| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOENE u/MOHOLT

 


 

 

 

Knud Henriksen f. 1750 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Kirsten Larsdatter f. ca 1744 og 2. gang med Sønnev Gundersdatter f. 1771.

 

 

 

Knud Henriksen, født 1750 på Roligheten u/Sneltvedt i Gjerpen,[1] døpt 19.05.1750 i Gjerpen,[2],[3] død 1812 på Moene u/Moholt i Siljan,1 gravlagt 13.12.1812 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Henrich Toresen og Barbara Eriksdatter på Roligheten u/Sneltvedt i Gjerpen.

 

Henric Roligheds db. Knud

Faddere: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Engebret Løberg, Halvor Oredalen, Nils Berg.

 

Knud giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1779.

 

Gjerpen - viet 11.06.1779

uk. Knud Henrichsen og e. Kisten Larsdtr.

 

De døpte et datter Inger mens de bodde på Roligheten u/Sneltvedt i Gjerpen.

 

Etter dette har de flyttet til Ramnes i Vestfold. Hans 1. kone døde i 1794 på Valmestad-eie i Ramnes.

 

Knud giftet seg 2. gang i Ramnes i Vestfold i 1795.

 

De døpte barn bosatt i Ramnes og Stokke. Knud ble nevnt i skifte etter søsteren Gunild i 1809 som "1. Ældste broder Knud Henriksen boer i Høysands Sogn i Jarelsbergs Grevskab". (Dette skulle nok vært Høyjord(s) sogn. JO)

 

Denne søsteren, Gunild Henrichsdatter, var gift og bosatt på Moene u/Moholt i Siljan.

 

Datteren Inger som ble født i Gjerpen i 1781 ble konfirmert bosatt på Moene.

 

Knud og Sønnev kom til Telemark og til hans søster Gunild i Siljan ca 1810.

 

De døpte to barn bosatt på Moene. Knud døde der i 1812 før hans siste barn ble født.

 

Gravlagt som "Knud Henriksen Moene 68 aar".

 

 

 

(1) Gift 11.06.1779 i Gjerpen,[5] med Kirsten Larsdatter, født ca 1744,[6] død 1794 på Valmestad-eie i Ramnes i Vestfold, gravlagt 12.08.1794 i Ramnes i Vestfold.[7]

 

Kirsten:

Hun var enke da hun giftet seg med Kirsten. Det var ei Kirsten Larsdatter f. 1740 som ble enke på Engelstad i 1778?

 

Hun døde av blodsott (dysenteri) på Valmestad-eie i Ramnes i 1794, 50 år gammel.

 

Det ble holdt skifte etter henne 20.10.1794 på Eikeberg under Valmestad. (Vestfold fylke, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 12 (Hba 0012), 1793-1802, folio 154b)

Her ser vi at det ble drøye 14 rd til deling mellom enkemannen Knut Henriksen og denne datteren Inger Knutsdatter, 12 år. Hun var det eneste barnet som nevnes i skifte.

 

 

(2) Gift 14.05.1795 i Ramnes i Vestfold,[8] med Sønnev Gundersdatter, født 1771 på Vik i Sigdal,6 (datter av Gunder Bjørnsen og Sissel Andersdatter), døpt 18.08.1771 i Sigdal,[9] død 04.12.1821 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 06.01.1822 i Siljan kirkegård.[10]

 

Sønnev:

Begge hennes foreldre døde på Skaug i Høyjord. Hennes far i 1783 og hennes mor i 1790.

 

Hun døde i 1821 på Moholt verk der sønnen Henrik bodde.

 

 

 

I.    Inger Knudsdatter, (datter av Knud Henriksen og Kirsten Larsdatter) født 1781 på Roligheten u/Sneltvedt i Gjerpen,[11] døpt 21.01.1781 i Gjerpen,[12] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[13] konfirmert 08.12.1799.

             

       Knud Henrichsens pb. Inger fra Rolighed

       Faddere: Johannes øde Sneltvets kone, Gunbiør Hansdtr., Henning Berg, Christen Bugodth, Søren Røsager.

 

       Hun ble konfirmert bosatt hos sin tante, Gunhild Henriksdatter, på Moene u/Moholt. Hun måtte nok gå om igjen som konfirmant.

      

       Konfirmert i 1798 som "Inger Knudsdatter Moene 18".

 

       Konfirmert i 1799 som "Inger Knudsdatter Moen 18".

 

       Hun kan ha vært bosatt hos Anders Sørensen på Moholt i 1801 som "Inger Knudsdtr., Tjenestepige, 19 år". Det var også ei bosatt på Austad hos Lars Arvesen som "Inger Knudsdtr., Tjenestefolk, 20 år" i 1801.

 

       Det var også ei Inger Knudsdatter f. 1781 på Grorud. Hun nevnes ikke hjemme i 1801, så her er det usikkerhet hvem som var hvem. Denne Inger Knudsdatter fra Grorud ble konfirmert i 1798 som "Inger Knudsdatter Toe-Kleven 19".

 

 

 

II.   Henrik Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1796 på Valmestad-eie i Vivestad i Ramnes,[14] døpt 07.08.1796 i Ramnes kirke i Vestfold,[15] død 30.09.1832 på Moholt Verk i Siljan,[16] død 21.10.1832 på Siljan kirkegård.16

      

       Han bodde på Moholt og ble oppført som 27 år da han giftet seg i Styrvold kirke i 1822.

 

       Han døde på Moholt Verk i 1832.

      

 

       Gift 26.12.1822 i Styrvold kirke i Lardal,[17] med[18] Maren Borgersdatter, født 1803 på Kongsberg,[19],[20] (datter av Borger Pedersen), død 22.09.1890 på Engelstad i Siljan,[21] gravlagt 29.09.1890 på Siljan kirkegård.21

      

       Maren:

       Hun bodde på Steinsholt og var 19 år hun giftet seg med Henrik.

      

       Hun stod som enke på 32 år fra Kongsberg og datter av Borgar Pedersen da hun giftet seg 2. gang i Siljan i 1835 med Sigurd Hansen f. 1814, sønn av Hans Sigurdsen Moholt verk.

      

       Se Moholt verk etter 1814

 

 

 

III. Gunder Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1798 på Kvernstua under Fuske i Arnadal, døpt 06.03.1798 i Stokke i Vestfold,[22] død 1801 på Kvernstua under Fuske i Arnadal, gravlagt 24.08.1801 i Stokke i Vestfold.[23]

 

 

 

IV. Hans Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1801 på Kvernstua under Fuske i Arnadal, døpt 02.04.1801 i Stokke i Vestfold,[24] død 1801 på Kvernstua under Fuske i Arnadal, gravlagt 03.08.1801 i Stokke i Vestfold.23

 

 

 

V.   Gunder Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1802 på Kvernstua under Fuske i Arnadal, døpt 26.09.1802 i Stokke,[25] død 27.08.1838 på Kvisla i Siljan, gravlagt 09.09.1838 på Siljan kirkegård.[26]

      

 

       Gift 08.02.1835 i Siljan kirke,[27] med Berte Pedersdatter, født 14.02.1815 på Kvisla i Siljan (datter av Peder Pedersen og Maren Berntsdatter), døpt 19.02.1815 i Siljan kirke,[28] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke,[29] død 28.08.1887 på Gurholt i Siljan, gravlagt 01.09.1887 på Siljan kirkegård.[30]

 

       Se Åsen u/Kvisla etter 1814

 

 

 

VI. Hans Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1805 på Huflotten eje i Stokke,[31] døpt 08.09.1805 i Stokke.[32]

      

       Han giftet seg i Lardal i 1841.

 

      

       Gift 07.10.1841 i Lardal i Vestfold,26,[33] med Anne Helvig Nilsdatter, født ca 1810.6

      

 

      

VII. Ingebret Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1808 på Brattaas eje i Stokke, døpt 16.10.1808 i Stokke.[34]

      

       Ingebret og Karen Kirstine var tvillinger.

      

 

 

VIII. Karen Kirstine Knudsdatter, (datter av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 1808 på Brattaas eje i Stokke, døpt 16.10.1808 i Stokke.29

 

 

 

IX. Karen Kirstine Knudsdatter, (datter av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 08.12.1811 på Moene u/Moholt i Siljan,[35] døpt 29.12.1811 i Siljan kirke,30 død 1812 på Moene u/Moholt i Siljan,[36] gravlagt 07.06.1812 på Siljan kirkegård.31

      

       Knud Henriksen Moene og Sønnev Gundersdatter - Karen Kirstine

       Faddere: Maren Skougtvedt, Marthe Moene, Jon Moene, Niels og Kristen Naphoug.

      

       Gravlagt som "Karen Kirstine Knudsd. Moene 1 aar".

      

      

 

X.   Knud Knudsen, (sønn av Knud Henriksen og Sønnev Gundersdatter) født 25.04.1813 på Moene u/Moholt i Siljan,[37] døpt 23.05.1813 i Siljan kirke,32 død 1813 på Moene u/Moholt i Siljan,[38] gravlagt 15.08.1813 på Siljan kirkegård.33

      

       Knud Henrichsen Moene og Sønnev Gundersdatter - Knud

       Faddere: Maren Skougtvedt, Marthe Rødningen, Ole Hagen, Simon Moholt, Kittel Kollen.

      

       Gravlagt som "Knud Knudsen Moene 13 uger".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 20.

[2]  gamlegjerpen.no.

[3]  Skifte etter moren.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Ramnes, Ministerialbok nr. 3 (1790-1813), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[8]  Kirkebok for Ramnes, Ministerialbok nr. 3 (1790-1813), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[9]  Kirkebok for Sigdal, Ministerialbok nr. 1 (1722-1777), skannet av digitalarkivet, side 105-106.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[11]  Alder ved konfirmasjonen.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Ramnes, Ministerialbok nr. 3 (1790-1813), skannet av digitalarkivet, side 144-145.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 257.

[17]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 5 (1814-1835), skannet av digitalarkivet, side 443.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 274.

[19]  Alder ved gifte.

[20]  oppgitt ved hennes død.

[21]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 2 (1870-1895), skannet av digitalarkivet, side 195.

[22]  Kirkebok for Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), skannet av digitalarkivet, side 207.

[23]  Kirkebok for Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), skannet av digitalarkivet, side 186.

[24]  Kirkebok for Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), skannet av digitalarkivet, side 220.

[25]  Kirkebok for Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), skannet av digitalarkivet, side 226.

[26]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 266.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 209.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 48.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 275.

[30]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 250.

[31]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 960.

[32]  Kirkebok for Stokke, Ministerialbok nr. 4 (1804-1815), skannet av digitalarkivet, side 120.

[33]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 6 (1835-1860), skannet av digitalarkivet, side 278.

[34]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 6 (1835-1860), skannet av digitalarkivet, side 163.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.