| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HAGEN Bnr.6 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Ellef Nilsen f. 1830 og Anne Kristine Nilsdatter f. 1831 sin familie.

 

 

 

Ellef Nilsen,[1] født 11.12.1830 i Rød Hedrum VE.,[2] døpt 26.12.1830 i Hedrum VE., død 29.04.1917 i Gurholt Siljan TE.,[3] gravlagt 05.05.1917 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Ellefsen og Helvig Pedersdatter i Hedrum.

 

Han kom til Siljan i 1852 og giftet seg der i 1859.

 

Hans svigerfar var husmann på Hagen u/Gurholt. I 1865 er det Ellef som har overtatt som husmann der. Hans svigerfar er bosatt der som enkemann.

 

Siljan 1865 - Hagen u/Gurholt

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ellef Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 36 (alder) Hedrum Prgj.

Anne K. Nielsdatter k g hans Kone 35 (alder) Slemdal Prgj.

Maren H. Ellefsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

Karen M. Ellefsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Ellefsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Knudsen m e hans Svigerfader Føderaadsmand 79 (alder) Slemdal Prgj.

Inger M. Pedersdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Slemdal Prgj.

 

I 1869 skilte Treschow ut Hagen u/Gurholt som eget bruk med Bnr.6. Ellef fortsatte da som leilending der.

 

Siljan 1875 – Gurholt/Hagen løpenummer 540f, 541c, 542c

Ellef Nielsen f. 1830 i Qvelle i Hedrum – husfader – leilending, tømmermand

Anne K Nielsdatter f. 1830 – kone

Jakob f. 1862 – sønn

Maren f. 1859 – datter

Karen M f. 1865 – datter

Nicoline f. 1869 – datter

Gunelia f. 1873 – datter

 

Ellef ble enkemann i 1898.

 

I 1900 bodde han på Hagen u/Gurholt Gnr.23 Bnr. 6 som enkemann. Han bodde der da med datteren Karen Marie og hennes uekte barn, samt datteren Gunelia.

 

Siljan 1900 - Gurholt/Hagen Gnr.23 Bnr.6

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ellef Nils. Hagen m e b hf Leilænding og Skogbrugsarbeide 1830 Hedrum JL n s

Karen Marie Ellefs. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1865 Slemdal herred* n s

Gunelia Ellefs. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1874 Slemdal herred* n s

Anna Karoline Martins. k ug b Datterdatter 1893 Gjerpen Brb n s

 

Sønnen Edvard hadde overtatt som husmann på Hagen i 1910 og da bodde fortsatt Ellef på gården som enkemann.

 

Ellef døde i 1917. Det står han døde på "Gonholt", men det var vel da feil og skulle vært Gurholt.

 

 

Gift 31.01.1859 i Siljan kirke TE.,[4] med Anne Kristine Nilsdatter, født 30.09.1831 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[5] (datter av Nils Knutsen og Maren Andersdatter), døpt 02.10.1831 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[6] død 29.11.1898 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[7] gravlagt 07.12.1898 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne Kristine:

Hun kom fra Hagen u/Gurholt. Hun døde der i 1898.

 

 

 

 

I.    Maren Helene Ellefsdatter,1 født 13.03.1859 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[8] døpt 21.04.1859 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Det var trolig hun som bodde som husholderske hos enkemannen Lars Mathisen på Slettene i Eidanger i 1900 tellingen. Hun nevnes da som Maren Ellefsdatter f. 1861 i Slemdal.

 

 

       Gift 08.08.1901 i Siljan kirke TE.,[10] med Ole Petter Jacobsen,[11] født 25.10.1868 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[12] (sønn av Jacob Gulliksen og Marte Isaksdatter), døpt 03.01.1869 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.[13]

      

       Se Engelstad/Skogheim

 

 

      

II.   Nils Jacob Ellefsen,1 født 17.07.1862 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[14] døpt 31.08.1862 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Han giftet seg i 1889. Familien flyttet til Gjerpen i 1890.

      

       De bodde i Ilenv. 25 (utskilt fra Ballestad)

 

      

       Gift 18.01.1889 i Siljan kirke TE.,[16] med Berte Sofie Larsdatter,[17] født 04.03.1861 i Moholt verk Siljan TE.,[18] (datter av Lars Johan Halvorsen og Berte Larsdatter), døpt 07.04.1861 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Berte:

       I kirkeboken ved konfirmasjonen har presten skrevet feil årstall for fødsel og dåp.

 

 

       Barn:

            

        A.    Anna Kirstine Nilsdatter, født 28.02.1889 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[20] døpt 28.04.1889 i Siljan kirke TE.

              

 

 

 

III. Karen Marie Ellefsdatter,1 født 12.03.1865 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[21] døpt 28.05.1865 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[22] død 20.03.1956 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.[23]

      

 

       Gift 03.05.1903 i Siljan kirke TE.,[24] med Johan Martin Jacobsen,[25] født 16.07.1872 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[26] (sønn av Jacob Gulliksen og Marte Isaksdatter), døpt 22.09.1872 i Siljan kirke TE.,25 død 30.07.1962 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,22 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.[27]

      

       Se Engrønningen u/Serkland

 

 

      

IV. Nikoline Ellefsdatter,1 født 11.04.1869 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[28] døpt 13.06.1869 i Siljan kirke TE.,27 død 07.06.1953,22 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[29]

      

      

       Gift 22.04.1900 i Siljan kirke TE.,[30] med Nils Martin Olsen,[31] født 22.11.1867 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[32] (sønn av Ole Nilsen og Anne Pernille Jansdatter), døpt 01.01.1868 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,13 død 18.12.1953.22

      

       Se Kollen u/Grorud

 

 

      

V.   Gunelia Ellefsdatter,1 født 30.07.1873 i Hagen Siljan TE.,[33] døpt 19.10.1873 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.,[34] død 09.03.1929 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.22

      

       Hun bodde med faren i 1900. Gunelia bodde hos Karen Marie Johannesdatter som var «handlerske» og drev landhandel på Saga u/Torsholt under tellingen i 1910. Gunelia hjalp til i butikken og med husstell. Hun døde på Engrønningen u/Serkland.

 

      

      

VI. Edvard Ellefsen,1 født 14.05.1877 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[35] døpt 08.07.1877 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[36] død 16.04.1941.22

      

      

       Gift 12.11.1900 i Solum TE.,[37] med Inga Karine Johannesdatter,[38] født 11.12.1874 i Steinsholt Lardal VE.,[39] (datter av Johannes Andersen og Karen Kirstine Evensdatter), døpt 10.01.1875, konfirmert 06.10.1889 i Styrvold Lardal VE.,[40] død 10.07.1927 i Hagen Siljan TE.,22 gravlagt 16.07.1927 i Siljan kirkegård TE.[41]

      

       Se Gurholt/Hagen denne gården

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 252.

[2]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 343-344.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 229.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 86.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[9]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 199.

[11]  Siljan bygdebok. side 265 og 364.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 83.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 67.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 129.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[17]  Siljan bygdebok. side 94.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 128.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 136.

[23]  Siljan kirkegård.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[25]  Siljan bygdebok. side 252 og 265.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 149.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 198.

[31]  Siljan bygdebok. side 20.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 152.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[37]  Solum Solum ministerialbok 1898-1909. side 206.

[38]  Lardal bygdebok bind 3. side 858.

[39]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 80.

[40]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 69.

[41]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 144.