| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Karen Nilsdatter f. omkring 1705 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Rasmus Christensen f. omkring 1690 og 2. gang med Halvor Henrichsen f. omkring 1700)

 

 

 

Karen Nilsdatter, f. omkring 1705,[1] d. ca 1765 i Porsgrund.[2]

 

Hun giftet seg i Eidanger i 1731.

 

Trol. 30/3-1731 i Eid. Copul. 28/4-1731.

Tolder Hans Kofoedtz Kudsk (Madamme Kofoedtz Kudsk), Rasmus Christenssøn med Karen Nielsd.

Caut: Niels Christenssøn Juuel og Hans Olssøn Gundeklef.

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

 

Det var skifte etter henne i 1765.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 580a

21.10.1765 - Porsgrund

Kari Nielsdatter, død - g.1.m. Rasmus Christensen, død

                         g.2.m. Halvor Hendrichsen

Barn:

1. Christen Rasmussen, 34 aar.

Ingen barn i 2. ekteskap.

Brutto: 38-2-15

Dessuten stervboegaarden, takst 36 rdr.

Boets udgift 33 rdr.?

 

 

(1) Gift 28.04.1731 i Eidanger kirke,[3] med Rasmus Christensen, f. omkring 1690,1 (sønn av Christen Juul).

 

Rasmus:

Han var kusk hos enken etter Tolleren Hans Koefoed, Anna Susanne Brandenburg, da han giftet seg i 1731. (Hans Koefoed døde et par måneder før Rasmus giftet seg)

 

Han hadde to brødre som var gift og bosatt i Porsgrunn, Nils Christensen Juul og Jens Christensen Juul. De trolig nok også en søster, Maria Christensdatter Tangen, som en finner blant fadderne. De skal være Danske og komme fra Jylland.

 

 

(2) Hun giftet seg med Halvor Henrichsen, f. omkring 1700.1

 

 

 

I.    Christen Rasmusen, (sønn av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1731 i Eidanger,[4] døpt 02.09.1731 i Eidanger kirke.4

      

       Rasmus Christensens og Karj Nielsdatters første ægte barn ved nafn Christen

       Faddere: baaren af Medemeselle Marthe Maria Annundsdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juull, Jens Laersen.

      

       Han ble nok far til et uekte barn med Anne Margrete Ditlevsdatter i Eidanger i 1752.

 

      

       Forhold til Anne Margrethe Ditlevsdatter, f. ca 1731,[5] (datter av Ditlev Gjertsen), d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.01.1809 på Østre Porsgrunn kirke.[6]

      

       Anne:

       Nevnt i enke etter sin tante Karen Gjertsdatters mann i Skien i 1773 som "Anne Magrethe Ditlevsdtr., datter av Ditlew Giertsen Fander. Enke etter Anders Jørgensen".

      

       Hun var bosatt i Porsgrunn i 1752 da hun fikk et uekte barn der dette året.

      

       (Publice absoluti. 11. april 1753 i Eidanger kirke, side 352: Anne Margrethe Ditlevsdatter fra Porsgrund for lejermaal med Christen Rasmusen enroulleret matros.)

      

       Hun giftet seg siden med Anders Jørgensen Østre Porsgrunn.

 

 

      

      

II.   Kirsten Rasmusdatter, (datter av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1734 i Eidanger,[7] døpt 10.10.1734 i Eidanger kirke.7

      

       Rasmus Christensen og Karen Nielsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Maria Christensdatter Tangen, Ellen Pedersdatter, mandfaddere: Lars Jensen, Lars Simonsen.

      

 

 

III. Inger Rasmusdatter, (datter av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1737 i Eidanger,[8] døpt 20.10.1737 i Eidanger kirke,8 d. 1741 i Eidanger,[9] gravlagt 18.06.1741 i Eidanger kirkegård.9

      

       Rasmus Christensen og Karen Nielsdatters datter Inger                                                

       Faddere: baaren af Hans Nielsens kone Anne Margrete Uldrichsdatter, Marte Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Lars Jensen, Even Olsen paa Toldboden.

      

       Gravlagt som "Rasmus Christensøns liden datter ved nafn Inger 4 aar".

 

 

 

IV. Nils Rasmusen, (sønn av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1741 i Eidanger,[10] døpt 05.02.1741 i Eidanger kirke,10 d. 1748 i Eidanger,9 gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.9

      

       Rasmus Christensen og Karen Nielsdatters søn Niels    

       Faddere: baaren af Marte Anundsdatter Hvalen, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Jens Nielsen Juul, Thomas Christensen Strømtangen.

      

       Han gravlegges som "H. Rasmus Jydes søn Niels fra Porsgrund 8 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 18.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 66.