| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Peter Schvarch f. ca 1746 og Annichen Christine Sørensdatter Aalborg f. 1746

 

 

 

 

Peter Schvarch, f. ca 1746,[1] d. 1814 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 18.01.1814 på Vestre Porsgrunn kirkegård.[2]

 

Han giftet seg i Porsgrunn i 1782.

 

Cop. 15/2-1782 hiemme i Huuset

Musicant, Monsr. Peter Scharch med Jomfr./Mademoiselle Anichen Christine Aalborg

Cav: H. Møller d.e. (sign), Jens Nielsen(sign).

 

Bosatt, med sin datter, hos Nils Lund i Østre Porsgrunn i 1801 " Petter Schwark, Logerende, 55 aar, Enkemand efter 1ste ægteskab, Organist og musikant, Eleonora Hans datter, 14 aar".          

F.C. Knudsen:

Winthergaden 8, L.matr.no. 53. Rektorboligen

I 1780 solgte huset til Organist Peter Schwarck. Huset takseres i det aar for 75 Rdl. Det er muligt, at Schwarck har bygget det nuværende hus.

I 1794 maa Schwarck sælge huset, som paa auktionen kjøbes af Nic. Benj. Aall og Severin Løvenskiold, og disse sælger det igjen

 

Schwarck blev organist her i 1782, med løn 80 Rdl., men fik i 1810 sin løn forbedret ved frivillige bidrag. I 1794 blev dette hus solgt ved auktion til Nic. Benj. Aall og Severin v. Løvenskiold, og Schwarck kjøbte L.m.no. 6 paa Molhaugen. Dette sidste hus blev i 1807 takseret for 700 Rdl., og svigersønnen, kaptein Willumsen, overtog det efter Schwarcks død.

 

 

Gravlagt som "Organist Peter Schwarck 68 aar".

 

 

Gift 15.02.1782 i Porsgrunn,2 med Annichen Christine Sørensdatter Aalborg, f. 1746 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Søren Jensen Aalborg og Margrethe Masmann), døpt 10.10.1746 i Solum,2 d. 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.01.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

 

Annichen:

Søfren Aalborgs og Margrethe Matsmands barn Annichen Chr...

Faddere: Ole Pettersøn, Gregers Jensøn, Mons: Frisenberg, Anne Schlotth, Inger Buer.

 

Konfirmert 5. februar 1764 i Solum.

 

 

Gravlagt som "organist Petter Schwarchs kone Aneken Christine Aalborg 47 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 141a

Skifte 23. april 1794 i Porsgrund

Annichen Christine fød Ålborg, død - Enkemann Peter Schcarch

Barn:

1. Severine Magrethe 10 aar

2. Elonora Dorthea 7 aar.

 

 

 

I.    Severina Margaretha Schvarch, f. 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 14.09.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[4] konfirmert 07.10.1798 i Vestre Porsgrunn kirke,[5] d. 1873.[6]

      

       Døbt Musicant Peter Schwarcks og Anichen Aalbergs barn Severina Margaretha.

       Test: Kammerherrinde Benedicta Henrica Løvenskiold, Jomf. Ane Dorthe Rasch, Justiceraad og Tolder Rasch, Nicolai Benjamin Aall, Jacob Aall, Jørgen Wright.

      

       Konfirmert som "fra ØP 3. Severine Margrethe Schwark 14½ aar".

      

       Bosatt hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Severine Margreth Schwartz, Tienestefolk, 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1806.     

 

       Cop. 18/5-1806. Ø. Porsgr. Efter Kongl. Bev. Cop hiemme i Huuset.

       Skibscapit. Peter Jacob Damm og Jomfr. Severine Margrethe Schwarck.

       Forl: Peter Schwarck, C. Hansen.

 

 

       Gift 18.05.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[7] med Peter Jacob Damm, f. ca 1772,[8] d. 1839.6

 

       Peter:

       Bosatt hos Nils Lund i Østre Porsgrunn i 1801 "Petter Damm, Logerende, 29 aar, Ugivt, Borger og skipper".

      

       Borgerskap i Skien:

       Petter Jacob Dam(m). B. som skipper 15/7 1799. Damm som «holdt duk og disk» i Porsgrunn, fikk etter å ha forlatt sjøen for flere år siden,

       B. som kjøpmann 10/2 1813. Oppsagt av hans enke, Severine D. 18/12 1839.

      

       F.C. Knudsen:

       Han var skibsfører og kjøbmand.

       Storgaden 110, L.matr.no. 34. Bendixens gaard - Aktiebageriet

       I 1804 sælger Jørgensen den til Peder J. Damm.

       I 1828 kjøber Hans Paus fra Stavern den for 800 Spdl.

      

       Effer at have solgt denne gaard i 1828 kjøbte han L.matr.no. 176, nu Folkets Hus, som han solgte i 1832. I 1828 kjøbte han ogsaa «Riisegaarden», L.matr.no. 19 og boede der til sin død. I 1840 kjøbte enken L.matr.no. 153, nu gartner Christiansens hus.

      

       Storgaden no. 150 og 152, L.matr.no. 166. Helgesens søbod

       I 1828 sælger madame Charlotte sal. Rasch til P. J. Damm for 2800 Spd.

       I 1840 sælger enkemadame Damm til Guttorm Riise for 1800 Spd.

 

 

      

II.   Eleonora Dorothea Schwarch, f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 18.10.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 11.04.1802 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Døbt Musicant Petter Schvarch og Anichen Aalborgs barn Eleonora Dorthea.

       Test: doctor Møllers frue Eleonora Hedevig Rasch, frøken Charlotte Løvenskiold. jomf. Benedicta Henrica Aall, kammerjunker Jacob v. Løvenskiold, Henrich Bruun, Søren Rasch, Frantz Bergreen.

      

       Konfirmert som "Elenora Dorthea Schwarck 14 ½".

 

       Hun giftet seg i 1809.

 

       Cop. 14/9-1809. Ø. Porsgr. Efter Kgl. Bev. af 8de Sept. Cop hiemme i Huuset.

       Styrmand Willum Willumsen junior med Jomfr. Eleonore Dorthea Schwarck.

       Forl: Organist P. Schwarck, Hans Petersen.

 

       Bosatt i Vestre Porsgrunn.

 

       Se Solumslekt.org

 

      

       Gift 14.09.1809 i Østre Porsgrunn kirke,7 med Villum Villumsen, f. 1787 i Vestre Porsgrunn (sønn av Villum Villumsen og Karen Kirstine Olsdatter), døpt 24.08.1787 i Vestre Porsgrunn kirke.2

      

       Villum:

       døbt Styrmand Villum Villumsen og Karen Kirstine Olsdatters barn Villum.

       Test: Jacob Eltveds kone Ane Mortensdatter, pigen Ane Carine Olsdatter, Gunder Madsen, Halvor Mortensen, Lars Sørensen.

            

       Borgerbrev 9. februar 1814 i Skien

       Willum Willumsen av Porsgrunn. Avla navigasjonseksamen i oktober 1806, men hadde mistet eksamensbeviset.

       Borgerbrev som skipper 09.02.1814.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Solumslekt, Solumslekt.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 265.

[6]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[7]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Alder ved konfirmasjonen.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.