| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I LYSETJERN u/ISLAND ETTER 1814 I 

 


 

 

Anders Isaksen f. 1873 og Ellevine Marie Knutsdatter f. 1869 sin familie.

 

 

 

Anders Isaksen,[1] født 16.10.1873 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[2] døpt 08.03.1874 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.,[3] død 1960.

Han var sønn av Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter på Romsdalsrønningen.

 

Anders giftet seg i Sandsvær i 1899. De døpte et barn der samme året.

 

I 1900 bodde familien i Lystjern u/Island i Siljan.

 

Lysetjern u/Island 1900

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Anders Isaks. m g b hf Gårdbr leilænding. Skogbrugsarb 1873 Slemdal herred* n s

Marie Knuds. k g b hm Gaardmandskone 1876 Sandsvær Bu n s

Karl Ingvald Anders. m ug b s Søn 29.06.1899 Sandsvær Bu n s

 

De var der bare en kort periode.

 

De var bosatt på Lindaasløkken i Øvre Sandsvær i 1910.

 

De døpte barn i Sandsvær i 1911 og 1913.

 

De kom tilbake til Siljan og bodde på Romsdalen i Siljan. Anders drev trolig plassen fra 1916. Sønnen Vilhelm overtok etter dem på Romsdalen i 1941.

 

 

Gift 18.04.1899 i Hedenstad Sandsvær BU.,[4] med Ellevine Marie Knutsdatter,1 født 05.09.1869 i Bråten Sandsvær BU.,[5] (datter av Knut Halvorsen og Else Hansdatter), døpt 12.12.1869 i Hedenstad Sandsvær BU., konfirmert 12.10.1884 i Hedenstad Sandsvær BU.5

 

 

 

I.    Karl Ingvald Isaksen,[6] født 29.06.1899 i Ljøterudhagen Sandsvær BU.,[7] døpt 03.12.1899 i Sandsvær BU., død 16.01.1946.[8]

      

 

       Han giftet seg med[9] Ingeborg Strømme Fritzen, født 22.12.1900 i Skien TE.,9,[10] (datter av Anders Fritzen og Kjersti Bjørnsen), død 18.12.1994.8,10

      

       Se Seteret u/Island

 

      

 

II.   Anders Hilmar Isaksen, født 06.01.1911 i Lindåsløkka u/Lauer Sandsvær BU.,[11] døpt 04.06.1911 i Hedenstad Sandsvær BU.

      

 

       Han giftet seg med Vivni Marie Olsen, født 20.10.1917 i Bonndalen Siljan TE.,[12] (datter av Johannes Efraim Olsen og Anne Olavsdatter), døpt 31.03.1918 i Siljan kirke TE.

      

 

 

III. Arnt Vilhelm Isaksen,[13] født 31.12.1913 i Vadet u/Ljøterud Sandsvær BU.,[14] døpt 31.05.1914 i Hedenstad Sandsvær BU.

      

       Han overtok på Romsdalen etter sine foreldre. Han drev den fra 1941 til 1946 ifølge Bakken.

      

 

       Gift 1940, med Marie Pauline Borge, født 15.09.1916 i Hakkhaug Siljan TE.,[15] (datter av Hans Martinius Antonsen Borge og Gunda Katrine Olsdatter), døpt 05.04.1917 i Siljan kirke TE.

      

 

 

IV. Arnholt Isaksen,13 født 1918 i Romsdalen u/Island Siljan TE.

      

       Ifølge Bakken fikk de også en sønn Arnholt i 1918. Da bodde de nok på Romsdalen. Jeg har ikke funnet han døpt.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 596 og 617.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 151.

[4]  Sandsvær Hedenstad 1878-1906. side 329.

[5]  Sandsvær Hedenstad 1878-1906. side 222.

[6]  Siljan bygdebok. side 594 og 617.

[7]  Sandsvær Hedenstad 1878-1906. side 113.

[8]  Avskrift gravstøtter Grorud Kirkegård.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 15.

[10]  Gamle Gjerpen.

[11]  Sandsvær Hedenstad klokkerbok 1901-1932. side 41.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 30.

[13]  Siljan bygdebok. side 617.

[14]  Sandsvær Hedenstad klokkerbok 1901-1932. side 51.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.