| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ELVERHØI u/SØLLAND ETTER 1814 I 

 


 

 

 Ole Martinsen Rød f. 1890

 

 

 

 

Ole Martinsen Rød,[1] født 06.12.1890 i Blekebakken Skien TE.,[2] døpt 19.07.1891 i Skien TE.,2 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[3] død 06.06.1950.[4]

Han var sønn av Martin Andersen og Anne Olsdatter på Rød u/Sølland.

 

I 1921 ble Sølland/Elverhøi Bnr.23 fraskilt fra Sølland/Rød Nordre Bnr.18 til Ole Martinsen. Isak Engebretsen Rød eide på denne tiden Rød Nordre Bnr.18:

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1921 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Isak Engebretsen Rød til Ole Martinsen utskilte Elverhøi Bnr.23. Tingl. 30.07.1921

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Isak Ingebretsen Rød til Ole Martinsen Rød for kr. 100. Tingl. 16.11.1921

 

Ole solgte i 1923 Sølland/Elverhøi Bnr.23 til sin bror Ragnvald Rød:

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Ole Martinsen Rød til Ragnvald Rød for kr. 6000. Tingl. 18.04.1923

 

 

Ole Rød døde i 1950.

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Siljan.

[2]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 10.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[4]  Siljan kirkegård.