| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Rasmus Christophersen f. ca 1698

 

 

 

Rasmus Christophersen, f. ca 1698,[1] d. 1742 i Eidanger,[2] gravlagt 28.02.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Han gravlegges i Porsgrunn i 1742 som " Rasmus Christophersøn Jyde 44 aar".

 

Tidligere samme år gravlegges hans svigermor som "begravet i Eidangers kirkes fattigiord Rasmus Jydes Værmoder Kirsten Hansdatter fra Porsgrund 90 aar".

 

 

Han giftet seg med Rasmus Christophersens kone, f. omkring 1690, (datter av Kirsten Hansdatter).

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.