| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Heimo Gnr.17 Bnr.13

 

Senere adresse: Sentrumsveien 3

 

Eiendommen Torsholt/Heimo Bnr.13 ble i 1921 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8 og solgte fra Treschow til Ernst Andersen:

Skylddelingsforretning avholt den 23.11.1921 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Heimo Bnr.13 til Ernst Andersen. Tingl. 03.12.1921

Skjøte på Torsholt/Skog Bnr.8 fra Treschow til Ernst Andersen for kr. 400, med div forbehold som driftsvei, jaktrett, tømmerligger osv. datert 03.05.1922, ting. 27.05.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.13 – Heimo - 0 mark 03 øre - Ernst Andersen

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1922

 

Ernst Vilhelm Anderson f. 1889 fra Sverige giftet seg i Gjerpen i 1916 med Tora Johannesdatter f. 1895 fra Siljan. De ble bosatt i Siljan og i 1922 kjøpte Ernst eiendommen Torsholt/Heimo Bnr.13. Ernst døde i Siljan i 1978 og Tora døde der i 1995.

 

Barn:

Dagny Andersen f. 1919

Ingeborg Andersen f. 1922

Eva Kristina Andersen f. 1925 d. 1949

Thea Andersen f. 1926

Kåre Andersen f. 1931 d. 1960

 

Familieark