| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ROLIGHETEN u/PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Jens Jensen f. 1800 og Martha Torbjørnsdatter f. 1802 sin familie.

 

 

 

Jens Jensen,[1] født 1800 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE., døpt 19.01.1800 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Jens Olsen og Marte Jensdatter på Roligheten u/Prestegården før 1814.

 

Han kom fra Roligheten u/Prestegården.

 

Jens giftet seg i 1824 og de ble bosatt på Rønningen. Hans mor døde der i 1842 og Jens forpaktet plassen året før, i 1841:

Bøxelbrev fra Sogneprest Steenbuch til Jens Jensen og hustruen på pladsen Roligheden for livstid (tingl. 21.01.1841)

 

Han ble enkemann i 1957 og bodde på Roligheten i 1865.

 

Roligheten 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jens Jensen m e Hsfader Husmand med Jord 66 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Jensdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Huusholdning 42 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Jensdatter k ug hans Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

Inger Olsdatter k ug Lægdslem 74 (alder) Slemdal Prgj.

 

Som enkemann dro han til Amerika i 1866 sammen med døtrene Ingeborg Taran og Maren.

 

 

Gift 26.09.1824 i Siljan kirke TE.,[4] med Martha Torbjørnsdatter,[5] født 1802 i Høiseth Siljan TE. (datter av Torbjørn Larsen og Maren Findsdatter), døpt 19.09.1802 i Siljan kirke TE.,[6] død 27.10.1857 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[7] gravlagt 03.11.1857 i Siljan kirkegård TE.7

 

Martha:

Hun kom fra Hagen u/Høiseth. Hennes mor, Maren Findsdatter, var enke og legdslem på 76 aar under Prestegården i Siljan da hun døde i 1848. Hun bodde da hos datteren Marthe på Roligheten u/Prestegården.

 

Martha døde på Roligheten u/Prestegården i 1857.

 

 

 

 

I.    Ingeborg Jensdatter,5 født 27.11.1824 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[8] døpt 19.12.1824 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Hun reiste med sin far og 2 søsken til Amerika i 1866.

      

 

 

II.   Jacob Jensen,[10] født 27.09.1827 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[11] døpt 30.09.1827 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[12] død 14.01.1903 i Kløverødhagen Siljan TE.,[13] gravlagt 20.01.1903 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 06.09.1856 i Siljan kirke TE., med Maren Gurine Simonsdatter, født 14.07.1833 i Venstøp Gjerpen TE.,[14],[15] (datter av Simon Nilsen og Karen Gurine Kristiansdatter), død 14.10.1899 i Kløverødhagen Siljan TE.,14 gravlagt 21.10.1899 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

III. Maren Jensdatter,5 født 29.07.1830 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[16] døpt 08.08.1830 i Siljan kirke TE.,16 død 26.03.1840 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE., gravlagt 28.05.1840 i Siljan kirkegård TE.[17]

 

 

 

IV. Lars Jensen,1 født 26.06.1834 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[18] døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Han reiste til Amerika i 1861 og giftet seg der i 1872.

 

      

       Gift 17.03.1872 i USA.,[20] med Anne Olsdatter, født 09.03.1845 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[21] (datter av Ole Pedersen og Maria Pedersdatter), døpt 20.03.1845 i Siljan kirke TE.21

      

       Anne:

       Hun reiste med sine foreldre til Amerika i 1849.

      

 

 

V.   Taran Jensdatter,1 født 04.06.1839 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[22] døpt 16.06.1839 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.[23]

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos Peder Nilsen på Grorud. Hun reiste med sin far og 2 søsken til Amerika i 1866.

      

 

 

VI. Ole Jensen,[24] født 28.08.1842 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[25] døpt 02.10.1842 i Siljan kirke TE.,25 død 23.07.1848 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[26] gravlagt 30.07.1848 i Siljan kirkegård TE.26

 

 

 

VII. Maren Jensdatter,1 født 06.11.1846 i Roligheten u/Prestegården Siljan TE.,[27] døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.[28]

      

       Hun reiste med sin far og 2 søsken til Amerika i 1866.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 362 og 453.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 90.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 219.

[5]  Siljan bygdebok. side 453.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 99.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 288.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[10]  Siljan bygdebok. side 449 og 453.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 270.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[20]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 193.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 31.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 20.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[24]  Siljan bygdebok. side453.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 27.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.