| FORSIDE | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

 

Noen Eidanger linker:                                                       

 

 

 

På Digitalarkivet finner man følgende:

 

Jordebok for Telemark og Numedal 1615

 

Her finner man informasjon om eierforholdene i Eidanger på denne tiden.

Bare søk på Eidanger sogn.

 

Manntall 1663-66 for Bamle, Øvre og Nedre Telemark  

 

Dersom man søker her på ”Edanger Hoffvids Sogn”               

så finner man manntallet for Eidanger.              

 

Sjøinnrullering i Vestfold og Telemark 1706-1707         

 

Her finner man blant annet gårdene i Eidanger som sognet

til sjøen. Den er ekstra nyttig da det ikke er noe 1700 telling                                                                    

bevart i Eidanger

 

Pasientar på Bratsberg amtssykehus 1778-1822

                                                                                                                                                  

Her finner mann blant annet mer informasjon om personer som er døde

på sykehuset og gravlagt i Eidanger.     

 

 

Folketeljinga 1782 frå Eidanger

 

1801-telling for 0813 Eidanger

 

1865-telling for 0813 Eidanger

 

1900-telling for 0813 Eidanger

 

 

 

Gard Strøm har på sin side ”Gamle Gjerpen” registrert følgende fra Eidanger:

 

 

Sjeleregister Eidanger Sogn 1725

 

 

Gard har videre registrert:

 

Vielser i Eidanger fra 1695 til 1800.

 

Vielsen i Eidanger fra 1815 til 1831.

 

Viede Gjerpenfolk i Eidanger fra 1756 til 1823.

 

 

Grenland Ættehistorielag har også sin egen side.

 

Der har de blant annet registrert Eidanger Kirkegård.

 

De har også et fint diskusjons forum som er nyttig blant annet

med tanke på spørsmål om slekter i Eidanger og Siljan sogn.

 

lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek finner man blant annet

dette vedrørende Eidanger:

 

 

Gårds og Slektshistorie fra Eidanger 1814 til 1980:

 

Innhold bind 2

 

Innhold bind 3

 

 

De har også aktuelle bøker:

 

Langangens historie

 

I.C. Ramberg: Boken om Eidanger

 

F.C. Knudsen: Eidanger-Porsgrund

 

 

Egil Theie har på sin side ”Theie.net” lagt ut sine avskrifter av

Blant annet skifter fra Eidanger.

 

Her finner du de kirkebøkene som digitalarkivet har skannet fra Telemark.

Der finner du også kirkebøker fra Eidanger.

 

 

 

 

 

 

 

Noen Siljan (Slemdal) linker:   

 

 

Fra Digitalarkivet:

 

Manntall 1663-66 for Bamle, Øvre og Nedre Telemark

 

Under ”Edanger Prestegjeld” vil man her finne:

Manntallet for ”Slemdal Annex”

 

1801-telling for 0813 Ejdanger   (Her er også Slemdal)

 

1865-telling for 0811 Slemdal

 

1900-telling for 0811 Slemdals

 

 

Jan Christensen har på sin side ” Skien Genealogiske Side ” skrevet av

Kornlån for Gjerpen/Siljan 1813   (Her finner man Slemdal på slutten av dokumentet)

 

 

Gard Strøm har på sin side ” Gamle Gjerpen ” registrert følgende fra Siljan: 

 

Vielser i Siljan fra 1683 til 1814.

 

Vielser i Siljan fra 1815 til 1831.

 

Viede Gjerpenfolk i Siljan fra 1870 til 1895.

 

 

På Grenland Ættehistorielag sine sider er det lagt ut avskrift av Siljan kirkegård

Avskriften er gjort på slutten av 2009 og er da avskrift av kirkegården akkurat da.

Grenland Ættehistorielag har også registrert Grorud kirkegård i Siljan.

 

Her finner du en side som er laget av Siljan Historielag.

 

 

Egil Theie har på sin side ”Theie.net” lagt ut sine avskrifter av

skifter fra Siljan.

 

Her finner du de kirkebøkene som digitalarkivet har skannet fra Telemark.

Der finner du også kirkebøker fra Siljan.