| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


 

 

Kløverødhagen

 

Denne plassen nevnes i 1865 tellingen og rundt denne tiden.

 

Se Kløverødhagen under 1865 tellingen for Kløverød

 

 

Dersom vi ser under her så ser vi at Live Marie fikk et uekte barn i 1842 bosatt på Kløverhagen u/Kløverød i Siljan. Hun bodde på Høisethagen da hun giftet seg i 1847. De døpte barn på Kløverødhagen, bortsett fra i 1847 da de døpte et barn bosatt på Høisethagen. De bodde på Kløverødhagen i 1865. Det står da ikke noe løpenummer men bare navnet på plassen. Dermed var det en plass under en annen gård. Det står blant Kløverødgårdene og det er bare en husmann med jord der. Både Kløverød og Høiseth er i tellingskrets 1 og Høiseth kommer ikke langt etter Kløverød i listen for tellingen.

Videre ser også under her at Jacob Jensen f. 1827 sin kone Maren Gurine Simonsdatter f. 1833 døde på Kløverødhagen. I 1900 bodde Hagenstuen u/Høgset. Da Jacob Jensen døde i 1903 stod det at han døde på Kløverødhagen.

 

Kan Kløverødhagen og Høisethagen være samme plass? Det er flere Hagengårder på Høiseth. Men ut fra navnet var vel plassen helst under Kløverød, men jeg synes det er usikkerhet her. Det var jo folk på Kløverød som eide plasser u/Høiseth så det kan jo også ha vært noe der. Hagen var jo en husmannsplass u/Høiseth rundt 1800. Jeg lager en link fra begge gårdene, da jeg synes det er noe uklart.

 

Andre steder ser jeg ikke Kløverødhagen nevnt.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1842 til 1888

 

Live Marie Tollefsdatter f. 1816 i Sandsvær bodde på Kløverødhagen da hun fikk et uekte barn i 1842. Barnefaren var Nils Jonsen f. 1816 fra Moholt verk. Live Marie bodde på Høisethagen da hun giftet seg i 1847 med Jon Johannesen f. 1817. Han bodde på Snurren da han ble konfirmert i Siljan i 1832. Der står hans fødselsdato og foreldrenes navn, men han ble ikke døpt i Siljan slik det står i 1865 tellingen. Han bodde også på Snurren da de giftet seg. De døpte barn på Kløverødhagen, bortsett fra i 1847 da de døpte et barn bosatt på Høisethagen. De bodde på Kløverødhagen under 1865 tellingen. Jon døde på Kløverødhagen i 1888. Live Marie døde på Moholt verk i 1889.

 

Live Marie Tollefsdatter og Nils Jonsen sitt uekte barn:

Jacob Nilsen f. 1842 d. 1877

 

Live Marie Tollefsdatter og Nils Jonsen sitt uekte barn:

Ole Jonsen f. 1847

Johannes Jonsen f. 1851

Hans Jonsen f. 1855

Inger Marie Jonsdatter f. 1858 d. 1864

Berte Jonsdatter f. 1862 d. 1862

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1856

 

Marte Kirstine Pedersdatter f. ca 1790 døde som pike, 66 år gammel, på Kløverhagen i Siljan i 1856.

 

Familieark

 

 

 

Kløverødhagen nevnes også i 1899 og 1903 og 1905

 

Jacob Jensen f. 1827 sin kone Maren Gurine Simonsdatter f. 1833 døde på Kløverødhagen. I 1900 bodde Hagenstuen u/Høgset. Da Jacob Jensen døde i 1903 stod det at han døde på Kløverødhagen. Her må Kløverødhagen være Hagen u/Høgset?

 

Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

 

Da Aslaug Torstensdatter f. 1862 døde i 1905 døde hun på Kløverødhagen som Hans Nilsen Kløverødhagens kone.

 

Se Oredalen u/Tveitan