| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SNURREN u/PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Olaus Ellefsen f. 1844 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Marie Tovsdatter og 2. gang med Maren Andrea Olsdatter f. 1847.

 

 

 

Olaus Ellefsen,[1] født 14.02.1844 i Sandbrekkene Siljan TE.,[2] døpt 10.03.1844 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Ellef Ellefsen og Anne Evensdatter på Øverbø/Sandbrekkene.

 

Han giftet seg 1. gang i 1866 og døpte et barn på Rønningene u/Øverbø samme året.

 

I 1870 døpte de et barn bosatt på Snurren u/Prestegården. Hans første kone døde der i 1872.

 

Han flyttet til Fossum verk i Gjerpen i 1873 og giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1874.

 

Gjerpen - viet 8/10-1874

Olavus Eilifsen, f. Slemdal, o. Fossum, uk., f. 1844. F: Eilif Eilifsen.

Maren Andrea Olsd., Mæla, p., f. 11/5-1838. F: Ole Nilsen.

 

Han nevnes som sagarbeider og husmann på Damjordet u/Fossum i 1875.

 

Se gamlegjerpen.no (Fossum - Damjordet)

 

Folketællingen 1875 for Gjerpen

Fossum S., l.nr. 74.

Eier: Fru Løvenskiold.

Olaus Ellefsen, hf., Husmand, Sagarb., f. 1843 Slemdal.

Maren Andrea Olsd., h., f. 1847 Slemdal

Maren Andrine Olausd., d. f. 1866 Slemdal.

Edvard Olausen, s., f. 1870 Slemdal.

Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar.

 

De emigrerte til Huston i Minnesota i Amerika i 1879 med begge barna hans fra 1. ekteskap:

18. september 1879. (fra skipsliste)

Arbeider Olaus Ellefsen, 35 aar til Huston, Minnesota.

Hustru Maren, 30, deres barn:

Maren 11.

Edvard 9.

 

 

(1) Gift 18.06.1866 i Siljan kirke TE., med Anne Marie Tovsdatter, født 03.05.1833 i Nordre Steinsholt Lardal VE.,[4] (datter av Tov Torstensen og Marte Hansdatter), døpt 12.05.1833 i Lardal VE.,[5] død 24.07.1872 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[6] gravlagt 30.07.1872 i Siljan kirkegård TE.6

 

Anne:

Hennes far var husmann på Nedre Steinsholt i Lardal. I 1865 var hun tjenestejente hos Nils Mikkelsen på Øverbø i Siljan.

 

Anne Marie døde på Snurren i 1872.

 

 

(2) Gift 08.10.1874 i Gjerpen kirke TE.,[7] med Maren Andrea Olsdatter, født 17.03.1847 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[8] (datter av Ole Nilsen og Anne Pernille Jansdatter), døpt 06.06.1847 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[9]

 

Maren:

Hun kom fra Moene u/Moholt. I kirkeboken ved konfirmasjonen står det at hun var forberedt i 2 år og at hun hadde ringe evner. I 1865 var hun tjenestejente hos Peder Arnesen i Kvisla. Hun flyttet til Gjerpen i 1874 der hun giftet seg.

 

 

 

I.    Maren Andrea Olausdatter, (datter av Olaus Ellefsen og Anne Marie Tovsdatter) født 21.08.1866 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[10] døpt 30.09.1866 i Siljan kirke TE.10

 

       Hun reiste med faren og stemoren til Amerika i 1879.

 

 

 

II.   Edvard Olausen, (sønn av Olaus Ellefsen og Anne Marie Tovsdatter) født 30.04.1870 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[11] døpt 19.06.1870 i Siljan kirke TE.

 

       Han reiste med faren og stemoren til Amerika i 1879.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 358.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 236.

[5]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 250-251.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.