømme, Artikkelen "Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet"  (Årskrift 1987 for Kragerø og Skåtøy Historielag), Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet.

[19]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[20]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[21]  Helge Knudsen Strømme, Artikkelen "Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet"  (Årskrift 1987 for Kragerø og Skåtøy Historielag), Loser i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet.

[22]  Stipulert, Stipulert.