| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA u/TVEITAN

 


 

 

 

Johannes Paulsen f. ca 1701 og Maren Rolfsdatter f. ca 1701 sin familie

 

 

 

Johannes Paulsen, født ca 1701,[1] død 1733 i Skien, gravlagt 09.04.1733 i Skien.[2]

 

Han var sagmester på Saga på Tveitan i 1720 årene ifølge Bakken. (Navnet Pølen/Pøllen der barna ble døpt, var nok et gammelt navn på plassen Saga.)

 

Han giftet seg i 1724.

 

Trol. 16/7-1724 i Slemdahl. Copul. 28/8-1724.

Soldat, Johannis Povelssøn Pøllen med Maren Rollefsd.

Caut: Michel Sivertssøn Søeland og Niels Joenssøn Søeland.

Seddel fra Oberste Teylling.

 

Han døde i Skien i 1733 og ble gravlagt som "Johannes Poulss. Slemdøhl begr. i fattig Jord, gl. 32 aar".

 

 

Gift 28.08.1724 i Siljan kirke,[3] med Maren Rolfsdatter, født ca 1701,1 (datter av Rolf Hansen og Kirsten Ingebretsdatter), død 1750 på Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 27.01.1750 på Gjerpen kirkegård.[4]

 

Maren:

Hun var nok datter av Kirsten Ingebretsdatter og hennes første mann Rolf. Fadderen de brukte i 1727 "Karen Matthiasdatter Søntvedt" var nok datter av denne Kirsten Ingebretsdatter og henne andre ektemann Mathias Jacobsen Søntvedt.

 

Rolf Mathiasen, som nok var hennes halvbror, bruker en fadder "Johannes Sneltvedts kone Mari Rollefsdatter fra Gierpen Sougn". Han ble også brukt av Rolf Mathisen som fadder i 1752 som "Johannes Øde Sneltvedt".

 

Denne Mari Rolfsdatter, som da er gift med Johannes Pedersen Sneltvedt, var den samme Maren Rolfsdatter.

 

Hun giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1739 med Johannes Pedersen f. 1711 som ble bruker på Øde Sneltvedt fra ca 1750.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Johannes øde Sneltvets kone 49 aar".

 

 

 

I.    Povel Johannesen, født 1725 i Siljan,3 døpt 22.07.1725 i Siljan kirke.3

      

       Johann Poveldsen Pøllens og Maren Rollefsdatters første barn - Povell

       Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Karen Errichsdatter Tormosrød, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Ingebredt Laersen Jissland, Laers Pedersen Tvetten.

      

      

 

II.   Kirsten Johannesdatter, født 1727 i Siljan,1,3 døpt 16.02.1727 i Siljan kirke,3 død 1730 i Skien,[5] gravlagt 10.06.1730 i Skien.5

      

       Johannis Povelsen Pøllens og Maren Rollofsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tormodsrøe, Gunnil Povelsdatter Groerøe, Karen Matthiasdatter Søntvedt, Ole Joensen Groerøe, Joen Olsen Grorøe.

      

       Gravlagt i Skien som "Johannes Poulsen Kommen fra Slemdahls datter Kl. 12, gl. 3 aar".

      

 

 

III. Rolf Johannesen, født 1728 på Siljan,3 døpt 21.03.1728 i Siljan kirke,3 død 1731 i Skien,5 gravlagt 19.02.1731 i Skien.5

      

       Johannis Povelsen Pøllen og Maren Rollofsdatter - Rollof

       Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tormosrøe, Berthe Olsdatter Groerøe, mandfaddere: Anders Nielsen Tormosrøe, Samuel Pedersen Søeland eje, Joen Olsen Groerøe.

      

       Gravlagt i Skien, i samme kiste som en annen, som " bg. 19/2-1731, Sl. Christian Felbr. Enche i Gielen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 71 aar 3 Moneder. I samme Kiste Johannes Poulsens barn, gl. 3 aar".

      

 

 

IV. Isach Johannesen, født 1730 i Skien,5 døpt 20.09.1730 i Skien,5 død 1731 i Skien,5 gravlagt 31.02.1731 i Skien.5

      

       Kirkeboken i Skien:

       Johannes Poulsen fra Slemdahlens Søn Isach:

       Hans Hansens Kone, Anne Christophersdatter, Lars Steffensen, Christian Persen og Hans Christensen.

      

       Gravlagt som "bg. 31/2-1731, Johannes Poulsen Slemdøhlings barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar".

      

 

V.   NN Johannesen, født 1733 i Skien,5 død 1733 i Skien,5 gravlagt 20.06.1733 i Skien.5

      

       Gravlagt som "bg. 20/6-1733, Gl. Ingeborg Marcher paa Bachen begr. Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 76 aar. I samme Kiste begr. afdøde Johannes Poulss. Slemdøhlings minste barn i fattig Jord, gl. ¼ aar".

      

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  gamlegjerpen.no.