| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726

 

 

Herøya 4. huder

 

Brukes av:

-          Rolf Larsen 50 aar med 2 sønner, Lars Rolfsen 10 aar, Hans Rolfsen 2 aar

-          Er ellers født paa samme gaard Hans Pettersen 26 aar som farer med et skib fra Holland

2  husmenn:

-          Jens Olsen 60 aar med 2 sønner, Ole Jensen 23 aar, Daniel Jensen 19 aar

-          Hans Pettersen 63 aar, har en stefsønn Christen Jeppesen 24 aar som er udenlands

 

 

Gundeklev 6 huder

 

Brukes av:

-          Hans Olsen 28 aar har ingen barn

 

 

Mule 3 huder

 

Brukes av:

-          Ole Svendsen Svenske 32 aar har ingen drengebarn

 

 

Ørstvedt 6 huder

 

Brukes av:

-          1. Anders Stephensen 50 aar med 2 sønner, Lars Andersen 19 aar, Stephen Andersen 15 aar

-          2. Hans Alfsen 41 aar med 1 sønn, Abraham Hansen 10 aar

 

 

Skjelsvik 6 huder

 

Brukes av:

-          Enchen Guri Pedersdatter har 4 sønner, Thor Rolfsen 21 aar, Ole Rolfsen 16 aar, Peder Rolfsen 14 aar, Abraham Rolfsen 10 aar

-          Ellers er ført paa gården: Isach Pedersen er soldat og har ingen barn, Jacob Hansen 32 aar er vandfør, Amun Hansen 30 aar, Ole Hansen 26 aar

 

 

Hvalen

 

Brukes av:

-          Else Ellefsdatter som ikke har barn som er født paa gaarden

 

 

Nedre Lunde 5 huder

 

Brukes av:

-          1. Nils Olsen 50 aar som har 2 ugifte sønner, Anders Nilsen 24 aar, Jacob Nilsen 19 aar

-          2. Hans Nilsen 28 aar som har en sønn Ingebricht Hansen 4 aar

 

 

Heistad 10 huder, postgaard

 

Brukes av:

-          1. Christopher Andersen 47 aar som har 5 sønner, Anders Christophersen 12 aar, Hans Christophersen 10 aar, Abraham Christophersen 8 aar, Jacob Christophersen 5 aar, Isach Christophersen 2 aar

-          2. Hans Larsen 24 aar som ikke har noen barn men har sin bror boende hos seg.  Anders Larsen 21 aar som er i kongens tjeneste.

-          Ellers født paa gaarden: Anders Hansen 23 aar som også er i kongens tjeneste, Nils Hansen 21 aar likeledes i kongens tjeneste

-          Ellers født paa gaarden ejet: Hans Knudsen 30 aar vannfør, Bent Knudsen 27 aar bruger gaard, Gunder Knudsen 25 aar

 

 

Blegebakken ved Trosvig, husmand under samme gaard

-          Peder Stoesen 27 aar, Lars Stoesen 21 aar, Knud Stoesen 16 aar, Mogen Haraldsen 12 aar

 

 

Ørvik 3 huder, postgaard

 

Brukes av:

-          Anders Olsen 20 aar har 4 sønner, Even Andersen 20 aar er vandfør, Ole Andersen 18 aar, Hans Andersen 9 aar, Lars Andersen 6 aar

 

 

Haaøya med Auen 3 huder, postgaard

 

Brukes av:

-          1. Michel Alfsen 68 aar

-          2. Ole Michelsen 50 aar ingen barn

-          3. Halvor Pedersen som har en sønn, Peder Halvorsen 6 aar

-          4. Knudt Pedersen har 3 sønner, Jacob Knudsen 6 aar, Jens Knudsen 3 aar, Peder Knudsen 1 aar

 

 

Bjørkøya 2 huder, postgaard

 

Brukes av:

-          Enchen Johanna Erichsdatter som har 3 sønner, Erich Jacobsen 32 aar bor i Brevik, Johannes Jacobsen 32 aar bor paa gaarden

 

 

Sandøya 2 huder

 

Brukes av:

-          Eggert Simonsen 31 aar som har 1 sønn, Simon Eggertsen 7 aar

 

 

Siktesøya 2 huder

 

Brukes av:

-          Hans Lund til avlsgaard

 

 

Biønnes 4 huder

 

Brukes av:

-          Abraham Hansen 30 aar som ikke har noen barn

 

 

Leerstang 7 huder

 

Brukes av:

-          Søren Rasmussen 36 aar som har 3 sønner, Hans Sørensen 8 aar, Rasmus Sørensen 10 aar, Jacob Sørensen 4 aar

-          Husmenn: 1. Hendrich Skomager 60 aarsom har 1 sønn, Jon Henrichsen 26 aar, 2. Enchen Gunild Jørgensdatter som har 3 sønner, Christen Andersen 28 aar, Jacob Andersen 15 aar, Isach Andersen 13 aar

 

 

Ramberg

 

Brukes av:

-          Anders Halvorsen 44 aar som har 1 sønn, Halvor Andersen 2 aar

 

 

Berg 3 huder

 

Brukes av:

-          Enchen Boel Sørensdatter som har 3 sønner, Christen Hansen 21 aar, Hans Hansen 19 aar begge innrulert, Lars Hansen 14 aar

 

 

Rørarød 2 huder 6 skinn

 

Brukes av:

-          1. Nils Sørensen 52 aar som har 1 sønn, Søren Nilsen 14 aar

-          2. Anders Jacobsen 50 aar som ikke har noen sønner

-          Ellers er født paa gaarden: Ole Olsen 24 aar oppholder seg (trolig et skips navn JO)

 

 

Røra 4 huder

 

Brukes av:

-          Otter Olsen 40 aar har ingen sønner

-           

 

Døvik 1 hud

 

Brukes av:

-          Jens Olsen 48 aar som har en stesønn Jens Andersen 23 aar

 

 

Sundsåsen 1 ½ hud

 

Brukes av:

-          Nils Amundsen 49 aar som har 3 sønner, Amund Nilsen 10 aar, Peder Nilsen 8 aar, Jacob Nilsen 6 aar

-          En humann Ole Larsen 44 aar som gar 2 stesønner, Johannes Jonsen 14 aar, Arne Jonsen 10 aar

 

 

Langangen 6 huder

 

Brukes av:

-          1. Ole Larsen 44 aar som har 1 sønn, Lars Olsen 18 aar

-          2. Erich Amundsen 25 aar som har 1 sønn, Jacob Erichsen 1 aar

-          3. Amund Amundsen 28 aar som har 2 sønner, Amund Amundsen 2 aar, Nils Amundsen 1 aar

 

2 husmenner:

        -      1. Hans Trulsen 60 aar som har 4 sønner, Knudt Hansen 22 aar i kongens tjeneste, Ole Hansen 12 aar, Hans Hansen 9 aar, Isach Hansen 6 aar

        -      2. Jørgen Gundersen 64 aar som har 3 sønner, Gunner Jørgensen 24 aar i kongens tjeneste, Amund Jørgensen 23 aar, Simon Jørgensen 14 aar

 

 

Halvarp 3 huder

 

Brukes av:

-          1. Hans Gunnersen 60 aar som har 1 sønn, Peder Hansen 24 aar

-          2. Anders Olsen 41 aar som har 1 sønn, Rasmus Andersen 8 aar

 

 

Eidanger Prestegaard  18. januar 1727  Fr. Mejer