| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Johan Michal (Andreassen) Røsler f. omkring 1705 og Maria Andreasdatter f. omkring 1705 sin familie

 

 

 

Johan Michal Røsler, f. omkring 1705.[1]

 

Jeg tror han er identisk med den Johan Andreasen som døpte et barn i Eidanger i 1722. Dermed heter nok hans far Andreas.

 

Han ble nevnt som "Gartner Johan Michael Røsler" da han var fadder i 1734.

 

 

Han giftet seg med Maria Andreasdatter, f. omkring 1705.1

 

 

 

I.    Christian Berg Johansen, f. 1732 i Eidanger,[2] døpt 26.06.1732 i Eidanger kirke,2 d. 1732 i Eidanger,[3] gravlagt 20.09.1732 på Eidanger kirkegård.3

      

       Monsiur Gottener? (Garttener? JO) Johan Andres og Marjæ Andreasdatter ægte barn ved nafn Christian Berg.

       Faddere: baaren af frue Canelieraad, Jomfrue Berg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Hr. Canselieraad Herremand Leopoldus Baarestad, Monsiur Hans Jensen Kiærulf.

      

       Gravlegges som " Monsieur Johan Andreassen barn Christian Berg 10 uger".

 

 

II.   Johan Michal Johansen Røsler, f. 1733 i Eidanger,[4] døpt 03.09.1733 i Eidanger kirke.4

      

       Johan Michael Røsler og Maria Andreasdatter deris ægte barn tvillinger Johan Michael.

       addere: baaren af frue Cancelieraad Margrethe Deichman, Frøchen Fien, mandfaddere: Major Hans Holmboe, Hr. Capitain Peter Deichman.

 

 

III. Else Maria Johannesdatter Røsler, f. 1733 i Eidanger,4 døpt 03.09.1733 i Eidanger kirke.4

      

       2. Else Maria

       Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: Cansellieraad Carl Deichman, Mons. Halvardus Borse.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 7.