| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/GORNINGØYA Bnr.3  ETTER 1814

 


 

 

Lars Bentsen f. 1790 og Karen Nilsdatter f. 1794 sin familie.

 

 

 

Lars Bentsen,[1] født 1790 i Gonsholt Siljan TE., døpt 10.10.1790 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke TE.,[3] død 27.01.1867 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE.,[4] gravlagt 03.02.1867 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Bent Jonsen og Ingrid Larsdatter på Gonsholt Søndre før 1814.

 

Lars giftet seg i 1819. 

 

De døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården i 1819. I 1821 og i 1822 døpte de barn bosatt på Gonsholt. Fra 1824 døpte de barn bosatt på den husmannsplassen Gorningøya under Gonsholt Søndre. De kan ha vært der allerede i 1821 da de da var husmenn under Gonsholt Søndre.

 

De ble boende på husmannsplassen på Gorningøya. Plassen som lå under Gonsholt Søndre var den nordre plassen på øya. Den søndre lå under Austad.

 

Siljan 1846

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 550

3.

Husm. med jord Lars Bendts. Øen 56 aar

Hans kone Kari Nielsd. 52 aar

Deres hjemmeværende børn:

Jacob 14 aar

Maren 11 aar

 

Lars ble enkemann i 1858.

 

I 1865 var føderådsmann hos sønnen Nils Larsen på Gorningøya.

 

Han døde der i 1867.

 

 

Gift 28.02.1819 i Siljan kirke TE., med Karen Nilsdatter,[5] født 1794 i Toa u/Island Siljan TE. (datter av Nils Arnesen og Ragnhild Nilsdatter), døpt 13.07.1794 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke TE.,3 død 27.03.1858 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE., gravlagt 04.04.1858 i Siljan kirkegård TE.[7]

 

Karen:

Hun kom fra Toa u/Island. Karen døde på Gorningøya i 1858.

 

 

 

I.    Inger Larsdatter,[8] født 09.04.1819 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[9] døpt 07.05.1819 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[10] død 1860 i Hajerndammen Sandsvær BU.[11]

      

       Familien flyttet til Hajerndammen i Sandsvær midt på 1840 tallet. Eiendommen het tidligere Bakke skog.

      

       De er meldt innflyttet i Sandsvær mai 1846.

      

       De nevnes der i 1865.

      

       Sandsvær - Komnes - Hajern - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Hans Olsen 45 Slemdal Hsf g Hugger

       Maren K. Halvorsdatter 31 Komnæs hans Kone g

       Ole Hansen 23 Slemdal deres Søn ug Hugger

       Lars Hansen 18 Komnæs deres Søn ug

       Martin Hansen 16 Komnæs deres Søn ug

       Hans Hansen 9 Komnæs deres Søn ug

       Engebreth Hansen 3 Komnæs deres Søn ug

       Maren H. Hansdatter 13 Komnæs deres Datter ug

       Anne Sofia Hansdatter 2 Komnæs deres Datter ug

 

       Inger døde i barsel i 1860.

 

      

       Gift 21.01.1844 i Siljan kirke TE., med Hans Olsen,[12] født 25.03.1821 i Dammyra Siljan TE.,[13] (sønn av Ole Levordsen og Marte Hansdatter), døpt 03.06.1821 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[14] død 15.08.1893 i Hajerndammen Sandsvær BU.,11 yrke Skogvokter.11

      

       Hans:

       Hans giftet seg 2. gang i Efteløt kirke i Sandsvær i 1862 med Maren Kristine Halvorsdatter f. 1835 fra Komnesplassen i Sandsvær.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Ole Hansen, født 27.05.1843 i Gorningøya Siljan TE.,[15] døpt 20.08.1843 i Siljan kirke TE.15

              

               Foreldrene var ugift da han ble født. Han ble kalt tulling.

              

 

        B.    Karen Maria Hansdatter, født 1846 i Bakke Sandsvær BU.11

 

 

        C.    Lars Hansen, født 1848 i Bakke Sandsvær BU.11

 

 

        D.    Martin Hansen, født 1850 i Bakke Sandsvær BU.11

 

 

        E.    Maren Helene Hansdatter, født 1853 i Bakke Sandsvær BU.11

 

 

        F.    Hans Hansen, født 1857 i Bakke Sandsvær BU.11

 

 

 

II.   Nils Larsen, født 1821 i Gonsholt Siljan TE., døpt i Hjemme., død 25.02.1821 i Gonsholt Siljan TE., gravlagt 04.03.1821 i Siljan kirkegård TE.[16]

 

 

 

III. Nils Larsen,8 født 06.01.1822 i Gonsholt Søndre Siljan TE.,[17] døpt 17.03.1822 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[18] død 24.01.1882 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE.,[19] gravlagt 29.01.1882 i Siljan kirkegård TE.19

      

      

       Gift 14.11.1858 i Siljan kirke TE., med Anne Kirstine Alfsdatter,8 født 01.01.1829 i Moen u/Island Siljan TE.,[20] (datter av Alf Jonsen og Anne Henriksdatter), døpt 18.01.1829 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[21]

      

        Se Gorningøya u/Gonsholt Søndre

 

 

              

IV. Karen Larsdatter, født 18.03.1824 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE.,[22] døpt 04.04.1824 i Siljan kirke TE.,37 død 10.05.1841 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE., gravlagt 20.05.1841 i Siljan kirkegård TE.[23]

 

 

 

V.   Bernt Larsen,8 født 23.07.1826 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE.,[24] døpt 20.08.1826 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[25]

      

       Ifølge vielsen kom han fra Gorningøya i Siljan og de bodde begge på Myrene da de giftet seg i Eidanger i 1862.

      

       Da ble bosatt på Kalvetraet u/Bjørntvedt som husmenn. De var de eneste som nevnes på denne plassen som lå rett ved husene på Bjørntvedt gård. Bernt var snekker.

      

       Eidanger 1865 - Kalvetræet (plads) under Bjørntveit

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

       Bernt Larsen 38 Slemdal Husfader Inderst g Snedker

       Anne Abrahamsdatter 31 Hedrum hans Kone g

       Laurits Anton Berntsen* 3 Eidanger deres Søn ug

       Carl Johan Berntsen* 1 Eidanger deres Søn ug

 

      

       Gift 28.12.1862 i Eidanger kirke TE.,[26] med Anne Marie Abrahamsdatter, født ca 1835,[27] (datter av Abraham Jensen Himberg).

      

       Anne:

       Hun kom fra Hedrum ifølge vielsen og 1865 tellingen.

      

 

       Barn:

 

        A.    Laurits Anton Berntsen, født ca 1862.[28]

 

 

        B.    Carl Johan Berntsen, født ca 1864.43

 

 

 

VI. NN Larsen, født 03.11.1829 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE., død 03.11.1829 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE., gravlagt 08.11.1829 i Siljan kirkegård TE.[29]

      

       Barnet var dødfødt.

      

 

 

VII. Jacob Larsen,[30] født 15.11.1831 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE.,[31] døpt 01.01.1832 i Siljan kirke TE.,[32] konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.[33]

      

       Han giftet seg i 1863 og reiste med sin kone til Amerika i 1864.

 

      

       Gift 15.11.1863 i Siljan kirke TE.,[34] med Gunhild Marie Paulsdatter,[35] født 04.09.1839 i Kallerud Lardal VE.,[36],47 (datter av Paul Larsen og Anne Paulsdatter), døpt 29.09.1839 i Lardal VE., konfirmert 01.10.1854 i Lardal VE.

      

       Gunhild:

       Hun kom til Siljan i 1862 og giftet seg der i 1863.

      

 

 

VIII. Maren Larsdatter, født 23.05.1834 i Gorningøya u/Gonsholt Søndre Siljan TE.,[37] døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,49 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.[38]

      

       Maren giftet seg i 1860.

 

       De døpte barn bosatt på Sem i Gjerpen før de kom til Mæla.

      

       Se gamlegjerpen.no (Mæla 1875)

 

 

       Gift 10.08.1860 i Siljan kirke TE.,[39],[40] med Kristian Halvorsen,[41] født 19.04.1832 i Seljord TE.,[42],52 (sønn av Halvor Kristiansen og Gunhild Olsdatter), døpt 20.05.1832 i Seljord TE., konfirmert 22.04.1849 i Seljord TE.[43]

      

       Kristian:

       Kristian kom fra Klypa i Åmotsdal.

      

       Han kom til Siljan i 1859 og bodde på Øverbø før han giftet seg.

      

      

       Barn:

      

        A.    Hans Kristiansen, født 15.09.1860 i Gorningøya Siljan TE.,[44] døpt 21.10.1860 i Siljan kirke TE.56

 

 

        B.    Karoline Kristiansdatter, født 15.07.1863 i Øverbø Siljan TE.,[45] døpt 13.09.1863 i Siljan kirke TE.57

 

 

        C.    Laurits Kristiansen, født 08.04.1866 i Sem Gjerpen TE.52

 

 

        D.    Johannes Kristiansen, født 12.04.1870 i Sem Gjerpen TE.52

 

 

        E.    Halvor Kristiansen, født 05.10.1873 i Sem Gjerpen TE.52

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 107 og 211.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 64.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[5]  Siljan bygdebok. side 593.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 70.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 288.

[8]  Siljan bygdebok. side 107.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 61.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[11]  Sandsværs historie bind 3. side 334.

[12]  Siljan bygdebok. side 107 og 599.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 67.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 150.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 69.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 245.

[20]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[22]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 272.

[24]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 77.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[26]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 199.

[27]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 145.

[28]  1865 tellingen.

[29]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 157.

[30]  Siljan bygdebok. side 107 og 362.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side ?.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 233.

[35]  Lardal bygdebok bind 2. side 401.

[36]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 19.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[40]  Gamle Gjerpen.

[41]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 326.

[42]  Seljord ministerialbok 1831-1849. side 4.

[43]  Seljord ministerialbok 1831-1849. side 227.

[44]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.