| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Simon Nilsen f. 1807 og Marte Svendsdatter f. 1805 sin familie.

 

 

 

Simon Nilsen,[1] født 1807 i Moholt Siljan TE., døpt 16.08.1807 i Siljan kirke TE.,[2] død 03.05.1879 i Moholt Siljan TE.,[3] gravlagt 10.05.1879 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Nils Simonsen og Lene Iversdatter på Moholt Søndre før 1814.

 

Simon giftet seg i 1828 og ble bosatt på Moholt Søndre løpenummer 562. Han overtok som leilending der etter sin far.

 

Bygselseddel til Simon Nilsen og hustru på ¼ del av Moholt (1 1/3 hud). Datert 03.01.1834, tinglyst 07.05.1834

 

Matrikkelen 1838

Moholt matrikkelnr.186 (gammelt matrikkelnummer 137-150)

Løpenummer 562 - Moholt - skyld 1 hud 4 skinn - oppsittere Simon Nielsen

 

Siljan 1865 - Moholt løpenummer 562

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Simon Nielsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 60 (alder) Slemdal Prgj.

Marthe Svendsdatter k g hans Kone 62 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Simonsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 28 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Simonsdatter k ug deres Datter 31 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Simonsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg K. Simonsdatter k ug deres Datter 25 (alder) Slemdal Prgj.

Hans M. Olausen m ug hendes Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Kari Pedersdatter k ug Lægdslem 62 (alder) Slemdal Prgj. Sjukdom: Blind.

 

Simon ble enkemann i 1873.

 

Siljan 1875 - Moholt løpenummer 562b

Simon Nielsen f. 1807 - husfader - enkemann - leilending

Niels Simonsen f. 1838 - hans sønn - hjelper faderen

Maren Simonsdatter f. 1835 - hans datter - forsørges av faderen

Helvig Simonsdatter f. 1849 - hans datter - hjelper sin fader

Gunnild Tollefsdatter f. 1850 i Gjerpen - tjenestepige

Anna B Pedersdater f. 1875 - hennes datter

 

Simon døde på Moholt i 1879.

 

 

Gift 20.01.1828 i Siljan kirke TE., med Marte Svendsdatter,[4] født 1805 i Austad Siljan TE. (datter av Svend Nilsen og Maren Isaksdatter), døpt 07.04.1805 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,[6] død 30.11.1873 i Moholt Siljan TE.,[7] gravlagt 06.12.1873 i Siljan kirkegård TE.7

 

Marte:

Hun kom fra Austad og døde på Moholt i 1873.

 

 

 

I.    Line Simonsdatter,[8] født 02.02.1829 i Moholt Siljan TE.,[9] døpt 01.03.1829 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[10]

      

 

       Gift 24.02.1850 i Siljan kirke TE., med Ole Olsen,8 født 26.01.1821 i Saga u/Tveitan Siljan TE.,[11] (sønn av Ole Olsen og Anne Margrete Olsdatter), døpt 11.02.1821 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Se Tveitan

 

 

      

II.   Nils Simonsen, født 10.01.1831 i Moholt Siljan TE.,[13] døpt 13.02.1831 i Siljan kirke TE.,13 død 25.09.1836 i Moholt Siljan TE., gravlagt 16.10.1836 i Siljan kirkegård TE.[14]

 

 

 

III. Maren Simonsdatter,[15] født 06.07.1835 i Moholt Siljan TE.,[16] døpt 26.07.1835 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[17] død 13.03.1877 i Moholt Siljan TE.,[18] gravlagt 21.03.1877 i Siljan kirkegård TE.18

 

 

 

IV. Nils Simonsen,15 født 29.06.1838 i Moholt Siljan TE.,[19] døpt 29.07.1838 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.[20]

      

      

       Gift 28.06.1880 i Siljan kirke TE.,[21] med Karen Hansdatter,[22] født 20.11.1838 i Naphaug Siljan TE.,[23] (datter av Hans Olsen og Berte Evensdatter), døpt 16.12.1838 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Se Moholt Søndre denne gården

      

 

 

V.   Ingeborg Karine Simonsdatter,[25] født 08.07.1841 i Moholt Siljan TE.,[26] døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[27]

      

 

       (1) Gift 31.08.1866 i Siljan kirke TE., med Olaus Hansen,22 født 23.09.1844 i Naphaug Siljan TE.,[28] (sønn av Hans Olsen og Berte Evensdatter), døpt 27.10.1844 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[29] død 20.04.1871 i Naphaug Siljan TE.,[30] gravlagt 28.04.1871 i Siljan kirkegård TE.30

      

 

       (2) Gift 25.02.1876 i Siljan kirke TE., med Ole Andersen,22 født 19.07.1841 i Naphaug Siljan TE.,[31] (sønn av Anders Jonsen og Karine Olsdatter), døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.27

      

       Se Naphaug

      

      

      

 

VI. Anne Helvig Simonsdatter,15 født 24.02.1849 i Moholt Siljan TE.,[32] døpt 25.03.1849 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[33]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 11 og 165.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 148.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[4]  Siljan bygdebok. side 165.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 140.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 284.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[8]  Siljan bygdebok. side 516 og 522.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 82.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 66.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 263.

[15]  Siljan bygdebok. side 11.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 18.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[22]  Siljan bygdebok. side 22.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[25]  Siljan bygdebok. side 11 og 22.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.