| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Astrid Gulliksdatter f. ca 1694 og Steffen Gulbrandsen f. omkring 1680 sin familie

 

 

Astrid Gulliksdatter, f. 1694 på Espedalen i Gjerpen,[1] døpt 17.06.1694 i Gjerpen,[2] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.11.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Hun var datter av Gullik Amundsen og Marthe Engebretsdatter på Espedalen i Gjerpen.

 

Gullek Esbedals dotter Astri

Test: Jon Løberg, Isaac Nærum, Christen Dyresen, Marthe Løberg, Ole Flotterøs qnde, Maren Amunsd. Løberg.

 

Hun fikk et uekte barn i Gjerpen i 1713.

 

Hun giftet seg 2. gang med Jacob Svendsen i Østre Porsgrunn.

 

 

Gravlagt som "enken Astrie Gullichsdatter 85 aar".

 

 

(1) Gift 26.01.1719 i Gjerpen,[4] med Steffen Gulbrandsen, f. omkring 1680,1 (sønn av Gulbrand Pedersen og Ingri Ingebretsdatter), d. ca 1743 i Porsrgrund.[5]

 

Steffen:

Han nevnes i skifte etter foreldrene på Torsholt i Siljan i 1700:

 

Torsholt i Slemdal 5.2.1700 SK.pr. 2, Fol. 149b

Guldbrand Pedersen død o.h. Ingeri Ingebretsd. død.

Barn: 1. Stephen Guldbrandsen, umyndig. 2. Mads Guldbrandsen, umyndig. 3. Peder Guldbrandsen, 14 uker. 4. Gunild Guldbrandsd., umyndig., 5. Ragnhild Gulbrandsdatter umyndig.

Barnas formyndere: 1. Morbror Isach Sneltvedt. 2. Erich Poulsen. 3. Lucas Ingebretsen. 4. Michel Tormusrød. 5. Peder Gulbrandsen. 6. Stephen Gulbrandsen

Brt: 63-3-2. Nt: 48-2-16.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 290b

5.2.1743      - Porsgrunn, Osebakken

Stephen Gulbrandsen, død - enke Astri Gullichsdatter

Barn:

1. Gulbrand Stephensen, 24 aar.

2. Niels Stephensen, 14 aar.

3. Gullich Stepehensen, 12 aar.

4. Isach Stephensen, 12 aar.

5. Karen Stephensdatter, 7 aar.

Enkens bror: Ingebret Espedalen.

Brutto: 158-2-4

Netto: 58-0-4

Jordegods:

1. Hus i Porsgrunn, takst 100 rdr.

2. En løkke u/Borge gård, takst 20 rdr.

 

 

(3) Gift 06.09.1749 i Gjerpen,[6] med Jacob Svendsen, f. ca 1698,[7] d. 1754 i Porsgrund,[8] gravlagt 18.02.1754 på Eidanger kirke.7

 

Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

Hennes uekte barn:

 

 

I.    Jon Espedalen, (sønn av Far til hennes uekte barn og Astrid Gulliksdatter) f. 1713 i Gjerpen, døpt 26.11.1713 i Gjerpen kirke.[9]

      

       Jon var en uekte sønn som Astrid døpte i Gjerpen 24 tr. 1713.

       Faddere: Isac Nærum, Gunnar Ovrum, Bent Egåsens k., Halvor Isaksens k. Kleven.

 

 

 

Hennes barn med Steffen Gulbrandsen:

 

 

II.   Gulbrand Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1720 på Borgestad i Gjerpen,[10] døpt 14.01.1720 i Gjerpen,2 d. 1782 i Gjerpen, gravlagt 09.01.1782 i Gjerpen.[11]

      

       Stephen Espedalens Søn Gulbrand.

       Test: Gullich Espedalen, Ole Luxef(ield). Jacob Isacssøns qde Anne, Marta Halvorsdatter Nærum.

      

       Hans kone var fadder for søsteren Karen Steffensdatters barn i Porsgrund i 1757.

      

       F.C.Knudsen:

       (Knudsen bruker Gulbrand som far til sin søster. JO)

       Storgaden 174, L.matr.no. 8. Vauverts Eftf.s gaard

       Det maa imidlertid være udstedt til Gudbrand Stephensen, som i 1778 eiede huset, der da var takseret for 150 Rdl., og eiendommen kan fra ham følges videre, idet der

      

       Gravlagt som "lægdslem Gunnil Nilsdtr., anmeldt at være 84 aar".

      

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 387a

       Skifte 9. Marti og 19. Juni 1782 paa Osebachen i Porsgrund under Gierpen Præstegield

       Gulbrand Stefensen, død - enke Gunnild Nilsdatter

       Barn:

       1. Steffen Gulbrandsen, myndig.

       2. Lisbeth Marie, g.m. Rasmus Knudsen.

       Enken Gunnild Nilsdatter tok til verge Ole Pedersen.

       Brutto: 97-0-0

       Netto: 0-0-0.

 

      

       Gift 20.01.1749 i Skien,10 med Gunnild Nilsdatter, f. ca 1720,10 d. 1801 i Gjerpen, gravlagt 22.03.1801 i Gjerpen.10

      

       Gunnild:

       Gravlagt som "lægdslem Gunnil Nilsdtr., anmeldt at være 84 aar".

 

 

      

III. Inger Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1722 på Osebakken i Gjerpen, døpt 12.04.1722 i Gjerpen,2 d. 1723 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.05.1723 i Gjerpen.[12]

      

       Stephens datter Inger fra Osebachen

       Faddere: Mads Gulbrandssøn, Ingebret Espedalen, Anne Espedalen, Dorte Eriksdatter.

      

       Gravlagt som "Stephens datter Inger fra Osebachen 1 aar 4 uger. - Døde i Krillen".

 

 

 

IV. Inger Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1724 på Osebakken i Gjerpen, døpt 09.01.1724 i Gjerpen,2 d. 1724 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.03.1724 i Gjerpen.11

      

       Stephens datter Inger

       Faddere: Gullic Espedalen, Erik Simonssøn, Anders Ovessøn, Even Torjerssøns qde., Dorte i Stranden.

      

       Gravlagt som "Stephens datter Inger fra Osebachen 10 uger".

 

 

 

V.   Inger Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1725 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.04.1725 i Gjerpen,2 d. 1725 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 10.11.1725 i Gjerpen.11

      

       Stephens tvilling døttre Inger og Maria fra Osebachen.

       Test: Isac Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Niels Løberg. Jacob Isacssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen. Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.

      

       Gravlagt som "Stephens tvillingdatter Inger fra Osebachen ½ aar".

 

 

 

VI. Maria Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1725 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.04.1725 i Gjerpen,2 d. 1726 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.02.1726 i Gjerpen.11

      

       Stephens tvilling døttre Inger og Maria fra Osebachen.

       Test: Isac Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Niels Løberg. Jacob Isacssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen. Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.

      

       Gravlagt som "Stephen Gulbrandssøns Maria fra Osebachen - 11 maaneder".

 

 

 

VII. Isach Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1727 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.01.1727 i Gjerpen,2 d. 1727 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.09.1727 i Gjerpen.11

      

       Stephens Isak

       Faddere: Nils Janssøn, Mads skomager, Jacobs Anne, Maren Borge.

      

       Gravlagt som "Stephens Isak fra Osebachen 33 uger".

 

 

 

VIII. Nils Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1728 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 18.07.1728 i Gjerpen.2

      

       Stephens Niels fra Osebachen.

       Test: Mads Gulbrandssøn, Niels Løberg, Jacob Isacssøns qde og datter fra Kleven.

 

 

 

IX. Gulich Steffensen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1731 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 21.01.1731 i Gjerpen.2

      

       Stephens tvillinger Gullic og Isac.

       Test: Lars Sanne, Lars Smed, Per Olssøn, Mas Falcum, Isac Kleven, Jacob Isacssøns qde, og datter. Germuus qde, Florentica.

      

       Han var fadder for Karen Steffensdatters barn i Porsgrund i 1754.

 

 

 

X.   Isach Steffesen, (sønn av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1731 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 21.01.1731 i Gjerpen.2

      

       Stephens tvillinger Gullic og Isac.

       Test: Lars Sanne, Lars Smed, Per Olssøn, Mas Falcum, Isac Kleven, Jacob Isacssøns qde, og datter. Germuus qde, Florentica.

 

 

 

XI. Karen Steffensdatter, (datter av Steffen Gulbrandsen og Astrid Gulliksdatter) f. 1735 på Osebakken i Gjerpen,9 døpt 21.08.1735 i Gjerpen,2 d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.02.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Stephans Karen fra Osebachen.

       Test: Sivert Ericssøn, Isac Jacobssøn, Anders Anderssøn, Dorte Osebachen, Maria Jacobsdatter.

      

      

       Gift 14.11.1753 i Eidanger,[14] med Christen Olsen, f. ca 1719,6 d. 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.03.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[4]  Skifte etter faren.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Informasjon gitt av Kjell Olsen Sommeren 2003.

[10]  Skifte etter faren.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 102-103.