| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Hans Qvist f. 1765 og Karen Susanne Jensdatter f. 1773 sin familie

 

 

 

 

Hans Qvist, f. 1765 i Eidanger,[1] døpt 16.04.1765 i Eidanger kirke,1 konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[2] d. 1806 i Østre Porsgrunn.1

Han var sønn av Simon Hansen Qvist og Elen Severine Ferman på Søndre Tveten i Eidanger.

 

Monsr. Simon Qvist Hans

Faddere: Mad. Salig Hr. Rüges, Jfr. Elisabeth Arveschoug, Inspecteur Sohnvald, Mr. Bertel Arveschoug og Mr.  Rasmus Fischer, de 4 af Porsgrund.

 

Konfirmert i 1781 som "Hans Qvist 16".

 

Borgerskap i Skien:

Hans Qvist. Var sønn av borger til Skien Simon Qvist. Skulle føre skipet «Justitia» for kjøpmann Nicolai Benjamin Aall.

B. som skipper 7/7 1794.

 

Torkil Lier skriver:

Han var som sin far skipskaptein og borger til Skien, og kjøpte ved skjøte 19.juni 1790 Storgt.204, beliggende på Osebakken.

I 1796 var han fører av skipet "Justitia" (108 ½ kl.) for Nic. Benj. Aall, i 1800 av "Birgitta" (82 kl.) for kjøpmann Jørgen Aall.

Gift iflg.kongebrev 13.juni 1799 i Skien.

Hans Qvist kjøpte i 1798 Bødkerplassen (skyldsatt til 1 skinn) på Herøen av sin svigerfar for 199 rdlr. I 1806 solgte

Madame Karen Susanne Qvist plassen til Jørgen Aall for 300 rdlr.

Ved skjøte av 9. des. 1813 solgte hun Storgt.204 til Jacob Ottesen for 3166 Rb.dlr., og kjøpte selv Storgt.194 av Joachim Monrad.

Det ble avholdt auksjon i dødsboet 21.april 1814. Auksjonsskjøte over stervbogården ble utstedt 3.sep.1814 til Christopher Condrup for 1600 Rb.dlr.

 

Han kjøpte et stykke gården Herøya i 1798.

Anno 7. juni 1798- Skiøde fra Jens Larsen til Hans Qvist paa en Plads kaldet Bøcher Plads af Grd. Herøen mod bet. 199 rd. (datert 31.05 - samme dag var en skyldssetningfor. hvor Pls. blev skyldsat for 1 skyld

 

Hans Qvist stod som eier av 1 skinn i Herøya under jordskatten i 1802.

 

 

Gift 13.06.1799 i Skien,1 med Karen Susanne Jensdatter, f. 1773 på Herøytangen i Eidanger,[3] (datter av Jens Larsen og Karen Nilsdatter), døpt 13.07.1773 i Eidanger kirke,3 d. 08.04.1814 i Østre Porsgrunn.1

 

Karen:

Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr. - Karen Susanna

Faddere: 1. Malene Nilsdtr. Bagge 2. Chirsten Larsdtr. 3. Ole Pedersen 4. Anders Ravn fra Aalborg 5. Knud Rubye fra Randers.

 

Hun ble nevnt som to år i skifte etter moren i 1775.

 

Hun solgte sin del av Herøya i 1806.

Anno - 18. nov 1806 - Karen Susanne Qvistes skiøde til Jørgen Aal paa 1 skinn i Herøen, Bøkkeplass kaldet for 300 rd. (datert 04.11.1806).

 

 

 

I.    Elenore Caroline Qvist, f. 11.10.1799 i Østre Porsgrunn.1

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun var i 1865 bosatt i Staværn som huseierske og handlende med en tjenestepike. Hun var ugift.

 

 

 

II.   Bartholomeus Qvist, f. 1801, døpt 05.06.1801 i Gjerpen,1 d. 1802, gravlagt 09.01.1802 i Gjerpen.1

 

 

 

III. Bartolemine Qvist, f. 08.12.1802 i Østre Porsgrunn,1 d. 12.04.1830 i Langestrand i Larvik.[4]

 

       Torkil Lier skriver:

       Hun ble antegelig oppfostret hos morens bror, skipper Niels Jensen og hustru Charlotte Amalie Cock, og ble konfirmert i Brunlanes 21. september 1817 som nr. 2 av jentene den dagen. Hun døde 1830 i Larvik, 27 år gammel. Det var skifte 16. august samme år. Trolig ingen barn.

 

      

       Gift 12.09.1825 i Brunlanes,4 med Ole Nilsen, f. 1794 på Tvedalen i Brunlanes,[5] (sønn av Nils Jensen og Elisabeth Olsdatter), døpt 07.09.1794 i Brunlanes.[6]

      

       Ole:

       Niels Jensens og Lisbet Olsdtr. ægte Søn Ole.

       Test.: _Anne Margrete Isacsdtr. ibid,_ Boel Anunsdtr. Halle, Jens Olsen Tvedal, Hans Hansen Baalsrød, Christian Hansen ibid.

      

       Torkil Lier skriver:

       I 1865 finne en Ole Nielsen som enkeman, bosatt i huset til svigerinnen Carloline Qvist i Stavern.

 

 

      

IV. Maria Magdalene Qvist, f. 09.02.1805 i Østre Porsgrunn,1 d. 06.12.1859 i Østre Porsgrunn.1

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun ble etter foreldrenes tidlige bortgang oppfostret hos kjøpmann C. Kraft i Porsrunn. Den 11. juni 1820 er hun innskrevet blant kommunikanter i Langesund, sammen med sin tante Karen og kusinen Sophie Wisløff. Hun døde av tæring, nærmere 55 år gammel.

 

      

       Gift ca 1839,1 med Gotfred Schultz, f. 1809 i Stavern i Brunlanes,1 (sønn av Gotfred Lebrecht Schultz og Anne Cathrine Schumann), d. 07.03.1852 i Kattegat.1

      

       Gotfred:

 

       Torkil Lier skriver:

       Han bodde på Osebakken i Porsgrunn. Han døde i Kattegat da han ble "slaaet over bord af storbommen paa sit fartøi".

      

 

 

 

 [1]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[4]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2006.

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 555.

[6]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.