| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Tyge Aslaksen f. 1732 og Gro Torstensen f. ca 1733 sin familie

 

 

 

Tyge Aslaksen, f. 1732 på Hoseid Lille i Drangedal, døpt 29.06.1732 i Drangedal,[1],[2] d. 1800 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 18.01.1800 i Bamble.[3]

Han var sønn av Aslak Rolfsen og Tore Knutsdatter på Hoseid i Drangedal.

 

Han kom fra Drangedal ifølge mannskapsrullene i 1770. Der finner jeg en Aslak Rolfsen som døpte en sønn Tyge i 1730 og en i 1732. Denne som ble døpt i 1732 levde opp og nevnes i skifte etter faren på Hoseid Lille i Drangedal 16.01.1743 som Tyge Aslaksen 13 år. Dette er nok den samme Tyge som dukket opp i Porsgrunn og giftet seg i 1761.

 

Han giftet seg i 1761.

 

Trol. 1/10-1761 ved Porsgrund.

Soldat, Tyge Aslaksen og Pigen Groe Tostensd.

Caut: Niels Grønlie og Søren Saavesen.

 

Østre Porsgrunn 1770:

27.

Tyge Aslachsen, født i Drangedahl, 1 sønn, soldat og borstabler

Tosten Tygesen, 2 aar, født i Porsgrund

 

Gravlagt som "Gift mand Tyche Aslachsen Ombosnæs død 10de Jan. 67 aar".

 

 

Gift 1761 i Porsgrund,[4] forlovet 01.10.1761,3 med Gro Torstensdatter, f. ca 1733,1 d. 1810 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 01.02.1810 i Bamble.2

 

Gro:

Trolig søster av Tyri Torstensdatter i Brevik.

 

Gravlagt som "Enken Groe Tostensdatter fra Ombosnæs død 25de Jan. 76 aar".

 

 

 

I.    Torsten Tygesen, f. 1762 i Porsgrund,[5] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.05.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Tyge Aslacsens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Tosten Tyggesen 3 aar".

 

 

 

II.   Ingeborg Tygesdatter, f. 1764 i Østre Porsgrunn, døpt 14.11.1764 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Døbt Tyge Aslagsen og Gro Tostensdatters barn Ingeborg.

       Test: Lars Olsen Valler, Christen Hansen, Torbiørn Taralsen, pige Tyri Tostensdatter, Torber Tostensdatter.

      

       Bosatt på Omborgsnes i Bamble.

 

      

       Gift 24.07.1784 i Bamble,2 med Aslach Danielsen, f. omkring 1760.[8]

 

 

      

III. Torsten Tygesen, f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 09.11.1766 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Døbt ved vestre side Tyche Aslachsen og Graae Tostensdatters barn Tosten.

       Test: Svend Jansen, Halvor Asbiørnsen, Lars Lorentsen, Lars Olsens kone Kari Olsdatter, Maren Tostensdatter.

      

       Bosatt på Brekkeeie i Bamble.

 

      

       Gift 02.05.1792 i Bamble,2 med Inger Anundsdatter, f. ca 1753.2

 

 

      

IV. Aslach Tygesen, f. 1768 i Østre Porsgrunn,[10] døpt 10.12.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[11] konfirmert 03.04.1785 i Brevik kirke.[12]

      

       Døbt Tyge Aslagsen og Gro Tostensdatters barn Aslach.

       Test: Jørgen Gotfridsens kone Torber Tostensdatter, pigen Ane Larsdatter, Lars Olsen Valler, Ole Andersen Vigværing, Søren Knudsen.

      

       Trolig konfirmert i Breviuk som "Aslac Tygeson 16 aar".

 

      

 

V.   Peder Tygesen, f. 1771 i Brevik, døpt 19.03.1771 i Brevik kirke,[13] d. 1775 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 05.04.1775 i Bamble.2

      

       Tyge Isachson og Groe Torstensdatter - Peder, Hjemmedøp af Christen Clodebergs kone Tyri Tostensd.

       Faddere: Anders Hansons kone Maren Tostensd, Anna Tostensd, Ewen Strømtangen, Christen Clodeberg

      

       Gravlagt som "Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jensdatters barn Peder 4 aar".

 

 

 

VI. Jørgen Tygesen, f. 1773 på Omborsnes i Bamble, døpt 20.06.1773 i Bamble.2

      

       Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jonsdatters barn kaldet Jørgen.

       Faddere: Tellef Thorsens kone Mari Davidsdatter, Anne Torstensdatter, Kittil Olsen, Mads Larsen, Jens Sørensen alle i Ombosness.

 

      

       Gift 15.02.1797 i Bamble,2 med Inger Margrethe Nicolaisdatter, f. 1775 på Stathelle i Bamble (datter av Nicolai Hansen og Johanne Pedersdatter), døpt 18.06.1775 i Bamble.2

      

       Inger:

       Nicolai Hansen i Stathellet og Johanne Pedersdatters barn Inger Magrethe.

       Faddere: Jon Jacobsen Krabberøds kone Kirsti Gundersdatter, Kari Jørgensdatter Giømble, Peder Sørensen Swinland, Knud Laersen i Stathellet, Niels Giertsen Kiellestad.

 

 

      

VII. Peder Tygesen, f. 1775 på Omborsnes i Bamble, døpt 24.12.1775 i Bamble.2

      

       Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jonsdatters barn Peder.

       Faddere: Sergeant Ole Gunuldsens kone Berthe Amundsdatter, Anne Gregersdatter Høen, Tellef Thorsen, Ole Anundsen, Knud Pedersen alle i Ombosness.

 

 

 

 

 [1]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 167.

[2]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 1 (1697-1767), skannet av digitalarkivet, side 57.

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 18-19.

[10]  Alder ved konfirmasjonen.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.