| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

Hans Nilsen Møller f. 1736 og Hedvig Elenore Rasch f. 1736 sin familie

 

 

Hans Nilsen Møller, f. 20.11.1736 på Elbo i Vejle i Danmark,[1] d. 19.02.1796 på Åkre i Gjerpen,1 gravlagt 26.02.1796 i Gjerpen.1

Han var sønn av Nils Hansen Møller og Marie Eriksen.

 

Landfysikus på Aakre. Han kom fra Danmark.

 

Han giftet seg i 1772.

 

Trol. i Eid. 28/5-1772. Vielse: I Huuset. (Samme dag).

Doctor Medicinæ Hans Møller og Jomfrue Eleonora Hedevig Rask.

Caut.: CancellieRaad Carl Deichman og Laugmand Jonas Greger.

Kongebr. og Copul. Sæddel.

 

Se ”Familien Møller paa Aakre” av J. L. Qvisling.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

Gravlagt som "Doctor Medicinæ Hans Møller i hans Alders 63 aar".

 

 

Gift 28.05.1772 på Åkre i Gjerpen,[2],[3],1 med Hedvig Elenore Rasch, f. 1736,2 (datter av Jacob Michelsen Rasch og Anne Deichmann), konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[4] d. 07.07.1817 i Østre Porsgrunn.1

 

Hedvig:

Hun konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Ellenora Hedevig Rask Porsgrund".

 

Bosatt hos sin datter og svigersønn Nils Aal i 1801 " Eleonora Hedevig Møller, Svigermoder, 65 aar, Enke efter 1ste ægteskab, fød Rasch".

 

 

Gravlagt som "Eleonore Hedevig Møller fød Rasch, 82 aar. Forhen gift med Dr. Med. og Landsfysicus i Bratsberg Amt, hr. Hans Møller".

 

 

 

I.    Carl Deichman Møller, f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 07.07.1772 i Østre Porsgrunn kirke.[5]

      

       Døbt Doct. Hans Møllers og Eleonora Hedevig Raschs barn Carl Deichmand.

       Test: Cancellieraad Carl Deichmand, Capitain Bartolomeus Rasch, Ditlev Rasch, frue Cancellieraad Løvenschiold Edel Margrethe Rasch, Madselle Constance Aall.

 

       Han giftet seg I 1813.

      

       Cop. 4/11-1813. V. P. Efter Kgl. Bev. af Nov. 4d. Cop hiemme i Huset.

       Hr. Carl Møller og Jomfr. Birgitha Hellets Wright.

       Cav: Wessel, Jørgen Aall.

      

       Borgerbrev i Skien:

       Carl Møller. Hadde vært på kontoret hos rådmann, ridder Niels Aall.

       B. som kjøpmann 20/11 1812. Slettet etter oppsigelse 21/9 1833.

 

      

       Gift 04.11.1813 i Vestre Porsgrunn kirke,[6] med Birgitte Helletz Wright, f. 1788 i Vestre Porsgrunn (datter av Jørgen Larsen Wright og Elisabeth Sophia Rasmusdatter Helletz), døpt 11.04.1788 i Vestre Porsgrunn kirke,[7] d. 1834.7

 

      

 

II.   Marianne Møller, f. 1774 i Gjerpen,[8] døpt 13.04.1774 i Gjerpen,1 d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.06.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Doctor Møllers pb. Mariane

       Faddere: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, hr. Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Nils Aal.

      

      

       Gift 07.01.1794 i Gjerpen,[10] med Nils Nicolaisen Aal, f. 1769 i Østre Porsgrunn (sønn av Nicolai Benjamin Nilsen Aal og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft), døpt 08.12.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[11] konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[12] d. 1854 på Ulefoss.[13]

      

       Se under hans far

 

      

      

III. Jacob Nicolai Møller, født 1777 i Gjerpen, døpt 13.02.1777 i Gjerpen,1 død 30.11.1862 i Leuven i Belgia.[14]

      

       Doctor Mullers db. Nicolai Jacob

       Faddere: Frue kamerherinde Adeler, hr. Herman Løvenskiolds frue, Anne Dorthe Rasch, hr kamerherre Adeler, hr. Obriste Lieutenant Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Jacob Aal.

      

       Jacob kom til København bare 14 år gammel i 1791 der han studerte. Han tok juridisk embetseksamen i 1795 og etter det fikk han stipend for å studere mineralogi og genologi. Han reiste til Berlin med Jacob Aal som var hans bardomsvenn og studiekamerat. Jacob Møller ble værende i Tyskland og studerte bergverk og geologi. Han studerte også filosofi. Jacob ble katolikk som sin kone. Jacob Møller levde et omflakkende liv i Tyskland og Østerike. Der traff også Niels Henrik Abel. Abel var på sin store europareise og Jacob Møller sin nevø, Nicolai Benjamin Møller f. 1802 sønn av Hans Eleonardus Møller d.e., var reisefølge. De besøkte da hans Nils Bejamin sin onkel i Østerike. Jacob flyttet til Belgia der han ble professor ved Universitetet i Leuven.

      

 

       Gift ca 1804,[15] med Charlotte Alberti.

      

       Charlotte:

       Hun var prestedatter.

      

 

 

IV. Bartholomeus Ulrich Møller, f. 1778 i Gjerpen, døpt 09.07.1778 i Gjerpen.1

      

       Doctor Møllers db. Bartholomæus Ulrich

       Faddere: Tolder Rasches kjæreste, frøken Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold, jomfrue Constance Rasch, hofjunker Løvenskiold, Nicolaj Aal, Bent Monsen Bentsen.

 

 

 

V.   Hans Eleonardus Møller, f. 1780 på Elingård i Onsøy i Østfold, døpt 29.08.1780 i Østfold,1 d. 1860 på Ekeli i Gjerpen.

      

       Hans Leonard. Forældre Hr. Doctor Møller til Ellinggaard og Frue Eleonora Hedvig Rasch

       Faddere: Frue Giertrud Hr. General Adjutant Hvitfelds, Jomfru Margaretha Elisabeth Stabel, Hr. major Niels Wærenskjold til Kiølberg gaard, Hr. Regimentsqvartermester Poschdan, Studiosus Jørgen Møller.

      

       Bosatt hos moren i 1801 " Hans Møller, Hendes søn, 21 aar, Ugivt, Contoir skriver".

 

       Han giftet seg i 1801.

 

       Porsgrunn Cop. 29/12-1801 Efter Kgl. bev hiemme i Huuset.

       Hr. Hans Møller og Jomfr. Inger Aall.

       Forl: Jacob Aall, Niels Aall.

 

       Borgerbrev 26. oktober 1803 i Skien:

       Hans Møller av Porsgrunn. Hadde i en rekke år vært ansatt hos avd. kjøpmann Nicolai Benj. Aall, senere i flere år forestått kjøpmann Niels Aalls handel og kontor. Borgerbrev som kjøpmann en gros og detail 26.10.1803. Slettet etter oppsigelse 15.12.1831.

      

       F.C. Knudsen:

       Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden

       I 1810 overtager Hans El. Møller eiendommen.

      

       Han var søn af landfysikus Hans Møller, og hustruen var datter af Nicolai Benjamin Aall. Efter at have kjøbt gaarden i 1810, paabyggede han hovedbygningen én etage.

       Sammen med svogeren, Niels Aall, dannede han et handelsselskab, Aall & Møller, hvori Aall indskjød kontanter og varer for 100,000 Rdl. Forretningen bragte tab. Møller drev selv skibsrederi og trælasthandel. Han byggede Ekeli, hvor han boede, og ombyggede Aakre.

 

      

       Gift 29.12.1801 i Porsgrunn,6 med Inger Nicolaisdatter Aal, f. 1774 i Østre Porsgrunn (datter av Nicolai Benjamin Nilsen Aal og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft), døpt 02.12.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 04.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1856.13

      

       Inger:

       Døbt Sr. Nicolai Benjamin Aall og Ambor Jørgensdatters barn Inger.

       Test: Madselle Ane Clarine Jørgensdatter, Madselle Ane Dorthea Rasch, Kammerjunker Søren v. Løvenschiold, Sorenskriver Lucas Nors, Sr. Jochum Jørgensen, Jørgen Christie junior, og mig Jeremias Hagerup.

      

       Konfirmert som "8. Inger Aall 15 aar".

      

       Bosatt hos moren i 1801.

      

      

       Barn:

 

       A.   Hans Eleonardus Hansen Møller, f. 1804.13

 

 

       B.   Simon Hansen Møller, f. ca 1807,8 d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.09.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

            

             Gravlagt som "Hans Møllers søn Simon 3¼ aar".

 

 

       C.   Simonine Hansdatter Møller, f. 23.08.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 22.09.1810 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

            

             Bekræftet hr. Hans Møller og mad. Inger Aalls hjemmedøbte barn Siminine født 23de Aug.

             Faddere Jørgen Aalls kone mad. Birgitha Gurine født Weier, Nicolai Benjamin Aalls kone A. C. født Iversen, jomfru Birgitha Wright, dhrr. doct. Medium(!?) Sørensen, Hans Møller, raadmand Niels Aall, Jes Gasmann, Carl Møller.

            

 

             Gift 1838,[20] med Nils Egidius Jensen, f. 1810 (sønn av Jens Severin Gasmann og Bodil Jørgine Zachariasen), d. 1865.

            

             Nils:

             Han var kjøpmann bosatt i Oslo.

 

            

       D.   Marianne Hansdatter Møller, f. 20.03.1812 i Østre Porsgrunn, døpt 09.05.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

            

             Bekræftet hr. Hans Møller og mad. Inger Møllers hjemmedøbte barn Mariane født 26d Marts.

             Faddere: Hr. Søren Raschs kone mad. Rasch født Løvenskjold, frøken Frideriche Løvenskjold, jomfru Dideriche Petronelle Cappelen, dhrr. raadmand Niels Aall, Jørgen Aall, Hans Møller, Carl Møller, Christian Paus, Realf v. Cappelen.

 

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Solumslekt, Solumslekt.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[10]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[13]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[14]  Wikipedia.

[15]  Arild Stubhaug, Et Foranskutt lyn - Niels Henrik Abel og hans tid, side 349.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 290-291.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 149.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 224-225.