| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/GORNINGØYA Bnr.3  ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Hansen f. 1831 og Anne Tollefsdatter f. 1835 sin familie.

 

 

Hans Hansen, født 1831 i Brunlanes VE.,[1] yrke Tøffelmaker.

 

De bodde på Gorningøya i 1870-åra og nevnes hos Nils Larsen og hans familie i 1875.  Hans var tøffelmaker. De nevnes som tilreisende fanter.

 

Siljan 1875 - Gonsholt Søndre/Gorningøen løpenummer 550c

Nils Larsen f. 1822 - husfader - leilending og delevis fattigunderstøttet

Anne Alfsdatter f. 1829 - kone

Anton f. 1861 - sønn

Hans f. 1863 - sønn

Nils f. 1869 - sønn

Martin f. 1872 - sønn

Hans Hansen f. 1831 i Brunlanes - tillreisende fante - tøffelmager

Anne Tollefsdatter f. 1835 i Saude - hans kone

Aslau Hansdatter f. 1871 i Saude - datter.

 

 

Han giftet seg med Anne Tollefsdatter, født 1835.1

 

 

 

I.    Aslaug Hansdatter, født 1871.1

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 107.