| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Vi har med dette gleden av å tilby slektsboken ”Niels Knudsen Bassebo - Hans gård og slekt”!

 

 

Boken er skrevet av Jørn Olsen i Skien og Torbjørn og Gunnlaug Aasetre i Langangen. Gunnlaug døde dessverre høsten 2006.

Boken presenterer anene til og etterkommerne etter Niels Knudsen Bassebo, samt historien om gården Bassebo i Eidanger. Niels Knudsen ble født 22. november 1767 på gården Stamland i Eidanger. Han ble den første selveieren på Bassebo, da han kjøpte gården av den danske kongen 9. desember 1801.

Niels Knudsen sine 8 barn kom til Bassebo, Stamland, Oksum, Auen, Håøya, Frostvedt, Solum, og Sky. Vi har funnet nærmere 4000 etterkommere. Vi presenterer også den informasjonen vi har samlet om de forskjellige. Det varierer noe hvor mye vi vet om hver enkelt, men det er ikke bare en oppramsing av navn og årstall. Disse etterkommerne sprer seg over et stort geografisk område både i Norge og i utlandet. Hovedvekten av etterkommerne er bosatt i Grenland og Vestfold. Det er et stort arbeid som ligger bak denne boken. Et arbeid som har pågått over flere år. De fleste etterkommerne har mottatt et brev med tilbud om å kjøpe boken, men vi tror boken også kan være til glede for andre slektsinteresserte.

Jeg har lagt ut navnregisteret til boken.

Boken kan bestilles ved å kontakte Jørn Olsen på mob: 98 81 88 38 eller på mail adressen:  el-helg@online.no

 

Boken er på ca. 300 sider og vi tar i dag 200 kr pr. bok pluss frakt.

 

Jørn Olsen                                      

Ravnåsen 2         

3743 Skien                                     

mob: 98 81 88 38