| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


Drømmen om Amerika

Fra Serkland i Siljan til Sør Minnesota i USA i 1866

Av Jørn Olsen 2008

 

 

Serklandstua, der Peder Pedersen ble født i 1837, står på Brekke museum i Skien i 2008

 

Starten

En vårdag i Porsgrunn i 1866 stod en fattig familie klar til å gå om bord i båten som skulle bringe dem til Quebec i Canada. Målet for reisen var USA. Familien bestod av Peder Pedersen på 29 år og hans kone Helen Sigurdsdatter på 31 år. De hadde med seg sønnene Peter Oluf på 6 år og Hans Martin på 3 år. Helene var dessuten gravid med deres tredje barn. Alt de eide var pakket i ”Amerikakofferten” og billetten var betalt. De hadde mat for overfarten, noen få kroner i lomma og en drøm om en bedre tilværelse enn den de hadde hatt som leilendinger på husmannsplassen Øvrebøhagen i Siljan. Det var der de hadde bodd de siste årene. I kirkeboken for Siljan står de notert som utflyttet den 3. april 1866. De skulle reise med skipet ”Laurdal” som skulle seile fra Porsgrunn 8. april 1866. Dette skipet var fremme i Quebec 19. mai 1866, og hadde med seg 349 passasjerer.

 

 

Skipet ”Laurdal” som familien seilte med fra Porsgrunn til Quebec 8. april 1866.

 

De stod ikke alene der ved skutesiden. Peder sin søster, Anne Karine Pedersdatter på 32 år og hennes mann Claus Andreasen på 31 år reiste sammen med dem. De hadde giftet seg året før og hadde ingen barn med seg. En annen søster av Peder, Petronelle Pedersdatter, skulle også reise. Hun var 26 år gammel og ugift. Deres bror Knud Pedersen hadde reist over til USA i 1856 bare 23 år gammel, så de hadde nok fått noen rapporter fra han om hvordan livet var i dette nye landet. Da så broren Knud døde i Wisconsin, hadde de arvet en liten sum penger. Det var dette som gjorde det mulig for dem å kjøpe billettene til USA.

Vi er nå i starten på perioden da emigrasjonen til USA virkelig skjøt fart. I 1860 utvandret 1100 personer til USA mens det i 1865 emigrerte hele 15455 personer. Toppen ble nådd i 1884 med 28804 emigranter.

Hva de tenkte der de stod er ikke godt å vite, men at det var et dramatisk valg de hadde tatt er sikkert. Dette var et skritt ut i en verden som var ganske annerledes enn livet i den lille bygda Siljan.

 

 

 

Hvem var så denne leilendingsfamilien?

Dersom vi begynner med Peder Pedersen, så ble han født på gården Serkland i Siljan 10. april 1837. Hans far var Peder Olsen og hans mor het Maren Knudsdatter. Peder Pedersen giftet seg i Siljan kirke 29. juli 1859 med Helene Sigurdsdatter fra Engelstad. Peder var da 22 år gammel og Helene var 24 år.

Peder og Helene bodde den første tiden på Serkland. Da de fikk sitt første barn, Peter Oluf, 28. juli 1860, var de ”inderster” på Serkland. Det betydde at de bare bodde der uten å drive gården. De var leieboere.

De fikk sitt andre barn, Hans Martin, 9. desember 1863 bosatt på husmannsplassen Øvrebøhagen. Der har de trolig bodd helt frem til de reiste til USA i 1866. De var fattige og levde i enkle kår. Helene fortalte at det siste året de bodde i Siljan gikk Peder nesten hele vinteren uten arbeid. Dette til tross for at han var en flink arbeider. Dersom han var så heldig og få arbeid noen få dager var lønnen fra 12 til 16 skilling om dagen. Dette var ikke til å leve eller dø av som hun siden sa. Peder og Helene så vel ikke for seg at de noen gang ville få sin egen gård og igjennom det få det bedre. Det var nok hovedgrunnen til at de emigrerte.

Peder Pedersen sin far, Peder Olsen, ble født i 1798 på Serkland i Siljan. Faren hans var Ole Pedersen og moren var Taran Hansdatter. Peder Olsen giftet seg i Siljan kirke 20. januar 1828 med tjenestepike Maren Knudsdatter. Maren ble født i 1804 på Gonsholt i Siljan. Hennes far var Knud Halvorsen og moren var Karen Bentsdatter.

Peder Olsen fikk i 1838 leilendingskontrakt på ”Søstua” på gården Serkland. Han døde 14. mai 1840 på Serkland bare 42 år gammel. Etter at han døde giftet Maren seg igjen den 20. mai 1841 i Siljan kirke med ungkaren Anders Pedersen. Han var født i 1799 på Søndre Tveitan i Siljan. Maren bodde videre på Serkland med barneflokken fra ekteskapet med Peder Olsen. Maren døde på Serkland 6. mars 1848. Hun var da 44 år gammel. Hennes andre ektemann, Anders Pedersen, giftet seg igjen med Karen Halvorsdatter fra Kåsene i Siljan, men ikke før 30. desember 1862.

Barna fra ekteskapet mellom Peder Olsen og Maren Knudsdatter mistet foreldrene sine tidlig. Da de ble konfirmert var de fortsatt bosatt på Serkland ifølge kirkeboka. De har derfor trolig vokst opp videre på Serkland sammen med sin stefar.

På den tiden stod ”Serklandstua” på plassen ”Søstua” på Serkland. Denne stua er bevart og står i dag på Brekke museum i Skien. Den ble flyttet dit i 1909. Stua er svært gammel og er fra slutten av 1500 tallet. Det er trolig der barna til Peder Olsen og Maren Knudsdatter ble født. De barna som levde opp emigrerte alle til USA.

 

 

 

Gården ”Søstua” på Serkland ca 1947

 

 

Dersom vi så går tilbake til Peder Pedersen sin hustru Helene Sigurdsdatter, så ble hun født 29. juli 1835 i Siljan. Hennes far var Sigurd Hansen og moren het Maren Borgersdatter.

Sigurd Hansen ble født i 1814. Hans far var Hans Sigurdsen. Sigurd Hansen giftet seg i Siljan kirke 1. januar 1835 med enken Maren Borgersdatter. Hun var 32 år gammel og født på Kongsberg. Hennes far var Borgar Pedersen. Maren var enke etter Henrik Knudsen. Hun og Henrik hadde fått 4 barn bosatt på Moholt. Henrik jobbet trolig på Verket.

Sigurd var fra Moholt Verk og ungkar på 20 år da de giftet seg. Han leide ”Nordstua” på Engelstad på åremål av Fritzøe og bosatte seg der. Tidspunktet for dette står ikke nevnt i bygdeboken. Han står som arbeidsmann på Verket da de døpte sine barn. En finner familien i 1865 tellingen bosatt på Engelstad. Barneflokken har trolig vokst opp der.

Helene forteller at hun ble født på Moholt. Hun forteller videre at hennes far Sigurd Engelstad jobbet på Verket og at han var en veldig snill mann. Hennes mor Maren hadde et helt annet gemytt og styrte familien med strenghet. De hadde lite å rutte med og Helene minnes at hun måtte ut å gjete kyr og passe barn allerede i 7 års alderen. Hun hadde ikke så hyggelige minner om barndommen.

 

 

 

Hvordan gikk det så videre med familien fra Siljan?

Foreldrene fortalte siden sønnen Johan Christian at overfarten ble svært stormfull. De trodde flere ganger at skipet skulle synke. Det var nok med stor lettelse de gikk i land i Quebec i Canada etter nesten 6 uker om bord. Det var trangt og dårlige forhold om bord, og de var jo ikke vant til å være på sjøen.

Etter å ha levd hele sitt liv i Siljan må det ha vært mange nye inntrykk som møtte dem i Canada. Ikke bare var det et helt annet land, men også et helt nytt språk.

 

 

Her kan man se hvor trangt det kunne være om bord i en slik skute

 

De ble ikke lenge i Quebec. Sammen med flere andre reiste de raskt videre. Først i jernbanevogner og så videre på slepebåter i innlandet. De kom omsider til området rundt La Crosse i Wisconsin i USA.

Da den lille familien kom frem til La Crosse var det slutt på pengene. Ved hjelp av nordmenn de traff, kom de i kontakt med Peder Mo og hans familie. Dette skal ha vært kjente av Peder og Helene. Familien Mo hadde en liten gård, og der fikk Peder og Helene bo med guttene sine. Med litt hjelp fikk Peder jobb som jernbanearbeider. Han tjente en dollar om dagen, og dette var mye penger for Peder og familien. Dermed kan man si at de første skrittene i det nye landet gikk ganske bra. Mens de bodde hos familien Mo fikk de den 5. september 1866 sin tredje sønn, Syver Marinius.

De bodde hos familien Mo i et år. De hadde da tjent til en okse og en gammel prærievogn. Sammen med to andre familier begynte de på reisen til Minnesota, som var målet deres. Det ble en strabasiøs tur. Det var ikke veier der på den tiden og det var et ulent terreng de reiste i. For å komme forbi sølete områder måtte de enkelte ganger hjelpe hverandre med å tømme vognene. De måtte få vognene lettere for i det hele tatt å komme frem. Så var det å bære bagasje over de sølete partiene og laste inn i vognene igjen. Mygg var en forferdelig plage på hele turen. Peder og Helene kom senere i livet ofte tilbake til slitet de hadde på denne reisen fra Wisconsin til Minnesota.

Da Peder og Helene kom til Sør Minnesota, slo de seg ned ved Watonwan elven i Watonwan. Dette området ble bostedet deres resten av livet.

Nå begynte kampen om tilværelsen for alvor. Det første de måtte gjøre var å få gravd en jordkjeller for å få ly for vær og vind. De bygde siden ei tømmerhytte. Dette var et værhardt område med sterke prærievinder. Det kunne være stekende hett om sommeren og fryktelige snøstormer om vinteren. Ved siden av været, var innsekter en stor plage. De levde nå i et helt annet klima enn det de var vant til fra Siljan i Norge.

 

 

Her er et eksempel på den første hytten til en nybygger på denne tiden

 

 

Den 20. desember 1869 ble sønnen Carl Anton født og 23. februar 1872 ble sønnen Johan Christian født. Familien ble stadig større.

Peder og Helene hadde søkt om land, og den 15. november 1873 skrev de under papiret på jorden de var tildelt. De fikk, som andre på denne tiden, tildelt 80 acres med land. En acre er ca. 4 mål, så dette var ca. 320 mål. Bosetterne fikk siden tildelt 160 acres land. Denne dagen i november 1873 var nok en stor dag for familien. Dagen da de endelig eide sin egen jord.

Den 6. oktober 1874 ble en etterlengtet datter født. Hun ble døpt Hilda Palmina, og hun ble den yngste i søskenflokken.

 

 

Skjøte på jorden de fikk i 1873

 

Livet i Wisconsin.

Familien startet nå arbeidet med å få opparbeidet gården. Det var jo den de skulle leve av. Peder måtte i perioder reise vekke for å ta seg annet arbeid for at de ikke skulle sulte. Det var vaskelig å finne arbeid i dette området på denne tiden.

En av de første avlingene deres ble tatt av en gresshoppesverm, noe som var et hardt slag for dem. Peder måtte igjen reise bort for å ta seg arbeid før de igjen tok nye tak.

Den første tiden var det oksen de hadde kjøpt i Wisconsin som ble brukt på gården. Men etter en tid kjøpte de to hester. Dette var et steg i riktig retning for familien.

Barna begynte på skole, men de hadde ikke noe skolestue den første tiden. Undervisningen foregikk mest rundt om i hjemmene. Et hus som stod tomt om vinterne ble brukt i vinterhalvåret.

I 1879 bestemte Peder seg for en byttehandel med en nabo. Han fikk igjennom dette bytte en større gård med bedre hus. De drev med å fø opp kveg og kunne nå utvide flokken. Kveg var billig på denne tiden og det kostet heller ikke så mye og fø dem opp. Det var derfor en del å tjene på dette. Men fortsatt var det lite med penger i familien. Barna frøs tidvis da de ikke hadde varme sko på bena. Det de tjente gikk nok med til å bygge opp gården.

Landsbyen de bodde i het Long Lake. Navnet kom av den lange elven som gikk gjennom landsbyen. De fleste nybyggerne i området var lutherske mennesker som hadde emigrert fra Norge. De savnet kirken i det nye landet og i ca. 1869 grunnla de en norsk luthersk menighet. Peder og Helene var medlemmer av menigheten. (De ble senere gravlagt ved siden av menighetens kirke som ligger ved bredden av Watonwan elven.) Barna ble også konfirmert i denne lutherske kirken. For at barna ikke skulle miste sin religiøse og kulturelle arv organiserte sognet tidlig en skole bygd på det lutherske fundament.

I april 1881 opplevde familien hvordan naturen kunne vise krefter i dette området. Det kom en kraftig tornado. Den kom om natta og tok taket på huset deres. Tre av guttene lå og sov på det de kalte loftet. Det var et spisst tak laget av tømmer. Tornadoen tok taket og alt som var løst. To av sengene med guttene ble tatt av viden og blåst ut av huset. De kom seg heldigvis velberget ned i kjelleren sammen med de andre i familien. Men der så de at de manglet en. De fant ikke Johan Christian.  Alle ble naturligvis veldig bekymret. Faren ville opp på loftet, men de andre mente at det var det lite vits i. De trodde vinden hadde tatt alt som hadde vært der og at Johan Christian enten var omkommet eller befant seg ute i stormen. Noe måtte gjøres og faren stod på sitt. Han satte en stige opp mot loftet. Mens han stod i stigen flerret et lyn over himmelen. I lyset fra lynet så han en seng i det ene hjørnet. Der så han en tømmerstokk som hadde falt over en seng og som holdt den fast. Der fant han Johan Christian liggende gråtende i regnet. Han var våt, men uskadd. Faren fikk han ned i kjelleren til de andre. Der var lettelsen stor over at alle var reddet.

Tornadoen hadde tatt med seg mye på sin ferd. Planker og annet ble funnet i området i flere år etterpå. For familien ble nå det viktigste å bygge opp igjen det som var ødelagt. De måtte få tak i 50 dollar for å kjøpe det de trang til dette arbeidet. En foretningsmann i St. James som het Bishop, og som Peder hadde solgt kveg til tidligere, kom dem til unnsetning. Han lånte dem pengene med sikkerhet i hestene. I løpet av høsten var pengene betalt tilbake.

 

Sønnen Johan Christian.

Nå fulgte noen rolige år for familien. Ved siden av skolen måtte alle barna hjelpe til på gården, også Johan Christian. Han gikk for presten i 1886, og var da 14 år gammel. En kald dag med snø i luften ble han konfirmert i Long Lake kirke. Dette var tidlig i desember og kirken var fulgt til randen slik tradisjonen var når det var konfirmasjoner.

Sommeren 1887 gikk det en forferdelig epidemi av difteri i deres område. Dette var før det fantes noe difteri vaksinen, så mange familier ble rammet. I en familie døde 6 barn på under 2 uker. I en annen familie døde fire personer i løpet av et par dager.

Ingen i Serklandfamilien ble rammet av epidemien, men høsten 1887 ble Johan Christian syk. Han kaldsvettet, hadde feber, mistet appetitten og det var også til tider blod i spyttet hans. Alt dette ble etterfulgt av en sterk smerte rett under det høyre kneet. Etter hvert ble det umulig for han å jobbe. Slik gikk hele vinteren og om våren var han svak og utarmet.

Utover sommeren ble Johan Christian bedre, og høsten 1888 ble han sendt til St. James for å gå på skole. Han fikk seg en plass å bo og husleien ble betalt med forskjellige små jobber. Han måtte ta vare på to kuer, bære ved og vann og løpe ærend, og ellers hjelpe til så godt han kunne. Benet plaget han mer og mer denne vinteren.

Tidlig på våren var han hjemme igjen på gården og jobbet. Huset var blitt for lite og de bygde nytt denne sommeren. Dette arbeidet ble gjort ved siden av det vanlige arbeidet på gården. Det var ikke snakk om å leie hjelp. Eiendommen var nå utvidet til 320 acres (ca. 1300 mål).

Johan Christian satt ofte oppe om nettene og helte kaldt vann over kneet som verket. Om høsten ble det så ille at han ikke kunne jobbe mer. Han ble sendt til en lege i Minneapolis, hvor Johan Christian sin bror Peter bodde. (Brødrene Siver og Hans bodde i St. James.) Johan Christian var 17 år gammel da han tok toget for første gang og reiste til boren Peter. Etter å ha blitt undersøkt av legen, ble han operert på St. Barnabas sykehus. Da han reiste hjem etter operasjonen fikk han med en lapp av legen der det stod et ord: ”Osteomyelitis”. Osteomyelitt er en infeksjonssykdom som setter seg i bensubstansen. Han skriver selv at han ikke visste hva dette mystiske ordet var før han siden studerte medisin. Han tror dette ordet og denne operasjonen var en av grunnene til at han senere valgte medisinstudiet. Foruten et lite tilbakefall hadde han ikke spesielle problemer med smerter etter dette.

Høsten 1889-90 ble igjen familien rammet. Det gikk en stor influensa epidemi som krevde flere liv. Johan Christian sin bror Peter Oluf ble syk og halvveis invalid. Han døde i 1897 etter et langt sykeleie.

På høsten i 1889 ble det bestemt at Johan Christian skulle begynne som student ved Mankato skolen. Livet på gården var ikke noe for han.

Han reiste til Mankato med toget, og kom frem en av de første dagene i september. En drøm hadde gått i oppfyllelse. Han skulle få seg en høyere utdannelse. Johan Christian gikk på skolen der i 4 år. Dette var 4 år han siden så tilbake på som en fin tid uten noen bekymringer. Han var hjemme på gården og jobbet i feriene.

Han ble utdannet lærer, og hadde etter skolen en undervisningsplikt på to år. Han søkte flere jobber og fikk en stilling i Franklin Minn. Der fikk han betalt 60 dollar i måneden.

Dette ble to begivenhetsløse år for Johan Christian. Det ensformige arbeidet passet han ikke så bra. Han tok disse to pliktårene og fant ut at han ville studere medisin. Han reiste hjem og jobbet på gården sommeren 1895.

Sykkelen kom dette året. Johan Christian ble bitt av basillen og kjøpte sin første sykkel for 85 dollar. Han hadde den til han ble ferdig med medisinstudiene i Minnesota, og solgte den da for 8 dollar. Den var da nesten helt utslitt.

I september 1896 reiste han til Minneapolis og registrerte seg på det medisinske universitetet i Minnesota. Han hadde spart 500 dollar i løpet av de to årene han hadde jobbet som lærer, og greide seg med å låne 3-400 dollar for å gjennomføre utdannelsen. Johan Christian jobbet hardt i denne perioden og ble uteksaminert som lege i april 1900.

Johan Christian var siden tilbake på universitetet og tok eksamen i medisin og kirurgi.

Det var stort for denne leilendingsfamilien fra Siljan og få en sønn som ble lege. De hadde gjennom det å reise til USA fått muligheter de aldri ville fått i Norge og Siljan. Der ville de nok levd livet ut som fattige leilendinger.

 

 

Familien Serkland.

Bak fra venstre: Johan Christian Serkland, Syver Marinius Serkland, Hans Martin Serkland, og faren Peder Pedersen Serkland

Foran fra vestre: Carl Serkland, Hilda Serkland (av en eller annen grunn var ikke moren Helene med på bildet). Det er trolig tatt rundt 1900 (muligens i forbindelse med Johan Christians eksamen som lege)

 

 

Johan Christian vurderte flere plasser for å etablere en legepraksis. Valget falt til slutt på byen Rothsay. Han ankom byen den 10. juli 1900. Det var allerede en annen lege der, Dr. Rogers, så det var en viss skepsis til at han kom. Det stod i avisen da Johan Christian kom at Dr. Serkland hadde kommet til byen for å prøve seg på en legepraksis der. Han bygde raskt opp en god klinikk i Rothsay, men det var hardt arbeid der hjemmebesøk ble gjort med hest og kjerre. Veiene var dårlige og vinterne var harde. I 1908 kjøpte han sin første bil, en tosylindret kjededrevet Buick.

Den 4. juni 1904 giftet han seg i Rothsay kirke med Berthe Celine Pedersen. Hun var datter av norske emigranter, og født i St. Paul i Minnesota 1. desember 1875. Hennes far var Anders Pedersen fra Brattelien i Sigdal. Hennes mor var Jøran Olsdatter fra Vatnås i Sigdal. De hadde emigrert til USA i 1870.

I 1906 tok Johan Christian etterutdanning i Chicago i allmenn medisin. Han skrev senere at mens han var der hørte han nyheten om det store jordskjelvet i San Francisco, og at det var stor bekymring blant folk som hadde venner eller familie der.

Hans kone Berthe Celine var dessverre ikke så veldig sterk, så ekteskapet ble ikke så langt. Etter ca. 4 år utviklet hun tuberkulose og døde julaften 1912.

 

 

Dr. Serkland på sine eldre dager

 

Etter at konen døde bodde Johan Christian videre hos svigerforeldre med de tre barna. Johan Christian prøvde å hjelpe til med barna så godt som han kunne, men den største børen falt på svigermoren Mrs Pedersen. Han hadde jo klinikken å passe på. Slik gikk det frem til 1917 da helsen sviktet hos svigerforeldrene. Det ble nå en strevsom periode for Johan Christian med ansvaret for klinikken og tre små barn. Han mistet også sin mor i 1919.

Etter som årene hadde gått hadde han fått et godt øye til en annen jente i byen, og den 17. november 1920 giftet Johan Christian seg for 2. gang med Anna Langeland. Hun var født 11. mai 1886 i Minnesota. Anna Langeland var datter av pastor Langeland som var prest i Rothsey i 40 år. Hans foreldre kom fra Voss og kom til Iowa i 1850 årene.

Johan Christian og hans kone Anna bygde sitt eget hus som stod ferdig til innflytting i september 1921. De fikk ingen barn sammen, men de ble nå to til å ta seg av Johan Christian sine tre barn.

Johan Christian hadde fra barnedagene hatt en drøm om å komme til Europa og Norge. Dette ble en virkelighet våren 1932. Han var da blant annet på arkivene i Oslo for å finne ut mer om sine aner og om gården Serkland i bygda Siljan.

Dr. Johan Christian Serkland døde 9. mai 1948 i Rothsay i Minnesota, 76 år gammel. Hans kone Anna G Langeland døde 2. februar 1973, 87 år gammel.

 

 

Avsluttningsvis:

Johan Christian sin far Peder Pedersen døde 25. mars 1910, 72 år gammel i St. James i Minnesota. Johan Christian sin mor Helene Sigurdsdatter døde 20. september 1919, nesten 84 år gammel, også i St. James. De ble, som nevnt, begge gravlagte ved siden av menighetens kirke som ligger ved bredden av Watonwan elven.

Jeg er sikker på at de var fornøyd med det valget de hadde tatt hjemme i Siljan i 1866 om å reise til USA. De hadde nok levd et strevsomt liv, men familien ble et bilde på den amerikanske drømmen som ble virkelig. De jobbet hardt og lykkes i å skape et bedre liv for seg og sine barn.

Det lever mange etterkommere etter denne familien i USA. En del av dem tar med seg navnet Serkland fra gården i Siljan. Det er også etterkommere i Siljan og Norge etter søsknene til Helene Sigurdsdatter. Alle Peder Pedersen sine søsken emigrerte, så deres etterkommere er i USA.

Dr. Serklands legekontor, og en del av det utstyret han hadde som lege, er bevart og står i dag på et ”Vestnorsk utvandrersenter” på Radøy utenfor Bergen i Norge. Legekontoret ble kjøpt tilbake av Dr. Serkland sine barnebarn.

 

 

 

Dr. Serkland sitt legekontor på Radøy i Norge i 2006

 

 

Noe av Dr. Serkland sitt legeutstyr og hans safe. Dette er også oppbevart på Radøy i Norge.

 

Ps. Som en kuriositet kan jeg nevne at jeg selv er litt i familie med Dr. Serkland, da jeg er oldebarn av en firmenning av han.  

Denne artikkelen bygger på egen forsking både i kirkebøkene og i andre kilder, men også på ting Johan Christian Serkland selv har skrevet om sitt eget liv. Jeg har også hatt nytte av kontakt med hans barnebarn Roger Alvin Serkland.

 

 

Jeg har valgt å plassere oversikten over de forskjellige familiene helt til slutt i artikkelen.

 

 

Peder Olsen f. 1798 og Maren Knudsdatter f. 1804 og deres barn:

 

Peder Olsen ble født i 1798 på Serkland i Siljan, og døpt 19. august 1798 i Siljan kirke. [1] Hans far var Ole Pedersen født 1759 på Nordre Kiste i Siljan[2] og moren var Taran Hansdatter født 1770 på Årholt i Siljan.[3]

 

Peder Olsen giftet seg 20. januar 1828 i Siljan kirke[4] med Maren Knudsdatter. Hun ble født i 1804 på Gosholt i Siljan, og døpt 15. mai 1804 i Siljan kirke.[5] Hennes far var Knud Halvorsen født 1770[6] og moren var Karen Bentsdatter født 1772.[7]

 

Peder Olsen døde 14. mai 1840 på Serkland, og ble gravlagt 28. mai 1840 på Siljan kirkegård.[8]

 

Maren Knudsdatter giftet seg 2. gang 20. mai 1841 i Siljan kirke[9] med Anders Pedersen. Han ble født i 1799 på Søndre Tveitan i Siljan.[10] De fikk ingen barn sammen.

Maren Knudsdatter døde 6. mars 1848 på Serkland, og ble gravlagt 19. mars 1848 på Siljan kirkegård.[11]

 

Hennes 2. ektemann Anders Pedersen giftet seg på nytt 30. desember 1862 i Siljan kirke  med Karen Halvorsdatter. Anders døde i 1879 på Serkland.[12]

 

Peder Olsen og Maren Knudsdatter fikk 7 barn:

 

1.      Karen Pedersdatter ble født 2. mai 1828 på Serkland i Siljan, og døpt i Siljan kirke 15. mai 1828.[13] Hun døde allerede 30. mai 1828, og ble gravlagt på Siljan kirkegård 22. juni 1828.[14]

 

2.      Knud Pedersen ble født i 1829 på Serkland i Siljan. Han døde 14. mars 1829 bare 4 dager gammel. Han ble gravlagt på Siljan kirkegård 22. mars 1829.[15]

 

3.      Ole Pedersen ble født 16. juni 1830 på Serkland i Siljan, og døpt 18. juli 1830 i Siljan kirke.[16] Han døde på Serkland 21. desember 1841 bare 11 år gammel. Han ble gravlagt på Siljan kirkegård 1. januar 1842.[17]

 

4.      Knud Pedersen ble født 20. oktober 1832 på Serkland i Siljan, og døpt 21. oktober 1832 i Siljan kirke.[18] Han ble konfirmert i Siljan kirke 1. oktober 1848 bosatt på Serkland, og emigrerte til USA i 1856.

 

Ifølge nedtegnelser gjort av Johan Christian Serkland hadde Peder Pedersen en bror som reiste til USA, og som døde i Wisconsin før Peder reiste over i 1866. Det var en liten arv etter han som gjorde det mulig for Peder og hans familie å reise. Dette skal ha vært en Ole Serkland ifølge Johan Christian Serkland. Jeg tror han tok feil og at dette nok var denne Knud Pedersen som emigrerte i 1856. Peder hadde en bror som het Ole, men han døde, som nevnt, bare 11 år gammel.

 

5.      Anne Karine Pedersdatter ble født 3. november 1834 på Serkland i Siljan, og døpt 21. desember 1834 i Siljan kirke.[19]  Hun ble konfirmert 2. november 1850 i Siljan kirke bosatt på Serkland.

 

Anne Karine bodde i 1865 sammen med sin bror Peder på ”Hagen” (Øvrebøhagen). Hun står da oppført som ”jordemoder”.

 

Hun giftet seg 8. februar 1865 i Siljan kirke med Claus Andreasen.[20] Claus ble født 19. juli 1835 på Susaas i Eidsbygda i Holla, og døpt i Holla kirke 21. juli 1835.[21]

 

Claus kom fra Thoreskaas i Holla da de giftet seg, og foreldrene var Andreas Halvorsen og Anne Augustiniusdatter. Anne Karine og Claus emigrerte til USA sammen med Anne Karine sin bror Peder og hennes søster Petronelle i 1866.

 

6.      Peder Pedersen ble født 10. april 1837 på Serkland i Siljan, og døpt 21. mai 1837 i Siljan kirke.[22] Han ble konfirmert 25. september 1853 i Siljan kirke bosatt på Serkland. Han giftet seg 29. juli 1859 i Siljan kirke[23]  med Helene Sigurdsdatter født 29. juli 1835 på Moholt i Siljan.[24] De emigrerte til USA i 1866.

 

7.      Petronelle Pedersdatter ble født 18. juni 1840 på Serkland i Siljan, og døpt 5. juli 1840 i Siljan kirke.[25] Hun ble konfirmert 12. august 1855 i Siljan kirke bosatt på Serkland.

 

Hun emigrerte til USA sammen med søsknene Peder og Anne Karine og deres familier i 1866. Hun var da ugift. Hun giftet seg 16. oktober 1866 i USA med Gunder Olsen Tvedt.[26] Han var født i 1844 og døde i 1923.[27] De fikk 7 barn med navnet Tvedt i USA.

 

 

 

Henrik Knudsen f. 1796 og Maren Borgersdatter f. 1803 og deres barn:

 

Henrik Knudsen ble født i 1796.[28] Han giftet seg med Maren Borgersdatter 26. desember 1822 i Styrvoll kirke i Lardal.[29] Hun ble født i 1803 på Kongsberg og hennes far var Borger Pedersen.[30] Henrik bodde på Moholt og Maren bodde på Steinsholt da de giftet seg.

 

Henrik Knudsen døde 30. september 1832 på Moholt i Siljan, og ble gravlagt 21. oktober 1832 på Siljan kirkegård.[31]

 

Maren Borgersdatter giftet seg 2. gang 1. januar 1835 i Siljan kirke[32] med Sigurd Hansen født i 1814.[33]

 

Henrik Knudsen og Maren Borgersdatter fikk 4 barn:

 

1.      Knud Henriksen ble født 12. januar 1824 på Moholt i Siljan, og døpt 1. februar 1824 i Siljan kirke. [34] Han giftet seg 1. mars 1850 i Langestrand kirke i Larvik med Ellen Olea Jacobsdatter født 1824 i Larvik. Hennes far var Jacob Andersen.[35]

 

Knut Henriksen døde 6. februar 1874 på Streket i Siljan.[36] Ellen Olea Jacobsdatter døde 23. april 1907 på Moholt i Siljan.[37]

 

2.      Maren Sofie Henriksdatter ble født 24. desember 1826 på Moholt i Siljan, og døpt 28. januar 1827 i Siljan kirke.[38]

 

Hun giftet seg 23. november 1857 i Siljan kirke med Nils Helgesen.[39]  Han ble født 4. april 1828 på Sandbrekkene i Siljan som sønn av Helge Hansen og Anne Nilsdatter.[40]

Maren Sofie Henriksdatter døde 5. desember 1909 på Tveitan i Siljan.[41]  Nils Helgesen døde 29. juni 1913 på Tveitan i Siljan.[42]

 

3.      Bernt Henriksen ble født 11. september 1829 på Moholt i Siljan, og døpt 27. september 1829 i Siljan kirke.[43]

 

4.      Borger Henriksen ble født 11. november 1831 på Moholt i Siljan, og døpt 11. desember 1831 i Siljan kirke.[44]

 

Borger bodde med sin mor og hennes andre mann Sigurd Hansen på gården Engelstad i 1865. Det står der at han var ungkar på 33 år og at han hjalp til på gården.

 

 

 

Sigurd Hansen f. 1814 og Maren Borgersdatter f. 1803 og deres barn:

 

Sigurd Hansen ble født i 1814. Han giftet seg 1. januar 1835 i Siljan kirke med Maren Borgersdatter født i 1803.

 

Sigurd Hansen døde 23. april 1890 på Engelstad i Siljan, og ble gravlagt 1. mai 1890 på Siljan kirkegård.[45] Maren Borgersdatter døde 22. september 1890 på Engelstad i Siljan, og ble gravlagt 29. september 1890 på Siljan kirkegård.[46]

 

Sigurd Hansen og Maren Borgersdatter fikk 4 barn:

 

1.      Helene Sigurdsdatter ble født 29. juli 1835 på Moholt i Siljan, og døpt 16. august 1835 i Siljan kirke.[47] Hun giftet seg 29. juli 1859 i Siljan kirke med Peder Pedersen Serkland.[48]

 

2.      Elisabeth Sigursdatter ble født 3. mai 1838 i Siljan, og døpt 10. juni 1838 i Siljan kirke.[49] Hun giftet seg 28. desember 1859 i Siljan kirke med Jørgen Andreas Olsen.[50]

 

Jørgen Andreas ble født 1. mai 1832 på Torsås i Lardal, og døpt 18. mai 1832 i Svarstad kirke.[51] Foreldrene hans var Ole Christophersen og Oline Ellefsdatter og de kom til Vierød i Siljan i 1844. Elisabeth og Jørgen Andreas fikk en sønn og en datter. De var bosatt på Vierød i 1865 med sønnen Olaf.

 

             a.       Olaf Sigvart Jørgensen ble født 2. april 1860 på Vierød i Siljan, og døpt 20. mai 1860 i Siljan kirke.[52]

             b.       Mathilde Olava Jørgensdatter ble født 1. oktober 1866 på Vierød i Siljan, og døpt 4. november 1866 i Siljan kirke.[53]

 

 

3.      Anne Helvik Sigurdsdatter ble født 26. april 1842 i Siljan, og døpt 29. mai 1842 i Siljan kirke.[54]  Hun giftet seg 16. september 1864 i Siljan kirke med Anders Isaksen.[55] Han ble født 29. august 1835 på Gonsholt i Siljan og døpt 6. september 1835 i Siljan kirke.[56] Foreldrene hans var Isak Jonsen og Kari Andersdatter. Anders var fra "Nistua" på Gonsholt.

 

Anne Helvik og Anders var, ifølge bygdeboken, en tid bosatt på "Nistua" på Gonsholt. (Fra 1880 var de, også ifølge bygdeboken, bosatt på "Nordstua" på Engelstad). De døde begge i føderåd på Serkland.

 

Anne Helvik døde 10. august 1903 på Serkland i Siljan.[57]Anders døde 18. april 1918 på Serkland i Siljan.[58]

 

De fikk 6 barn.

 

                  a.       Karoline Marie Andersdatter ble født 18. desember 1864 på Gonsholt i Siljan, og døpt 22. januar 1865 i Siljan kirke.[59] 

             Hun giftet seg med Ole Petter Jonsen 8. juni 1866 i Siljan kirke.[60] Ole Petter ble født 13. oktober 1860 på Skilbred Nordstua i Siljan og døpt 28. oktober 1860 i Siljan kirke[61] som sønn av Jon Olsen og Pernille Pedersdatter.

                       

                        De kom til gården Rød i Siljan. Karoline Marie døde 4. juni 1922 på Rød i Siljan.[62] 

                       

                        De fikk 5 barn:

 

                    1.             Peder Pettersen ble født 29. november 1887 på Engelstad i Siljan, og døpt 8. januar 1888 i Siljan kirke.[63] 

                    Han giftet seg 19. oktober 1912 i Siljan kirke med Hanna Mathilde Syversdatter.[64] Hun ble født 6. april 1889 på Kragemo i Lardal og døpt 17. mai 1889 i Svarstad kirke[65] som datter av Syvert Anton Jensen og Inger Johanne Sivertsdatter.

                   

                    De kom til gården Kiste i Siljan.

                          

                           2.             Julia Pettersdatter ble født 17. desember 1890 på Engelstad i Siljan, og døpt 17. desember 1890 i hjemmet. Hun døde samme dag på Engelstad i Siljan.[66]

 

                           3.             Anne Pettersdatter ble født 17. desember 1890 på Engelstad i Siljan, og døpt 17. desember 1890 i hjemmet.[67] Hun døde 30. desember 1890 på Engelstad i Siljan.[68]

 

                    4.             Aksel Joakim Pettersen ble født 8. mars 1892 på Gråten i Solum, og døpt 15. mai 1892 i Solum.[69] 

                    Han giftet 27. juni 1915 i Skien kirke med Helga Hansdatter.[70] Helga ble født 11. februar 1892 på Moholt i Siljan, og døpt 24. juli 1892 i Siljan kirke som datter av Hans Jacob Jacobsen og Inger Andrine Halvorsdatter. [71]

                          

                    5.             Alma Pettersdatter ble født 27. februar 1894 på Rød i Siljan og døpt 13. mai 1894 i Siljan kirke.[72]

                    Hun giftet seg 18. juni 1916 i Siljan kirke med Karl Fridjof Karlsen.[73]  Han ble født 8. april 1895 og døpt 21. juli 1895 i Idd i Østfold sønn av Karl Manfred Karlsen og Brita Amalie Akselsen. [74]

 

 

                  b.       Ida Sofie Andersdatter ble født 25. desember 1867 på Gonsholt i Siljan og døpt 2. februar 1868 i Siljan kirke.[75] 

                        Hun fikk sønnen, Hans Severin, med Hans Jacob Solvesen. Hans Jacob ble født 19. november 1865 på Øvrebø i Siljan og døpt 14. januar 1866 i Siljan kirke.[76]

                               Hun giftet seg med Gustav Anderson.[77] Hun flyttet til Sverige, og kan ha fått flere barn der.

 

                           1.             Hans Severin Hansen, (sønn av Hans Jacob Solvesen og Ida Sofie Andersdatter) ble født 20. desember 1888 på Engelstad i Siljan og døpt 31. mars 1889 i Siljan kirke. [78]

                 

                  c.        Hans Jacob Andersen ble født 7. oktober 1871 på Gonsholt i Siljan, og døpt 12. november 1871 i Siljan kirke.[79]  Han kjøpte Nordstua på Serkeland i 1894.

             Han giftet 15. juni 1902 i Siljan kirke seg med Elise Magdalena Syversdatter. [80] Hun ble født 25. mai 1880 i Larvik og døpt 4. juli 1880 i Larvik kirke som datter av Syvert Anton Jensen og Inger Johanne Sivertsdatter.[81]

 

             De fikk 9 barn:

 

                    1.             Artur Serkland ble født 6. juli 1903 på Serkland i Siljan, og døpt 6. september 1903 i Siljan kirke.[82]  Han døde ung.

 

                    2.             Hilda Serkland ble 12. januar 1905 på Serkland i Siljan, og døpt 19. mars 1905 i Siljan kirke.[83]  Hun giftet seg og bodde i Larvik.

 

                    3.             Anton Serkland ble født 17. januar1907 på Serkland i Siljan, og døpt 17. januar 1907 i hjemmet.[84] Han døde 18. januar 1907 på Serkland i Siljan.[85]

 

                    4.             Anton Serkland ble født 11. januar 1908 på Serkland i Siljan, og døpt 22. mars 1908 i Siljan kirke.[86]  Han døde ung.

 

                    5.             Julie Serkland ble født 9. januar 1910 på Serkland i Siljan, og døpt 27. mars 1910 i Siljan kirke.[87]  Hun var gift og bodde i Skien.

 

                    6.             Halvdan Serkland ble født 11. februar 1913 på Serkland i Siljan, og døpt 23. mars 1913 i Siljan kirke.[88]  Han overtok Nordstua på Serkeland.

                    Han giftet seg i 1948 med Hilda Ingebretsen. [89] Hun ble født 3. juli 1921 på Granheim i Siljan og døpt 18. september 1921 i Siljan kirke som datter av Martin Ingebretsen og Aslaug Hansdatter. [90]

                   

                    7.             Einar Serkland ble født 23. april 1917 i Serkland i Siljan, og døpt 27. mai 1917 i Siljan kirke.[91]  Han var gift og bodde i Skien.

                    Han giftet seg i 1946 med Hjørdis Grorud i Siljan kirke.[92]  Hun ble født 22. mai 1926 på Grorud i Siljan og døpt 29. august 1926 i Siljan kirke som datter av Johannes Hansen og Laura Mathilde Stendalen. [93]

                   

                    8.             Johan Serkland ble født 16. august 1919 på Serkland i Siljan, og døpt 26. oktober 1919 i Siljan kirke.[94]  Han var gift og bodde i Skien.

                    Han giftet seg i 1945 i Siljan kirke med Helene Lyngre. [95] Hun ble født 21. mars 1923 på Toklev i Siljan og døpt 22. juli 1923 i Siljan kirke som datter av Elias Lyngre og Ingeborg Lyngre. [96]

                   

                    9.             Klara Serkland ble født 12. november 1922 på Serkland i Siljan, og døpt 12. november 1922 i hjemmet.[97] Hun døde samme dag på Serkland i Siljan.[98]

 

             d.       Hella Julie Andersdatter ble født 7. desember 1874 på Gonsholt i Siljan, og døpt 7. februar 1875 i Siljan kirke.[99]  Hun flyttet til Botne.

             Hun giftet seg 26. juli 1896 i Siljan kirke med Johannes Olsen.[100]  Han ble født i 1874 på Bakkehaug i Botne i Vestfold som sønn av Ole Haagensen.[101] Johannes bodde på Gurholt da de giftet seg.

            

             e.       Anne Berthe Andersdatter ble født 27. januar 1878 på Gonsholt i Siljan, og døpt 24. mars 1878 i Siljan kirke.[102]  Hun ble bosatt på Kvisla.

             Hun giftet seg 12. april 1906 i Siljan kirke med Petter Olaf Pedersen. [103] Han ble født 27. januar 1875 på Kvisla i Siljan og døpt 29. mars 1875 i Siljan kirke som sønn av Peder Pedersen og Anne Helvig Knudsdatter.[104]

            

             f.        Helga Amalie Andersdatter ble født 21. mars 1881 på Nordstua i Engelstad i Siljan, og døpt 22. mai 1881 i Siljan kirke.[105]  Hun er konfirmert i 1895. Hun flyttet siden til Gjerpen.

             Hun giftet seg gift 6. februar 1904 i Gjerpen kirke med Olaus Hansen Flatha.[106] Han ble født 10. august 1877 på Flata i Gjerpen, og døpt 14. oktober 1877 sønn av Hans Olsen og Margrethe Christophersdatter.[107]

 

 

4.      Gunhild Marie Sigurdsdatter ble født 22. januar 1845 i Siljan, og døpt 2. mars 1845 i Siljan kirke.[108] Hun giftet seg i 29. oktober 1875 i Siljan kirke med Ole Mathisen.[109] Han ble født 24. oktober 1847 på Prestejorden i Siljan, og døpt 31. oktober 1847 i Siljan kirke.[110] Hans foreldre var Mathis Halvorsen og Gunhild Olsdatter.

 

Gunhild Marie og Ole fikk bare en sønn, Martinius, som døde etter noen dager. De var da bosatt på Engelstad.

 

                  a.       Martinius Olsen ble født 16. september 1876 på Engelstad i Siljan.[111] Han døde 19. september 1876 på Engelstad i Siljan.[112]

 

 

 

Peder Pedersen f. 1837 og Helene Sigurdsdatter f. 1835 og deres barn:

 

Peder Pedersen døde 25. mars 1910 i St. James i Minnesota.[113] Helene Sigurdsdatter døde 20. september 1919 i St. James i Minnesota.

Peder Pedersen og Helene Sigurdsdatter fikk 6 barn sammen:

 

1.      Peter Oluf Serkland ble født 28. juli 1860 på Serkland i Siljan, og døpt 26. august 1860 i Siljan kirke.[114]

 

Han reiste med foreldrene til USA og giftet seg med Anni Mathilde Andersen. Hun ble født i 1861. Peter Oluf døde i 1897 etter et langt sykeleie. Anni Mathilde døde i 1927.

 

De fikk 5 barn.

 

                  a.    Hildred Serkland ble født i 1885.

 

             b.    Arthur Oliver Serkland ble født i 1886 og døde i 1920.

 

             c.    Effie Serkland ble født i 1887 og døde i 1918.

 

             d.    Clara Jenny Elizabeth Serkland ble født i 1890 og døde i 1915.

                    Hun giftet seg med William Gustave Woahn. Han ble født i 1893 og døde i 1926.

 

             e.    Margaret Lily Serkland ble født i 1893.

                    Hun giftet seg med Carl Ekstrum.

                          

2.      Hans Martin Serkland ble født 9. desember 1863 på Øverbøhagen i Siljan, og døpt 3. januar 1864 i Siljan kirke. [115]

 

Han reiste med foreldrene til USA.

 

Han giftet seg 1. gang i 1886 med Dorthea Lobben.[116] Hun ble født i 1867 og døde i 1888. Han giftet seg 2. gang i 1891 med Marie Lobben.[117] Hun ble født i 1870.

 

Hans Martin døde i 1928. Hans 2. kone Marie Lobben døde i 1946.

 

Hans Martin fikk en datter med sin 1. kone Dorthea, og 4 barn med sin 2. kone Marie.

 

             a.    Dorthea Christine Serkland, (datter av Hans Martin Serkland og Dorthea Lobben) ble født i 1888 og døde i 1953.

                    Hun giftet seg med Harry Barney Knowles. Han ble født i 1881 og døde i 1955.

                   

             b.    Esther Margaret Serkland, (datter av Hans Martin Serkland og Marie Lobben) ble født i 1893 og døde i 1965.

                    Hun giftet seg med Archibald MacDonald, også kjent som Archie. Han døde i 1969.

 

             c.    Eunice Edith Sophia Serkland, (datter av Hans Martin Serkland og Marie Lobben) ble født i 1894 og døde i 1985.

                    Hun giftet seg med W. Carrol Weeks. Han ble født i 1896 og døde i 1969.

 

             d.    Svanhild Helga Serkland, (datter av Hans Martin Serkland og Marie Lobben) ble født i 1899 og døde i 1981.

                    Hun giftet seg med Elmer Edgar Burk. Han ble født i 1881 og døde i 1939.

                          

                  e.    Fridtjof Kent Serkland, (sønn av Hans Martin Serkland og Marie Lobben) ble født i 1909 og døde i 1971.

                    Han giftet seg med Agnes Mary Weible. Hun ble født i 1910 og døde i 1976.

 

 

3.      Syver Marinius Serkland ble født 5. september 1866 i Lemonweir i Juneau i Wisconsin. Han giftet seg 18. mai 1891 i Filmore i Minnesota med Christina C Braterud. Hun ble født i 1866 og døde i 1922. Syver Marinius døde året etter i 1923.

 

De fikk 4 barn.

 

             a.    Reuben Willard Serkland ble født i 1893 og døde i 1976.

                    Han giftet seg med Irene Symes. Hun ble født i 1893 og døde i 1985.

                   

             b.    NN Serkland. Dette barnet ble født i 1896 og døde i 1896.

 

             c.    Walter Thomas Serkland ble født i 1900 og døde i 1958.

                    Han giftet seg med 1. gang med Esther F Wigdahl. Hun ble født i 1901 og døde i 1930.

                    Han giftet seg med 2. gang med Stella May Johnson. Hun ble født i 1909.

                   

             d.    Alta Marguerite Christine Serkland ble født i 1908 og døde i 1987. 

                    Hun giftet seg med Willis O. Starr. Han ble født i 1909 og døde i 1988.

                 

        

4.      Carl Anton Serkland ble født 20. desember 1869 i Long Lake i Watonwan i Minnesota. Han ble døpt 6. mai 1870 i Long Lake Norwegian Lutheran Church.

 

Han giftet seg 7. mai 1869 i St. James med Mary Ruston Larson.[118] Hun ble født 11. oktober 1872 i Gudbrandsdalen i Norge.[119] Hun ble konfirmert i St. James i Minnesota 11. november 1883.

 

Carl og Mary bodde en tid etter at de giftet seg i Crandall i Sør Dakota. I 1910 tellingen finner man dem i Oak Gulch Township i Day County i Sør Dakota. De flyttet så tilbake til St. James og levde der resten av sitt liv. Mary var hjemmeværende.

 

Carl Anton døde 29. mars 1927 i St. James i Minnesota.[120] Hans kone Mary døde i 1960. 

 

De fikk 5 barn.

 

                  a.    Helmer Oliver Serkland ble født i 1897 og døde i 1980.       

                    Han giftet seg med Ruth E. Hamlin. Hun ble født i 1898 og døde i 1978.

                   

             b.    Mae Ernestine Serkland ble født i 1898 og døde i 1985.

 

             c.    Carns Milton Serkland ble født 13. august 1900 i St. James, Minnesota, USA og døde i 1988 i St. James, Minnesota, USA.

                    Han giftet seg 1. gang med Florence Josephine. Hun ble født i 1943.

                    Han giftet seg med 2. gang 22. desember 1944 i Long Lake Lutheran Church, Ormsby med Clara A Olson. Hun ble født 19. november 1907 i Waverly Township, Ormsby, som datter av Abraham Olai Olson og Karen Torsdatter Stenberg.

                    Clara døde i 1984.

                   

             d.    Richard Milburne Serkland ble født i 1908.  De fikk tvillinger som både ble født og døde i 1937.

                    Han giftet seg med Miriam Sophia Swan. Hun ble født i 1907 og døde i 2002.

                   

             e.    Carl Loren Serkland ble født i 1911 og døde i 1992.

                    Han giftet seg med Jeanette Charlotte Westberg. Hun ble født i 1920 og døde i 1972.

                          

 

5.      Johan Christian Serkland ble født 23. februar 1872 i St. James i Minnesota.[121] Han giftet seg 1. gang 4. juni 1904 i Rothsay i Minnesota med Berthe Seline Pedersen.[122] Hun ble født 1. desember 1875 i St. Paul i Minnesota av foreldrene Anders Pedersen og Jøran Olsdatter.[123] Johan Christian og Berthe Seline fikk 3 barn.

 

Berthe Seline Pedersen døde 24. desember 1912 i Rothsay i Minnesota.[124] 

 

Johan Christian Serkland giftet seg 2. gang 17. november 1920 i Rothsay i Minnesota med Anna G Langeland.[125]  Hun ble født 11. mai 1886 i Minnesota.[126]

 

Johan Christian Serkland døde 9. mai 1948 i Rothsay i Minnesota.[127] Anna G. Langeland døde 2. februar 1973 i Rothsay i Minnesota.[128] Johan Christian og Anna G Langeland fikk ingen barn.

 

6.      Hilda Palmina Serkland ble født 6. oktober 1874 i St. James i Minnesota.[129] Hun giftet seg i 1899 med Nils Thomas Siem. Han ble født i 1864. Nils Thomas døde i 1936 og Hilda Palmina i 1942.

 

De fikk 8 barn med navnet Siem. [130]

 

             a.    Tilda Karine Siem ble født 15. januar 1900 og døde 3. juli 1975. Hun døde ugift.

 

             b.    Harry Phillip Siem ble født 8. januar 1902 og døde 8. februar 1970.

                    Han giftet seg i 1933 med Viola Myrtle Schultz.

                   

             c.    Emil Severin Siem ble født 23. januar 1904 og døde 14. mars 1978

                    Han giftet seg med Hazel Marie Kahler.

                   

             d.    Eddie William Siem ble født 10. januar 1906 og døde 3. februar 1970.

                    Han giftet seg i 1930 med Mildred Ann Tiell.

                   

             e.    Melvin Sigvard Siem ble født 28. mars 1908 og døde 16. april 1965.

 

             f.     Ester Ovedia Siem ble født 28. mai 1910.

                    Hun giftet seg i 1929 med Theodore Rosevelt Thompson.

                   

             g.    Nelius Helmer Siem ble født 15. oktober 1913 og døde 22. mars 1974.

                    Han giftet seg i 1956 med Ruby Thelma Opal Krause.

                   

             h.    Hazel Florence Siem ble født 29. april 1917.

                    Hun giftet seg med 1. gang i 1939 med Everett Harald Reist.

                    Hun giftet seg med 2. gang i 1965 med Herbert Edvin Roth.

 

 

 

Johan Christian Serkland f. 1872 og Berthe Celine Pedersen f. 1875 sine barn:[131]

 

1.      Alice Helene Serkland ble født 17. mars 1905 Rothsay i Minnesota. Hun døde 8. mars 1996 på Eventide Lutheran Home Moorhead,[132] nesten 91 år gammel. Hun jobbet noe som lærer og var siden hjemmeværende. Hun var ugift.

 

2.      Alvin Percival Serkland ble født 25. desember 1906 Rothsay i Minnesota. Alivin Percival giftet seg i 18. juni 1931 i Milan i Chippewa Cunti med Clara Odette Eide.[133] Hun ble født 29. september 1907 i Estevan i Canada. 

 

Alvin jobbet en tid som lærer, men utdannet seg videre til journalist. Han var blant annet redaktør i avisen Richland Mirros i Richland. Alvin døde 18. januar 1989 i Fergus Falls, 82 år gammel[134] og Clara Odette døde 28. oktober 1990, 83 år gammel. De døde begge i Fargus Falls i North Dakota. De fikk to barn.

 

a.      Roger Alvin Serkland født i 1940. Han giftet seg med Adelle Doris Gauthier født i 1942.

 

b.      Wayne Christian Serkland født i 1943. Han giftet seg med Anne Laura Rudstrom født i 1945.

 

 

3.      Chester James Serkland ble født 20. april 1909 Rothsay i Minnesota. Han giftet seg med Alice Caroline Brenden. Hun ble født i 1912.

 

Chester ble advokat og var utdannet ved Universitetet i Denver. Han døde 11. mai 1996 i Fargo i North Dakota, 87 år gammel. De fikk 4 barn.

 

a.      John David Serkland født i 1936. Han giftet seg med Lola Lee født i 1936.

 

b.      James Chester Serkland født i 1939. Han giftet seg med Gloria Ann Mathison født i 1938.

 

c.       Stephen Peter Serkland født i 1943. Han giftet seg med Marianne Thompson født i 1946.

 

d.      Jane Serkland født i 1947. Hun giftet seg med Richard Franklin Strauss født i 1946.

 

 

Jørn Olsen 2008      

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, folio 79a.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, folio 106b.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 211.

[8]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 270.

[9]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 216.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 519.

[11]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 282.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 537.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, side 80.

[14]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 1 1827-1847, side 106.

[15]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 1 1827-1847, side 108.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, side 84.

[17]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870, side 272.

[18]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870, side 3.

[19]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870, side 10.

[20]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 235.

[21]  "Holla og Lundeslekt" Nils Buveruds database

 

[22]   Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 15.

[23]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 229.

[24]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 11.

[25]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 22.

[26]  Informasjon gitt av Janet Marie Simen

 

[27]  Informasjon gitt av Roger Serkland fra USA 2006

 

[28]  Alder ved død

 

[29] Kirkebok for Lardal Mini nr. 5 1814-1835, side 443.

 

[30]  Oppgitt ved vielsen og ved hennes død

 

[31] Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 257.

 

[32]  Kirkebok for Siljan Mini  nr 1 1831-1870, side 209.

[33]  Alder ved gifte.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, side 72.

[35]  Kirkebok for Langestrand i Larvik, Mini nr. II 3 1842-1856, side 233.

[36]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[37]  Kirkebok for Langestrand i Larvik, Mini nr. II 3 1842-1856, side 233.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, side 78.

[39]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 229.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, side 81.

 

[41]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 123.

[42]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 128.

 

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, side 83.

[44]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, uten sidetall

[45]  Kirkebok for Siljan Mini nr. 2 1870-1895, side 195.

[46]  Kirkebok for Siljan Mini nr. 2 1870-1895, side 195.

[47]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 11.

[48]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 229.

[49]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 18.

[50]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 230.

[51]  Kirkebok for Lardal Mini nr. 5  1814-1835, side 234.

 

[52]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 62.

[53]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 79.

[54]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 26.

[55]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 233.

[56]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 11.

 

[57]  Kirkebok for Siljan Mini nr. 3 1896-1910, side 185.

[58]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 135.

 

[59]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 74.

[60]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 188.

[61]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 63.

[62]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 139.

[63]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 58.

[64]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 107.

[65]  Kirkebok for Lardal, Svarstad 1881-1911, side 36.

[66]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 66.

[67]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 66.

[68]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 66.

[69]  Kirkebok for Solum, 1884-1898, side 59.

[70]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 3 1909-1927, side 110.

[71]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 70.

[72]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 75.

[73]  Lysningsprotokollen for Siljan 1909-1927, side 111.

[74]  Kirkebok for Idd Enningdal 1882-1923, side 54.

[75]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 81.

[76]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 76.

[77]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 212.

[78]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 61.

[79]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 17.

[80]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 199.

[81]  Kirkebok for Larvik Mini nr. I 7 1871-1883, side 197.

[82]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 199.

[83]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 101.

[84]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 106.

[85]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 186.

[86]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 108.

[87]  Kirkebok for Siljan Mini nr. 3 1896-1910, side 31.

[88]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 3 1909-1927, side 13.

[89]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 262.

[90]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 3 1909-1927, side 45.

[91]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 27.

[92]  Lysningsprotokollen for Siljan 1919-1975, side 33.

[93]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 61.

[94]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 37.

[95]  Lysningsprotokollen for Siljan 1919-1975, side 32.

[96]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 49.

[97]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 48.

[98]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1909-1927, side 139.

[99]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 22.

[100]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 194.

[101]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 194.

[102]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 29.

[103]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 203.

[104]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 22.

[105]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 37.

[106]  Kirkebok for Gjerpen, Klokkerbok 1901-1919, side 322

[107]  Kirkebok for Gjerpen, Mini nr 9 1872-1885, side 21

[108]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 31.

[109]  Kirkebok for Siljan Mini nr. 2 1870-1895, side 142.

[110]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 38.

 

[111]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 25.

[112]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 240.

[113]  Det meste om Peder Pedersens etterkommere, uten kilder, er informasjon gitt av Roger Serkland fra USA

[114]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 63.

[115]  Kirkebok for Siljan Mini nr 1 1831-1870, side 71.

[116]  Informasjon gitt av Janet Marie Simen

 

[117]  Informasjon gitt av Janet Marie Simen

 

[118]  William George Awe.s hjemmmeside.

[119]  William George Awe.s hjemmmeside.

[120]  William George Awe.s hjemmmeside.

[121]  Informasjon gitt av Steve Rea fra Iowa i USA.

[122]  Informasjon gitt av Steve Rea fra Iowa i USA.

[123]  RootsWeb.com

 

[124]  RootsWeb.com

 

[125]  Informasjon gitt av Steve Rea fra Iowa i USA.

[126]  RootsWeb.com

 

[127]  Wilkin County Obituraries index.

[128]  Informasjon gitt av Steve Rea fra Iowa i USA.

[129]  Informasjon gitt av Steve Rea fra Iowa i USA.

[130]  Informasjon om disse barna er gitt av Janet Marie Simen

[131]  Det meste om denne familien er informasjon gitt av Roger Serkland fra USA 2006.

 

[132]  "Wilkin County Obituraries index".

 

[133]   Informasjon gitt av Steve Rea fra Iowa i USA.

 

[134]  "Wilkin County Obituraries index".