| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

Hans Gunvaldsen f. omkring 1670 sin familie

 

 

Hans Gunvaldsen, f. omkring 1670.[1]

Han var sønn av Gunvald Hansen fra Åres i Brunlanes bosatt i Porsgrunn.

 

Trolig hans far som som nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Hansen, Gunvald,-hugger g-lite, hus ".

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Gundvaldsen Ores?", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Han nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som " Hans Gundersen Aaraas". Han betalte 3 Rd. 3 ort 6 sk i krigsskatt.

 

Hans familie kom fra nok fra Åses i Brunlanes. Hans far var nok Gunnvald Hansen som ifølge Lorens Berg bodde i Porsgrunn. Dette hadde han nok fra skifte etter hans farfar Hans Sørensen på Åres ca 1675.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.