| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 Even Olsen f. 1711 og Inger Hansdatter f. 1715 sin familie

 

 

 

Even Olsen, f. 1711 på Langerød i Gjerpen, døpt 20.12.1711 i Gjerpen.[1]

Han var sønn av Ole Gundersen og Tore Christophersdatter.

 

Ole Langerus søn Even.

Test: Ole Gunnarssøn Hagen. ....borg Becheval. Ingebret Bugots qde.

 

Han giftet seg i 1740.

 

Trol. 20/7-1740 i Eid. Copul. 16/12-1740.

Even Olsøn og Inger Hansd. fra Porsgrund.

Caut: Gunder Olsøn Sølie fra Gierpen Sougn, Christen Røe. Klocker i Eidanger.

 

 

Gift 16.12.1740 i Eidanger kirke,[2] med Inger Hansdatter, f. 1715 i Nordre Grini eje i Gjerpen,[3] (datter av Hans Olsen og Gunild Olsdatter), døpt 20.03.1715 i Gjerpen.[4]

 

Inger:

U=ægte barn fra Nr. Grinj ejer: Inger.

Test: Svend Grinjhaven. Samuel Rising, Ole Langgaards qnde, Tore Bruchmejer.

 - Moderen Gunnild Olsdatter. Barnefaderen udlagt Hans Alssøn (Olsøn?) Svensk skomager hendis forrige barnefader.

 

Hun bodde i Eidanger sammen med sin mor og stefar/stesøsken i 1725.

 

De brukte hennes halvsøster, Else Gjertsdatter, som fadder til sitt første ektefødte barn.

 

Det kan ha vært Inger som gravla et uekte barn i 04.04.1734 i Østre Porsgrunn:

Inger Hansdatters uægte barn Anders Olsen 1 aar 6 uger

 

 

 

I.    Giert Evensen, f. 1741 i Eidanger,[5] døpt 26.12.1741 i Eidanger kirke.5

      

       Even Olsen og Inger Hansdatter - Giert

       Faddere: baaren af Rasmus Glads kone Ingeborg Sivertsdatter. Else Giertsdatter hos CammerRaaden, mandfaddere: Svend Olsen, Anders Ledvorsens søn Jens.

      

 

 

II.   NN Evensen, f. 1746 i Eidanger, døpt 29.09.1746 i Gjerpen.1

      

       Even Olsens barn fra Ejdanger (intet navn oppført)

       Test: Lorens Nielsens kone, Dorthe Nielsdatter, Christen Jacobsen, og Søren Rolfsen.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 72.