| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Nils Andersen f. 1771 og Ellen Amundsdatter f. 1781 sin familie

 

 

 

 

Nils Andersen, f. 1771 på Nordal i Eidanger,[1] døpt 01.12.1771 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[3] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[4]

Han var sønn av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter på Nordre Nordal

 

Anders Jacobsen Nordal og k. Karen Hansdtr. - Nils

Faddere: 1. Ingeborre Larsdtr. Lunde Søndre 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Søren Stosen Labelutten 5. Nils Amunsen Lillegaard.

 

Konfirmert som "Nils Andersen Nordal 16".

 

Bosatt på Nodal hos faren i 1801.

 

Under skifte etter faren i 1802 bodde Nils på Flogstad.

 

 

Gravlagt som "Niels Andersen Nordal 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 1b

Skifte 11. februar 1807 i Østre Porsgrunn

Afgangen mand Niels Andersen Nordal

Arvinger:

1. Enke Ellen Amundsdatter

2. Sønnen Anders Nilsen 5 aar

3. Datteren Karen Nilsdatter 3 aar

4. Ellen Kirstine Nilsdatter 1 aar

Nevn som værger nevnes: Broderen Hans Nilsen Ødegaarden og broderen Søren Andersen Nordal, Amun Knudsen Flogstad

Laugverge for enken Amund Knudsen Flogstad som nevnes som hennes fader.

 

 

Gift[5] med Ellen Amundsdatter, f. 1781 på Flogstad i Eidanger,5 (datter av Amund Knudsen og Gunild Olsdatter), døpt 13.05.1781 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[7] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.11.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Ellen:

Amun Knudsen Flochstad og k. Gunil Olsdtr. - Elen

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Ambor Jacobsdtr. Flochstad 3. Christen Torjussen Lunde 4. Lars Nilsen Sillien 5. Lars Nilsen Traaholt.

 

Konfirmert som "Eli Amunsdatter Flochstad 16".

 

Gravlagt som "Niels Andersen Nordals enke Eli Amundsdatter 30 aar".

 

 

 

I.    Anders Nilsen, f. 1801 på Flogstad i Eidanger,[9] døpt 01.11.1801 i Eidanger kirke.9

      

       Nils Andersen Flogstad og Ellen Amundsdatter - Anders

       Faddere: Anne Larsdtr. Ødegaarden, Karen Andersdtr. Nordahl, Jacob Larsen Flogstad, Ole Jacobsen ibid, Ole Amundsen ibid, Søren Andersen Nordal

      

      

 

II.   Karen Nilsdatter, f. 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 25.08.1803 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Niels Andersen og Ellen Ammundsdatters barn Karen.

       Faddere: Anders Jacobsens enke Ellen Ambiønsdatter, pigen Birthe Maria Andersdatter, Jacob Larsen Flokkestad, Ammund Knudsen Flokkestad, Ole Ammundsen Flokkestad, Erich Nielsen.

      

       Bosatt på Smedviken under Lerstang i Eidanger.

 

      

       Gift 1839,[11] med Lars Nilsen, f. 1803 i Tanum,11 (sønn av Nils Abrahamsen).

 

 

      

III. Ellen Kirstine Nilsdatter, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 02.03.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[12] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.4

      

       Niels Andersen Nordahl og Ellen Ammundsdatters hiemmedøbte barn Ellen Kirstine.

       Faddere: Pigen Anne Malene Andersdatter, pigen Anne Maria Andersdatter Nordahl, Hak Sørensen, Niels Jacobsen, Peder Andersen Flotten, Jacob Andersen, Ole Ammundsen.

      

       Trolig gravlagt som "Nils Andersens datter Ellen 2 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 264-265.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 673.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.