| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT


 

 

Rustad u/Søntvedt

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1803 (Maria til 1820)

 

Halvor Paulsen f. 1752 fra Rød u/Sølland giftet seg i 1781 med Maria Knudsdatter f. 1761. Hun var datter av Knud Knudsen Søntvedt. De døpte barn bosatt på Rød u/Sølland frem til 1787. Fra 1791 døpte da barn bosatt på en plass under Søntvedt. Dette må ha vært plassen Rustad som, i alle fall, på denne tiden lå under Søntvedt. De bodde der livet ut. Halvor døde der i 1803 og Maria i 1820.

 

Barn:

Karen Halvorsdatter f. 1781 d. 1814

Paul Halvorsen f. 1783 d. 1813

Knud Halvorsen f. 1787 d. 1792

Nils Halvorsen f. 1791 d. 1869

Anne Halvorsdatter f. 1794

Knud Halvorsen f. 1797 d. 1839

Karen Halvorsdatter f. 1801

 

Familieark

 

 

 

Rustad kom senere under Tormodsrød.

 

 

Se Rustad u/Tormodsrød etter 1814