| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Bendik Andreasen f. 1746 og Berthe Frandsdatter f. 1755 sin familie

 

 

 

Bendik Andreasen, f. 1746 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.06.1746 i Gjerpen,[1] d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 12.08.1799 i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Andreas Hansen Duus og Anne Bendiksdatter på Osebakken.

 

Andreas Hansens drengebarn fra Osebachen Bendix

Faddere: Anders Kiølnes kone, Dorthe Andersdatter, Anders Kiølnes, Anders Olsen.

 

Han giftet seg i 1777.

 

Østre Porsgrunn 28.09.1777:

Cop. hiæmme i huuset matros Bendix Andreasen med pigen Birthe Fransdatter.

 

Cop. 7/10-1777 hiemme i Huuset efter Kongl. bev. af 13. Sept. 1777.

Matros, Bendix Andersen med p. Birthe Fransd.

Cav: Sannes, Andreas Hansen.

 

Denne familien døpte barn i Østre Porsgrunn før de blir bosatt på Osebakken (u/Østre Borge) i Storgaden 167b på Gjerpen siden.

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 61)

 

 

28/4/1800      BENDIX ANDREASSEN                     Skifte 865

Osebakken      Arvinger:                             Pro.k. 12, s. 458b

               Enka Berthe Bertelsdatter og barna:

               1. Frantz Bendixsen             18 år.

               2. Karen Bendixdtr.             22 "

               3. Anne Ulrikka Bendixdtr.      20 "

               4. Mette Marie Bendixdtr.       16 "

               5. Ingeborg Gurine Bendixdtr.   13 "

               6. Andrea Bendixdtr.            10 "

               7. Anne Elisabeth Bendixdtr.     7 "

               8. Benedicta Welemine Bendixdtr. 4 "

               9. Susanna Marie Bendixdtr.      2 "

               Laugverge for enka ble hr. Jacob Aalborg i Porsgrunn.

               Formynder for alle barna ble kammerherre Løvenskiold.

Brt: 316 - 0 - 20

Net:  13 - 2 - 18  

                     "Disse ca. 13 - 14 rdl. ble innsat hos enka, men

               tilhøre avdødes søster Anne Magrethe som fyllestgjøring

               for noe av hennes innestående arv i boet."

Jordegods: Stervbohuset samt en engløkke u/Ø.Borge, vurdert for 300 rdl.

 

 

Gift 28.09.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Berthe Frandsdatter, f. 1755 i Porsgrund,[4] (datter av Frads Simensen og Ingeborg Andersdatter), døpt 31.08.1755 i Eidanger kirke,4 d. 07.09.1828 på Osebakken i Gjerpen.1

 

Berthe:

Ingeborg Andersdatters uægte og hiemmedøbte barn navnl. Berthe - barnefader Frands Simensen

Faddere: baaren af Solve Tangens kone, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Kiøstol Simensen, Lars Olsen.

 

Gravlagt som "Berthe Frantsdatter, Osebakken, 77 aar, Bendix Andreasens Enke".

 

 

 

I.    Karen Bendiksdatter Storm, f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 23.10.1777 i Østre Porsgrunn kirke,3 d. 1853.1

      

       Døbt Bendix Andreasen og Birthe Fransdatters barn Karen Storm.

       Test: Frue Benedicta Henricha Løvenskiold, Frøken Charlotte Løvenskiold, Cancellieraad Deichmand, Lieutenant Scrøder, Tolder Rasch.

 

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1804.

      

       Gjerpen 11.05.1804:

       Erich Arnessøn og Karen Bendixdatter Storm fra Fossum Verk

       efter Copulations Bevilling. Caut: KammerHr. og Amtmand Løvenskjold.

 

      

       Gift 11.05.1804 i Gjerpen,2 med Erich Arnesen, f. 1779 på Hytten u/Fossum jernverk i Gjerpen,[5] (sønn av Arne Erichsen og Kirsten Olsdatter), døpt 01.04.1779 i Gjerpen.[6]

      

       Erich:

       Arne Erichsens drengebarn Erich fra Hytten.

       Test: Anders Aarhuuses kone, Dorthe Maria Jansdatter, Christen Lund, Ole Nielsen, Søren Christian Condrop.

      

       Under folketelling i 1801 på Bolviks jernverk i Solum var den 22 år gamle Erich Arnesen ført som losjerende skriverkarl hos Christian Ancher Collet.

 

      

II.   Anne Ulricha Bendiksdatter, f. 1779 i Østre Porsgrunn,5,[7] døpt 19.03.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 1803 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.01.1803 i Gjerpen.[9]

      

       Døbt Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Ane Friderich? (tilklusset).

       Test: Justiceraad Raschs frue Adelheide, Jomf. Ane Dorthea Rasch, Kammerjunker Søren v. Løvenskiold, Taxandeur Alexander Borch, Mons. Winholdt.

      

       Bosatt hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Anne Ulrica Bendixdtr., Tienestefolk, 21 aar".

 

       Hun giftet seg i 1802.

 

       Porsgrunn Cop. 13/10-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

       Uk. Ole Olsen Bratterud og p. Anne Ulrica Bendixd.

       Forl: Lauge Knudsen, Lars Glose.

 

 

       Gravlagt som "Ole Bratteruds kone Anne Ulrica Bendixdatter fra Aasebakken sagt at være 25 aar og deres dødfødte drengebarn".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 589a

       Skifte 16. februar 1803 paa Osebachen i Østre Porsgrund

       Anne Uldriche Bendiksdatter, død - Enkemand Ole Bratterøe

       Arvinger:

       1. Moderen Berthe Frantksdatter enke af Bendix Andreasen

       2. Broderen Frantz Bendiksen 21 aar, tiener hos Uldrich von Cappellan i Schien

       3. Søsteren Karen Bendiksdatter 25 aar, tiener hos H. Kammerherre Løvenskiold paa Fossum

       4. Søsteren Mette Maria Bendiksdatter 20 aar i København

       5. Søsteren Ingeborg Bendiksdatter 14 aar og hos Kemmerherre Løvenskiold i Porsgrund

       6. Søsteren Andrea Bendiksdatter 12 i 13 aar i tieneste hos H. Søren Rasch i Porsgrund

       7. Søsteren Anne Elisa Bendiksdatter 10 aar hos frøken Gyldenpalm

       8. Søsteren Bendicte Wilhelmina Bergithe Bendiksdatter 6 aar, hiemme hos moderen

       9. Søsteren Susanna Maria Bendiksdatter 5 aar og ligesaa hiemme hos moderen

       Laugværge for Berthe Frantsdatter H. Jacob Aalborg

       Formynder Laue Knudsen Berg.

 

      

       Gift 13.10.1802 i Porsgrunn,[10] med Ole Olsen, f. omkring 1775.[11]

      

       Ole:

       Han kalles Bratterud ved vielsen?

 

       Bosatt på Rafnes i Bamble.

      

       Han giftet seg 2. gang med Inger Johanne Halvorsdatter

 

       Se under hennes foreldre.

 

      

      

III. Frants Bendiksen, f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 29.07.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[12] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.09.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.12

      

       Døbt Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Frantz.

       Test: Ane Malene Olsdatter, Anne Birthe Matthiasdatter, Bærulf Tangen, Jacob Thomesen, Svend Engelbrichsen.

      

       Gravlagt som "Bendix Andreasens barn Frantz 8 uger".

 

 

 

IV. Frants Bendiksen, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 17.11.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 16.03.1847 på Osebakken i Gjerpen.1

      

       Døbt i vestre kirke Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Frantz.

       Test: Ane Malene Olsdatter, Karen Løcke, Bæruf Tangen, Jacob Thomesen, Svend Ingebrichsen, Solve Bærufsen.

      

       Bosatt hos Christen Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 "Frantz Bendixen, Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

       Han var 1. gang gift med Benedicte Paus som var datter av presten i Kviteseid, Hans Paus, ifølge Eidanger bygdebok bind 3 side 122. De skulle ha fått en datter i Larvik i 1803. Noe som taler imot dette var at han stod som ungkar da han giftet seg i Skien i 1804.

 

       Skien Trol. 11/12-1804. Cop. Samme Dato:

       Uk. Frants Bendixen og Jfr. Anne Clausen.

       Cav.: John Johannessøn, A. J. Zimmermann.

      

       Borgerbrev 31. januar 1805 i Skien:

       Frantz Bendixen av Ø. Porsgrunn. Hadde vært anvendt ved kjøpmann Uldrich Friderich v. Cappelens kontor og handelsforretninger. Borgerbrev som høker 31.01.1805. Utvidet til borgerbrev som kjøpmann i detalj 23.11.1816. Utvidet til også å omfatte næringsdrift som spisevert og traktør 25.11.1840.

      

       Han kjøpte en del av Myrene Bnr. 16 under Bjørtvedt og er bosatt der. Han overtok senere Storgaten 167 i Porsgrund. Han var blant annet handelsmann og skipsreder.

 

      

       Gift 11.12.1804 i Skien,[14] med Anne Clausdatter, f. 1783 i Skien (datter av Claus Tollefsen og Birthe Nilsdatter), døpt 21.05.1783 i Skien,1  

       d. 10.09.1836 på Osebakken i Gjerpen.1

 

 

      

V.   Mette Marie Bendixdatter, f. 1784 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 16.12.1784 i Gjerpen,1 konfirmert 12.04.1800 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Bendix Andreasens pb. Mette Maria fra Osebachen

       Faddere: Anne Malene Olsdtr., Inger Sommer, Jacob Thommesen, Knud Svendsen, Lars Hansen, Svend Knudsen.

      

       Konfirmert som "Mette Maria Bendixsdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Mette Bendixdtr., Hendes pige, 16 aar, Ugivt".

      

       Sendere bosatt i Ligaden 22 på Osebakken (u/Østre Borge) i Gjerpen.

 

      

       Gift 1813,1 med Ole Olsen, f. omkring 1780.

 

 

      

VI. Andreas Bendiksen, f. 1786 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.10.1786 i Gjerpen,1 d. 1786 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 31.12.1786 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreasens db. Andreas fra Osebachen

       Faddere: Hans Berulfsens kone, Anne Svendsdatter, Svend Engelsen, Knud Svendsen, Peder Tolfsen.

      

       Gravlagt som "Bendix Andreasens s. Andreas 12 uger".

 

 

 

VII. Ingeborg Gurine Bendiksdatter, født 1787 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 23.11.1787 i Gjerpen,1 konfirmert 08.04.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[16] død 29.11.1824 på Herre i Bamble, gravlagt 06.12.1824 i Bamble.2

      

       Bendix Andreasens pb. Ingebor Gurine fra Osebachen

       Faddere: Malene Olsdtr., Helvig Halvorsdtr., Knud Svendsen, Peder Tollefsen, Svend Engebretsen, Gunder Olsen.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Gurine Bendixdatter 16 ½".

      

       Gjerpen 20.10.1823

       Ungkarl Jens Tollefsen Ravnæs 26 aar, og pige Ingeborg Gurine Bendixdatter Mela 36 aar.

       Forlovere: Skolelærer? S. Johnsen, Snedker A. Bentsen af Skien.

      

       Bosatt en tid i Storgaden 206 i Porsgrunn.

      

       Gravlagt som "Ingeborg Gurine Tollefsen født Bendixen, gift med Fuldmægtig ved Herre Hammerværk Jens Tollefsen, 39 aar".

 

      

       Gift 20.10.1823 i Gjerpen,2 med Jens Tollefsen, født 1797 på Vold i Solum (sønn av Tollef Jensen og Ragnhild Svendsdatter), døpt 26.02.1797 i Solum.2

      

       Jens:

       Et Drengebarn kaldet Jens, foreldre Tollef Jensen Vold og Ragnille Svensdatter.

       Faddere: Ingeborg Jørgensdatter, Dorthe Erichsdatter, Ole Svendsen, Niels Christensen, Ole Ingebrichtsen, Axel Jensen.

      

 

 

VIII. Andrea Bendiksdatter, født ca 1790.5,7

 

        Bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Andrea Bendixdtr., Opfostrings barn, 11aar".          

 

      

        Gift 1859,1 med Gartner Peder Paus, f. omkring 1785.

 

 

      

IX. Anne Elisabeth Bendiksdatter, f. 1792 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 23.12.1792 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreæsøns pb. Anne Elisabeth-Møller fra Aasebakken

       Faddere: Mariken Amundsdtr., Lovise Ludvigsdtr., Brynild Borge, Peder Tolfssøn, Svend Engelbertssøn.

 

      

       (1) Gift 1832 på Kongsberg,1 med Helge Reiersen, f. 1806 i Holla.1

 

      

       (2) Gift 1841,1 med Hans Jensen, f. 1792.1

 

 

      

X.   Benedicta Vilhelmine Bendiksdatter, f. 1796 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 25.09.1796 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreæssøns pb. Benedicte Wilhelmine Birgitte

       Faddere: Thore Christensdtr., Ulrica Bendixdtr., Engelbert Olessøn, Ole Borge, Jacob Jonssøn.

      

       Han var skomaker fra Rafnes

      

       Familien bodde på Vestsiden i Porsgrunn hvor Tollef var skomaker i 1848.

 

      

       Gift 15.10.1833 i Gjerpen,1 med Tollef Pedersen, f. 1807.

      

      

 

XI. Susanna Marie Bendiksdatter, f. 1798 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 16.09.1798 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreæsøns pb. Susanne Marie f. Aasebakken

       Faddere: Gunnil Marie Olesdtr., Karen Bendixdtr., Jacob Jonssøn, Erik Arnessøn, Frans Bendixsøn.

      

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Solumslekt, Solumslekt.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Skifte etter faren.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 80-81.

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[14]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.