| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

 

 

Island/Romsdalen – Gnr.4 Bnr.15

 

 

 

Island/Romsdalen løpenummer 491b (senere Bnr.15) ble skilt ut fra Island/Romsdalen løpenummer 491 (senere Bnr.14) i 1873:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Romsdalen løpenummer 491 (Senere Bnr.14) den 17.09.1873, hvorved Treschow utskilte Island/Romsdalen løpenummer 491b (Senere Bnr.15) og Island/Rødningen løpenummer 491c (Senere Bnr.16). Tingl. 01.11.1873

 

Matrikkelen 1905 
Island Gnr 4
Bnr.15 - Romsdalen - eier/bruker Treschow

 

Matrikkelen 1950 
Island Gnr 4
Bnr.15 - Romsdalen - eier/bruker
F. M. Treschow