| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Asborg Karine Kollene f. 1899

 

 

Asborg Karine Kollene, født 15.10.1899.[1]

Hun var datter av Jon K Kollane og Ragnhild Aa Kollane på Kollane i Drangedal.

 

Hun nevnes hos sine foreldre på Kollane i Drangedal i 1900 og 1910.

 

Da Anton Svendsen døde i 1947 testamenterte han gården Moholt/Søndre Bnr.22 til Asborg:

Hjemmelsovergang til Frk. Asborg Kollane f. 15.10.1899 på Moholt/Søndre Bnr.22 som eneste, myndige og selvskiftende arving efter den under 09.05.1947 avd. gbr. Anton Svendsen Moholt i.h.t. avdødes testamentet av 05.10.1945. Verdi kr. 13 300. Datert 12.08.1947

 

Hun solgte gården videre til Ragnvald Svartangen:

Skjøte på Moholt/Søndre Bnr.22 fra Asborg Kollane f. 15.10.1899 til Ragvald Svartangen f. 05.05.1921 for kr. 13 300. Datert 13.08.1947.

 

 

 

 

 [1]  1910 tellingen.