| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/VIERØD Bnr.2  ETTER 1814

 


 

 

Ole Nilsen f. 1810 og Helga Knutsdatter f. 1801 sin familie.

 

 

 

Ole Nilsen,[1] født 08.11.1810 i Vierød u/Gonsholt TE., døpt 16.12.1810 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.04.1839 i Vierød u/Gonsholt TE., gravlagt 12.05.1839 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Nils Mikkelsen og Anne Olsdatter på Vierød u/Gonsholt Søndre før 1814.

 

Ole giftet seg i 1831 og ble bosatt på Vierød der hans far var husmann. De døpte et barn bosatt der i 1834.

 

Ole døde der i 1839.

 

 

Gift 11.09.1831 i Siljan kirke TE.,[5] med Helga Knutsdatter, født 1801 i Gonsholt Siljan TE.,[6] (datter av Knut Halvorsen og Karen Bentsdatter), døpt 31.05.1801 i Siljan kirke TE., konfirmert 22.03.1817 i Siljan kirke TE.,5 død 20.07.1883 i Skautvedt u/Naphaug Siljan TE.,[7] gravlagt 29.07.1883 i Siljan kirkegård TE.7

 

Helge:

Hun kom fra Gonsholt.

 

Helga ble enke i 1839. Hun flyttet nok da fra Vierød og nevnes på en plass på Prestejordet med sønnen Nils i 1846. Dette var nok bare et hus.

 

Siljan 1846

Prestejordet

Mtr.No 182 Løbe.No. 552

2.

Enken Helga Knudsdatter 44 aar

Hendes hjemmeværende børn:

Niels Olsen 11 aar

Ingen udsæd.

Ingen kreaturhold.

 

Hun bodde i 1865 hos sønnen Nils på Kjølnes u/Gurholt.

 

Siljan 1865 - Kjølnæs (nordre) u/Gurholt

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Olsen m ug Husfader Husmand med Jord 32 (alder) Slemdal Prgj.

Helge Knudsdatter k e hans Moder bestyrer hans Husholdning 65 (alder) Slemdal Prgj.

Anne K. Knudsdatter k ug Tjenestepige 41 (alder) Slemdal Prgj.

 

Helga døde i 1883 på Skautvedt.

 

 

 

 

I.    Nils Olsen, født 11.11.1834 i Vierød u/Gonsholt TE.,6 døpt 21.12.1834 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.[8]

      

      

       Gift 11.12.1876 i Siljan kirke TE., med Anne Kirstine Knutsdatter,[9] født 03.12.1825 i Gonsholt N. Siljan TE.,[10] (datter av Knut Andersen og Gunhild Jacobsdatter), døpt 11.12.1825 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[11] død 11.02.1903 i Falkum Gjerpen TE.[12]

      

       Se Kjølnes u/Gurholt

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 213.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 157.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 268.

[5]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 9.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[9]  Siljan bygdebok. side 220.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[12]  Gamle Gjerpen.