| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Ernst Hansen Meyer, f. omkring 1700 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Hansdatter f. ca 1703, 2. gang Maria Larsdatter f. 1719 og 3. gang med Margrethe Mogensdatter f. ca 1688)

 

 

 

 

Ernst Hansen Meyer, f. omkring 1700.

 

Han giftet seg 1. gang i 1730.

 

Trol. 11/9-1730 i Eid. paa Ossebachen.

Hr. Cancelieraads Leopoldus dend yngre tiener ved vold, Ernst Hanssøn Mejer med Hr. Cancelieraads Amme, Maren Hansd.

Caut: Jens Rydt og Hans Sifvertssøn og Sergiant Sifver Laerssøn Bache og Gotfvredt Hejdel.

 

Ernst Meyer ble nevnt som maler i Simon Frantsen Cudrios regnskap for oppførelsen av Vestre Porsgrunns kirkes oppførelse.

 

Se Solumslekt.org

 

 

(1) Forlovet 11.09.1730 i Porsgrund,[1] gift 1730, med Maren Hansdatter, f. ca 1703,[2] d. 1736 i Eidanger,[3] gravlagt 28.02.1736 på Eidanger kirkegård.3

 

Maren:

Gravlegges som "Ernst Malers kone Maren Hansdatter 33 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 260a           

01.04.1736 - Porsgrund, Eidanger Tinglaug

Maren Hansdatter, død - enkemand Erentz Meyer

Barn:

1. Inger Hansdatter

2. Berte Erentsdatter

3. Karen Kirstine Erentsdatter

Alle umyndige

Brutto: 166-3-22

Netto: 38-1-14

Hvori medregnet huset i Porsgrund på Bjørntvets grunn, takst 100 rdr.

 

 

Ut fra dette skifte hadde hun et barn, Inger Hansdatter, før hun giftet seg.

 

 

(2) Gift 27.08.1739 i Solum,[4] med Maria Larsdatter, f. 1719 i Vestre Porsgrunn,4 (datter av Lars Corneliussen og Birte Jensdatter), d. 1748 i Vestre Porsgrunn.4

 

 

(3) Gift 18.02.1750 i Solum,4 med Margrethe Mogensdatter, f. ca 1688,2 (datter av Mogens Ørbeck), d. 1758 i Vestre Porsgrunn,[5] gravlagt 11.01.1758 i Vestre Porsgrunn.5

 

Margrethe:

Gravlagt som "Margarethe Mogensdatter Beck 70 aar".

 

Skifte 16. januar 1758 på Vestsida, Porsgrunn:

Grethe Mognsdatter Ørbech død, enkemannen Erenst Meyer og den avdødes arvinger:

Søstra Pernille Mognsdatter død og i ekteskap med Ole Smed etterlatt 6 barn:

Niels Olsen myndig og bor i Brevig,

Martha Olsdatter gift med Sten Hansen i Brevig,

Pernille Olsdatter gift med Anders Michelsen i vestre Porsgrunn,

Kirstine Olsdatter gift med Thor Johansen i østre Porsgrunn,

Helene Olsdatter gift med Christen Nielsen i Brevig,

Mette Olsdatter 26 år og ugift tjener hos Eystein Rasch i østre Porsgrunn.

 

Den siste fikk sin svoger Anders Michelsen som verge. Enkemannen hadde tidligere vært gift med Marie Larsdatter.

 

 

 

Maren Hansdatter sitt barn fra før hun giftet seg.

 

I.    Inger Hansdatter, (datter av Hans og Maren Hansdatter) f. omkring 1725.[6]

 

 

Barn:

 

I.    Berthe Erentsdatter, (datter av Ernst Hansen Meyer og Maren Hansdatter) f. 1730 i Eidanger,[7] døpt 17.12.1730 i Eidanger kirke.6

      

       Errent Hansen og Marj Hansdatters første barn, var troelovet, ved nafn Berthe.

       Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter Fru Cancelieraads, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Siergient Sivert Laersen Bache, Laers Andersen Grefsent, Skredder Henning Diderich Mejer.

 

 

 

II.   Karen Kirstine Erentsdatter, (datter av Ernst Hansen Meyer og Maren Hansdatter) f. 1732 i Eidanger,6 døpt 24.12.1732 i Eidanger kirke,6 d. 1734 i Eidanger,3 gravlagt 07.02.1734 på Eidanger kirkegård.3

      

       Errenst Hansen Meyer og Maren Hansdatter - Karen Kistine

       Faddere: baaren af frue Canselieraad Biørntvedt, Jomfrue Karen Bowmand, mandfaddere: Hr. Canselieraad Baarestad, Hr. Tolder Nicolai Frisenberg, Mons. Niels Aal.

      

       Gravlegges som "Ernst Hansøn Mahlers liden datter Karen Christina 1 aar 4 uger".

 

 

 

III. Karen Kristina Erentsdatter, (datter av Ernst Hansen Meyer og Maren Hansdatter) f. 1734 i Eidanger,[8] døpt 29.11.1734 i Eidanger kirke.7

      

       Ernst Mahler og Maren Hansdatter - Karen Christina

       Faddere: baaren af Madam Anna Povelsdatter, Mademiselle Inger Thue, mandfadderer: Hellge Holter, Mons. Daniel Hertman Precept paa Biørntveedt.

      

 

 

IV. Hans Erentsen Meyer, (sønn av Ernst Hansen Meyer og Maria Larsdatter) f. 1740 i Vestre Porsgrunn, døpt 03.02.1740 i Solum,4 d. 1802 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 02.04.1802 i Solum.4

      

       Erents Mejers og Maria Larsdatters barn Hans Erents.

       Faddere: Jacob van Deurs, Thomas Biørntvedt, Kiell Biørntvedt, Mad:me Aalborg, Karen Green.

      

      

       (1) Gift 05.05.1760 i Gjerpen,4 med Birthe Halvorsdatter, f. ca 1734, d. 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1784 i Solum.4

      

       Birthe:

       Gravlagt som "begravet Hans Erentzens k. Birthe Halvorsdatter 50 aar".

 

      

       (2) Gift 20.10.1785 i Solum,[9] med Marthe Andersdatter, f. 1736 på Veholt i Solum,8 (datter av Anders Halvorsen og Marthe Johannesdatter), døpt 18.11.1736 i Solum,8 d. 1809 på Vestsiden i Porsgrunn,8 gravlagt 23.03.1809 på Vestre Porsgrunn kirkegård.8

 

      

      

      

 

 

 

 [1]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Solumslekt, Solumslekt.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 172.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[9]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".