| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

Jørn Olsen 2006     

    

 

Mysteriet med de tre “Gautesbarna” som ble konfirmert i Eidanger på slutten av 1700 tallet.

Hvor kom de fra?


 

Jeg hadde i mange år prøvd å finne opphavet til min 3. tippoldemor Margrethe Gautesdatter. Jeg var ikke alene om dette, for denne jakten hadde andre også bedrevet. De første sporene jeg hadde av henne var at hun ble konfirmert i Eidanger 30. september 1787 17 år gammel. Hun står da oppført som “Margrete Gundersdatter paa Berseboe”, og skulle ut fra dette være født ca. 1770. Dette med Gundersdatter var en feilskriving av Gautesdatter.

 

Hun giftet seg 1. oktober 1793 i Eidanger kirke med Anders Anundsen fra Berg i Eidanger. Han var sønn av Anund Evensen og Margrethe Andersdatter og var født i 1768. Når Margrethe giftet seg var hun bosatt på Bassebo og hun hadde trolig da bodd der fra hun ble konfirmert.

 

I januar 2004 så jeg en etterlysning på digitalarkivets webforum etter opphavet til Ole Gautesen som skulle være født ca. 1780. Det var Liv Kongsvold Pettersen fra Skien som hadde satt inn denne etterlysningen. Denne Ole Gautesen ble konfirmert i Siljan kirke 3. mars 1798. Han var da bosatt på Kløverød og han var 17 år gammel. I 1801 var Ole bosatt på Island i Siljan og når han giftet seg 19. august 1810 i Siljan kirke med Anne Jacobsdatter var han bosatt på Snurren i Siljan. I mange år hadde Liv forgjeves forsøkt å finne hans opphav. De første sporene hun hadde etter han var, som det var med Margrethe, hans konfirmasjon.

 

Det viste seg fort at det var en “Gautesen” til som var konfirmert i Eidanger på denne tiden, nemlig Knut Gautesen. Han ble konfirmert i Eidanger kirke 30. september 1787. Han var da 16 år gammel og bosatt på Saga.

 

 

Saga var en nabogård til gården Bassebo der Margrethe Gautesen bodde.

 

Denne Knut var siden fadder til Margrethe Gautesens datter Anne Margrethe i 1797. Han var da bosatt på Døvig i Eidanger. Han var i 1801 losjerende på Røra gård og når han gifter seg med Anne Larsdatter Langangen i Eidanger kirke 10. mars 1803 var han forstatt bosatt på Røra.

 

Det virket som om disse tre “Gautesbarna” var jevngamle og at det første sporet en ser etter dem i Eidanger var konfirmasjonen. Knut hadde, som sagt, vært fadder til et av barna til Margrethe, så alt i alt var det mye som tydet på at dette var tre søsken. Hvor de kom fra hadde vært en gåte i alle år og det var mange som hadde prøvd å finne deres aner.

 

Det ble fort klart at det ikke var noen her i området som passet til å være den Gaute vi så etter. En Gaute Pedersen på Utgården i Bamble ble sjekket ut av saken. Navnet Gaute var et lite brukt navn i vår nærhet, men det ble fort klart at i Buskerud var dette navnet mye vanligere. Men det virket rart at de skulle ha opphavet sitt så lang borte.

 

Så etter flere søk i mormonerarkivet fant jeg en familie i Rollag i Buskerud som jeg fattet interesse for. En Gaute Olsen og ei Margit Knutsdatter døpte ifølge mormonerarkivet en Ole Gautesen 7. oktober 1767, ei Margith Gautesdatter 6. januar 1770, en ny Ole Gautesen 12. juli 1772, en Knut Gautesen 29. desember 1773 og en ny Ole Gautesen 8. januar 1777. Alle i Rollag i Buskerud. Vi fant ut at Rollag var i Numedal nord for Kongsberg.

 

Disse barna stemte bra aldersmessig, og navnene passet også  bra, men hvorfor skulle en finne dem igjen i Telemark? Jeg tok dette opp med Liv i diskusjonen på digitalarkivet, og hun bestilte kirkebøker fra området og fikk tak i bygdebøkene for Nore Uvdal som dekker Rollag. Vi måtte få sjekket opp dette, da både navn og alder passet så bra som det gjorde.

 

I bygdeboken fant vi denne Gaute Olsen bosatt på Nøsterud og med sin første kone Margit Knudsdatter.

De fikk Ole i 1767, Hellek i 1769, Margit i 1770, Ole i 1772, Knut i 1773, Ole i 1777, Iver i 1780 og Margit i 1784. Gautes 1. kone, Margit Knudsdatter døde i 1784 og han giftet seg på nytt i 1788 med ei Lisbeth Einarsdatter. De fikk en datter Bergit i 1789.

 

Gaute dør ifølge bygdeboken i 1825 og det var skifte etter han i 1826. I skifte etter han skulle det blant annet stå at Ole og Knut oppholt seg i Danmark (hærtjeneste?), Margit var enke og ikke til stedet, den yngste Margit var gift med en som het Torstein Olsen og var ” formodes i Danmark”. Hellek var død og etterlot seg datteren Marthe som var ugift. Sønnen Iver var idømt festningsarbeid for et eller annet ”brotsverk”. Det var sendt ut ”proclama etter dem i Rigstidende 3. ganger senest 12.09.1825 ”.

 

Datteren Birgit av annet ekteskap var gift med en Gullik Olsen. Han førte prov for at han eide det som svigerfaren etterlot seg. Det var således ikke mer å skifte og boet ble ”ekstrahert” Gullek Olsen (datert 22/6 1826).

 

Vi var usikre, men barna så ut til å passe. De var i live under skifte og det var ingen av dem bodde i bygden. Det kunne også virke som om datteren fra andre ekteskap og hennes man ikke hadde noe å tjene på at andre arvinger kom inn i bildet.

 

Liv fant Knut Gautesen i sjømilitære kilder for Eidanger 1797 og Ole Gautesen i en liste over Eidanger Compagnie under Telemark Infanteri Regiment over Landmilitære. Så dette i skifte med hærtjeneste stemte for så vidt. Dette med Danmark så ikke ut til å stemme.

 

Vi sjekket ut presteattestene fra Eidanger som Grenland Ættehistorielag akkurat hadde registrert, uten å finne noen spor der.

 

Jeg kom så over et notat fra andre som hadde jobbet med dette tidligere. Notatet dukket opp hos Torbjørn og Gunlaug Aasetre i Langangen under et besøk der. Der stod det skrevet på en lapp navnet til en Iver Gautesen som bodde på Gjone i Hedrum, og at det skulle ha vært skifte etter han i 1832. Han skulle ha vært ugift. Kunne dette være Gaute Olsen fra Rollag sin sønn Iver født i 1780? Vi fant ut at det var skifte etter denne Iver Gautesen i Hedrum 23. november 1832. Det at han var ugift kunne jo gi navn på eventuelle søsken. Vi fant han også i Hedrum bygdebok, bind 3 side 797 som husmann på Stranden under Gjone Store fra 1829-32. Han var ifølge bygdeboken død i 1832, 53 år gammel. Han var i så fall født ca. 1779, så det kunne jo passe bra med Iver fra Rollag, sønn av Gaute Olsen, som skulle være født i 1780.

 

Jeg sendte en henvendelse til Kongsberg om å få tilsendt kopi av skifte etter denne Iver Gautesen. Det var med stor spenning jeg åpnet konvolutten fra Konsgberg som kom tilsendt ca.en uke senere. Etter å ha begynt å lese gjennom dette skifte, ble jeg fort klar over at vi hadde løst mysteriet med de tre ”Gautesbarna”. De var søsken og barn av Gaute Olsen Nøsterud fra Rollag og hans første kone Margit Knudsdatter. Margit døde i 1784 og det var trolig da hun døde at barna ble plassert rundt omkring. Det går jo ca. 4 år fra hun døde fra dem til faren giftet seg igjen. Det er usikkert hvorfor disse tre havnet i Eidanger og Siljan.

 

I skifte etter Iver Gautesen er hans bror Ole Gautesen Dammen nevnt. Alle barna til søsteren Margrethe de. Gautesdatter Berg er nevnt i skifte. Hun var jo selv død før skifte. Broren Knud Gautesen er nevnt. Søsteren Margrethe dy. Gautesdatter er gift med Torsten Johannesen og bosatt på Løveøya i Eidanger. Jeg fant siden deres giftemål i avskriften fra kirkeboken i Nøtterøy. De flyttet fra Nøtterøy i 1818 til Numedal står det, og kom da til Løvøya i Eidanger før 1832. Det er helt sikkert hun som er nevnt i skifte på Rollaug. Dermed stemmer skifte på Rollaug bra, bortsett fra dette med Danmark som trolig bare var tull. De som arvet har nok ikke vært så ivrige etter å oppspore resten av søskenflokken. Skifte i Rollag hadde også et annet etternavn på ektemannen til Margrete den yngre.

 

Etter at mange hadde prøvd å finne foreldrene til disse barna, var det med stor tilfredshet vi skjønte vi hadde løst mysteriet. Det var i en kombinasjon med digitalarkivet, mormonerarkivet og tradisjonell slektsforskning vi løste dette. Det var vel også dette å bruke disse tingene sammen som gjorde at vi fant frem til løsningen.

 

Jeg vil i det følgende presentere søskenflokken og de dataene som har kommet frem. Noen av kildene vil være Liv Kongsvold Pettersens samling av data fra bygdebøkene og kirkebøkene fra Rollag. Jeg har ikke gått gjennom disse på nytt, for på den måten å gi bedre kildehenvisninger.

 

                                       

 

 

Gaute Olsen sine barn og deres videre skjebne:

                                                             

 

 

Gaute Olsen ble født i 1744 på Hvammen i Dagali i Buskerud. Han ble døpt 29.09.1744 i Rollag kirke i Buskerud som sønn av Ole Pedersen og Margit Hansdatter.

Gaute giftet seg 1. gang  08.10.1767 i Nore Kirke i Buskerud med Margit Knutsdatter.

Margit Knutsdatter ble født 1748 på Skarpåsen i Nore Uvdal i Buskerud og døpt 17.03.1748 i Rollag kirke som datter av Knut Gjestsen og Margit Ivarsdatter. Hun døde i september 1784 på Natten i Rollag. Hun gravlegges som "Gaute Olsen hustru Margit Knudsdatter 37 år". Deres yngste barn, Margrete, døpes 26. september 1784, så det kan være at hun døde i barselseng.

 

Gaute giftet seg 2. gang 21.10.1788 i Nore Kirke med Lisbeth Einarsdatter født 1747[1] på Landseiet i Buskerud. Lisbeth døde i 1828 på Natten i Rollag. Hun kom fra Landseiet (Sekken) i Buskerud. Forloverne til henne og Gaute var Torsten Tronsrud og Ole Lislegård. Hun døde i august 1828 og hun skulle begraves i gamle Nore kirke. Det ble fortalt at de startet fra Natten kl. 4 om morgenen. Dette da de skulle helt til gamle Nore kirke og få den døde i grava før solen gikk ned. De hadde motvind hele veien, både på Tunfjorden og Norefjorden, da de måtte bruke båt. Dette var en gravferd på omlag 25 km hver vei og folk måtte ha med seg bra med niste på turen. Hverdagen var ikke bara lett på den tiden.

 

Gaute Olsen døde i 1825. Han døde også på Natten i Rollag.

 

Gaute var eier og bruker av gården Nørsterud i Rollag. Han måtte gå fra gården, men han holdt igjen en tomt på Nørsterudhagen og bygde en liten stue der. Denne stuen står ennå i tunet på Nørsterudhaugen. Han holdt igjen setra Natten og ryddet og bygde hus til familien der. Han kjøpte også en plass under Skarpåsen som het Gjermundsplass i 1795 for 140 rdl. Fra den tid har plassene hørt sammen og de har vært i samme ætt i lang tid framover. Gaute ryddet og brøyt jord og til slutt kunne han avle 10-12 td opp i Natten. Han hadde også ei kvern syd i Nattenbekken med dam opp i Pimtjernet.

Da hans første kone døde i 1784 ser det ut til at barna ble spredd rundt på forskjellige gårder. Blant annet til Eidanger og Siljan. Han giftet seg igjen i 1788 og bodde i 1801 på Natten sammen med sin andre kone, Lisbeth Einarsdatter og deres felles barn Birgit, 12 år gammel.

 

I Nore Uvdal bygdebok står det følgende om skifte etter Gaute: Skiftet blei avslutta 22/6 1826. Barna fra første ekteskap var arvinger og noen av dem oppholdt seg i Danmark (hærtjeneste?). Det hadde vært sendt ut 'proclama' etter dem i Rigstidende 3 ganger senest 12/9 1825. Av arvinene var sønnene Knut og Ole myndige. Ivar var idøm festningsarbeide for et eller annet brotsverk. Hellek var død men etterlot seg en datter Marthe som var ugift. Datteren Margit var enke og ikke til stede, og den yngste datteren Margit var gift med en som het Torstein Olsen 'formodes i Danmark'.

Datteren Birgit av annet ekteskap var gift med Gullek Olsen. Han førte prov for at han eide alt det som svigerfaren etterlot seg. Det var således ikke mer å skifte og boet ble 'ekstrahert' Gullek Olsen (dat. 22/6 1826). Det var da Gullek Olsen som ble bonde på Natten.

 

 

 

 

Gautes barn:

 

I.    Ole Gautesen (sønn av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter )ble født 1767 på Veslegård i Tunhovd i Buskerud. Han ble døpt 07.10.1767 i Nore Kirke i Buskerud.

 

II.   Hellek Gautesen (sønn av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter )ble født 1769 på Veslegård i Tunhovd. Han giftet seg 21.10.1797 i Kongsberg kirke med Eli Johannesdatter. Eli ble født ca 1768.[2]

      

       Hellek var død under skifte etter faren i 1826, men etterlot seg en ugift datter, Marte. Det er trolig han som gifter seg med Eli Johannesdatter på Kongsberg 21. oktober 1797. Han dør trolig fort etterpå, for det er trolig enken etter han en finner på Konsberg i 1801 som enke bosatt i "Egermoe Gaden Fra Nye-broen No 816". Hun står der som 1. gangs enke på 33 år og Bagerovns-kone. Hun bor sammen med datteren Marie, som var 4 år gammel.

 

       A.   Marie Helleksdatter ble født 1798 på Kongsberg,[3] og hun ble døpt 13.01.1798. Hun var ugift under skifte etter sin farfar i 1826.

 

 

 

 

III. Margrethe Gautesdatter (datter av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter )ble født i 1770[4] på Nørsterud i Rollag. Hun ble døpt 06.01.1770 i Nore Kirke. Hennes faddere var: Tosten Halvorsen Wallerhuus, hustru Liv Stenersdatter Kravig, Knut Jestsen Scharpåsen og Gunul Jermundsen Schage.

      

       Margrethe giftet seg 01.10.1793 i Eidanger kirke med Anders Anundsen Berg.

      

Trol. 28/6-1793 i Eid. Copul. 1/10-1793.
Uk. Anders Anuns. Berg og P. Margrete Gautesd. Barseboe.
Caut: Christian Aas og Hans Barseboe.

 

       Anders ble født i 1768 på Berg i Eidanger. Han ble døpt 20.11.1768 i Brevik kirke[5] sønn av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter.

       Han faddere var: Jens Graves, Sara Jacobsdatter, Anne Lisbeth Johannesdatter, Hans Jensen Aas, Anders Evensen og Lars Lerstang.

      

       Anders døde 26.04.1819 på Rydningen u/Berg i Eidanger, og ble gravlagt 02.05.1819 på Eidanger kirkegård.[6]  I 1801 satt Anders som husmann på Rydningen u/Berg. Plassen hørte inn under løpenummer 91 (senere Br.nr.2). I 1822 fikk en svigersønn av Anders; Abraham Nilsen, skjøte på Rydningen fra Ole Jacobsen for 100 spesidaler. Den tidligere husmannsplassen ble skilt ut fra løpenummer 91 (senere br.nr.2) med en skyld på 1 skinn.

      

       Margrethe står som konfirmert i Eidanger 30.09.1787. Hun står da som "Margrete Gundersdatter paa Barsebo 17aar". (Dette var en feilskriving av Gautesdatter.)

       Det står også Barseboe etter navnet hennes ved gifte, så hun har trolig bodd der frem til hun giftet seg.

      

       I 1801 finner en henne på Berg med sin familien.

 

       Hvorfor Margethe, eller Marthe som hun ble døpt, kom til Eidanger er ukjent. Hun er nevnt i skifte etter faren i 1826, og står der som Marthe og oppgitt å være enke. Dette stemmer da hun ble enke i 1819.

       Margrethe døde 15.07.1830 på Rydningen u/Berg i Eidanger, og ble gravlagt 21.07.1830 på Eidanger kirkegård.[7]

 

 

        Margrethe og Anders sine barn:

 

 

A.    Ingeborg Andersdatter ble født 1793 på Rydningen u/Berg i Eidanger. Hun ble døpt 06.10.1793 i Eidanger kirke.[8]

Hennes faddere var: Kirsten Larsdatter  Bionerød, Malene Olsdatter?, Anun Berg,  Iver Stamland?

             Hun giftet seg 30.09.1819 i Eidanger kirke med Abraham Nilsen Vrangsund.

 

Gifte i Eidanger 30/9-1819:
Abraham Nilsen Wrangesund af Thanum Sogn, 28.
Huusmand.
Pigen Ingeborg Andersd. Stammeland, 26. Tjenestepige.
Forl: Iver Stammeland og Ole Berg.

 

             Abraham ble født i 1790 i Vrangsund i Brunlanes. Han ble døpt 19.12.1790 i Berg kirke[9] som sønn av Nils Abrahamsen og Ane Maria Andersdatter.

             Abrahams faddere var: Inger Larsdatter Bua, Kirsti Jacobsdatter Heller, Niels Sørensen Mørgie, Lars Anunsen Haaøen, Anders Jacobsen Auen.

             Abraham var fra Vrangsund, men kjøpte skjøte på "Rydningen" u/Berg i Eidanger i 1822 av Ole Jacobsen. Han bosatte seg der med sin familie.

 

             Han og kona Ingeborg bodde der til sin død. Abraham død i 1869,[10] og Ingeborg i 1871.[11] 

             Ingeborg er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832 som gift med Abraham Nilsen Berg i Eidanger.

 

       B.   Anne Margrethe Andersdatter ble født 1797 på Rydningen u/Berg i Eidanger. Hun ble døpt 22.01.1797 i Eidanger kirke.[12] Hennes faddere var: Elen Malene Anunsdatter Stamland, Karen Larsdatter Berg, Ivar Knudsen Stamland, Nils Olsen Røre og Knut Gautesen Døvig.

 

             Hun giftet seg 17.11.1820 i Eidanger kirke[13] med Ole Jonas Adolfsen Berg.

 

             Gifte i Eidanger 17/11-1820:
Uk.
Ole Adolfsen Berg, 26. Tienestedreng.
Anne Margrethe Andersd. Røra, 24. Tienestepige.
Forl: Rasmus Berg og Isak Ramberg.

            

             Ole Jonas ble født 1795 i Eidanger og døpt 11.01.1795 i Eidanger kirke[14] som sønn av Gustav Adolf Jonasen og Malene Olsdatter.

Ole Jonas fikk i 1822 festebrev på  Rambergrønningen u/Ramberg. Han dør der 14.02.1857, og gravlegges i Eidanger 21.02.1857.[15]

            

             Anne Margrethe er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832, og står da som Anne Andersdatter gift med Ole Adolphsen.

 

C.    Anund Andersen ble født 1800 på Berg i Eidanger. Han ble døpt 26.10.1800 i Eidanger kirke,[16] og han døde i 1884.[17]

Hans faddere var: Helge Marie Jonsdatter   Oxum, Anne Marie Rasmusdatter Berg, Thor

Rasmussen Lerstang, Iver Knudsen   Stamland og Christen Thoresen Lerstang.

 

             Anund er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832 som bosatt på Berg. Under folketellingen i 1865 bodde Amund på Rydningen.

 

D.    Even Andersen ble født 1805 på Berg i Eidanger. Han ble døpt 19.05.1805 i Eidanger kirke.[18]

Hans faddere var: Anne Larsdatter Grinna, Maren Carine Madsdatter Berg, Iver Knudsen Stamland, Nils Olsen Rørerød og Lars Olsen ib.

 

Even døde i 1805 på Rydningen u/Berg i Eidanger. Han gravlegges på Eidanger kirkegård 06.05.1805.

Han gravlegges som ”Even Andersen Bergs-Rønningen 10 dager”.

 

 

E.     Gunil Marie Andersdatter ble født 18.01.1812 på Rydningen u/Berg i Eidanger. Hun ble døpt 26.01.1812 i Eidanger kirke.[19]

Hun giftet seg 25.11.1836 i Eidanger kirke[20]  med Gunder Knudsen født 1803 på Langangen i Eidanger.

Gunder var hennes søskenbarn og sønn av hennes onkel Knud Gautesen.

 

Ungk. Gunder Knudsen matros fra Brevig 25 aar

Far: Knud Gautesen

Pigen Gunild Marie Andersdatter Rødningen 27 aar

Far: Anders Rødningen

Forlovere: Ole Adolfsen og Anund Rødningen

 

Gunil Marie er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832. Gunder og kona Gunil Marie var søskenbarn.

 

 

 

 

IV. Ole Gautesen (sønn av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter)ble født i 1772 på Nørsterud i Rollag. Han ble døpt 12.07.1772 i Nore Kirke, og han døde i 1772 på Nørsterud bare 4 måneder gammel.

       Hans faddere var: Halvor Hvilstens hustru Gro Olsdatter Lislegård, Iver Nilsen Lofsgården, Jæst Knutsen Scharpaasen og Gunul Gjermundsen Schage.

 

 

 

 

  V. Knud Gautesen (sønn av Gaute Olsen og   

Margit Knutsdatter) ble født 1773 på Nørsterud i Rollag i Buskerud. Han ble døpt 29.12.1773 i Nore Kirke i Buskerud. Hans faddere var: Knut Jetzen Sønstegård i Tonhof og hustru Brynhild Holgersdtr ... Eie Halvor Paulsen ...Ejet og Anfind Anfindsen.

 

Knud giftet seg 10.03.1803 i Eidanger kirke med Anne Larsdatter trolig født 1775 på Buer i Eidanger.

 

Copul. 10.03.1803 i Eid.

Matros Knud Gautesen Røra og pigen Anne Larsdatter Landgangen.

Caut: Nils Hansen Røra og Isach Jacobsen ibid.

 

 

Anne ble døpt 14.11.1775, i Eidanger kirke,[21] da hun trolig er datter av Lars Larsen og Elen Olsdatter.

  Hennes faddere var: Anne Erichsd.? Kaasen, Presteseter,Gunnil Nilsd. Kaasen Nils Ole Stosen Ødegaard, Stoe Ols. Smekkerød.

      

  Det er trolig hun som konfirmeres i Eidanger 2. oktober 1791 som "Anne Larsdatter Langangen 16 aar ".

 

Hun er som nevnt trolig datter av Lars Larsen og Elen Olsdatter på Langangensrødningen, og en ser at hun da har oppkalt et barn etter sin mor Ellen. Hennes far var også fadder for hennes første barn i 1803. Han dør trolig i 1804. Hun bodde ikke med foreldrene på Langangen i 1801, men det står ved gifte i 1803 at hun kom fra Langangen.

 

       Knud står konfirmert i Eidanger 30. september 1787 som "Knut Gautesen Saga 16 år". En finner han i de sjømilitære rullene for Eidanger for 1797. Han står som 25 år gammel og "Enrull matros".

 

       En finner også Knud Gautesen som fadder til Margrethe Gautesdatter Bergrydningen sin datter Anne Margrethe i 1797. Han står da som Knud Gautesen Døvig. Knud var i 1801 "logerende " på Røra gård.

 

       Knut og Anne bodde trolig hos Annes foreldre den første tiden etter at de giftet seg. De døper en sønn bosatt på Langangen i 1803. De døper etter dette barn i Brevik.

 

       Knut er nevnt i skifte etter sin bror Iver i Hedrum i 1832. Han er også nevnt i skifte etter faren i 1826, og det står da at han oppholdt seg i Danmark, muligens i det militære. Dette med Danmark virker ikke å være riktig.

 

       Knut døde 26.04.1833. Han gravlegges på Brevik kirkegård 11.06.1833.[22] Knut endte sine dager på en tragisk måte ifølge Brevik kirkebok:

        Matros Knud Goutesen, 60 aar, født i Rolloug prestegjeld - Ved at reise fra Skien den 26. april er han drugnet og fandtes først igjen paa Frierfjorden den 10. juni”.

        

       Her har vi nok en bekreftelse på at han kom fra Rollag i Buskerud.

 

       Knuts kone, Anne Larsdatter, dør på Trosvik i  Brevik 16.03.1834. Hun gravlegges i Brevik  21.03.1834 som "Anne Larsdatter, Knud

       Gautesens enke i Trosvig 58 aar".[23]

 

       Knuts sønn, Gunder Knudsen, gifter seg i 1836 med Knuds søster Margrethe Gautesdatter sin datter.

 

 

 

 

 

 

       Knud og Annes barn:

 

 

       A.   Gunder Knudsen ble født i 1803 på Langangen i Eidanger. Han ble døpt 06.11.1803 i Eidanger kirke[24].

             Hans faddere var: Anne Hansdatter Landgangen, Anne Susanne Stiensd. ib, Arve

             Ingebrethsen ib, Ole Larsen og Lars Larsen ib.

             Han giftet seg, som nevnt tidligere, med Gunil Marie Andersdatter. Hun var hans søskenbarn og datteren til hans tante Margrethe Gautesdatter. (Se data under Gunil Marie.)

            

             Gunder var ungkar og matros på 25 år fra Brevik da han giftet seg med Gunild Marie i 1836.

 

       B.   Lars Knudsen ble født 1805 i Brevik. Han ble døpt 26.12.1805 i Brevik kirke.[25] 

             Hans faddere var: Gert Johnsens kone Marthe Jacobsdatter, Antonette Olsdatter, Peder Anonsen, Nils Andersen og Søren Christensen.

 

       C.   Ellen Knudsdatter ble født 1808 i Brevik. Hun ble døpt 18.03.1808, i Brevik kirke.[26] 

             Hennes faddere var: Jens Bechs kone Kirsten Marie Andreasdatter, Inger Nilsdatter, Peder Anonsen, Nils Andersen og Christopher Christophersen.

 

       D.   Anne Knudsdatter ble født 04.12.1811 i Brevik. Hun ble døpt 08.12.1811. i Brevik kirke.[27]

             Hennes faddere var: Elen Thorsdatter, Asbør Sørensdatter, Søren Halvorsen, Ole Olsen og Isach Larsen.

 

F.      Ingeborg Marie Knudsdatter ble født 06.12.1817 i Brevik. Hun ble døpt 10.01.1818i Brevik kirke.[28]

Hennes faddere var: Maria Sørensdatter, Gunnild Johannesdatter, Hans Tommesen?, Rasmus? Hansen, Lars Tommesen. Matroser i Brevig. (Alt er litt vanskelig å tyde.)

 

 

 

 

VI.  Ole Gautesen (sønn av Gaute Olsen

og Margit Knutsdatter )ble født 1777 på Nørsterud i Rollag.

Han ble døpt 08.01.1777 i Nore Kirke i Buskerud.

Hans faddere var: Ifuer?, Hans ?, T. Larsen Teigen og hustru, Ole Olsen Sævlie og hustru og Knud Olsen Øytedal.

 

Han ble gift 1. gang 19.08.1810  i Siljan kirke med Anne Jacobsdatter født 1780[29]. Anne døde 14.03.1828 på Dammen u/Kleppan i Brunlanes og ble gravlagt: 22.03.1828 i Kjose kirke.

      

       Slemdal 9/8-1810.

       Uk. og Soldat Ole Gautesøn Snurren og Pigen Anne Jacobsd. Caut: Solve og Christen Præstegaarden.

 

Ole giftet seg 2. gang 02.10.1829 i Tanum kirke med Marie Jørgensdatter født 1788 på Strand i Kjose i Brunlanes. Marie døde i 1866 i Kjose, og Ole døde 26.11.1855 på Kleppane i Kjose. Han ble gravlagt 05.12.1855.

 

” Opholdsmand Ole Gautesen 86 aar Kleppane”

 

Ole ble konfirmert i Siljan kirke 3. mars 1798,[30]og han var da bosatt på Kløverød 17 år gammel.

I 1801 var han bosatt på gården Island i Siljan, og er oppført som 20 år og sykelig dreng på gården. Han bor på Snurren i Siljan da han giftet seg i 1810. De bosetter på gården Dammen u/Kleppene i Kjose i Brunlanes. Ole var husmann der fra 1810 til 1845, da sønnen Jacob overtar. Ole dyrket opp denne plassen.

 

       Ole var soldat da han giftet seg med Anne. Han står på liste over landmilitære fra Stathelle m. Brevik side 262. Eidanger Compagnie under Telemark Infanteri Regiment nr. 43. Det står at han var født i 1780. (Dette stemte ikke helt.) Hans høyde var 60,5 tommer. Han står som "Udtjent musquatuer". Det betyr trolig at han hadde tjent sin tjeneste.

 

       Han er nevnt under skifte etter faren i 1826. Han er da nevnt som bosatt i Danmark i hærtjeneste. Han er nevnt i skifte etter sin bror Iver i 1832 i Hedrum. Han står da som Ole Gautesen Dammen.

 

      

 

       Ole Gautesens barn:

      

 

A.    Gullik Olsen (sønn av Ole Gautesen og Anne Jacobsdatter ) ble født 1813 på Dammen u/Kleppan.

Han ble døpt i april 1813, og hans faddere var: Kari Olsdtr. Krogen, Inger Marie Jacobsdtr. Kleppane, Ole Amundsen Krogen, Hans Johnsen Kleppane, Anders Jacobsen …?.

 

Gullik giftet seg 25.07.1842 med Anne  Andersdatter født 1813. Anne kom fra Gjerpen ifølge bygdeboken.

             Gullik bodde på Dammyra u/Hobek øvre. Anne døde i 1906 og Gullik i 1899.

 

B.     Jacob Olsen (sønn av Ole Gautesen og Anne Jacobsdatter) ble født 05.04.1816 på Dammen u/Kleppan.

 Han ble døpt 12.04.1816, og hans faddere   var : Anne Marie Kleppane, Inger Jacobsdtr. Krogen, Jens Kleppane, Anders Omsland, Ole Strand.       

            

             Jacob giftet seg 15.09.1843 i Kjose kirke med Anne Amundsdatter født 1819 på Saga u/Kroken i Kjose i Brunlanes som datter av Amund Jørgensen og Gunhild Olsdatter.

             Jacob ble husmann på Dammen etter sin far. Anne døde i 1900 og Jacob døde i 1897.

 

C.     Nils Olsen (sønn av Ole Gautesen og Anne Jacobsdatter ) ble født 16.04.1823 på Dammen u/Kleppan i Brunlanes. Han ble døpt 1.05.1823.

Hans faddere var: Gunhild Krogen, Dorte Olsdtr. Kleppane, Jon Sørensen Krogen, Hans Jacobsen Kleppane, Søren Nilsen Krog…?

 

Nils giftet seg i Kjose kirke 07.07.1848 med Anne Olea Hansdatter født 24.11.1826 på Saga u/Kroken i Kjose i Brunlanes. Hun var datter av Hans Nilsen og Gunhild Olsdatter.

Nils var husmann på Saga u/Kroken fra 1848 til 1888. Han kjøpte plassen av Treschow i 1888 (bnr. 15), og i 1890 kjøpte han Strand (bnr. 13). Anne Olea dør i 1892 og Nils i 1907.

 

Jacob sin kone Anne Amundsdatter og Nils sin kone Anne Olea Hansdatter var halvsøstre, da de begge var døtre av Gunhild Olsdatter Saga.

 

 

 

 

 

VII. Iver Gautesen (sønn av Gaute Olsen

Margit Knutsdatter) ble født 1780 på Buskerud. Han ble døpt 03.06.1780 i Nore Kirke i Buskerud.

Hans faddere var: Iver Nilsen Lofsgarden og hustru Groe Iversdatter ibid, Halvor Jestsen Sønsteridejet og Knud Torgersen Nørsterud.

 

Iver døde i 1832, på Stranden u/Gjone Store i Hedrum.[31] Det er muligens han en finner ugift, 20 år gammel som tjenestegutt på Herland Søndre i Svarstad i Lardal i 1801. Han er nevnt i skifte etter faren i 1826. Der står det at han var idømt festningsarbeide for et eller annet ”brotsverk” som det står. Han var husmann i Hedrum på plassen Stranden u/Gjone Store fra 1829 til han døde der ugift i 1832, 53 år gammel ifølge bygdeboken i Hedrum. Det var skifte etter han i Hedrum som ble avsluttet 23. november 1832. Det var dette skifte som ble avgjørende for å få bekreftet opphavet denne søskenflokken.

 

Larvik Sorenskriveri:

Skifteprotololl nr.20 (1831-1834)

side 409-412, nr 91.

 

Skifte etter Iver Gautesen ble begynt 22. oktober 1832, og sluttet 15. desember 1832.

Brt: 32-99. Nt: 11-60

 

Arvinger: Broder Knud Goutesen, broder Ole Goutesen Damen, søster Marjet Goutesdatter gift med Torsten Johannesen Løvøen i Eidanger, søstersøn Hans Andersen Berg i Eidanger, søsterdatter Ingeborg Andersdatter gift med Abraham Nielsen Berg i Eidanger, søsterdatter Anne Andersdatter gift med Ole Adolpsen Rambergrødningen i Eidanger, søsterdatter Gunniel Marie Andersdatter.

Som verge for umyndige Gunniel Marie Andersdatter ble oppnevnt morbroderen Ole Goutesen Dammen.

 

 

 

 

 

VIII.    Margrethe Gautesdatter (datter av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter ) ble født 1784 på Nørsterud i Rollag. Hun ble døpt 26.09.1784 i Nore Kirke.

Hennes faddere var: Bjørn Knudsen Lofsgarden og hustru, Margit Iversdatter Skarpåsen, Aslaug Torgersdatter Tonsrud og Iver Nils Lofsgarden.

      

       Hun giftet seg 19.09.1818 på Nøtterøy i Vestfold[32] med Thorsten Johannessen født ca 1790. Han var 28 år da han gifter seg med Margrethe.

      

       Det er sikkert Margrethe som 16 år gammel bor hos halvbroren til sin mor, Iver Nielsen som var gift med Tønne Fingarsdatter og bosatt på ”Nohre Lofsgaarden Mellom i Rolloug” i 1801.

       Margrethe er nevnt i skifte etter faren i 1826 som gift med Torstein Olsen "formodes i Danmark". Hun var gift med en Torstein, men det er usikkert om hun da befant seg i Danmark. Når hennes mann dør i Brevik i 1841 så står det  Jyde etter navnet hans. Han var da trolig fra Danmark.

 

       Hun flyttet til Nøtterøy som tjenestepike fra Hoff i 1817. Hun giftet seg på Nøtterøy med Thorsten Johannesen i 1818. Hun bodde på Hudøe når hun giftet seg, det samme gjorde hennes mann. De flyttet fra Nøtterøy i 1818 til Numedal ifølge kirkeboken i Nøtterøy. Hun er nevnt i skifte etter broren Iver i Hedrum i 1832. Hun står da som gift med Thorsten Johannessen, men bosatt på Løvøya i Eidanger.

 

       Margrethe er nevnt i dåpen til Ole Gautesen sitt barnebarn Hans Jacob Nilsen 18.03.1849 i Kjose. Dette står i kirkeboken at han ble hjemmedøpt i Eidanger av ”Eidangers Gjorde Moder Marie Gautesen”. Hans Jacob var sønn av Ole sin sønn Nils Olsen som var bosatt i Kjose. Denne hjemmedåpen avklarer også at Marie Gautesen var jordmor i Eidanger.

 

       I.C. Ramberg skriver i sin bok om Eidanger følgende angående jordmoren i Eidanger på den tiden:

ØHelt indtil 1853 hadde Eidanger fælles jordmor med Brevik, hvor hun bodde. De tilgrænsende dele av sognet søkte ogsaa jordmor fra Porsgrund; men mange brukte ogsaa en indfødt hjælpekone. ”

 

       Margrethe døde 10.09.1856 og gravlegges i Eidanger 14.09.1856 som "enke efter Torsten Johannesen, fattiglem Marie Gautesdatter, 80 aar, Rambergrønningen".[33]

      

       Hun hadde da sikkert bodd hos datteren til sin søster Margrethe Gautesdatter, Anne Margrethe Andersdatter og hennes mann Ole Adolphsen. De bodde på Rambergrønningen på den tiden.

 

       Margrethe står som Marjet Gautesdatter i skifte etter Iver, Marthe når hun døpes,  Margrete når hun gifter seg og Marie når hun gravlegges. Det er vel forskjellige skrivemåter av det samme navnet.

 

       Det er trolig Thorsten som dør i Brevik 27.07.1841 og gravlegges i Brevik 31.07.1841. Han gravlegges som ”Torsten Johannessen Jyde 56 aar, Arbeidsmand i Brevig”.[34]

 

      

 

V.       Bergit Gautesen (datter av Gaute Olsen og Lisbeth Einarsdatter ) ble født 1789 på Nørsterud i Rollag.

Hun ble døpt 29.09.1789 i Nore Kirke.

Hennes faddere var: Biørn Knuthsen Aarsgard og hustru, Thore Larsdatter Noregard, Kari Gullecsdatter Thoen og Tosten Guttormsen Schiønne ejet.

      

       Hun giftet seg med Gullik Olsen

 

Under skifte etter hans svigerfar på plassen Natten i 1826 førte han prov for at han eide det som svigerfaren etterlot seg, og dermed var det ikke mer og skifte.

 

 

                  Til slutt:

 

All informasjon uten noter fra Buskerud er gitt meg av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien. Hun har samlet dette fra bygdebøker fra Rollag, Hol og omegn. og kirkebøker fra Rollag våren 2004.

 

Informasjon om familien til Ole Gautesen uten noter er også samlet og gitt meg av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

 

 

Jeg har også benyttet meg av Gard Strøms kirkebokavskrifter for Eidanger og Siljan på www.gamlegjerpen.no

 

 

Jeg er glad for tilbakemeldinger, kommentarer og eventuelle korrigeringer på mail: el-helg@online.no

 

 

 

Jørn Olsen 2006

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Digitalarkivet folketellingen 1801 i Rollag i Buskerud

[2]  Digitalarkivet folketellingen 1801 på Konsberg i Buskerud

[3]  Digitalarkivet folketellingen 1801 på Konsberg i Buskerud

[4]  Konfirmasjonen i Eidanger. Registrert på internett av Frank   Johannesen

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 10

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198 side 101

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198 side 114

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 69

[9]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801 PF 65 side 185

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen side 692

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen side 692

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 74

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 71

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 side 306.    Scannet av digitalarkivet

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 92

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen side 692

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 40

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 159

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263 side 212

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 23

[22] Kirkebok for Brevik mini 4, 1814-1846  folio 115a

[23] Døde i Brevik 1814-1865. Registrert på internett av Frank    Johannesen

[24] Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198 side 104

[25]  Døpte i Brevik 1801-1814 Registrert på internett av Frank Johannesen

[26]  Døpte i Brevik 1801-1814 Registrert på internett av Frank Johannesen

[27]  Døpte i Brevik 1801-1814 Registrert på internett av Frank Johannesen

[28]  Kirkebok for Brevik Mini. 4 1814-1846 side 14

[29] Om Ole og familien se: Bygdebok for Brunlanes bind 3 del 2 side 1119

[30] Registrert på internett av Frank Johannesen

 

[31]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 797

[32]  Kirkebok for Nøtterøy (Internett registrert)

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858. Scannet av digitalarkivet

[34] Døde i Brevik 1814-1865. Registrert på internett av Frank Johannesen