| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOENE BNR.3 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Nilsen f. 1817 og Anne Pernille Jansdatter f. 1829 sin familie.

 

 

 

Ole Nilsen,[1] født 29.07.1817 i Rød Siljan TE.,[2] døpt 03.08.1817 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[3] død 22.09.1868 i Moene u/Moholt Siljan TE., gravlagt 30.09.1868 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Nils Knutsen og Margrete Olsdatter i Siljan.

 

Hans foreldrevar ikke gift med hverandre.

 

Ole bodde på Rød og var 28 år da han giftet seg i 1845.

 

Hans kone kom fra Moene u/Moholt og de ble bosatt der. Ole overtok som husmann der etter sin svigerfar. Svigerfaren døde i 1847 og svigermoren i 1849.

 

Siljan 1865 - Moene

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 47 (alder) Slemdal Prgj.

Anne P. Johnsdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Olsen m ug deres Søn 17 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Olsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

Ole M. Olsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

Karen P. Olsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.

 

Ole døde på Moene i 1868.

 

 

Gift 21.09.1845 i Siljan kirke TE., med Anne Pernille Jansdatter,[5] født 24.07.1829 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[6] (datter av Jan Jansen og Anne Andersdatter), døpt 16.08.1829 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[7] død 17.01.1891 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[8] gravlagt 25.01.1891 i Siljan kirkegård TE.8

 

Anne:

Hun kom fra Moene u/Moholt.

 

Hun levde mye lenger enn sin mann og i 1875 tellingen står hun som bosatt på Moene med sønnen Jacob og Nils. Hun var delvis fattigunderstøttet. De hadde ei losjerende, Berte Pedersdatter f. 1814, som også var fattigunderstøttet.

 

Siljan 1875 - Moene løpenummer 561e, 562e

Anne P Hansdatter (Hun het Jansdatter JO) f. 1829 - Husmoder - enke - leilending, delevis fattigunderstøttet

Jacob Olsen f. 1850 - hendes sønn

Niels Olsen f. 1868 - hendes sønn

Berte Pedersdatter f. 1814 - logerende - forskjellig arbeid, delevis fattigunderstøttet

 

Anne Pernille bodde der med sønnen Jacob i 1891. Hun stod som "fattiglemenke" da hun døde på Moene i 1891.

 

 

 

 

I.    Maren Andrea Olsdatter, født 17.03.1847 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[9] døpt 06.06.1847 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[10]

      

            

       Gift 08.10.1874 i Gjerpen kirke TE.,[11] med Olaus Ellefsen,[12] født 14.02.1844 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[13] (sønn av Ellef Ellefsen og Anne Evensdatter), døpt 10.03.1844 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Se Snurren u/Prestegården

 

 

      

II.   Jacob Olsen, født 12.12.1849 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[15] døpt 03.02.1850 i Siljan kirke TE.,15 død 27.12.1923 i Torsholt/Østby Bnr.9.[16]

      

       I 1900 bodde han hos Arne Knutsen på Engelstad på fattigvesenets regning. Han døde i 1923 på Østby hos søsteren Karen Petrea og hennes familie.

      

 

 

III. Nils Olsen, født 31.10.1852 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[17] døpt 26.12.1852 i Siljan kirke TE.,17 død 10.01.1867 i Moholt Siljan TE.,[18] gravlagt 20.01.1867 i Siljan kirkegård TE.18

      

       I 1865 var han tjenestegutt hos Ole Andersen på Moholt. Han døde i 1867.

      

 

 

IV. Karen Petrea Olsdatter,[19] født 09.08.1855 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[20] døpt 23.09.1855 i Siljan kirke TE.,20 død 05.12.1939 i Siljan TE.,[21] konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.[22]

      

      

       Gift 28.11.1884 i Siljan kirke TE.,[23] med Ole Martin Olsen,[24] født 19.08.1860 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[25] (sønn av Ole Andersen og Marte Kirstine Andersdatter), døpt 04.11.1860 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[26] død 23.09.1932 i Siljan TE.21

      

       Se Vierød u/Gonsholt

 

 

      

V.   Anders Olsen,[27] født 03.05.1859 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[28] døpt 05.06.1859 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.[29]

      

       Ved konfirmasjonen har presten skrevet feil år for fødsel og dåp. Han reiste til Amerika i 1879.

      

 

 

VI. Ole Martin Olsen,5 født 15.04.1863 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[30] døpt 31.05.1863 i Siljan kirke TE.,30 død 17.02.1867 i Moene u/Moholt Siljan TE.,18 gravlagt 24.02.1867 i Siljan kirkegård TE.18

 

 

 

VII. Nils Martin Olsen,5 født 22.11.1867 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[31] døpt 01.01.1868 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[32] død 18.12.1953.21

      

            

       Gift 22.04.1900 i Siljan kirke TE.,[33] med Nikoline Ellefsdatter,[34] født 11.04.1869 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[35] (datter av Ellef Nilsen og Anne Kristine Nilsdatter), døpt 13.06.1869 i Siljan kirke TE.,35 død 07.06.1953,21 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[36]

      

       Se Kollen u/Grorud

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 20 og 252.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 56.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.

[5]  Siljan bygdebok. side 20.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[11]  Gamle Gjerpen.

[12]  Siljan bygdebok. side 358.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 44.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 49.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[19]  Siljan bygdebok. side 20 og 214.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[21]  Siljan kirkegård.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[24]  Siljan bygdebok. side 214 og 325.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[26]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[27]  Siljan bygdebok. side 20 og 363.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[29]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 69.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 198.

[34]  Siljan bygdebok. side 252.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.